donderdag 30 juni 2005

Medusa van der Baan valt door de mand!

Het is allemaal heel simpel, waarom met name de NPS weg moet. Op deze manier hebben ze meteen NOVA het zwijgen opgelegd, zonder dat ze dat ook maar hebben hoeven te suggereren.

Waarom moet NOVA dan weg? Goede vraag. Dat is vanavond duidelijk geworden. Balk & Co hebben kennelijk Nederland in de uitverkoop gedaan (misschien hopen ze wel dat Nederland eenzelfde status krijgt als Puerto Rico, dat ook zonder slag of stoot geannexeerd is door het land van de onbegrensde mogelijkheden). NOVA heeft namelijk vanavond onthuld dat de CIA aan een aantal gevangenen uit Guantánamo een Nederlandse verblijfsvergunning heeft aangeboden, op voorwaarde dat ze in Nederland zouden gaan spioneren onder de Marokkanen alhier.
Ze waren bedreigd door de CIA, want als ze zouden weigeren zouden ze naar Marokko worden uitgewezen en dan zouden ze grote risico's lopen. Deze mensen hebben dat toch geweigerd (dappere en principiële mensen, chapeau!), waarna ze aan Marokko zijn uitgewezen. Niet alleen waren ze zo dapper om het aanbod van de CIA niet aan te nemen (lees: om zich niet te laten chanteren!), maar ze hebben zelfs voor NOVA verklaard wat er gebeurd is!

De CIA kan natuurlijk niet op eigen houtje Nederlandse verblijfsvergunningen afgeven, daarvoor moeten ze de medewerking gehad hebben van het Nederlandse regime, hetzelfde regime dat mensen jaren in onzekerheid laat zitten en hen daarna, met hun in Nederland geboren kinderen, uitwijst naar een land waar ze geen toekomst hebben, terwijl ze veelal in Nederland opgeleid zijn en uiterst gemotiveerd zijn om hier aan de slag te gaan. Misschien heeft minister Verdomd dit wel met Condootje Rijst bekonkeld, maar dan zullen we er wel nooit achter komen. Zij liegt alsof het gedrukt staat, en het wordt nog geloofd ook...

Dit is uiteraard niet de eerste keer dat NOVA de vingers op de pijnlijke plekken legt, en daarom moet Barbertje nu dus dood. Het regime heeft een mooie opening gezien in de vernielingsplannen van Dood66 voor de omroep, en Dood66 heeft zich uiteraard zonder problemen voor het walgelijke karretje laten spannen.

Tot op heden noemde ik de club van Borus D. & the Pins meestal Dom66, maar ik vind dat ik ze voortaan zonder wroeging Dood66 kan noemen, 'dood' als in 'geestesdood', 'fatsoensdood', 'principedood'. Godverdomze, ook hen! Minder verdienen ze niet!

Is Bush dom of gewoon een schoft?

Afgaande op Bush' peptalk ('gewauwel' is een toepasselijkere term) van afgelopen dinsdag is het moeilijk uit te maken; helaas vrees ik dat het ook niet veel verschil maakt: schoften doen gewoon wat ze zelf willen, en domme mensen zijn te dom om naar verstandige mensen te luisteren en doen dus ook wat ze zelf willen.
Wat in ieder geval wél duidelijk is, is dat hij slechte vrienden heeft, die hem -als hij al niet uit zichzelf het verkeerde pad gekozen had- het verkeerde pad opgesleurd zouden hebben.

Zijn 'toespraak', die in meer of mindere mate in de meeste binnen- en buitenlandse kranten belicht is, geeft weer het gewone geblaat weer: Wij zullen ervoor zorgen dat er democratie komt in Irak; wij zullen er voor zorgen dat uiteindelijk de opstandelingen ('insurgents', het meest opvallend is dat hij het niet meer de hele tijd heeft over 'terroristen' al blijft ook dat woord terugkomen in zijn beperkte vocabulaire) en uiteindelijk is het offer dat we allemaal moeten brengen nodig voor onze eigen veiligheid. Nouja: het zijn vooral de soldaten en hun familieleden die een offer brengen, hij slaapt 'lekker verder in [zijn] mooie Witte Huis', zoals Boudewijn de Groot het zo'n 40 jaar geleden al zo mooi zong, en 'onze veiligheid' bestaat vermoedelijk alleen uit de belangen van de olieboeren en van de wapenindustrie.

Zoals gewoonlijk gooit hij alles door elkaar (ongetwijfeld erop vertrouwend dat de 'journalisten' van zijn spreekbuis -Fox News- het wel tot hapklare brokken zullen monteren), want hij verwijt de terroristen uit Irak dat hun terroristische oorlog op 21 september 2001 de VS trof. Ook probeert hij het Verenigdestaatse volk bang te maken met de mededeling dat Bin Laden nog vrij rondloopt, maar hij vergeet te vertellen dat hij die al jaren eerder wel eens zou gaan uitroken in Afghanistan.

Wel vermeldt hij de 1750 Verenigdestaatse soldaten die niet levend terugkwamen, maar hij vergeet melding te maken van de vele tientallen duizenden Irakezen die vermoord zijn in deze oorlog die gebaseerd is op leugens, en wier dood indertijd beschouwd werd als ongelukjes ('collateral damage'). Uiteraard wordt ook geen melding gemaakt van de leugens die hij indertijd heeft gebruikt om andere stomkoppen (zoals Blair en Balk: "bewijs waar niemand om heen kan") mee te sleuren in deze waanzinnige terroristische oorlog - die als je het goed bekijkt gebaseerd is op dezelfde behoefte aan 'Lebensraum' die 60 jaar geleden door de nazi's ook gevoeld werd. (Nee, Condootje, ik heb de naam van je baas NIET in één zin gebruikt met die van Hitler!).

En die opstandelingen, dan wel terroristen, zouden na de Tweede Wereldoorlog in Nederland als helden vereerd worden: tenslotte verzetten deze mensen zich ook tegen de illegale bezetters van hun land...

Medya van de Baan

Dom66 blijft maar aan het vernieuwen (vermoedelijk hebben ze bij die club een collectief spraak- of gehoorgebrek, waardoor ze het verschil tussen 'vernieuwen' en 'vernielen' niet herkennen). Nadat ze geprobeerd hebben hun eigen (welverdiende) graf te delven door een districtenstelsel in te voeren voor de verkiezingen en nadat ze de democratie in Nederland een impuls hadden willen geven door een gekozen burgemeester in te voeren (nee, DAN wordt het ineens democratisch), zetten ze zich nu driftig in voor het oprollen van de publieke omroep.

Speciaal vanwege haar toepasselijke naam hebben ze daarvoor Medy van der Laan in de club opgenomen, zodat die de laatste hinderpalen uit de weg kon ruimen om in Nederland nu ook de publieke omroep uit te roeien - uiteraard met de steun van de andere partijen die voorstanders zijn van de neoliberale internationale, het CDA en de VVD (waarom lijken de namen van die partijen toch zoveel op C&A en V&D?).

Het kán geen toeval zijn dat die onderkruiper van Talpa juist nu met een nieuwe zender begint. Terwijl Dom66 en de rest van de lamzakken van het Balkenkabinet de pijlers onder de publieke omroep doorzagen, holt hij het -als een echt mol- van binnen uit door zoveel mogelijk mensen weg te kopen.

Wanneer Dom66 Nederland écht wil vernieuwen, leggen ze nu een bom onder dit kabinet - al verwacht ik niet dat ze dat ooit zullen doen: ze hebben al tal van andere kansen gehad om dat te doen. Regeergeil als ze zijn hebben ze er echter elke vernedering voor over om toch maar mee te mogen blijven spelen - dom genoeg om niet te beseffen dat ze alleen maar worden gebruikt door de nep-christenen, nep-democraten en nep-liberalen van dit kabinet.

Bah, driewerf bah! Ik roep graag iedereen met verstand (dus iedereen die geen behoefte aan nog meer rotzooi op de beeldbuis) de
handtekeningactie van de NPS te steunen. En verder rest ons niets anders dan toch te hopen dat er voldoende weerstand is bij 'de politiek' om deze ramp te voorkomen...
(Met dank aan Janet voor het bedenken van de naam voor dit stukje).

woensdag 29 juni 2005

Nu ook IDs in Groot Brittannië?

De Britse regering is momenteel aan het bespreken of een legitimatieplicht moet worden ingevoerd. Wanneer deze wordt ingevoerd, zou overwogen moeten worden om de IDs gratis te verstrekken.
In reactie op commentaar werd gereageerd dat deze maatregel geen 'Big Brother maatschappij' zou creëren, maar juist bestrijden ("counter, not create a Big Brother society"). (nieuws op Radio London). Leuk bedacht die laatste opmerking, maar -uiteraard- gewoon slap gelul!

Nieuwe kruistocht in de USA

Binnen enkele uren nadat een rechter in Texas besloten heeft dat een 'monument' op Texaanse overheidsgrond (bij het Capitol in Texas) mag blijven staan, op grond van het feit dat het een 'monument' is, hebben christelijke groepen aangekondigd 100 nieuwe monumenten op te gaan richten in andere steden in de USA.

Dominee Patrick J. Mahoney, leider van de Christian Defense Coalition, die ook verantwoordelijk was voor de waken buiten de kliniek in Florida, waar eerder dit jaar Terri Shiavo gestorven is verklaarde: "Wij zien dit als een historische opening, en we gaan dit op agressieve wijze nastreven."

Hij was echter wel teleurgesteld dat het hof in een soortgelijke zaak bepaald had dat geen ingelijste versies van de tien geboden mochten worden opgehangen in rechtszalen in twee districten in Kentucky.

Volgens Mahoney biedt de beslissing in Texas voldoende mogelijkheden voor het veiligstellen van het 'Christelijke erfgoed' van de Verenigde Staten. (Washington Post van gisteren).

Commentaar hierop is m.i. niet nodig. Het is duidelijk dat de alleluja-terreur en de neoliberale terreur hand in hand gaan (kijk maar in Nederland, waar het regime van Balk en Zalm eveneens zowel de neoliberale internationale als engchristelijke gedachtenvernauwing erdoor probeert te drukken. Godverdomze!

Bea naast hoofddoekje

Ik herinner me ineens een foto in een of andere krant, waarop Bea te zien was naast een vrouw in traditionele klederdracht. Toen ik die foto zag vroeg ik me verbijsterd af, waarom veel Nederlanders (ik bedoel Nederlanders van autochtone snit) zich zo storen aan Turkse en Marokkaanse vrouwen en meisjes die met hoofddoekjes lopen, terwijl er in Nederland nog op tal van plaatsen autochtone (nouja, qua nationaliteit en zo) vrouwen rondlopen met de meest vreemdsoortige hoofddeksels (soms voorzien van spiraalantennes of achteruitkijkspiegeltjes). Ook die hoofddeksels hebben te maken met het feit dat het vrouwen zijn en onderdrukken hen niet minder dan Islamitische vrouwen onderdrukt worden door de 'plicht' van het dragen van een hoofddoekje. Ook aan die Nederlandse kappen (zo heb ik me tenminste laten vertellen) valt af te leiden of de betreffende vrouw nog vrij is, getrouwd (dus niet vrij?) of weduwe.

Tegelijk wil ik er nog even bij vermelden dat ik regelmatig moslima's zie met sexy rokjes en truitjes, maar dat ik nog nooit zo'n autochtone vrouw gezien heb die er sexy uitzag. Wie is er dan het meest onvrij?

Me dunkt dat de anti-hoofddoekjes-mensen zich misschien beter eens op Spakenburg, Volendam e.d. kunnen richten - of nog beter: gewoon accepteren dat de een op hoge hakken loopt, de ander in een leren broek en de ander met een hoofddoek.

Tenslotte heb ik ook nog nooit iemand horen klagen over de hoofdbedekking van Bea, terwijl die toch ook (nog afgezien van de daarmee gepaard gaande verspilling) doorgaans van een tenenkrommende wansmakelijkheid is - net als trouwens bij haar tot Laurentien verheven schoondochter Petra, die haar best lijkt te doen Bea voorbij te streven in onwaardige aftopping...

Originaliteit is geen sterke kant van de VVD!

Net als enkele jaren geleden (zie mijn blog Bijziende politici met korte-termijn-"intelligentie" van 15 augustus 2002) komt er nu ook weer een politicus (al wordt het dan door 'de VVD' uitgedragen) met het lumineuze idee het spaarloongeld vrij te geven om zo de "burgers te bewegen meer te consumeren zodat de economie kan aantrekken" (Brabant Dagblad van gisteren).

In de bijna 3 jaren na het bovengenoemde blog is mijn standpunt in dezen niet gewijzigd: ik vind het nog steeds een onzalig idee, dat alleen ontsproten kan zijn aan wezens (vallen politici nog onder de categorie 'mensen'? In ieder geval niet onder de klasse 'homo sapiens', en ik heb nog nooit gehoord van een 'homo stultus' of 'homo blaterans')...

De enige reële oplossing in deze tijd van economische stagnatie is het loslaten van het door Zalm zo aanbeden stabiliteitspact. Inflatie is op zich niet goed, maar wanneer een economie stagneert kan een inflatoire begroting de nadelige gevolgen op korte termijn opvangen, waarna ze op langere termijn veel gemakkelijker gecompenseerd kunnen worden.

Dat de enige werkelijk goede oplossing bestaat uit het opheffen van het consumisme en het kapitalistische marktmodel zal ik maar niet te hard benadrukken, want dat ideaal lijkt me helaas steeds minder gemakkelijk te realiseren - totdat het te laat is, natuurlijk. Maar tegen die tijd valt er simpelweg niets meer te consumeren, omdat alles opgesoupeerd zal zijn (met name door de vraatzucht van de Verenigdestaatse onmaatschappij (waarbij het voorvoegsel 'on-' alleen bij 'maat' hoort en niet per se bij 'maatschappij': het is tenslotte een maatschappij die geen maat kan houden).

Komt het toch nog ooit goed? Of toch niet?

Paraguay (de 'staat') moet van het "Interamerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens" land teruggeven aan de Yakye Axa-gemeenschap. Volgens de uitspraak moet 'De Paraguayaanse staat het traditionele gebied van de [...] Yakye Axa-gemeenschap vaststellen en het gratis teruggeven'. Bovendien moet de staat de leden van de gemeenschap schadeloos stellen voor geleden materiële schade en moeten kosten in verband met het vonnis vergoed worden. (ABC Digital)

Maar eh... hoe ver moet je hierin gaan? Stel je nu eens voor dat inwoners van Suriname, wier grootouders in groten getalen als slaven uit West-Aftika meegevoerd zijn, bijvoorbeeld Ghana zouden opvorderen...

Of de bevolking van Java het geld zou terugeisen dat door of namens bijv. de Nederlandse koningen Willem I en II opgestreken is door de exploitatie van hun land? Ja, dat spreekt me wel aan!

dinsdag 28 juni 2005

Voetbal vs. Máxima

Volgens het Brabants Dagblad van gisteren is het nieuws van het tweede kind van Máxima in Argentinië naar het tweede plan verdrongen omdat de Argentijnen meer geïnteresseerd waren in de prestaties van de Argentijnse voetbalploeg. Het lijkt me inderdaad wel triest wanneer de geboorte van je kind niet zo belangrijk gevonden wordt, maar waarom zou die eigenlijk wél belangrijk zijn?

De geboorten van mijn kinderen stonden in het plaatselijke sufferdje bij de wekelijkse berichten van de Burgerlijke Stand en meer is ook niet nodig. Bovendien is in Argentinië intussen ook wel bekend dat de vader van Máxima een dubieus verleden heeft. Ooit was hij een ongewenste vreemdeling in Nederland, maar intussen loopt hij hier gewoon in en uit (volgens mij heeft hij dat altijd gedaan - misschien wel met een speciaal Nederlands paspoort op naam van de heer Van den Bosch). Dat hij bij huize Van Amsberg (posthume excuses voor Claus, want die is daar volgens mij nooit echt op zijn plaats geweest) welkom is, verbaast me niet zoveel, tenslotte is het verleden van Bernhard ook niet bepaald onbesproken en volgens het Nederlandse spreekwoord zoekt soort nu eenmaal soort...

Over het geneuzel over de tweetalige opvoeding van de kinderen van Willem A. wil ik het eigenlijk helemaal niet hebben, want het is pathetisch om te lezen dat volgens Willem hun oudste dochter "af en toe zelfs de helft van een zin in het Spaans, de andere helft in het Nederlands zegt". Dat zal tezijnertijd weer een mooi inburgeringscursusje worden voor het kind, als het zó jong al niet eens in staat is eenvoudige kinderzinnetjes in het Nederlands te zeggen. Tweetalige opvoeding gaat toch een beetje verder dan een mixje maken van woorden uit twee talen... Maar ja, over wat voor zinnetjes hebben we het hier? Wellicht iets in de geest van "¡Papá, mamma!"?

Actie tegen privatiseringen (in Paraguay)

In Paraguay zijn gisteren vakbondsleden en boeren begonnen met een reeks acties tegen de hervatting van het privatiseringsproces van publieke bedrijven. De acties zullen tot en met donderdag in het hele land gehouden worden en omvatten demonstraties en wegblokkades.
Intussen is het de bedoeling dat de Kamer van Afgevaardigden donderdag een wetsontwerp behandelt, dat bedoeld is om Wet 1615 te laten vervallen. Deze wet biedt het wettelijke kader voor de omvorming van staatsondernemingen. (ABC Digital van 27 juni).

Hoe lang moet het nog duren voordat in Nederland van enig reëel verzet tegen de desastreuze privatiseringen van start gaat? Het lijkt erop dat de meeste Nederlanders zich alleen maar druk maken over de problemen bij de facturering van Essent of de ellende die sommigen ondervinden bij Chello. Over de ellende bij het spoor in Nederland wordt wel veel geklaagd, maar daar is de constructie zo ondoorzichtig dat veel mensen toch niet verder komen dan klagen over NS, terwijl veel van de problemen (wissel- en seinstoringen, draadbreuk) de verantwoordelijkheid zijn van Prorail, terwijl andere ellende, zoals een vertraagde stoptrein, die systematisch vóór een sneltrein vertrekt, weer op het conto komt van de Verkeers(mis)leiding... en uiteindelijk vallen al deze geprivatiseerde deelbedrijven toch weer onder het ministerie van Verkeer...

Wie meer wil weten over de privatiseringen van het openbaar vervoer, zou eens in Engeland per trein moeten gaan rondreizen: om de paar kilometer een ander kaartje, en soms treinen die wonder boven wonder toch nog met wat roest aan elkaar blijven hangen.

Maar ja, de neoliberale internationale wil het zo, en dan moet het maar zo. Gelukkig zijn er elders toch nog mensen die wél de zin inzien van verzet tegen deze heilloze weg.

Wat mij betreft is er in Nederland maar één ding dat geprivatiseerd mag worden: het koningshuis. Ook daarvan zou de subsidie moeten worden afgebouwd, zoals bij de NS, en om de 6 jaar moet dan een bod uitgebracht worden voor een volgende periode - net zoals bij de commerciële omroep.

Het lijkt me dat met het monarchistische circus toch wel wat geld gevangen moet kunnen worden, bijv. door het verkopen van parafernalia voor de verstokte (had ik toch bijna gezegd: verblinde...) fans, foto's van de nog onbewuste kindertjes, interviews met de nationale watermanager. Die kan trouwens misschien samen met Hoogervorst een plannetje uitwerken om de waterstand omlaag te brengen: wanneer plaspillen niet meer worden vergoed, wordt er minder geplast - en dat levert dan niet alleen geld op, maar ook een daling van de waterstand...

maandag 27 juni 2005

Nieuwe atoomplannetjes van Bush & Co.

Volgens de New York Times van vandaag is het regime Bush van plan om voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog de productie van Plutonium-238 te hervatten. Er zouden plannen zijn voor de productie van 330 pond (d.w.z. bijna 150 kg) over een periode van 30 jaar. Dat zou een totaal van 50.000 vaten gevaarlijk radio-actief afval opleveren.

Volgens Timothy A Frazier van het ministerie van Energie is het plutonium bestemd voor de "nationale veiligheid" en hij ontkent met kracht dat het bestemd is voor kernwapens satellieten of ruimtewapens.

Volgens het artikel speelt Plutonium-238 geen rol in kernwapens (anders dan Plutonium-239), en is het vooral van belang voor zijn stabiele warmte-afgifte, waardoor het gebruikt kan worden voor het opwekken van energie, zoals in satellieten die te ver van de zon verwijderd zijn om zonne-energie te kunnen opwekken. Het is echter ook 100x zo radio-actief als Plutonium-239, waardoor de risico's bij een ongeluk eveneens veel groter zijn. In het verleden zijn al ongelukken gebeurd met Plutonium-238 (zoals in 1964 toen een raket na zijn lancering ontplofte).

Wat ze in de Verenigde Staten verstaan onder 'nationale veiligheid' heeft duidelijk niets te maken met zorg voor de volksgezondheid of het milieu (waaraan het regime Bush so-wie-so niet al teveel gelegen is), maar met spionage. De vaten radio-actief afval vormen eeuwenlang een veiligheidsrisico voor de hele wereld, omdat ze kunnen gaan lekken of buitgemaakt kunnen worden door terroristen (zou Bush ze daarmee hopen te lokken?) die er 'vuile bommen' mee kunnen maken.

Dat het spul niet voor wapens gebruikt zou worden, heeft wellicht te maken met het feit dat het daarvoor minder geschikt zou zijn. Ik ben echter nog niet vergeten dat de FBI enkele jaren geleden de mensheid wilde gaan bestoken met waar klinkende leugens om ons zodanig om de tuin te leiden dat de FBI rustig zijn gang kon gaan. De eerste leugen kwam al snel, toen bekend werd gemaakt dat de liegtactiek niet door zou gaan.

We weten inmiddels allemaal hoe Bush met grove leugens een oorlog begonnen is in Irak, dus ik denk niet dat we veel waarde kunnen hechten aan de beloften van welk overheidsorgaan in de VS dan ook. Trouwens ook de leugens van het Nederlandse regime tijdens de chantage-campagne voor de Europese 'grondwet' spreken in dit verband boekdelen...

Nou jij, Verdonk!

Na Spanje wil nu ook Griekenland een groot aantal illegale immigranten (300.000) een wettelijke verblijfsstatus geven. Ze moeten daarvoor kunnen aantonen dat ze tenminste één jaar in Griekenland verblijven (Metro van vandaag).

Ik vraag me nu toch écht serieus af of de minister haar poot stijf zal kunnen houden (ik ben overigens bang dat het haar wel zal lukken: de Zalmiaanse krenterigheid straalt duidelijk van haar af, alleen al door haar zuinige mondje). Ter vergelijking: in Nederland gaat het om slechts 26.000 mensen, die bovendien al veel langer dan één jaar in Nederland verblijven.

Balk & Co. dreigden ermee dat Nederland binnen de Europese Unie een modderfiguur zou slaan, wanneer wij de Europese 'grondwet' zouden afwijzen... Nee Balk, met het soort mentaliteit dat jouw regime via Verdomd uitstraalt, dáármee slaat Nederland een modderfiguur, zeg maar een strontfiguur!

Halfslachtige Dom66

Tweede-Kamerlid Bakker van D66 vindt dat het scheppingsverhaal, zoals dat bijv. in het boek Genesis van de bijbel verteld wordt niet in biologielessen thuishoort. Deze legende zou wel in de geschiedenis- of godsdienstles behandeld mogen worden. (Metro vandaag)

Dit is weer zo'n typisch Nederlandse enerzijds-anderzijds oplossing (je mag geen hennep verbouwen voor de productie van hashish and marihuana, maar hennepproducten mogen wel verkocht worden. Of: fietsers hebben voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom, maar buiten de bebouwde kom niet. Dat is volgens de overheid goed voor de duidelijkheid).

Het scheppingsverhaal is precies dat: een verhaal. Het hoort daarom netzomin thuis in de biologieles als in de geschiedenisles - tenzij het nodig is om bepaalde historische godsdienstig geïnspireerde feiten toe te lichten.

zondag 26 juni 2005

Daar ga je, Balk!

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat in 2004 tweemaal zoveel Nederlanders een krachtig leiderschap belangrijker vonden dan wetten en regels. (de Volkskrant van gisteren).

Om dit wat duidelijker te maken lijkt het me nuttig om de stelling aan te halen, waarop de deelnemers dienden te reageren: "Wat we nodig hebben, zijn minder wetten en instellingen en meer moedige, onvermoeibare en toegewijde leiders in wie het volk vertrouwen kan hebben."

Ook interessant is het gegeven dat het aantal mensen die het met die stelling eens waren tot 1996 minder werd, terwijl dat aantal na 2000 'steil' toenam. Na 2000, dat is dus in nadagen van het clubje van Zalm en Kok en de eerste jaren van het regime van Zalm en Balk. Typisch, nietwaar? Of toch niet?

Land of the Free? My A** (part IV)

Italië heeft de opsporing en aanhouding gelast van 13 CIA-agenten of bij de CIA betrokken personen. De CIA, de geheime dienst van de VS, heeft er kennelijk geen moeite mee gehad om een Egyptische imam te ontvoeren toen hij onderweg was naar zijn moskee (in Milaan). (New York Times, 25 juni). Volgens het bericht werd hij verdacht van lidmaatschap van Al Q'aida. Na zijn ontvoering is hij uitgeleverd aan Egypte, waar hij volgens vrienden en familieleden gemarteld is. Nadat hij begin 2004 vrij was gelaten, kon hij telefonisch informatie geven over zijn ontvoering, maar kort daarna is hij weer gearresteerd en sedertdien is zijn verblijfplaats onbekend.
De CIA en de Verenigdestaatse ambassade in Rome weigeren commentaar te geven, en ook door de Egyptische autoriteiten is weinig medewerking verleend aan het Italiaanse onderzoek.

Dit alles verwondert me geenszins. Een natie, die altijd een grote bek opentrekt, zodra ergens iets niet in orde is met de mensenrechten (behalve natuurlijk bij bevriende regimes of in eigen land), is uiteraard ook tot dit soort misdrijven in staat. Volgens het uitgebreide bericht in de New York Times hadden de ontvoerders geen gebrek aan geld en hebben ze bij hun ontvoering gebruik gemaakt van Verenigdestaatse militaire vliegtuigen en vliegvelden in Italië en Duitsland.


Het is in ieder geval te hopen dat Berlusconi zich deze keer een beetje standvastiger opstelt dan enkele maanden geleden toen Verenigdestaatse soldaten in Irak een bevrijde journaliste probeerden te vermoorden. Binnenkort zijn er in Italië weer verkiezingen en hij (Berlusconi) kan zich daarbij geen dissonanten veroorloven. Misschien dat hij zich daarom de vragen in het Italiaanse ernstig ter harte neemt en er serieus mee aan de gang gaat. Dan kan hij daarna nog altijd (graag) de verkiezingen verliezen.

Historische rechten en ander geneuzel

Kenya heeft diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met de Democratische Arabische Republiek Sahrawi (meldt het ANP), die in 1976 door de bevrijdingsbeweging Polisario (met één -s-, beste mensen van het ANP!) opgericht werd, maar die nog steeds geen daadwerkelijke controle uitoefent over haar eigen grondgebied, de Westelijke Sahara.

Toen Spanje in 1975 (nog onder dictator Franco) het gebied de onafhankelijkheid gaf, waren Marokko en Mauretanië er als de kippen bij om het gebied te bezetten, zogenaamd op historische gronden, maar in feite omdat het de grootste leverancier van fosfaten ter wereld is. Mauretanië had na enkele jaren genoeg van dit geldverslindende avontuur, maar Marokko annexeerde toen ook het door Mauretanië verlaten deel.

Al vlak na de bezetting van het gebied door Marokko wilde de VN een referendum houden onder de inheemse bevolking om vast te stellen of deze daadwerkelijk bij Marokko wilde horen. Dit referendum is nog steeds niet gehouden, maar de Marokkaanse overheid heeft sedertdien ongelooflijke bedragen uitgegeven om Marokkanen te bewegen zich in de Westelijke Sahara te vestigen, ongetwijfeld om zo de inheemse bevolking te overschaduwen en bij een eventueel referendum de zogenaamde historische rechten van Marokko te laten bevestigen.

Intussen beschouwt de Marokkaanse overheid het gebied al als een onderdeel van Marokko, hetgeen enkele maanden geleden nog leidde tot een conflict met de organisatoren van een expositie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam naar aanleiding van 400 (?) jaar betrekkingen tussen Nederland en Marokko. In de catalogus van de expositie was een kaartje van Marokko opgenomen, conform de visie van de Nederlandse overheid, waarbij de Westelijke Sahara gescheiden was van Marokko. De Marokkaanse overheid chanteerde de organisatie met het dreigement tentoongestelde stukken van de expositie te verwijderen, waardoor de organisatie zich verplicht voelde om een aan de Marokkaanse eisen aangepast kaartje over het oorspronkelijke kaartje te plakken.

Marokko toont tal van hoopgevende en uiterst positieve ontwikkelingen, maar op het gebied van de Westelijke Sahara blijft het zich vastklampen aan zogenaamd historische claims. De diplomatieke consequenties daarvan zijn kennelijk een aanvaardbare prijs (zoals ook in juli 2002 bleek toen Marokko het eilandje Perejil -niet veel meer dan een rots- bezette, dat op grond van de bestaande verdragen onder Spaanse jurisdictie valt).

zaterdag 25 juni 2005

BSE in de USA..

Ik hoorde op de radio dat er nu een tweede BSE-geval is opgedoken in de VS.

Wat ik zo jammer hieraan vind, is dat deze ziekte in de VS vooral riskant is voor de -iets slimmere aanhangers- van de Democraten, omdat Republieken te weinig hersenen hebben, om vatbaar te zijn voor de ziekte...

vrijdag 24 juni 2005

Verzet tegen privatiseringen in Paraguay

Het is natuurlijk een heel eind uit de buurt, maar misschien is het toch wel een hart onder de riem voor tegenstanders van de neoliberale internationale om te weten dat ook in Paraguay ernstige bezwaren bestaan tegen privatiseringen: Komende donderdag zal in het Paraguayaanse Lagerhuis ("Cámara Baja") een wetsontwerp behandeld worden tot afschaffing van de wetten 1615 en 1932. Het zijn deze wetten die het wettelijke kader bieden voor privatisering. (ABC Digital uit Asunción van vandaag).

Softwarepatenten? OPROEP!

Iedereen die slim genoeg is om verder te denken dan degenen die vóór software-patenten zijn, zoals de Nederlander Stinkworst, eh... Brinkhorst, en die zelf een website (of weblog) heeft, wordt DRINGEND opgeroepen zijn website aan te melden op: http://noepatents.eu.org/webdemo/list.php.

Land of the Free? My A** (part III)

Steeds denk je dat het niet mogelijk is nog gekkere dingen te doen, en steeds blijkt dat je te optimistisch geweest bent.

Zo lees ik net in Le Figaro dat het Verenigdestaatse House of Representatives woensdagavond (met 268 stemmen tegen 130) een voorstel heeft goedgekeurd tot wijziging van de grondwet, waarbij het federale parlement het recht krijgt "om Amerikanen strafrechtelijk te vervolgen die hun nationale standaard [de vlag] verbranden".

Met een beetje mazzel wordt dat ook nog zo geïnterpreteerd dat Jimi Hendrik posthuum gestraft wordt omdat hij het volkslied Star Spangled Banner bij het popfestival in Woodstock zo speelde dat er aan het einde slechts één grote dissonant overbleef, heel symbolisch voor de Verenigde Staten, die in eerste instantie voor velen een belofte voor een betere toekomst waren, maar uiteindelijk verwerden tot een machtsblok dat niets of niemand ontziet. Ten tijde van het Woodstock festival uitte zich dat met name in de oorlog in Vietnam.

Voorlopig is dit nog niet meer (maar ook niet minder!) dan een voorstel, dat nog met een meerderheid van twee derden door de Senaat moet worden goedgekeurd. In de 15 laatste jaren is dat al vier keer mislukt, maar de rechtse krachten zijn in de senaat nog nooit zo sterk geweest als nu, waardoor het niet uitgesloten mag worden dat het inderdaad aangenomen wordt.

Voor wie het nog niet wist: Verenigdestaatse Republikeinen zijn in hun meerderheid oliedom (letterlijk en figuurlijk). Anders is niet te verklaren hoe het mogelijk is dat een symbool (want een vlag is tenslotte niet meer dan een stuk textiel met een symbolische waarde) belangrijker wordt geacht dan de vrijheid van meningsuiting, waaraan nochtans door het First Amendment een heel hoge waarde wordt toegekend. Die vrijheid van meningsuiting is zo sterk, dat nazi's of wat voor soort extremisten dan ook in principe niet mogen worden gehinderd in hun publicaties.

Leve Greenpeace


Van Jantje Radiantje kreeg ik deze foto, die hij woensdag in Den Haag maakte bij een demonstratie van Greenpeace, waarbij een aantal (lege) vaten kernafval in de Hofvijver gedumpt werden.

Het is toch altijd een troost dat er nog mensen zijn, die kunnen nadenken, en die bovendien op pakkende wijze de aandacht weten te vestigen op misstanden.

Tony Blur pruttelt weer eens

Tony Blair vindt dat de Europese Unie van koers moet veranderen, want anders loopt het verkeerd af.

Hij vindt bijvoorbeeld dat eens flink de bezem gehaald moet worden door de landbouwsubsidies. Groot Brittannië heeft weinig baat bij die subsidies, maar Frankrijk wel, de Franse weerstand tegen zijn opmerkingen is derhalve onvermijdelijk.

Ook vindt hij dat het Europese sociaal model moet worden gemoderniseerd. Hij bekritiseert daarbij het "sociaal model dat 20 miljoen werklozen in Europa telt, waarbij de productiviteitscijfers onder die van de Verenigde Staten liggen en waarbij India meer afgestudeerde wetenschappers aflevert dan Europa" (NRC/Handelsblad - gisteren), waarbij hij overigens duidelijk enkele zaken door elkaar gooit.

Het is uiteraard nodig dat de sociale situatie in Europa verbetert, dat het onderwijs op een hoger peil wordt gebracht en vooral dat de studiefaciliteiten verbeteren. Waarop Tony B.Liar de hogere productiviteit in de VS baseert is onduidelijk, maar vermoedelijk gewoon een propagandapraatje, in de hoop dat toch niemand zal gaan onderzoeken of het klopt. En wat bedoelt hij met het hoge [?] aantal werklozen? Dat is immers ook relatief, want welk percentage is dit van de Europese werkwilligen? En: wie wordt als werkloze gezien? Zijn dat bijv. mensen zijn die maar 8 uur per week willen werken? Zijn het alleen mensen met een werkloosheidsuitkering, of ook arbeidsongeschikten of mensen met een bijstand-achtige uitkering (tenslotte zijn die -letterlijk gezien- ook werkloos)?

Er zijn diverse manieren om de werkloosheid te bestrijden. Om te beginnen zou, zoals al vaker is gebeurd, de lengte van de gemiddelde werkweek verlaagd kunnen worden. Het dan vrijkomende werk kan dan verdeeld worden onder de werklozen. In plaats daarvan wordt momenteel steeds maar geprobeerd om de werkweek te verlengen en om de ingangsleeftijd van het ouderdomspensioen verder vooruit te schuiven...
Ook een heel goede optie is het verhogen van uitkeringen in plaats van het verlagen ervan. Door een hogere uitkering zullen mensen eerder geld uitgeven, waardoor de consumptie stijgt, dus ook de productie en daardoor zijn ook weer meer arbeiders nodig.

Om de zaak niet nog meer te compliceren, zal ik hierbij niet ingaan op de vraag of het wel nodig is om zoveel te produceren en te consumeren.

En natuurlijk zou ook wel eens objectief onderzocht mogen worden, welk percentage van de zogenaamde werklozen daadwerkelijk in staat is in een reguliere baan te functioneren, want ik zou me maar al te best kunnen voorstellen dat veel van de werklozen gewoon niet kunnen werken (zoals bijv. de WAO-ers die door het UWV ineens genezen zijn verklaard).

Net zoals onder Ruud Lubbers (die beloofd had op te zullen rotten zodra er meer dan één miljoen werklozen zouden zijn) het aantal WAO-ers ineens drastisch begon te stijgen (ook mij persoonlijk is rond 1980 wel eens een WAO voorgesteld!), zonder dat er meer mensen arbeidsongeschikt raakten, zo stijgt nu in Nederland plotseling het aantal 'werklozen' omdat de nieuwe regeltjes van het Zalm- & Balk-kabinetje dat zo bepalen...

Verder geeft Tony B. aan (ik ga weer terug naar het artikel in NRC/Handelsblad) dat het geen zin heeft de uitbreiding van de EU stil te zetten. Volgens B. zal dit "slechts leiden tot een meer naar binnen gekeerd Europa en voeding geven aan nationalistische en xenofobe krachten."

Ik weet natuurlijk niet hoe goed B's historische inzichten zijn, maar als hij misschien eens zou willen terugkijken naar de jaren 1930, dan zal hij zien dat het niet zozeer de uitbreiding van een gemeenschap was, die achter het uitroeien van enorme aantallen Europeanen zat (de Duitse joden, maar ook homo's), maar de slechte economische situatie. Wat was er tenslotte voor vreemds [in de zin van xenofobie] aan joden en homo's, wier verre voorouders al in Duitsland (of Pruisen) woonden.

Zodra het ergens slecht gaat met de economie, krijgen volksmenners de kans om zonder al te veel moeite de schuld te leggen bij een bepaalde minderheid. Aangezien grote delen van de bevolking, door slechte scholing (en daaraan schort het momenteel overal in de EU, op sommige plaatsen zelfs veel meer dan zo'n 35 jaar geleden) niet in staat zijn kritisch na te denken is het maar al te gemakkelijk anti-democratische massa's in beweging te brengen. Ik hoef in Nederland alleen maar te verwijzen naar Pim Fortuyn en Wilders, maar ook enkele jaren geleden Janmaat. Ik wil dit drietal daarbij niet op eenzelfde vlak plaatsen, maar alleen wijzen op het feit dat zij veel volgelingen hadden onder laag opgeleiden.

Juist wanneer de EU zich ongebreideld uitbreidt, zal dit consequenties hebben voor de 'rijkere' delen van de Unie (zoals bijv. nu al blijkt dat zeer veel Polen in Nederland bedrijfjes oprichten) en juist dat leidt tot xenofobe gevoelens en misschien niet tot nationalisme, maar wel tot anti-internationalisme.

Land of the Free? My A** (part II)

Het Pentagon [dat is dus het Verenigdestaatse Ministerie van Oorlog] is eergisteren gaan samenwerken met een marketingfirma voor het opzetten van een database van alle middelbare scholieren van 16 tot 18 jaar en van alle hogere studenten. Het is de bedoeling om zo vast te stellen welke jongeren potentieel gerecruteerd zouden kunnen worden. Dat is hard nodig, want het lukt niet zo best met het werven [zie ook mijn log Gek hè? Niemand wil in het USA-leger van 15 juni].
De nieuwe databasis wekt de woede van privacy-beschermers, want daarin zullen persoonlijke gegevens (o.a. geboortedatum, [±] SOFI-nummer, e-mail adres, gemiddelde punten, ethnische afkomst en vakken in het studiepakket) worden opgenomen.

De Verenigdestaatse regering kan kennelijk nog niet genoeg met de mogelijkheden van de No Child Left Behind Act uit 2002, waarmee ze al diverse gegevens van studenten mag verzamelen en gebruiken. Daarom wordt -volgens de privacy-beschermers- gebruik gemaakt van een particulier bedrijf, omdat zo de voor de overheid geldende wettelijke beperkingen omzeild kunnen worden. (Washington Post, 22 juni)

Ik denk niet dat ik hier nog veel aan toe hoef te voegen. Uit wat er in de VS gebeurt (en ook in Nederland, bijv. m.b.t. het bewaren van de 'verkeersgegevens' van telefoon- en internetverkeer) blijkt maar eens temeer hoe al onze zogenaamde 'rechten' kennelijk alleen verleend (!) worden, omdat ze de overheid (d.w.z. de neoliberale internationale) niet hinderen (en ons tevreden houden).
Zodra de overheid hinder ondervindt van onze 'rechten' worden deze zonder veel problemen opzij gezet (of stiekem met de voeten getreden). Dit is des te tragischer omdat ook clubs die vanuit hun (beleden) doelstellingen aan de kant van de 'gewone mensen' zouden moeten staan -zoals in Nederland de vakbonden en politieke partijen als GroenLinks en PvdA- op een of andere manier weigeren de realiteit te zien.

Vinger in de poort?

Van Nico Vreeswijk kreeg ik de volgende bijdrage. Hij is iemand die wel regelmatig iets te melden heeft, maar zich ook niet gevoelsmatig wil verplichten tot het regelmatig bijhouden van een weblog. Ik bied hem dus graag de ruimte voor zijn persoonlijke visie en commentaren:

Gelezen in Webwereld van 22 juni:
De Japanse Solid Alliance fabriceert al een tijdje sushi-usb-sticks. De fabrikant komt nu met een wel heel bizarre opslagmogelijkheid, usb-vingers van 64 en 128 MB. (foto van: "http://www.solidalliance.com").

Eh, kan ik er ook een bestellen met de vingerafdruk van Bril Grates? Dat is namelijk wel handig als ik zijn biometrisch beschermde laptop vind bij het grofvuil.

Een stralende toekomst, met de groeten van het CDA

Het is nog niet genoeg dat Dom66, samen met de al eerder tot kernenergie bekeerde CDA en VVD Borssele langer wil openhouden. Nu geeft het CDA aan dat het de "mogelijkheid open [houdt] om meer kerncentrales te bouwen". (Brabants Dagblad, 23 juni)

Ik mag hopen, als het zover komt, dat ze dan de schoften die de mensheid aan die rotzooi overleveren dwingen om zich nooit verder dan 5 km van die kankerfabrieken te bevinden. Misschien kunnen ze hen voorzien van een enkelbandje (even navragen bij minister Donder) dat hun stroomstoten toedient, die exponentieel krachtiger worden naarmate ze zich verder verwijderen.

Toen de bevolking duidelijk tegen was, wilden deze hypocrieten alternatieve energievormen ontwikkelen (zeiden ze), met Dom66 voorop, Dodewaard moest dicht en Borssele op termijn ook. Intussen hebben ze het volk zover in de armoede (of de aanzet tot armoede) gedompeld, dat steeds meer mensen zich alleen nog maar druk kunnen maken over hun primaire levensbehoeften. En nu zien ze (de 'politici') dan ook hun kans schoon om tóch gewoon hun zin door te drukken - wat ze vermoedelijk altijd gewild hebben, maar om PR-redenen voor zich hielden.

Ook dit bewijst weer dat alles wat rechtse politici doen (en gedeeltelijk reken ik ook PvdA-ers daaronder) uitsluitend bedoeld is om de neoliberale internationale te plezieren en te vriend te houden. Wat ze er zelf aan overhouden zullen we wel nooit te weten komen, maar het lijkt mij evident dat het meer zal zijn dan een leuk commissariaatje. Er zijn tenslotte nog genoeg landen waar geld veilig weggeborgen kan worden...


Het artikel in het Brabants Dagblad geeft overigens nog meer interessante details. Zo is er een CDA-commissie die hierover een rapport heeft gepresenteerd, waarin staat dat "de huidige problemen met het verwerken van kernafval worden opgelost." Volgens mij wordt er geen Nederlands kernafval verwerkt, omdat het simpelweg wordt opgeslagen. Er zijn dus helemaal geen problemen met het verwerken.

Voorzitter Rietkerk (van deze commissie) constateert dat de fossiele brandstoffen opraken en "we moeten op weg naar duurzame energie". Op korte termijn moeten volgens hem kernenergie en mogelijk aardgas "het gat vullen". Volgens mij valt aardgas ook onder fossiele brandstoffen. Aangezien het dus volgens deze slimmerik opraakt, kan er bezwaarlijk een gat mee gevuld worden...

Het christelijke principe van 'goed rentmeesterschap' is kennelijk helemaal vergeten (of ze hopen dat wij het vergeten zijn). Het enige wat ik hoor is dat de huidige energie-behoefte - en gezien de EU-plannetjes: de groeiende energie-behoefte - niet aangetast mag worden. Dat daardoor het menselijk leven gevaar loopt, is volgens deze dombi ongetwijfeld 'collateral dammage', net zoals de duizenden die in Irak vermoord zijn op last van Bush.

Er wordt niet meer gesproken over zuinig omgaan met energie (en met grondstoffen, for that matter). Er wordt wel ecotax geheven, maar de opbrengst van deze uitpersing komt gewoon in een van de bodemloze putten van het regime. Het wordt in ieder geval niet gestopt in het bevorderen van een hoger bewustzijn bij de bevolking of in subsidies voor duurzame energie. Integendeel die subsidies zijn of worden afgeschaft.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) vindt dat bovendien de uraniumwinning schoon moet zijn (dat kan hij dus wel schudden) en "er is een oplossing nodig voor de verdere verspreiding van kernwapens en het gevaar van terroristische aanslagen".
Het is natuurlijk mogelijk dat de redacteur een black-out had, maar gezien de wetten die door dit regime uitgevaardigd worden zou het me ook niets verbazen wanneer deze Van Geel van Milieu (van wat voor milieu?) zich driftig versproken heeft en hij inderdaad zoekt naar een oplossing voor het verspreiden van kernwapens - en niet wat mij logischer zou lijken naar een oplossing voor het risico daarvan ...


Ach, het scheelt allemaal maar een paar woordjes. De FNV en GroenLinks steun(d?)en de Europese 'grondwet', ondanks diverse geniepige woordjes (die ze hoogstwaarschijnlijk in hun happigheid om mee te mogen spelen over het hoofd gezien hebben, of 'niet belangrijk'vonden. Het zou me dus absoluut niet verwonderen, wanneer het 'parlement' over deze aartsdomme formulering ook niet wakker zal liggen?

donderdag 23 juni 2005

Sovjet-monarchie der Nederlanden

In NRC/Handelsblad van gisteren (woensdag) staat een uiterst droevig stemmend stuk over wat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vindt over wat journalisten wél en niet mogen doen met betrekking tot leden van het "koninklijk huis".

Deze mensen, die van ons geld in staat worden gesteld een luxe (en nutteloos) leventje te leiden moeten vooral beschermd worden. Wij, de burgers, mogen op alle mogelijke manieren bespioneerd worden (er zijn beslist tientallen foto's van mij in de archieven van de Belachelijke Veiligheidsdienst, uit de tijd van bijv. anti-Vietnam, anti-Pinochet en anti-bewapenings demonstraties). Maar de fans van deze familie (en vraag me werkelijk niet hoe mensen in staat zijn zo slaafs omhoog te kijken naar een qua capaciteiten niet meer dan gemiddeld gezin, dat alleen de mazzel gehad heeft toevallig in een nest trechtgekomen te zijn, dat pretendeert die plaats te verdienen omdat god het zo wil, of om historische redenen, of om weet ik niet wat voor smoesjes daarvoor als rechtvaardiging worden gehanteerd.

De journalisten worden overigens niet alleen bedreigd ("Juridische stappen sluit de RVD niet uit"), of gechanteerd ("uitsluiting bij accreditatie"), maar hun wordt ook een wortel voorgehouden ("beloning met uitnodigingen voor 'mediamomenten rondom het koninklijk huis die tot de persoonlijke levenssfeer behoren ... bijvoorbeeld tijdens vakanties.'") Joepie!

Zullen we het nog meemaken dat Nederland van een (zogenaamd) democratische monarchie weer een monocratie wordt, of is het stiekem al zover gekomen?
Het is al vaak zo dat politici (zoals Donner met betrekking tot de optredens van Bea in Kopspijkers) voorop lopen om maar te voorkomen dat Beatrix ook maar het gevoel zou kunnen krijgen dat ze zich gekwetst zou kunnen voelen. Het is toch wel maxi-luxe: een superdeluxe leventje leiden in een glazen huis en helemaal je gang te kunnen gaan, zonder dat degene die dat hele circus onderhouden ook maar mogen zien wat er allemaal gebeurt van ons geld...

woensdag 22 juni 2005

Hol gebazel van neppe opperpotter

Volgens NRC/Handelsblad van vandaag heeft opperpotter Balk (zou hij in zijn balkenhoofd het spreekwoordelijke zaagsel hebben zitten?) de Tweede Kamer verzekerd dat «'dit kabinet' in geen geval de Europese Grondwet opnieuw ter goedkeuring zal voorleggen aan het parlement.»
Betekent een dergelijke verzekering iets, buiten dan het feit dat deze grootleugenaar de moeite heeft genomen zijn stembanden te laten trillen?

Nee, uiteraard betekent dit volstrekt niets.

Op de eerste plaats niet omdat Balk geen moeite heeft met liegen. In het gunstigste geval kan hij altijd nog zeggen dat hij een inschattingsfout gemaakt heeft, maar voorzover als ik weet is hij nooit verder gekomen dan de schuld te leggen bij journalisten die niet goed geluisterd zouden hebben.

Maar zelfs als hij niet zou liegen betekent het nog niks. Het is hoogst waarschijnlijk dat de 'grote' partijen (althans wat daarvoor doorgaat - ik heb tenminste de SP daar nog nooit bij horen noemen!) al lang afspraken gemaakt hebben over wat er na de verkiezingen in 2007 moet gebeuren. De kans is groot dat er dan een coalitie komt met de PvdA (voorstander van de 'grondwet'). Misschien zit het CDA daar ook in (ook voorstander) en/of de VVD (idem) en als het nodig is wordt D66 beslist weer gebruikt om aan een meerderheid te komen: met Dom66 kun je immers alle kanten op. D66 vervult in de politiek de rol van het personage Moralélastix uit de originele (Franse) versie van Asterix en de koperen ketel, Astérix et le chaudron. Misschien niet echt gewetenloos, maar wel met een zo flexibel geweten dat ze met een natte vinger te lijmen zijn. Het is voldoende als je een districtenstelsel of een gekozen burgemeester belooft om D66 tot de gekste standjes te verleiden...
Welke coalitie er ook komt, er zal altijd een meerderheid zijn ten gunste van deze 'grondwet'. Of het zou al moeten zijn dat de SP zó belangrijk wordt, dat GroenLinks en PvdA tot vergaande concessies bereid zullen moeten zijn om zo een rood-roze regering mogelijk te maken.

Het enige wat ons dus na 2007 (maar misschien ook al eerder, wanneer de journalisten Balks bewering verkeerd begrepen hebben) rest is hopen dat de Nederlandse bevolking haar gezond verstand zal gebruiken. Het zal daarvoor hard nodig zijn dat de bevolking écht goed voorgelicht wordt.
De netto-afdracht van Nederland, het verlies van meebeslissingsrecht, of de te snelle groei van de EU zijn niet de grootste, en ook geen wezenlijke, problemen. Het allergrootste probleem is dat de ontwerptekst uitsluitend een (véél te uitgebreide) vrijbrief is voor de neoliberale internationale. De zogenaamde sociale aspecten die FNV, GroenLinks en anderen die kennelijk nooit geleerd hebben om teksten goed te lezen erin (menen te) ontdekken, zijn de kruimeltjes die de neoliberalen ons toewerpen, omdat ze er toch niets aan hebben.

We zullen er dus niet aan ontkomen om onafgebroken door te gaan met het uitleggen van de slechtheid van deze 'grondwet', die in een verbrandingsoven thuishoort...

Hoge criminaliteit in Den Haag

D66, VVD en CDA hebben -zo lees ik in NRC/Handelsblad- afgelopen nacht een accoord bereikt over een nieuwe arbeidsongeschiktheidswet, die het aantal arbeidsongeschikten verder moet terugdringen.

Als ik de laatste jaren in de landelijke politiek (of wat daarvoor door moet gaan) ooit een gotspe gehoord heb, is het nu wel.

Dit stelletje heeft overigens niks met politiek te maken. Het is gewoon een stelletje aartsleugenaars, die ten behoeve van de winstcijfers van de neoliberale internationale, niets anders doen dan misbruik maken van het mandaat dat zij beweren van de kiezers gekregen te hebben.

Hun hele 'beleid' heeft eigenlijk maar één programmapunt: De arbeidersklasse (en al zeker de mensen die door werkloosheid, ouderdom of ziekte juist extra steun behoeven én verdienen) steeds verder uitpersen, ten behoeve van de neoliberale kapitalistenkliek, vermoedelijk in de hoop dat ze na hun huidige rampperiode (zouden ze trouwens zoveel realiteitszin hebben om te begrijpen dat ze in 2007 niet herkozen gaan worden?) in elk geval een aantal winstgevende commissariaatjes binnen kunnen halen - volgens het voorbeeld van Wim Kots, die toen hij nog eerste minister was zich beklaagde over de 'exhibitionistische zelfverrijking' van grootgraaiers...

Om hun (gebrek aan) beleid te rechtvaardigen plakken ze woorden zodanig aan elkaar dat hun betogen bestaan uit grammaticaal juiste zinnen, die echter geen andere inhoud hebben dan gebakken lucht, gelardeerd met plukken watten. En als ze geen zin hebben om moeilijk te doen, liegen ze gewoon. Als dan deze leugens aan het licht komen (wat niet moeilijk is, want ze doen volstrekt geen moeite om hun leugens te maskeren), als dus hun leugens opvallen, lullen zij zich er gewoon uit door te beweren dat hun woorden verkeerd weergegeven, geïnterpreteerd of begrepen zijn. Ook mevrouwtje Verdomd heeft dat onlangs nog een paar keer beweerd - en uiteraard is ze daarmee klaargekomen.

De grote leugen rond de WAO is dat het er op generlei wijze om gaat het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen, maar alleen ervoor te zorgen dat arbeidsongeschikten nog meer in het riool terechtkomen. Arbeidsongeschikten worden op wonderbaarlijke wijze arbeidsgeschikt verklaard (niet omdat ze dat zijn, maar omdat de criteria nu eenmaal zó opgesteld zijn dat iedereen die nog ademt niet arbeidsongeschikt kan zijn). De slachtoffers van deze walgelijke streek worden zo veroordeeld tot een bijstandsuitkering en uiteindelijk tot dwangarbeid - en, tja, als ze zich dan om dat werk te kunnen doen vergiftigen met pijnstillers of gek worden, dan is dat jammer, maar 'helaas niet anders'.

Hitler had tenminste nog een duidelijke 'filosofie': invaliden verdienden het niet te leven. Deze Haagse schijnheiligen (die noch christelijk of democratisch -CDA-, noch liberaal of democratisch -VVD-, noch democratisch -D66 zijn, althans niet volgens de gangbare definities) zijn te schijterig om eerlijk te zeggen dat ernstig zieken en arbeidsongeschikten uit de weg geruimd zouden moeten worden. Ze zorgen er echter wél voor dat hun slachtoffers op alle mogelijke manieren de dood in gedreven worden, door hen te dwingen hun laatste beetje energie in dwangarbeid te stoppen, of door hen het laatste restje zelfrespect af te nemen. Deze mensen moeten ervan overtuigd worden dat ze nog blij mogen zijn dat ze niet de eerder ontvangen WAO terug hoeven te betalen, want eigenlijk zijn ze volgens de huidige club nooit arbeidsongeschikt geweest: ze hebben gewoon gefraudeerd!

'Dood door schuld' lijkt me wel het minste waarvan dit stelletje achterkamertjes-smoezers beschuldigd kan worden. Ik vraag me af wanneer de eerste rechtszaak gevoerd gaat worden, wat de uitslag daarvan zal zijn (zal de rechter toetsen of de WAO-regels goed zijn 'toegepast', of zal hij proberen aan te tonen dat de regels onrechtmatig zijn?) en of de club van Zalm & Balk de enige juiste conclusie zal trekken: dat ze op moeten rotten - indien mogelijk met terugwerkende kracht...

LPF en Willem van O (vervolg)

Afgelopen maandag (20 juni: LPF en Willem van O) maakte ik melding van het feit dat Nawijn (LPF) en Filip DeWinter (Vlaams Belang) een denktank wilden opzetten die ze misschien "Willem van Oranje Stichting" zouden noemen.

Uit een berichtje in de Spits van vandaag blijkt dat de Rijksvoorlichtingsdienst druk heeft uitgeoefend op Nawijn om die naam niet te gebruiken en uiteindelijk is daarom nu gekozen voor de naam van Marnix van St. Aldegonde.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst moet "het koninklijk huis boven de partijen staan en [mag het] geen onderdeel [...] vormen van een politieke beweging".

Het zal allemaal wel, maar als Beatrix meer dan een fictief afgeleide naam (Oranje) deelt met deze Willem, die uiteindelijk zijn eigen koning verried (ook al wordt dan in zijn lijflied, het zg. Nederlandse volkslied, beweerd dat hij die altijd geëerd heeft) dan moet ik toch wel even (bitter) lachen.

Bovendien, hoezo 'boven de partijen', wanneer Oranje in Nederland zo synoniem is met allerlei sportgedoe, dat je bijna denkt dat de monarchie minstens supersportief moet zijn en dat de Nederlandse sport ruim gesponsord wordt door de monarchistische club. Of... is dat ook allemaal manipulatie, in de hoop dat het volk trots is op Nederlandse sporters en daar automatisch ook maar die andere oranje club bij betrekt?
Ik herinner me trouwens nog goed de beelden van het enthousiasme van Willem A., toen hij zich (gewenst? ongewenst?) 'verbroederde' met meisjes van een Nederlands hockeyteam.

En als 'het koninklijk huis [...] geen onderdeel mag vormen van een politieke beweging", hoe komt het dan dat uit die hoek alleen maar conservatieve geluiden klinken?

dinsdag 21 juni 2005

Dom66 vóór kernenergie

"D66 is bereid de kerncentrale van Borssele langer dan 2013 open te houden, als daar forse investeringen in duurzame energie tegenover staan," heeft D66-er Van der Ham vandaag laten weten (Brabants Dagblad).

Zo zie je maar weer dat politici nooit te vertrouwen (alleen SP-parlementariërs heb ik nog nooit op een leugen kunnen betrappen - dat mag ook wel eens gezegd worden!), Want D66 was vroeger tegen, samen met een groot deel van de Nederlandse bevolking.

Als ik het goed begrijp gaat het er niet om dat D66 per se die kerncentrale wil openhouden, maar ze willen niet dat de eigenaar een pittige schadevergoeding krijgt wanneer deze potentiële fabriek des doods gesloten moet worden. Dom66 insinueert dat dat geld eigenlijk beter gebruikt kan worden voor investeringen in duurzame energie.

Iedereen die de politiek in Nederland de laatste jaren echter een beetje gevolgd heeft, weet dat er juist allerlei subsidies en maatregelen ten gunste van duurzame energie worden ingetrokken, zodat ze wel érg dom moeten zijn (Dom66 bedoel ik), wanneer ze ook maar vaag geloven dat dat geld niet in andere bodemloze putten terecht komt, waarvan dit kabinet List & Bedrog er beslist nog een stel in de kast heeft staan, naast de nodige skeletten. Zalm zal het ongetwijfeld gebruiken om het begrotingstekort te verminderen - maar het komt in ieder geval beslist niet terecht bij duurzame energie.

Er wordt schijnheilig geschermd met het valse argument dat Nederland door sluiting van Borssele atoomstroom zou moeten kopen in Frankrijk, maar kennelijk heeft Nuon al toegezegd dat niet te zullen doen - en als Nuon het niet doet, waarom zouden andere energieproducenten het dan wel moeten doen?

Microschoft & Co in hun sas

De juridische commissie van het Europese Parlement heeft besloten de meeste amendementen op het voorstel voor softwarepatenten af te wijzen. (www.webwereld.nl vandaag).
Met name de leden van de Europese Volkspartij (EPP) en de Alliantie van Liberalen (ALDE) (zeg maar de Europese maatjes van de club van Balk & Zalm) stemden tegen de meeste amendementen.

Ofschoon het voltallige Europese Parlement ook nog moet stemmen (op 6 juli a.s.) ziet het er somber uit voor kleine bedrijfjes en onafhankelijke software-ontwikkelaars, omdat het risico levensgroot aanwezig is dat elke vernieuwing al bij voorbaat onmogelijk wordt gemaakt wanneer grote clubs als Micro$oft, Intel, Nokia en Philips zoveel mogelijk gaan patenteren.

Paus kletste vroeger ook al

Ik heb zojuist op het radionieuws gehoord dat er in Italië een boek is verschenen met daarin oude toespraken van de nieuwe Roomse ayatollah. Hij geeft daarin o.a te kennen dat hij tegen abortus is, want (zo werd geciteerd): "Respect voor elk leven is essentieel" - behalve natuurlijk voor homo's, die hebben geen recht op geluk...

Maar misschien zijn homo's in de visie(loosheid) van deze enge oude man wel geen mensen, net zoals negers door de katholieke kerk in vroeger tijden als een soort pratende dieren werden beschouwd. Daarom mochten zij ook rustig als slaven verhandeld worden.

Vermoedelijk is dit boek een aanrader voor katholieken die twijfelen of ze wel bij de goede club zitten. Ik ben ervan overtuigd dat het overloopt van argumenten om het lidmaatschap op te zeggen!

Harteloze minister!

Vandaag kreeg ik een brief van Hartpatiënten Nederland (niet te verwarren met de Nederlandse Hartstichting) waarin uitvoerig wordt uiteengezet hoe minister Remkes van Binnenlandse Zaken het (net als Hoogervorst) allemaal zelf het beste meent te weten.

Deze Remkes (die velen van ons zich nog wel zullen herinneren van zijn onsympathieke optredens in het TV-programma Kopspijkers) gaat namelijk volledig voorbij aan de wens van de Tweede Kamer om politiewagens standaard uit te rusten met automatische externe defibrillatoren (AED's), waarmee jaarlijks honderen mensen gered kunnen worden, wanneer ze getroffen worden door een acuut infarct.

Hij vindt dat dat geen werk is voor politie-agenten (netzomin als het blussen van brandjes, dus kunnen ook de brandblussers wel uit de politie-auto's, zoals de brief van Hartpatiënten Nederland al terecht aangeeft). Hij vindt dat dit soort eerste hulp door ambulancepersoneel moet worden uitgevoerd en hij gaat daarmee volstrekt voorbij aan de trieste realiteit van tegenwoordig, dat ambulances véél te lang onderweg zijn om -zeker in dit soort acute gevallen- nog hulp te kunnen bieden, terwijl er altijd wel een politie-auto in de buurt is.

Je zou bijna hopen (ofschoon ik eigenlijk niemand iets slechts toewens, zelfs niet de leeghoofdige club van Balk en Zalm) dat Remkes een keer een acuut infarct krijgt en hij pas op het laatste nippertje gered kan worden omdat de ambulance in een file vast heeft gezeten.

Lees de brief zelf op de site van Hartpatiënten Nederland.


maandag 20 juni 2005

Onderwijsvernieling of onderdomvernieuwing?

Toen ik in de jaren 1960 op de Middelbare School zat (ja, toen was ik nog wat jonger dan nu), was het Nederlandse onderwijs duidelijk ingedeeld: kleuterschool en lagere school voor zowat iedereen. Na de lagere school had je voor kinderen die écht niet door mochten leren van hun ouders (of het niet konden?) het (al zei 'iedereen' DE) VGLO (Voortgezet Lager Onderwijs), waarop ze de laatste jaren van hun leerplicht konden volmaken.

Voor de anderen was er de Ambachtsschool, die officieel LTS (Lagere Technische School) heette en voor meisjes de Huishoudschool; de MULO (officieel ULO, Uitgebreid Lager Onderwijs), die -zoals ik het nu inschat- een beetje op het niveau van de huidige HAVO komt maar dan met een breed vakkenpakket voor iedereen.

Voor mensen die wat meer in hun mars hadden (of wier ouders tot de hogere klasse behoorden) was er de HBS (Hogere Burgerschool), een soort Atheneum maar dan ook met een breed vakkenpakket voor iedereen en het Gymnasium (lijkt een beetje op het huidige Gymnasium, maar dan eveneens met een breed pakket voor iedereen). En voor meisjes was er dan nog de MMS (Middelbare Meisjesschool), een soort kruising van huishoudschool en HBS.

Degenen die doorleerden (ULO, HBS, MMS, Gymnasium) hadden tot in het laatste jaar van hun middelbare schooltijd de gelegenheid om na te denken over wat ze daarna wilden gaan doen of studeren. Het was, kortom, niet zoals nu: kinderen moeten nu al als ze ± 14 zijn - een leeftijd waarop ze eigenlijk nog moeten spelen en zich misschien verwonderen over hun eerste verliefdheid - een 'profiel' kiezen (dat is héél iets anders dan in de jaren '70 en '80, want toen moest je een 'pakket' kiezen), dat met een beetje pech al bepalend is voor de rest van hun leven.

Toen (ik ben weer terug in de jaren '60) kwam ineens vanuit Den Haag het idee dat het Nederlandse onderwijsstelsel hopeloos verouderd was. Er moest iets nieuws komen, iets fantastisch, het Mammoetstelsel. Dit zou ineens iedereen gelijke kansen bieden, want het was geweldig goed opgezet.

Er kwamen brochures met daarin afbeeldingen van een soort schoolgebouw (dat overigens meer op een bedenksel van Escher leek) met overal trapjes en loopbruggen, want je kon zo van het ene schooltype naadloos overstappen naar het andere, zodat je te allen tijde het onderwijs zou kunnen volgen dat het beste bij je paste.

Het werkte (uiteraard) niet, zoals er tenslotte maar heel weinig werkt wat door de nitwits in Den Haag wordt uitgedacht. De naadloze overstap werkt net zoiets als de naadloze aansluiting van het Openbaar Vervoer: je komt met de ene trein aan, je rent je de longen uit het lijf en juist op het moment dat je de trap op bent van het perron van waaraf je verder moet zie je de deuren van je aansluitende verbinding dichtgaan.

Zoals het hoge ambtenaren op ministeries betaamt (ze moeten tenslotte bewijzen dat ze niet gemist kunnen worden) blijven ze maar plannetjes bedenken om het onderwijs te verbeteren (dat is een Haagse uitdrukking voor 'veranderen'). Dit gebeurt trouwens ook op andere ministeries (ik hoef maar de frequente 'verbeteringen' in het belastingstelsel te vermelden).

De MAVO en het LBO (Lager Beroepsonderwijs) zijn onlangs samengevoegd tot het MVBO, omdat het LBO kennelijk een slechte naam had. Het was natuurlijk te verwachten, dat er van het MVBO ook niet veel terecht zou komen, en de problemen zijn dan ook niet van de lucht. Er wordt wat gegoocheld met lessen in het Engels (en niet alleen in het universitair of hoger beroeps onderwijs) en verder is het vooral een heleboel geneuzel, dat vermoedelijk vooral bedoeld is om nog meer te kunnen bezuinigen op het onderwijs...

Titels als Drs zijn afgeschaft en ineens wordt iedereen die een studie gevolgd heeft een Master of Bachelor (zou je dan nog wel mogen trouwen?) En aangezien iedereen met een dergelijke Engelstalige titel automatisch een hele Piet(a) is, hebben ze nu in Den Haag bedacht dat het HBO best wat ingekrompen mag worden. Daar willen ze nu gaan experimenteren met een HBO van 2 jaar. Als je zo'n studie hebt afgerond, krijg je een "Associate Degree" (dát heb ik vandaag gelezen in NRC/Handelsblad). Dat hebben ze waarschijnlijk bedacht omdat ze dan Bush niet meer zoveel hoeven uit te leggen, wanneer Balk weer een keertje diens schoenen mag komen likken. Staatssecretaris Trutte denkt echter ook aan een alternatieve titel, "Foundation degree", een funderingsgraad dus - dat geeft vermoedelijk het niveau van die nieuwe mini-HBO-opleiding aan: na voltooiing mag je in de bouw fundamenten bouwen.

Wanneer over een paar jaar de Nederlanders nog kunnen lezen, wordt het misschien weer tijd om nog eens een nieuwe taalverziekingscommissie in te stellen, die weer een jaar of 20 geld over de balk mag smijten om deze termen in te passen in een nog zinlozere 'nieuwe spelling' dan het huidige wangedrocht.

En dit is ongetwijfeld allemaal in het kader (net zoals de verkorting -en drastische verlaging- van de studiebeurzen de laatste jaren) van het doelgericht mensen opleiden voor een beroep, maar ook niet meer dan dat. Het is tenslotte alleen maar lastig wanneer mensen ook nog eens nadenken.

Zou er in Den Haag misschien iemand zitten die Brave New World van Aldous Huxley gelezen heeft? Dat belooft dan nog wat!

Nieuwe Vaticaanse propagandaterreur

Afgelopen zaterdag is er in Madrid een demonstratie geweest van tienduizenden dombo's, die zich door de RK-propaganda hebben laten oproepen om te demonstreren tegen het homo-huwelijk, waarvoor het Spaanse parlement enkele maanden geleden al een voorstel goedkeurde (El Periódico van gisteren).

De feitelijke achtergrond is natuurlijk wel duidelijk: wanneer het homohuwelijk door de wet wordt toegestaan, trouwt natuurlijk iedereen homo-matig, want dat moet wel veel leuker zijn dan een hetero-huwelijk (kun je nagaan hoe ver die ayatollahs uit Rome van de werkelijkheid afstaan). Aangezien homo's geen kinderen kunnen krijgen, komen er ook steeds minder mensen die nog (zij het vaak slechts formeel) lid zijn van de RK kerk, waardoor het Vaticaan ook steeds minder inkomsten gaat krijgen. Stel je voor, dan moeten al die zwartrokken, pedofielen en andere uitvreters zelf ook iets gaan doen voor de kost - overigens niet ten nadele gesproken van de talloze priesters die hun alleluja-activiteiten combineren met zinnig sociaal werk.

Hetzelfde geldt als wat ik verleden week al zei na het door toedoen van de pauselijke kliek mislukte referendum in Italië: het wordt hard tijd dat de paus met zijn medeplichtigen nu daadwerkelijk gevangen wordt gezet. Wat denkt deze soepjurk wel? Het Vaticaan is notabene de laatste dictatuur in Europa, het hoort niet bij de EU en heeft al helemaal geen jurisdictie in Spanje.

Het wordt trouwens ook hard tijd dat de Spanjaarden (en anderen) die nog steeds aan de leiband van het Vaticaan lopen eens voor zichzelf gaan denken. Voordat Franco met zijn opstand tegen de wettige regering begon, was de RK kerk in Spanje alleen in naam aanwezig. Franco heeft enthousiast gebruik gemaakt van de pauselijke steun bij zijn opstand tegen de 'linkse' regering van de Spaanse Republiek...

LPF en Willem van O

Tja, dus Hilbrand Nawijn en Filip de Winter van de enge partijen LPF respectievelijk Vlaams Belang (vroeger Vlaams Blok) willen een denktank oprichten. Revolutionair nieuws, dat wel, want ik was er toch vast van overtuigd dat Nawijn (en de hele LPF) niet wisten wat denken is. Toch heeft zo'n beslissing wel een diepgaande uitwerking, want schaam-allochtoon Varela (die alleen is opgenomen in de partij om te bewijzen dat de LPF niet racistisch is) geeft te kennen (volgens mij de eerste keer dat hij zich over een politiek onderwerp heeft uitgesproken) dat dat niet kan (Metro vandaag).

Het leuke is wel dat Nawijn weer wel handig gebruik maakt van het misverstand dat Willem van Oranje een belangrijk figuur is, want in de Metro wordt gesuggereerd dat de denktank misschien wel "Willem van Oranje Stichting" zou kunnen gaan heten. Erg toepasselijk, want als de LPF (en Vlaams Belang) zich daardoor koppelen aan deze landverrader, die terecht (volgens de destijds geldende wetten) met de dood gestraft werd, geven ze daarmee tevens aan dat ze ook (zacht gezegd) erg eng bezig zijn...

zondag 19 juni 2005

Waarom zouden wij deze club vertrouwen?

Na de referenda in Frankrijk en Nederland over de Europese 'grondwet' (die, zoals ik en vele anderen allang hebben uitgelegd, geen grondwet is maar een vrijbrief voor de 'liberale internationale'), is er de afgelopen dagen door de EU-(volksmis)leiders uitvoerig gediscussieerd over de (Europese) toekomst. Het is niet gelukt en Juncker geeft aan dat de EU in een 'diepe crisis' is terechtgekomen.

Om te beginnen is de meerjarenbegroting niet goedgekeurd, mede door de onverzettelijke houding van het regime Balk & Zalm. Ofschoon de Balkiaanse propaganda-machine ons dreigde dat Nederland bij afwijzing van de 'grondwet' niet meer zou kunnen meepraten, heb ik nog nooit een Nederlandse vertegenwoordiger een zo grote bek horen opentrekken als de afgelopen dagen gebeurd is.

De uitgangsgedachte achter de afdrachten aan de EU (steun voor de arme landen uit de rijke landen) is leuk, maar in de praktijk komt daar maar bar weinig van terecht en wordt het geld voor een groot deel aan de verkeerde doelen besteed - als het al niet aan de nodige strijkstokken blijft hangen. Het lijkt me dan ook niet verkeerd om hiervoor een nieuwe doorzichtige en niet te misbruiken regeling uit te denken. Zijn er nog eerlijke politici (bestaan die überhaupt?) die hierover willen nadenken?

Verder is er natuurlijk het probleem van de 'grondwet'. Deze kan (heet het) alleen worden ingevoerd wanneer alle EU-lidstaten hem unaniem hebben goedgekeurd. In feite zou de hele procedure dus na het referendum in Frankrijk al moeten zijn stopgezet. De officiële plannetjes zijn echter niet zo rechtlijnig: wanneer in november 2007 minder dan ¾ van de lidstaten de 'grondwet' hebben geratificeerd, gaat de Europese Commissie 'zich beraden'. En wat als meer dan ¾ vóór is? Tja...
Volgens de EU-propagandisten Nicolai, Bos, Balk, Borisje en al hun clubgenootjes, is er echter geen 'plan B'. Wat is dat 'zich beraden' dan? 'Plan Z(ich beraden)' in plaats van 'Plan B(eraad)'?

Voorlopig hoeven we ons echter nog niet druk te maken over 'Plan Z', want de modderige voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, heeft nu een 'Plan D' bedacht (met de D van Debat en Dialoog). Ik neem aan dat dat bedoeld is als een eufemisme voor nog meer geldverspilling voor propaganda - eigenlijk zou het dus 'Plan P' moeten heten.
Aangezien de nog openstaande referenda in de diepvries zijn gezet, hopen de neoliberalen nu voldoende tijd te hebben om ons te bombarderen met (ongetwijfeld 'objectieve') debatten en dialogen, waarbij (bijv.) een nerveuze tegenstander zonder TV-ervaring tegenover een welbespraakte zwetskous wordt gezet.

Een tip: misschien kan in de EU het omroepstelsel worden hervormd naar een stelsel zoals dat in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie aldaar functioneerde - en uiteraard moet de geschreven pers dan ook worden gelijkgeschakeld (voorzover die tenminste de afgelopen maanden zich niet al automatisch heeft gelijkgeschakeld). Het moet niet moeilijk zijn om in het kader van de terrorismebestrijding de uitzendingen aan preventieve censuur te onderwerpen.

Wel patat of chips bijv.?


"Karpervijver" Bakkum-Noord - © 2005 by Dwarslezer

Tekst op het bordje: "Liever geen brood voeren"

Eigen schuld... ?

Volgens een onderzoek van het economenblad van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarover vrijdag een stukje in de Volkskrant stond (de publicatie zelf heb ik niet kunnen vinden: de website van de Erasmus is volgeschreven in onontwarbaar hoogpolig Engels: zelfs een link naar "Mathematische besliskunde" leidt naar de pagina "Research programme Operations Research") klagen de Nederlanders over de dure Euro omdat we zelf te dom zijn om een en ander goed om te rekenen, waardoor wij de Euro te gemakkelijk uitgeven.

Nog afgezien van de (ontbrekende) realiteitszin van vragen als hoeveel ik zou willen uitgeven voor een tennisbaan in Centerparcs (ik tennis niet en ik hoop ook mijn hele leven gevrijwaard te bijven van massavertier à la Centerparcs) is het onterecht ons te verwijten dat wij de Euro te gemakkelijk uitgeven, omdat we de waarde kennelijk verkeerd inschatten. Was het immers niet de Nederlandse overheid zelf, die ons maar steeds voorhield dat we niet alles moesten omrekenen naar guldens? Wellink van de Nederlandse Bank heeft in 2003 wel toegegeven dat dat allemaal minder snel had gemoeten, maar intussen is het kwaad al geschied.

Het is wel erg goedkoop om nu ons te verwijten dat we in de situatie van het Rotterdamse onderzoek enerzijds de guldenprijzen noemen, zoals we ons die van vroeger herinneren en de europrijzen, zoals die nu gehanteerd worden. De enige conclusie die uit de resultaten van dit onderzoek getrokken mag worden is dat de overgang kennelijk zo abrupt is geweest dat de respondenten zich nog steeds de guldenprijzen konden herinneren, omdat ze niet de gelegenheid gekregen hebben om te wennen aan de overgang.

Bij een dergelijk onderzoek blijft natuurlijk ook de vraag naar het waarom van dit onderzoek. Welnu, dat is gemakkelijk aan te wijzen. Enkele weken geleden hebben diverse mensen uit de financiële wereld aangegeven dat de gulden bij de omschakeling op nadelige wijze is omgerekend (en de ontkenning door Zalm heeft deze bewering alleen maar bevestigd). Daarom zijn er nu grote groepen mensen die een vergoeding van de overheid willen vanwege de absolute waardevermindering van hun spaartegoeden (waarbij gemakshalve vergeten wordt dat er ook veel mensen baat bij hebben gehad omdat hun schulden -waaronder hypotheekschulden- ook met hetzelfde percentage verlaagd zijn). Iets of iemand (de overheid?) wil daarom nu aantonen dat het allemaal onze eigen schuld is dat we ons benadeeld voelen.

Ik hoor overigens niemand (ook Zalm niet) zijn bezorgdheid uitspreken over het feit dat wij door de uit dit onderzoek blijkende 60% hogere betaalbereidheid onze economie gesteund zouden hebben. Als we ons wel bewust zouden zijn geweest van de veel hogere prijzen, was kennelijk de economie nog sneller achteruitgekelderd.
En eh... waar is dat extra uitgegeven geld dan gebleven?

In deze zin is het wel een nuttig onderzoek: het werpt meer vragen op dan het oplost...! Nog een vraag dan: kregen de opstellers van het onderzoek hiervoor de verdiende onvoldoende?

Inconsistent beleid bij de overheid!

In de Volkskrant van afgelopen vrijdag lees ik dat de Stichting Economisch Onderzoek (in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) onderzoek heeft gedaan naar de bereidheid van ambtenaren om meer uren te werken.

De uitkomst - en dat zal veel ambtenaren verbazen - is dat ze daartoe bereid zijn. Ik ken geen enkele ambtenaar of semi-ambtenaar die er zo over denkt. Ik ken daarentegen tal van (semi-)ambtenaren die maar al te graag gebruik maken van de mogelijkheid om deeltijds te werken.

Maar nog afgezien van de vraag hoe deze Stichting tot de conclusie is gekomen (het lijkt me bijvoorbeeld erg handig om te weten welke vragen gesteld zijn, hoeveel respondenten er waren en hoe deze geselecteerd waren), zou ik wel eens willen weten wat dat gezeur over langer werken (of het nu per week is of tot hogere leeftijd) nou allemaal beoogt. Van de ene kant wordt er constant geneuzeld over het feit dat de werkloosheid teruggedrongen moet worden, maar van de andere kant moeten degenen die werken kennelijk ook nog eens langer/meer werken.

Wat kan hiervan de bedoeling zijn? Denk even met mij mee! Het is niet moeilijk.

Degenen die geen werk hebben, moeten ervan doordrongen worden dat het aan henzelf ligt als ze werkloos zijn. Immers, volgens de WAO-regels zijn ze niet arbeidsongeschikt. Verder is er werk genoeg, want er wordt volop gehamerd op het feit dat er Polen moeten worden aangevoerd omdat Nederlandse werklozen niet bereid zijn te werken.
Verder wijst ook het bezalmde ministerie van Financiën er maar steeds (leugenachtig) op dat de Nederlandse economie er veel beter voor zou kunnen staan, wanneer de loonkosten minder hoog zouden zijn (en dat zou mogelijk zijn met minder hoge sociale premies).
Op deze manier (en ook door toch al geldende vooroordelen bij veel werkenden, die het op een kromme manier werklozen kwalijk nemen dat zijzelf -de werkenden- wél moeten werken om zichzelf te onderhouden en werklozen hun uitkering krijgen zonder er iets voor te doen) wordt het voor veel uitkeringsgerechtigden steeds moeilijker om niet gebukt te gaan onder een schuldcomplex omdat zij zouden profiteren van het werk van anderen.

Wanneer dus hun uitkeringen steeds opnieuw relatief lager worden, zullen ze dat wel erg vinden, maar ze zullen maar moeilijk te bewegen zijn zich daarover uit te spreken, omdat ze zich toch al schuldig voelen door hun werkloosheid.

Wanneer nu de arbeidende klasse (of het nu ambtenaren zijn of anderen) gedwongen wordt om meer uren of tot hogere leeftijd te werken, ontstaat er onvermijdelijk meer werkloosheid. De druk om de loonkosten te verminderen (wat in feite betekent: hogere winsten voor de aandeelhouders!) en dus de sociale premies (en zo tevens de uitkeringen) te verlagen zal daardoor alleen maar hoger worden.

Het uiteindelijke gevolg zal zijn, dat alle sociale uitkeringen in Nederland worden afgeschaft, zoals al een aantal jaren aan het plaatsvinden is:
- Bijna 10 jaar geleden is de Algemene Weduwen- en Wezenwet afgeschaft en vervangen door de Algemene Nabestaandenwet. Tengevolge van deze vervanging komt nu een steeds grotere groep nabestaanden niet meer in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Alleen wanneer ze geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben, is er de Bijstand.
- De WAO en WW zijn 'aangescherpt', waardoor veel mensen niet langer in aanmerking komen voor deze uitkeringen (de SP geeft zelfs aan dat de WAO effectiever is bij het genezen van kwalen dan Lourdes). Ook voor deze mensen blijft alleen -meteen of na een korte periode WW - de bijstand over wanneer ze anders niet aan het bestaansminimum komen.
- Veel mensen zijn ook bang dat de AOW op termijn ook zal wegvallen - ook de overheid draagt bij aan deze (hopelijk irreële) angst door maar steeds te blijven hameren op de vergrijzing (ondanks deze vrees voor vergrijzing wordt door deze zelfde overheid -met als boegbeeld het zuinige bekkie van minister Verdomd)- een grote groep gemotiveerde en positieve asielzoekers de verdommenis ingestuurd in hun vroegere land van herkomst. Als de pessimisten gelijk krijgen, blijft er ook voor een grote groep ouderen niet veel meer over dan de bijstand (of een aanvulling daaruit).

Wanneer de overheid ook nog eens ooit het minimumsalaris loslaat - en dat zal volgens mij onvermijdelijk gebeuren wanneer we de komende tijd nog langer onder neoliberale regimes gebukt blijven gaan - ontstaat er een nieuwe subgroep onderbetaalde arbeiders, die gedwongen zullen worden tevreden te zijn met een salaris op bijstandsniveau. En natuurlijk moet dan ook de hoogte van de bijstand verlaagd worden, want anders "wil" er helemaal niemand meer werken.

En het leuke (lees: diep tragische) van dit hele verhaal is, dat de hele club van Zalm (en zijn sponsgehersende spreekbuis Balk) zich volstrekt niet druk maakt om de uiteindelijke gevolgen van dit wanbeleid: door de nog meer beperkte financiële middelen van de consumenten hebben dezen nog minder mogelijkheden om te 'consumeren' en gaat het met de economie nog slechter. En dat komt dan ongetwijfeld weer omdat de uitkeringen in Nederland te hoog zijn... een echte 'visuele' cirkel, zoals ik eens ooit iemand op de radio hoorde orakelen (nee het was niemand van het kabinet Balk, het was nog ten tijde van Ruud Blubbers)...

De slavendrijvers zullen er niet mee zitten, want tegelijk met de ten hemel schreiende toename van de armoede in Nederland, stijgt ook het groepje miljonairs - zodat wel duidelijk is waarom de armoede toeneemt...

Overigens vroeg ik me in eerste instantie af, waarom alleen onderzoek gedaan is bij ambtenaren, maar die vraag kan ik inmiddels wel beantwoorden. Het was nodig ervoor te zorgen dat niemand zou durven te suggereren dat dit onderzoek was uitgevoerd ten behoeve van de winsten van ondernemers. Omdat ambtenaren voor 'de overheid' werken, is het duidelijk dat hun werktijden niet leiden tot hogere winsten en zou niemand de verkeerde (?) indruk kunnen krijgen dat het hele onderzoek alleen een truukje is om de winst voor de aandeelhouders te waarborgen.

Overigens: er zijn in het verleden tal van onderzoeken gedaan waaruit is gebleken dat de arbeidsproductiviteit exponentieel afneemt bij toename van het aantal gewerkte uren. Maar misschien is dat allemaal te moeilijk voor het balkenkabinetje...?