dinsdag 24 oktober 2023

Maar WIE disfunctioneert er werkelijk in Nederland?

Volgens het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt uit het het langlopende Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) dat Nederlanders het "disfunctioneren van politiek en bestuur het belangrijkste maatschappelijke probleem" vinden, en dat is kennelijk een "dieptepunt" (zie de Volkskrant van vandaag).

Ik zou wel eens willen weten of het SCP bij dit onderzoek ook nagegaan heeft wat de ondervraagden vinden over hun eigen stemgedrag bij de diverse verkiezingen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ze bij hun onderzoek alleen mensen betrokken hebben die een verantwoorde stem uitgebracht hebben.

Persoonlijk denk ik dat het slecht functioneren van de overheid voor een groot deel het gevolg is van het feit dat mensen hun stem baseren op niet-relevante zaken, zoals een "grappige" opmerking van een deelnemer aan een verkiezings-"debat", aan iemand die leuk gekleed is, of die iets uitroept wat de onderbuik van de stemmer streelt. Zonder daarbij verder rekening te houden met het verkiezingsprogramma van de betreffende partij of (nog eenvoudiger) wat die partij in het verleden gepresteerd heeft.

Tja, in hoeverre valt dit de kiezers kwalijk te nemen? Het Nederlandse onderwijs leert niet meer om zelf na te denken, nog afgezien van de vraag of je energie hebt om na te denken, terwijl je de hele dag bezig bent met de eindjes aan elkaar te knopen. Dan is het verleidelijk om naar de bewegende beelden op de TV te kijken totdat het tijd is om te gaan slapen...