donderdag 30 mei 2013

Verder onderzoek PLEASE!!!

Het was mij nog niet helemaal duidelijk waarom er in Nederland zo kolossaal veel bezuinigd moet worden. OK, er worden bakken geld weggesmeten en verkwist door (en voor) de zogenaamde Oranjes, er worden ondeugdelijke communicatie- en informatica-toepassingen aangeschaft bij de hulpdiensten en bijv. de belastingdienst, er worden straaljagers besteld, waarvan nog steeds niet duidelijk is hoeveel ze uiteindelijk zullen moeten kosten, er wordt "steun" gegeven aan banken (terwijl de foute directeuren van die banken nog steeds bonussen krijgen) en er worden grote projecten opgestart die achteraf een veelvoud van de begrote bedragen kosten. Maar toch is het voor mij onverklaarbaar hoe het mogelijk is dat we aan allerlei eigen bijdragen, milieuheffingen, belastingen, premie voor de zorgverzieking e.d. bijna meer moeten betalen dan we van ons inkomen overhouden. 

Vandaag licht Trouw een eerste tipje op van de sluier van de vage over-de-balk-gooierijen in Nederland.: De NIET-socialistische Job Cohen heeft voor 23 vergaderingen en het opstellen van een rapport over de rellen in Haren (naar aanleiding van een aankondiging op Facebook) niet minder dan ruim € 35.000 in zijn zak gestoken, meer dan veel mensen in een jaar tijd ontvangen voor het levensonderhoud van hun gezin. De overige vier leden van de betreffende commissie vingen ("verdienden", zegt Trouw, maar niemand kan mij wijsmaken dat die lui dat werkelijk verdiend hebben!) slechts € 5.750.

Ik denk zo dat het de hoogste tijd wordt dat er eens een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld bij allerlei commissies en vergaderingen van overheids- en door de overheid ingestelde clubs. Wie weet kan op die manier in één klap al het EU-gezeur over bezuiningen de kop ingedrukt worden. We kunnen daarbij meteen afspreken dat lui die in een commissie zitten en die een inkomen hebben van € 100.000 of meer, daar gewoon gratis aan moeten deelnemen, net zoals in de Verengde Staten burgers verplicht bij een rechtszitting in een jury moeten zitten.

woensdag 29 mei 2013

Hoe lang nog, voordat we in groten getale opstaan tegen de Brusselse dictatuur?

Het gaat maar door: de kapitalistische internationale, vertegenwoordigd door de EU, en met de steun van de laatste neoliberale Nederlandse régimes van PVVDA en andere enge clubs, legt steeds maar nieuwe bezuiningen op (in feite gaat het om pure diefstal van ons zuurverdiende geld!) om dat gestolen geld aan de aandeelhouders van de grote banken cadeau te geven, terwijl het juist de banken zijn die met allerlei truuks de crisis veroorzaakt hebben.

Neem van mij maar gerust aan, zoals ik in deze blog al lang geleden heb aangegeven, dat de crisis voorlopig niet voorbij zal zijn, ondanks alle leugenachtige beloften van politici, zoals Wouter Bos (dat Nederland niet veel zal lijden onder de crisis, omdat onze economie zo sterk is en "we" grote reserves hebben), Balkenende (dat "na het zuur", volgend jaar "het zoet" komt) en Rutte (die nog niet zo lang geleden nog een "groene waas van optimisme" zag, maar op 7 mei moest toegeven dat hij nog maar "een heel voorzichtig groen waasje" kon waarnemen - zie de Volkskrant van gisteren).

Intussen geeft de Brusselse mafia te kennen dat Nederland nog miljarden extra moet bezuinigen, mogelijk minimaal 6 miljard (de geplande 4,3 miljard, die niet door zouden gaan volgens het flinterdunne accooord met de Roverheid, zijn volgens de Europese Commissie "hoe dan ook ontoereikend") (zie NRC/Handelsblad van vandaag). En dan zou het begrotingstekort van Brussel niet zomaar "onder 3%" moeten uitkomen (dus bijv. op 2.998%), maar op 2,8%...

Me dunkt dus dat er dus meer dan voldoende reden is om in opstand te komen, en om te beginnen de verraders van de NIET-socialistische neoliberale PvdA en de NIET-liberale conservatieve VVD af te zetten en met pek en veren door de straten te dragen en ze daarna te verbannen (bijvoorbeeld naar een lek eilandje).
Verder moeten we eisen dat Nederland uit de EU stapt of minstens dat de macht van Brussel over ons teruggedrongen wordt. Waarom moeten de Nederlandse werkers steeds maar meer geld ophoesten, hun banen verliezen, hun sociale zekerheid als sneeuw voor de zon zien verdwijnen, het onderwijs zien verslechteren, terwijl de EU maar blijft doorgaan met ons geld in bodemloze putten te storten met bijv. hun reizende circus (Brussel - Straatsburg v.v.) of landbouwsubsidies aan Hare Koninklijke Bea (zie de Volkskrant van 27 augustus 2002)...


In Duitsland gaan intussen steeds meer stemmen (niet alleen van rechts, maar ook aan de linkerkant) op om uit de Euro te stappen (La Vanguardia van 19 mei dit jaar) en in Groot-Brittannië is 46% voorstander van het verlaten van de EU, en slechts 30% van de Britten wil erin blijven! (Sunday Telegraph van 18 mei 2013).

Laten we om te beginnen allemaal een half uurtje uittrekken om op een A4-tje (of A3, dat valt nog beter op) met duidelijke letters te schrijven "EU WEG ERMEE" en dat op een raam te plakken. Het kan ook geen kwaad om dat ook te doen met "RUTTE WEG ERMEE", want de Haagse bluffers onder zijn "leiding" doen toch alleen maar alles om Brussel zoveel mogelijk te gerieven...

zaterdag 25 mei 2013

Waarom geloven bepaalde partijen NIET in complotten?

Trouw meldde enkele dagen geleden (op 22 mei) dat "Vooral PVV- en SP-stemmers geloven in complotten", en dat "stemmers op christelijke partijen het minst vatbaar [zijn] voor samenzweringstheorieën". Wat betekent dat eigenlijk? Trouw suggereert daarmee wellicht dat stemmers van SP en PVV gestoord (vandaar het noemen van mensen die in UFO's ["vliegende schotels"] geloven) of paranoïde zijn en dat ze overal spoken zien.

Uit het artikel zou men ook kunnen afleiden dat de CIA géén politici zou vermoorden, maar de CIA is daartoe uitstekend in staat. De CIA heeft de staatsgreep in Chili op poten gezet, waarbij onder anderen Salvador Allende is vermoord, onder verantwoordelijkheid van de CIA derhalve. Ook werd lange tijd ontkend dat de CIA er geheime gevangenissen op nahield in Oost-Europa en elders, maar dat is beetje bij beetje ook aangetoond. En ook het feit dat de CIA verantwoordelijk is geweest voor de opzet van Al Q'aida is bewezen.
Er zijn inderdaad zaken waarvoor de CIA-verantwoordelijkheid (nog) niet is aangetoond, maar dat betekent geenszins dat die verantwoordelijkheid dan ook niet bestaat. Het bestaan van god is ook op geen enkele manier aantoonbaar (behalve voor mensen die in sprookjes geloven, zoals ongetwijfeld een groot deel van de "stemmers op christelijke partijen"), maar desondanks is "godslastering" zelfs strafbaar! Alsof je een niet-bestaande entiteit zou kunnen belasteren...

Zelfs het omkopen van politici door grote bedrijven wordt door Trouw afgedaan als een breed "gedragen samenzweringsgedachte". Als Romana Abels en Dorin Pels (de schrijfsters van het betreffende artikel) werkelijk vinden dat politici niet omgekocht (kunnen) worden door grote bedrijven dan zijn ze nog naïever dan degenen die in een god geloven.

Dan ook maar lange benen inkorten?

Sport, waarover je die in de kranten leest en die je op de TV ziet (met kampioenschappen en vernielingen in stadions en steden, agressie jegens mensen die een andere club leuk vinden, Olympische circussen e.d.) interesseert me geen biet. Sport hoort een spel te zijn, waarin mensen op een prettige manier hun energie kwijt kunnen. Zodra het meer wordt, is het geen sport meer maar dient het alleen om de zakken te vullen van zogenaamde "top"-sporters, clubmanagers en andere over het paard getilde patsers...

Vandaag viel mijn oog echter (figuurlijk) op een artikel in de Volkskrant, waarin gemeld werd dat vrouwelijke athleten, die door een zeldzame afwijking niet-ingedaalde testikels hadden, deze hadden moeten laten verwijderen op last van de IAAF, omdat die testikels "te veel testosteron" zouden aanmaken, waardoor ze een "oneerlijk sportvoordeel" zouden hebben.

Bovendien had de IAAF geëist dat deze eis en ingreep geheim zouden blijven, maar er waren desondanks artsen die hierover geschreven hadden in een vakblad, "een flagrante schending van het beroepsgeheim" volgens de IAAF. De boodschapper moet dus kennelijk gestraft worden, terwijl degene die een onethische eis stelt boos met de vinger mag zwaaien.

Ik zou athletes (en athleten uiteraard) met -bijvoorbeeld- lange benen willen aanraden zich maar vast te beraden op wat ze willen doen wanneer de IAAF ook gaat eisen dat "te lange benen" worden ingekort of dat mensen die meer dan 5 tenen aan een voet hebben de extra tenen laten amputeren, omdat ze anders een "oneerlijk sportvoordeel" hebben...

maandag 13 mei 2013

Het begin van het einde van de neoliberale internationale, de EU?

De Britse premier David Cameron heeft beloofd een referendum te houden over de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU. Twee ministers van zijn conservatieve régime (Philip Hammond van Oorlog, en Michael Gove van Onderwijs) hebben -zoals het (per definitie niet bepaald betrouwbare) politici betaamt, met de nodige slagen om de arm- aangegeven voorstanders te zijn van een Groot-Brittannië buiten de EU. De belofte van Camerón is trouwens zoïzo nogal vaag, want daarvoor moeten de Conservatieven eerst nog wel de verkiezingen van 2015 winnen... (La Vanguardia van gisteren; zie ook Trouw van 10 mei).

Europese samenwerking op concrete vlakken is uitstekend, bijv. op het vlak van misdaadbestrijding, zodat frauderende bankdirecteuren en belastingontduikers (al dan niet van koninklijken bloede) overal in Europa opgepakt kunnen worden. Ook regels tegen genetische gemanipuleerde gewassen of tegen kernenergie, en afspraken tegen de Israelische politiek zijn alleen maar goed voor de mensheid als geheel. 
Maar het is absurd, zoals nu het geval is, dat een of andere topzware club in Brussel regeltjes maakt die in de hele EU zouden moeten gelden. Binnenkort wordt met een beetje pech nog bepaald dat in de winter de straatverlichting 24 uur per dag moet branden in de hele EU, omdat het in het noorden van Finland midden in de winter de hele dag donker is...

En bovendien kost die hele EU ons allemaal handenvol geld.
Inderdaad, dankzij de open grenzen kunnen de kapitalisten gemakkelijk hun zakken vullen door de uitbuiting van goedkope arbeidskrachten, dus het bedrijfsleven zal geen principiële bezwaren hebben tegen de EU.

Voor de meerderheid van de Europese bevolking, de arbeidersklasse, voor hen die de Europese economie draaiend houden, is het misschien toch goed om nog even in herinnering te brengen dat de vroegere naam van de EU, EEG "Europese Economische Gemeenschap(pen)" betekent. Ondanks alle mooie praatjes draait het in de EU nog steeds om economische belangen, en wel van de neoliberale soort.

Fijne uitvinding, die privatisering...

Iedereen die in Nederland (noodgedwongen) zorgverzekerd is, weet hoeveel de premies opgelopen zijn, sinds onder grote druk van VVD-minister Hoogervorst in 2006 de Zorgverziekingswet is ingevoerd. Ongetwijfeld mede omdat de aandeelhouders van de zorgverziekingsverzekeraars hun bankrekeningen met hun grote graaihanden flink willen zien aangroeien is de premie ongelooflijk sterk gegroeid. Om te voorkomen dat de kosten nóg meer boven de bomen uitgroeien, meent de Nederlandse Roverheid de oplossing gevonden te hebben in het steeds meer beperken van het basispakket voor de verzekerden (zeg maar: ontzekerden), en het tezelfdertijd steeds verder verhogen van de diverse "eigen risico's". Het gevolg zal inderdaad zijn dat sommige mensen het zich niet meer kunnen permitteren om nog de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Tja, dat doet me toch erg denken aan de plannetjes van Hitler, die vond dat zwakken en ouderen beter uitgeroeid konden worden...

Wat werkelijk nodig is, is de gezondheidszorg weer tot een overheidstaak te maken, zónder aandeelhouders, en ook zonder veelal nutteloze managers met een inkomen boven één ton per jaar of desnoods boven de Balkenende-norm.

Wat de Haagse Bluffers daarentegen doen, naast het uitkleden van de zorgverzekering, is ook nog het beperken van de middelen waarover ziekenhuizen kunnen beschikken om de nodige zorg te kunnen leveren - uiteraard nadat de zware management-top ook hier weer bovenmatig verwend wordt met geld dat ze niet verdient.

Een gevolg daarvan blijkt nu weer te zijn dat er in Nederlandse ziekenhuizen driftig gefraudeerd wordt met declaraties (zie NRC/Handelsblad van 10 mei 2013). Volgens de Telegraaf van vandaag gaat het om een bedrag van zeker 3 à 4 miljard €€ per jaar.
De Telegraaf suggereert elders dat met dit ten onrechte gedeclareerde bedrag "mogelijk de voortdurende druk op de zorg drastisch [zou] kunnen worden verminderd en [...] de kwaliteit van de medische dienstverlening een opwaartse impuls [zou] kunnen krijgen." Dat is natuurlijk wel erg kort door de bocht, want eerst zou onderzocht moeten worden waarvoor dat geld gebruikt is. Het zou mij niet verbazen wanneer een aanzienlijk gedeelte ervan wordt gebruikt om zorg te kunnen bieden, die door de Haagse bezuinigingen anders niet meer geboden zou kunnen worden.

Haagse Bluffers, PVVDA-ers en andere kapitalistische clubs, de gezondheidszorg kan wel degelijk én goedkoper én beter:
  • gezondheidszorg in overheidsbeheer;
  • medici, specialisten in loondienst bij de ziekenhuizen en niet inhuren;
  • management beperken tot het nodige, en zónder allerlei onnodige overleg-niveaux: verpleegkundigen en artsen zijn zeer goed in staat om zelf te bepalen wat er gedaan moet worden: tenslotte zijn ZIJ het die het werk (moeten) doen;
  • de zorgverzekering in overheidsbeheer;
  • de premie inkomensafhankelijk, met eenzelfde percentage voor iedereen, dus degenen die een paar ton per jaar bij elkaar graaien, betalen ook premie over ál dat geld.
En ditzelfde dient uiteraard ook te worden (her)ingevoerd voor andere zaken die van algemeen belang zijn, zoals: het (openbaar!) onderwijs, de thuiszorg, ouderenzorg, de energievoorziening, cultuur, openbaar vervoer, post en telefoon, ....

Welke politieke partijen hebben (behalve de SP) de moed om eindelijk eens te gaan doen, wat ze al jaren beloven? De belangen van de bevolking dienen. 

zaterdag 11 mei 2013

Tijd om de PvdA definitief rechts te laten liggen...

Diederik Samsom, PvdA-führer met een socialistisch vocabulaire en een neoliberale agenda, rekent erop dat de hele PvdA-fractie ermee accoord zal gaan dat illegaliteit strafbaar moet zijn. [NRC/Handelsblad vandaag]

Wanneer dat inderdaad gebeurt, is het werkelijk de hoogste tijd voor iedereen die bij de PvdA nog denkt aan de na de Tweede Wereldoorlog opgerichte PvdA (een geschoonde versie van de te links geachte vooroorlogse partij SDAP, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), om definitief alle banden met die rechtse partij te verbreken.

Het zou ook de Nederlandse pers sieren als voor de PvdA nooit meer termen als "links", "socialisten" of "sociaaldemocraten" zouden worden gebruikt, maar ik verwacht dat de gelijkgeschakelde pers zich niets van de politieke realiteit zal aantrekken.

Ook de SP zou er eindelijk van doordrongen moeten zijn dat er met de PvdA niet kan worden samengewerkt, tenzij de SP nog verder naar rechts zou schuiven natuurlijk, maar dat zou werkelijk een ramp zijn...
Nadat de SP de opheffing van de NAVO en de monarchie stiekem uit het partijprogramma geschrapt heeft, is er voor mij niet veel meer nodig om ook de SP als rechts te beschouwen...
Laten we hopen dat de SP toch binnenkort alsnog het licht ziet. Er zijn (hopelijk) nog genoeg linkse partijleden om het tij te keren. En als de partij doorgaat met haar langzame schuifelarij naar rechts, dan duikt er hopelijk toch een dezer dagen weer een écht socialistische partij op...

woensdag 8 mei 2013

Leesadvies voor wie wil weten hoe het kapitalisme werkt!

Waarschijnlijk iedereen voelt wel dat het kapitalisme (en de moderne, nog onmenselijkere vorm daarvan, het neoliberalisme) kwalijke gevolgen heeft voor de mensheid - behalve natuurlijk de werkelijke kapitalisten: degenen die anderen laten werken om zelf de winst (de "meerwaarde" volgens de marxisten) op hun eigen bankrekeningen op te potten. Hoe en waarom dat kapitalisme zo schadelijk is, is moeilijk uit te leggen, omdat alles met een soort magische termen wordt omschreven.

Daarom zou ik iedereen willen aanraden om het (alweer ongeveer 35 jaar oude) stripverhaal «Obelix & Co." nog eens te lezen. Hierin wordt overduidelijk uiteengezet hoe het kapitalisme in eerste instantie tot rijkdom leidt (voor sommigen althans), maar uiteindelijk onvermijdelijk en onverbiddelijk moet leiden tot de ene crisis na de anderen.

Zie hieronder voor enkele plaatjes die al een duidelijk beeld geven van een van de aspecten van het kapitalisme: het kweken van behoeften om de consumenten te verleiden producten aan te schaffen:
  O.a. (antiquarisch) te koop bij Bol.com.

dinsdag 7 mei 2013

En zoiets durft zich "socialisten" te (laten) noemen???

De PvdA-minister van onderwijs heeft er alle vertrouwen in dat PvdA-führer Diederik Samsom de PvdA-leden ervan zal kunnen overtuigen de strafbaarstelling van illegaliteit te steunen (zie de Volkskrant van 5 mei).

Deze partij is overigens nooit socialistisch geweest is (evenmin als haar voorganger, de SDAP), maar op zijn best sociaal-democratisch, totdat haar grote roerganger Wim Kok (van wiens achternaam het werkwoord kokhalzen moet zijn afgeleid) de ideologische veren van de PvdA meende te moeten afschudden.

Vergeten zijn de PvdA-parlementariërs, -leden en -stemmers zeker hoe de Nederlandse Roverheid in het verleden moordde in Indonesië, hoe dat land door de VOC (zo bewonderd door Balkenende), en met name in opdracht van de koningen Willem I, II persoonlijk werd leeggeroofd, of hoe de VWC voor grof geld slaven transporteerde van Afrika naar Amerika. Of hoe tot het einde van de 18e eeuw in Nederland officieel kaperbrieven werden afgegeven, op grond waarvan het wettelijk mogelijk was schepen van bepaalde andere landen te beroven... Dát is wat ik noem illegaliteit, ook al was het dan bij "wet" toegestaan! Of zoals de Nederlandse Roverheid nog maar kort geleden illegaal de Verenigde Staten ondersteunde bij het onderdrukken en uitmoorden van de Irakese en Afghaanse bevolking. Of zoals het Nederlandse régime nog steeds Israel steunt bij het onderdrukken van de Palestijnse bevolking...

De hele discussie over de strafbaarstelling van "illegaliteit" doet me trouwens denken aan de voortvarendheid, waarmee de Nederlandse Roverheid vóór de Duitse inval in Nederland de grenzen gesloten hield voor uit Duitsland gevluchte joden.

Dat de nep-liberale VVD illegaliteit graag strafbaar wil stellen, kan ik me voorstellen. Die partij denkt alleen aan geld (uiteraard op de eigen bankrekening) - en misschien speelt bij die partij nog wel het idee mee dat het gemakkelijker -en goedkoper!- is een "illegale" buitenlander huishoudelijk werk te laten doen voor een aalmoes, dan iemand op de correcte wijze in dienst te moeten nemen. En van de xenofobe PVV kan ik me dat uiteraard ook voorstellen: die partij draait grotendeels op het in de modder trappen van niet-blanke en niet-christelijke mensen.


Ik vind het trouwens onbegrijpelijk dat een minister van onderwijs zich druk maakt over het strafbaar stellen van illegaliteit. Zij zou zich moeten inzetten om de kinderen van "illegaal" in Nederland verblijvenden ook goed onderwijs te kunnen bieden. Zij toont daarmee aan dat in feite een minister(ie) van onderwijs in Nederland overbodig is, mede gezien de snelheid waarmee in dit land ("ons land" krijg ik niet meer uit mijn strot) het onderwijs, net zoals de gezondheidszorg en ouderenzorg, cultuur en andere belangrijke zaken systematisch worden uitgekleed en uitverkocht aan de beursspeculanten, de werkelijke nuttelozen van de maatschappij. Beursspeculatie zou eigenlijk strafrechtelijk dienen te worden vervolgd! Maar welke partij durft daar een verkiezingspunt van te maken?

zondag 5 mei 2013

Nog een reden te meer om Israel te isoleren en te boycotten

In een eerder berichtje riep ik vandaag mijn lezers al op om Israelische producten te boycotten, omdat een groot deel van de opbrengst van de Israelische handel terechtkomt bij het Ministerie van Oorlog van die schurkenstaat.

Mijn woorden waren nog niet koud of het Israelische leger bestookte de Syrische hoofdstad Damascus met raketten. Overigens blijkt Israel ook afgelopen vrijdag al een raketaanval op Syrië te hebben uitgevoerd [zie NRC/Handelsblad van vandaag].

Het zou me absoluut niets verbazen wanneer Israel daarmee de spanning in het Midden-Oosten nog verder wil laten oplopen. Het Iraanse régime heeft intussen al opgeroepen tot actie tegen Israel [zie de Volkskrant van vandaag]. Hopelijk komt het niet zo ver, maar waarschijnlijk is het veeleer de bedoeling van Israel om Obama over te halen nu dan toch eindelijk een aanval uit te voeren op Iran.

Het moge hoe dan ook duidelijk zijn dat Israel, daarbij gesteund door de hoofdverantwoordelijken voor bijna alle ellende in de wereld, het régime van de Verenigde Staten, en met de kruiperige steun van de Haagse Bluffers, niet ophoudt met zijn agressieve politiek. Aangezien van de kant van het Nederlandse PVVDA-régime geen steun verwacht hoeft te worden voor de wereldvrede, is het écht aan ons om te doen wat we kunnen. In dit verband is dat het boycotten van producten uit Israel.

Wat betekent "vrijheid" eigenlijk voor de Nederlandse Roverheid?

Nadat op EU-niveau afspraken waren gemaakt om de vermelding van "Made in Israel" niet langer toe te staan op producten uit de door Israel bezette gebieden, liet PvdA-minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) begin maart nog terecht weten dat "als op producten uit nederzettingen staat dat ze uit Israël komen, klopt dat gewoon niet met het internationaal recht". De VVD heeft hier echter moeite mee en vindt dat "de markt" dat zelf maar moet regelen (NRC/Handelsblad van vandaag).
Misschien krijgt die partij af en toe Lockheed- of Northrop-miljoenen uit Israel? Of zou het écht zo zijn dat een aantal Nederlanders zich nog steeds zo schuldig voelt voor het gemak waarmee Nederlandse joden in de Tweede Oorlog aan het nazi-régime werden overgeleverd?
Alsof er overigens een wezenlijke link bestaat tussen de Nederlandse Joden en de staat Israel... Het feit dat Israel zich "Joodse staat" noemt, heeft evenveel betekenis en waarde als de formulering dat Beatrix koningin was "bij de gratie Gods", geen enkele dus.

Ik kan me helaas nauwelijks voorstellen dat de Nederlandse consument zich druk zal maken over wat er achter "Made in ..." staat... Ze kopen simpelweg wat bij hun status past, of wat op TV langs komt in de reclame-blokken, en dan zal het hun worst zijn of het uit een bezet gebied komt, of er Chinezen voor worden uitgebuit (zoals Apple-producten), of er belasting voor wordt ontdoken, of er kinderen voor worden misbruikt.

Uit een door Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi uitgevoerd onderzoek (gepubliceerd op 20 april 2013) blijkt dat heel wat Nederlandse bedrijven producten uit de bezette gebieden importeren en verkopen. Andere (o.a. Hema, Aldi, Hoogvliet, Blokker, Leen Bakker) hebben verklaard alleen "Made in Israel"-producten te verkopen die daadwerkelijk uit Israel komen. Er zal nog heel wat druk nodig zijn om een einde te maken aan deze foute situatie, maar uiteindelijk is een juiste etikettering nog maar een kleine stap in de richting van vrijheid voor de Palestijnse bevolking, die inmiddels al bijna 70 jaar door Israel gedeporteerd, uitgemoord en uitgebuit wordt, met steun van de grootste schurkenstaat, de Verenigde Staten. 

En dan kan Barack "No Change" Obama wel beweren dat hij zich blijft inzetten voor een "onafhankelijke en leefbare" Palestijnse staat en af en toe de Israelische dictator Netanyahu symbolisch op zijn vingers tikken (zie NRC/Handelsblad van 21 maart 2013), zijn inzet heeft evenveel waarde als zijn belofte (vlak voordat hij president werd) dat hij het concentratiekamp in Guantánamo zou opheffen. Wat dat betreft is hij nog steeds dezelfde, voor wie de veiligheid van Israel de hoogste prioriteit heeft, zoals hij op 23 juli 2008 in Sderot liet weten (zie daarover het door mij op 20 januari 2009 gepubliceerde artikel van Freeman En die denken werkelijk, dat er iets zal veranderen...).

Wie niet wil wachten op stappen van de Haagse Bluffers, kan alvast een écht duidelijke keuze maken: voortaan geen producten kopen die uit Israel afkomstig zijn, ook uit het Israelische van vóór de zesdaagse oorlog in 1967. Tenslotte komt een groot gedeelte van elke cent die in Israel binnenkomt terecht bij het Israelische Ministerie van Oorlog, dat alleen maar dient om het Palestijnse volk te onderdrukken en om andere landen (met name Iran) te bedreigen. 

Dit kan heel simpel: kijk naar de streepjescode op de artikelen. Als die begint met "7 290", dan komt het betreffende artikel uit Israel. 

donderdag 2 mei 2013

Maar... hoe vrij zijn we nou eigenlijk?

De laatste dagen hoor ik op de radio regelmatig dat we "op 5 mei vieren [...] dat we vrij zijn". Maar, in hoeverre klopt dat wel?

Inderdaad, het Derde Rijk is verslagen en er worden niet meer systematisch joden, communisten en homo's vermoord. Maar desondanks worden er nog steeds homo's gediscrimineerd en mishandeld; en in plaats van joden worden nu in Nederland Turken, Marokkanen en andere buitenlanders gediscrimineerd, en zelfs strafrechtelijk vervolgd omdat ze illegaal in Nederland zijn (met de enthousiaste steun van de PVV, de Partij voor de "Vrijheid").

De Nederlandse bevolking wordt inderdaad niet meer uitgeperst voor de oorlogen van Hitler, maar nu moeten we weer enorm veel belasting betalen voor de oorlogsindustrie van Bush, Obama en hoe die Verenigdestaatse opperhoofden verder ook mogen heten, en voor onze bijdragen aan het Vreemdelingenlegioen van de VS (de NAVO); en trouwens ook voor de speeltjes van het Nederlandse Ministerie van Oorlog, de JSF. Ook is er de laatste jaren, dankzij de  steun van de diverse Balkenende-régimes (met als enige tegenstanders in het Parlement de SP en GroenLinks!) voor de Bushiaanse oorlog in Afghanistan, een aantal Nederlandse soldaten opgeofferd en zijn er (mede door Nederlandse soldaten) talloze Afghaanse burgers vermoord, omdat -zoals toenmalige Minister van Oorlog Kamp indertijd zei- het nu eenmaal moeilijk is om in Afghanistan het verschil te zien tussen "terroristen" (nieuwspraak voor "verzetsstrijders") en burgers...

Ook worden we nog steeds driftig uitgeperst, omdat de nieuwe dictatuur van de Europese Unie (het Vierde Rijk?) vindt dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3% - en de door het Nederlandse volk "democratisch" gekozen Haagse PVVDA-tirannie doet daar vrolijk aan mee, onder leiding van de nepsocialisten van de PvdA en de nepliberalen van de VVD. Voor de Brusselse eisen worden door die Haagse Bluffers de Sociale Zekerheid, de gezondheidszorg, de ouderenzorg, het onderwijs, de cultuur en de veiligheid uitgekleed, en wordt het milieu opgeofferd aan de belangen van de aandeelhouders van de auto- en olie-industrie (waaronder niet te vergeten hare Koninklijke Bea en haar familie).

En uiteindelijk worden we (via de EU) nu toch nog steeds, net als onder Hitler, geregeerd vanuit Berlijn. Tegenwoordig hoeft dat niet meer gewapenderhand: de neokapitalistische Haagse Roverheden zorgen er wel voor dat we precies doen wat de EU wil. Door de verslechteringen in het onderwijs, door de dagvullende onzin-TV (die alleen tot verstrooiing dient, en dus het denken belemmert) en gemanipuleerde nieuwsbulletins van het NOS-journaal en zogenaamde actualiteitenprogramma's, alsmede de gelijkgeschakelde pers met de zwaar bijgekleurde berichtgeving van met name het ANP (Algemeen Nederlandse Propagandabureau), beseft een groot deel van de Nederlandse bevolking niet meer hoe zij misbruikt wordt.

Is dat de "vrijheid" die we op 5 mei moeten herdenken? 

woensdag 1 mei 2013

DANK aan alle slimme mensen in Assen en Maastricht en elders...

Het valt nog best mee met de intelligentie van de Nederlandse bevolking. Zelfs in een toch behoorlijke stad als Maastricht lukte het niet om voldoende mensen bij elkaar te krijgen om Hare Koninklijke Bea en Willem A. (+ Mínima) de indruk te geven dat de hele bevolking het tenenkrommende "Koningslied" (zeg maar: ON-lied) zou meezingen. (zie Het Parool van gisteren.) En dat wil wat zeggen, want met een beetje handige camera-standpunten is die indruk toch gemakkelijk genoeg te suggereren!

Als nu al die slimme niet-"zingers" ook nog eens hun handtekening zouden zetten (voorzover ze dat nog niet gedaan hebben) onder de petitie over het "Salaris van de koning", dan kan de Tweede Kamer binnenkort weer eens over iets positiefs discussiëren in plaats van over het nog verder uitpersen van de Nederlandse bevolking en het verder uitkleden van de Gezondheidszorg, de Sociale Zekerheid, de Cultuur en het Onderwijs...