maandag 31 oktober 2005

Wat is het toch met die monarchieën?

In Spanje is er vandaag op de radio (en op de TV ongetwijfeld, maar ik ben nou eenmaal geen TV-fan) eigenlijk maar één belangrijk onderwerp aan de orde geweest: de geboorte van een kleindochter van koning Juan Carlos, het bezoek dat hij aan zijn kleindochter gebracht heeft, de blijdschap van de bevolking van de provincie Asturias (althans degenen die geïnterviewd werden), omdat het kind 'prinses [infanta] van Asturias' is, en het feit dat er in Spanje gewerkt wordt aan het wegwerken van het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke troonopvolgers.

Allemaal hoogstbelangrijke verschijnselen (voor de direct betrokkenen), maar ongelooflijk dat mensen nog warm kunnen lopen voor een nutteloos anachronisme in een tijd dat toeristen (zij het voorlopig alleen nog maar lui die zich ondanks kolossale hoeveelheden geld te pletter vervelen) niet meer naar een 5-sterren hotel in Turkije gaan, maar naar een alleen-maar-sterren ruimtestation.

Hierbij wil ik over Juan Carlos en zijn vrouw Sofia, die haar naam eer aan lijkt te doen, niets kwaads zeggen: het lijken me aardige lui en Juan Carlos heeft zich in het verleden (op 23 februari 1981) bij de poging tot staatsgreep van luitenant-kolonel Antonio Tejero Molina, kapitein-generaal Jaime Milans del Bosch en generaal Alfonso Armada & kornuiten zeker van zijn goede kant laten zien toen hij op TV verscheen in het uniform van Kapitein-Generaal van de Strijdkrachten en zich daarbij krachtig uitsprak tegen de opstandelingen.

Dat impliceert echter niet dat dit de Spaanse monarchie zou rechtvaardigen. Tenslotte had koning Alfonso XIII in 1931 zelf afstand gedaan van de troon en was het een beslissing van de fascistische dictator Franco om de monarchie weer in te stellen, ongetwijfeld omdat hij zich zo verzekerde van de steun van een belangrijk deel van de conservatieve krachten in Spanje - net zoals hij zich ook verzekerd had van de steun van de conservatieve katholieken door van zijn rebellie een 'kruistocht' tegen het goddeloze communisme te maken.

En de dappere houding van Juan Carlos rechtvaardigt zeker niet de in monarchieën gangbare erfopvolging: de grootste imbeciel (ik noem geen namen) kan zich alleen door zijn geboorte verzekerd weten van een zorgenvrij leven in luxe, waarbij hij/zij zich bovendien nog door grote delen van de bevolking op handen gedragen weet.

In de vorige eeuw vielen de monarchieën nog als rotte appels uit de bomen: in Rusland (al was het daar wel op een erg -te- drastische manier), Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Portugal, Italië, diverse Balkanlanden en het meest recent nog in Griekenland, maar daarna is het stil geworden.
Waarschijnlijk hebben de nog resterende monarchieën de tijd, dat wij ons bezig hielden met protesteren tegen de oorlog in Vietnam, de staatsgreep in Chili, de kernenergie en de wapenwedloop, hard gebruikt om hun positie te verbeteren. Er is op dit moment zelfs niet één parlementaire partij die ernaar streeft van Nederland weer een republiek te maken...

zondag 30 oktober 2005

Slachtoffers van het regeringsbeleid

Zoals ik al eerder heb aangegeven (zie o.a. mijn stukje Minus-terie mede-verantwoordelijk voor doden? van afgelopen vrijdag) is het Nederlandse regime in ieder geval indirect verantwoordelijk voor de gevallen slachtoffers van de brand in het gevangeniscomplex op Schiphol. Op de eerste plaats natuurlijk door het onmenselijke (en onchristelijke - dat zou voor dit schijnheilige regime toch een aansporing moeten zijn om zich anders op te stellen) beleid jegens mensen die alleen maar een menswaardig leven willen, maar ook door -wat ik eerder noemde- de minimalistische bewaking.

Naar is gebleken (Trouw van gisteren) werden de 350 gevangenen ten tijde van de brand bewaakt door slechts één bewaker en twee uitzendkrachten. De vraag naar de directe verantwoordelijkheid voor de ramp wordt daardoor wel steeds moeilijker te beantwoorden: het is immers een bekend gegeven dat de mislukte vis die voor minus-ter van financiën speelt zich maar één taak gesteld heeft: zoveel mogelijk geld binnen te harken en zo min mogelijk geld uit te geven...
Samen met Donner, die kennelijk liever dode dan gevluchte illegalen heeft (hij zal dat hopelijk niet letterlijk gewenst hebben, maar zijn ideeën hebben dit effect wel gehad) en Verdonk (die Nederland zoveel mogelijk wil vrijwaren van buitenlanders, ook al formuleert ze het anders), zijn dat er al drie die een stevige tik op hun vingers verdienen - natuurlijk samen met opperhoofd Balk, die formeel de baas is en dus de hoofdverantwoordelijkheid draagt.


zaterdag 29 oktober 2005

Wie denken ze nog te kunnen belazeren?

Minus-ter De Geus ontkent dat de keuringsartsen van het UWV onder druk staan om zo veel mogelijk mensen aan het werk, althans uit de WAO, te krijgen (Trouw vandaag). Hij kan ontkennen wat hij wil, maar hij is duidelijk te beroerd om bij de SP, de Internationale Socialisten (of desnoods bij de FNV) om voorbeelden te vragen. Dan zou hij beslist een toontje lager zingen (ofschoon het me niet zou verbazen als hij niet eens kan zingen).

Volgens De Kneus is de ellende voor plotseling genezen verklaarde arbeidsongeschikten (die natuurlijk niet ineens weer arbeidsgeschikt zijn, maar uitsluitend het slachtoffer zijn van een regime dat arbeidsongeschiktheid gewoon anders heeft gedefinieerd) 'vooral het effect van oud beleid'. Hij zal wel verwijzen (zonder natuurlijk de proto-neoliberaal voor Nederland met name te noemen) naar Ruud Lubbers, die toen hij het Nederlandse regime 'leidde' beloofde op te zullen stappen wanneer er meer dan een miljoen werklozen zouden zijn, vanaf welk moment er ineens wonderlijk veel mensen in de WAO terecht kwamen. Het zal niemand verbazen dat hij niet opgestapt is...

Trouwens, over liegen gesproken: ook minus-ter Verdonk heeft weer eens een staaltje ten beste gegeven. De laatste tijd heeft zij bij hoog en bij laag verkondigd dat het onmogelijk was dat er gegevens over uitgeprocedeerde asielzoekers waren doorgegeven aan het regime in Congo, ondanks andersluidende bewijsstukken, die werden getoond in het televisieprogramma Netwerk. Blijkens een bericht in NRC/Handelsblad van gisteren wil ze nu niet uitsluiten dat "op grond van eerste voorlopige informatie van de IND niet kan worden uitgesloten dat zich [...] ook ná 2002 soortgelijke zaken hebben voorgedaan".
Natuurlijk moet het in het algemeen aan mensen die zich op een dergelijke wattige manier uitdrukken te enen male verboden worden in enig bestuursorgaan zitting te nemen, maar daarnaast moeten lieden die zó kolossaal liegen zonder wachtgeld of andere uitkering oneerbaar ontslagen worden.

Voor wie het nog niet door heeft: bij het hele balkenkabinetje zit niemand die zich ook maar in het geringste druk maakt over het welzijn van de Nederlandse bevolking (uitgezonderd natuurlijk over het welzijn van de nutteloze leden van de samenleving: de grote managers, die een grotere bonus vangen naarmate ze meer arbeiders ontslaan en de aandelenhouders en commissarissen, die enkele keren per jaar sigaren roken en sherry drinken en daarvoor kolossale boni incasseren).
Wanneer er nog rekening met de rest van de bevolking wordt gehouden dan is het alleen in hun hoedanigheid van consumenten, want zonder consumenten valt er tenslotte ook geen winst meer te behalen.

Inderdaad, meneer Van Thijn, uitstekend idee!

Ed van Thijn, in de betere tijden van Nederland ooit minister van binnenlandse zaken, vindt [en beslist niet alleen hij] dat -net zoals ten tijde van de Bijlmerramp in 1992- degenen die nu de brand in de gevangenis van Schiphol hebben meegemaakt, een verblijfsvergunning zouden moeten krijgen (Trouw van vandaag).

Zeg nou zelf: dat klinkt toch een heel stuk sympathieker dan klagen dan er van de gevluchte 'illegalen' nog vijf 'voortvluchtig' waren. Ik vraag me eerlijk gezegd af wat mevrouwtje Verdomd of minus-ter Dommer gedaan zouden hebben wanneer ze bij een brand in een fijn land met een erg onfijn regime in de gevangenis gezet waren zonder dat ze een misdaad begaan hebben. Ik hoop dat ze niet gevonden worden, want de kans dat het regime het advies van Ed van Thijn opvolgt acht ik microscopisch klein.

We zouden overigens het hele probleem in één klap kunnen oplossen, wanneer we de hele kliek van Balk & kornuiten op het vliegtuig zetten naar hun droomland, de VS. Misschien mogen ze dan wel als sergeantjes mee naar Irak om de westerse beschaving uit te dragen. Dát zou nog eens leuk zijn voor deze kruis(raket)ridders!

Ik kan me niet voorstellen dat we met een beetje goede wil niet gauw een nieuwe regering bij elkaar hebben, die de ellende met bekwame spoed gaat herstellen. Slechter dan dit stelletje leugenaars en konkelaars kunnen ze het nooit doen!

vrijdag 28 oktober 2005

Minus-terie mede-verantwoordelijk voor doden?

In een artikel in het Noordhollands Dagblad wordt vandaag vermeld dat bij de brand in de gevangenis op Schiphol (zie mijn stukje Weer 11 slachtoffers van het wanbeleid van Balk & Co. van gisteren) de cellen afzonderlijk met de hand geopend moesten worden. Minus-ter Donner heeft in dit verband -zoals genoteerd in het betreffende artikel- te kennen gegeven dat voor die optie gekozen was, omdat een geautomatiseerd systeem alle deuren tegelijk zou openen.

En dát tekent weer precies de mentaliteit van het stelletje ellendelingen dat meent de baas te mogen spelen over Nederland: liever doden dan ontsnapte illegalen! Nou, er zijn er nu weer 11 (elf!) opgeruimd, dat zal vandaag weer wel een feestje zijn geweest op het minus-terie.

En dan zal ik het vandaag nog maar niet hebben over de minimalistische bewaking van het betreffende complex (gedeeltelijk zelfs door uitzendkrachten).

Overigens kan ik me niet voorstellen dat er sprake is van zó veel cynisme in de Nederlandse politiek, maar toen ik hoorde van de brand in de gevangenis, was mijn eerste gedachte dat eventuele slachtoffers onder de 'illegalen' gevallen zouden zijn. Die zouden (voor mijn onberedeneerde gevoel) in het slechtste deel zijn opgesloten, omdat ze vermoedelijk anoniemer zijn en waarschijnlijk minder op rechtsbijstand kunnen rekenen dan drugskoeriers. Onberedeneerd en (hopelijk) ongefundeerd, maar het is al tekenend genoeg dat dat wél mijn eerste gedachte was...

Hoe recht is het recht?

Een IT-er uit Rijen (NB) had zo schoon genoeg van de spam, waarmee hij dagelijks bestookt werd, dat hij een script schreef waardoor hij uiteindelijk de vermeende (let op dit woord!) afzender met 69.100 mailtjes bestookte. Het bedrijf van de vermeende spammer zou twee dagen afgesloten zijn geweest van het internet en een schade van € 16.000 geleden hebben.

De getergde IT-er is inmiddels voor de rechter gedaagd en het OM eist tegen hem een taakstraf van 80 uur eneen voorschot van € 3.250 op de geleden schade. (Webwereld van vandaag).

Ik mis in het bericht alleen het antwoord op de vraag of de vermeende spammer in werkelijkheid ook de spam verstuurde, of dat de IT-er wellicht de verkeerde 'gestraft' heeft. In dat geval vind ik de strafeis niet onredelijk, maar ik vind minstens dat die vraag wel in overweging moet worden genomen, ook al hád de gedaagde eigenlijk (maar hij zal wel net zo weinig fiducie hebben in het oplossend vermogen van de politie als ik) aangifte moeten doen van zijn bespamming...

Leesadvies voor CDA-stemmers en twijfelaars

Dat de SP al jaren tekeer gaat tegen het afbraakbeleid van het Balkenkabinetje is voor veel mensen vanzelfsprekend. Van de Internationale Socialisten en andere 'enge'(?) mensen zoals andere (échte) socialisten (dus geen sociaal-democraten[Labour], nep- [PvdA], nep- of glamour-socialisten [GroenLinks]), communisten en anarchisten verbaast vindt men het ook niet vreemd. Totnutoe hoefde men zich de kritiek van deze linkse groepen niets aan te trekken.

Dat gaat nu dus niet meer, want voormalig CDA-partijvoorzitter, fractievoorzitter en minister van Sociale Zaken heeft nu een boek gepubliceerd, waarin hij van het beleid van Balk & Co. geen spaan heel laat, en waarin hij bovendien waarschuwt dat het geen kwestie van wachten is totdat Balk overgewaaid is: "Met terugwerkende kracht wordt de steun aan de opbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat onder leiding van de overheid, als een historische vergissing afgedaan."

Iedereen (behalve patsers en fraudeurs - en dan bedoel ik niet uitkeringsgerechtigden die voor een paar euri de boodschappen doen voor hun hoogbejaarde buurvrouw, maar bouwfraudeurs en mensen die met steekpenningen goochelen, zoals bijv. Prins Bernhard) kan ik dus alleen maar aanraden om dit boek te kopen of het bij de plaatselijke Openbare Bibliotheek te lenen: Overmoed en onbehagen, het hervormingskabinet-Balkenende door Bert de Vries (uitgegeven door Bert Bakker, prijs € 18,95).

donderdag 27 oktober 2005

Weer 11 slachtoffers van het wanbeleid van Balk & Co.

Het is misschien wel een beetje goedkoop om de schuld van de 11 in de gevangenis van Schiphol door brand omgekomen gevangenen te wijten aan het wanbeleid van Balk & Co. Aangezien echter minus-ter Verdomd in het Jeugdjournaal bijna met nadruk meldde dat het ging om 'illegalen', gaf ze het eigenlijk zelf al toe. Wanneer het Nederlandse regime niet zo'n walgelijk buitenlandersbeleid gevoerd had, waren deze mensen niet opgesloten geweest en hadden ze ook niet hoeven te sterven.

De volgende vraag is dan nog hoe het in kotsnaam mogelijk is dat dezelfde gevangenis in korte tijd twee maal in brand is gevlogen. Heeft het minus-terie bezuinigd en zijn de allergoedkoopste materialen gebruikt of is dit weer een gevalletje van bouwfraude? In ieder geval kreeg ik niet de indruk dat er brandmelders aanwezig waren. De gevangenen hebben door het maken van lawaai de aandacht van de bewaking (?) proberen te trekken, dat is het enige dat ik hoorde...

dinsdag 25 oktober 2005

Kruisbevruchting met Micro$oft

Zojuist gelezen in het november-nummer van het computerblad Chip (Nederlandse editie), dat de nieuwe versie van Windows alleen werkt op computers met een 64-bits architectuur. Er komt wel een 32-bits versie (de Vista Starter Edition), maar die wordt alleen in ontwikkelingslanden verkocht en die is bovendien erg beperkt in zijn functionaliteit.

Iedereen die dus hoopt dat Windows Vista (dat in 6 verschillende versies -van duur tot extreem duur waarschijnlijk- uitkomt) eindelijk eens een werkelijk betrouwbaar besturingssysteem zal zijn en die daarop wil overstappen, kan maar beter beginnen te sparen, zodat hij/zij in 2006 (wanneer Vista
uitkomt) meteen een nieuwe computer kan kopen. Op dit moment draaien namelijk de meeste (thuis-)computers nog op 32 bits.

De achterliggende gedachte bij MicroSchoft laat zich wel raden: ze hebben niet zo erg veel vertrouwen in de bescherming van Vista en vrezen dat toch een heleboel mensen met een gekraakte versie zullen gaan werken op hun 32-bits computers. Als geïnteresseerden een nieuwe computer kopen, krijgen ze daar automatisch een OEM-versie bij, dus so-wie-so kassa voor Micro$oft...
Een andere reden kan ik niet bedenken: wanneer Linux (o.a. de populaire distributie Suse) al een tijdje beschikbaar is in gecombineerde versies (zowel 32 as 64 bits), die uiteindelijk alleen van elkaar verschillen omdat bepaalde opties niet door 32-bits systemen ondersteund worden, zou dat toch voor Windows ook mogelijk moeten zijn...

Natuurlijk kun je ook gewoon overwegen om op Linux over te stappen. Voor alledaags gebruik is Linux even geschikt als Windows: internet (deze weblog houd ik bij op een Linux-PC met Suse 9.3), e-mail, chatten; tekstverwerken, spreadsheets en presentaties (compatibel met MS-Word, Excel en Powerpoint), MP3's, CD's of DVD's afspelen, bewerken van digitale foto's. Bovendien is het besturingssysteem veiliger (veel minder gevoelig voor virus-aanvallen), stabieler en goedkoper. Voor nog geen € 100 heb je een volledige Linux-distributie met handboeken; en dan krijg je niet alleen het besturingssysteem, maar ook nog eens duizenden programma's, waarschijnlijk meer dan je ooit nodig zult hebben. Met een goede internet-verbinding kun je alles (programma's en handboeken) zelfs gratis downloaden en zelf op CD's branden voor het installeren.
Het enige waar je in het begin rekening mee zult moeten houden is dat Linux op sommige punten iets anders werkt dan Windows, maar daarover kun je in diverse bladen volop informatie vinden en anders ken je misschien wel iemand die met Linux werkt...

maandag 24 oktober 2005

Onderwijs in Nederland? Vooral ´bovendom´!

Uiteraard zou ik geen goede Hollander zijn (wat ik trouwens niet ben, ook al woon ik dan in Noord-Holland) als ik niet over alles zou klagen, en zo heb ik in het verleden dan ook al regelmatig geklaagd over de abominabele kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (ondanks de inzet van vele capabele en bereidwillige leerkrachten).

Zoals eveneens regelmatig gebeurt, krijg ik ook nu weer gelijk van een instantie die doorgaans serieuzer wordt genomen dan ikzelf.

Taalunieversum (van de Nederlandse Taalunie) meldt vandaag dat minus-ter Van der Hoeven aan de Tweede Kamer een evaluatierapport heeft aangeboden over het studiehuis (Zeven jaar tweede fase, een balans).
Het studiehuis was bedoeld om leerlingen zelfstandiger te leren werken, waardoor ze beter voorbereid zouden zijn op een HBO- of universitaire opleiding. Ikzelf had (en heb nog steeds) het idee dat het alleen bedoeld was om te kunnen besparen op onderwijskosten, maar dat kan wel komen door mijn cynische aard (al vrees ik dat het niet zo is).

Belangrijke conclusies uit dit rapport zijn dat de algemene vaardigheden (spreekbeurten en [Powerpoint] presentaties, zeg maar) van de studiehuis-leerlingen beter zijn dan die van hun voorgangers, terwijl vooral de kennis en beheersing van taal en rekenen minder geworden zijn. Ook zijn de leerlingen volgens de samenstellers van het rapport (docenten aan HBO's en universiteiten) 'minder nauwkeurig'.

Van der Hoeven reageert daar in haar aanbiedingsbrief een beetje al te simpel op door te stellen dat "De verwachtingen van opleiders in het hoger onderwijs ten opzichte van de tweede-fase instroom [...] om diverse redenen te hooggespannen [lijken] te zijn geweest".

Dagblad De Limburger meldt op 20 october nog dat sinds de invoering van het studiehuis meer leerlingen op HAVO en VWO terecht zijn gekomen, terwijl het aantal zittenblijvers en het aantal gezakte eindexamen-kandidaten met resp. één derde en de helft gedaald is.
Dit lijkt te willen suggereren dat het studiehuis een geweldig positieve bijdrage heeft geleverd aan het opleidingsniveau in Nederland, maar ikzelf zie er veeleer een bevestiging in van mijn mening dat het peil van het onderwijs in Nederland drastisch gedaald is.

Taalunieversum meldt nog dat er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt dat ruimte zou moeten bieden om de vakken meer te verdiepen. Ik heb zeer ernstige twijfels bij het nut van dit wetsvoorstel. Met de huidige samenstelling van de Tweede Kamer is het nutteloos om iets zinnigs te verwachten, tenzij het geen geld kost (of liever: tenzij het geld oplevert - voor de schatkist uiteraard). En het moge wel duidelijk zijn dat het onderwijs alleen met grote investeringen weer op het goede pad te brengen is.

Spelling, spelletje voor idioten

Thony reageerde op mijn stukjes over de Nieuwe Speling van 15 en 18 october en gaf daarbij een link naar een uitgebreidere versie van zijn commentaar. Helaas ben ik er niet in geslaagd die link vanuit zijn commentaar rechtstreeks te openen en daarom vermeld ik hem hier nog een keer, wel aanklikbaar, omdat het een goed beargumenteerd stuk is, dat bovendien een mooi (?) beeld geeft van het taalgerommel in de Haagse marges... Klik dus hier!

WAO-keuringen stoppen

Enkele dagen geleden maakte ik al meldingen van de stichting CORV die de WAO-keuringen wil terugdraaien (WAO-ers tegen UWV en/of Nederlandse Staat op 19 dezer). Vandaag staat er in Trouw een artikel waarin verwezen wordt naar een (uitgelekt) intern UWV-rapport, waaruit blijkt dat verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zich erover beklagen dat ze hun werk niet professioneel kunnen doen, 'omdat de herkeuringen vooral tot doel hebben bij zoveel mogelijk WAO-ers de uitkering te verlagen of te stoppen'.

De SP heeft al eerder gevraagd om stopzetting van de keuringen, en ook CDA en PvdA twijfelen nu of de beloofde zorgvuldigheid en 'menselijke maat' bij de herkeuringen wel worden waargemaakt.

Minus-ter De Geus van a-sociale zaken heeft altijd ontkend dat er signalen waren van artsen die problemen hadden met de herkeuringen. Dat geeft echter alleen aan dat hij niet goed op de hoogte is, want bijv. in de Tribune, het maandblad van de SP zijn daarover al diverse artikelen gepubliceerd, compleet met interviews.

Verenigde Staten van Europa steeds dichterbij

Ik wil niet zeggen dat er in Europa veel links geregeerd werd, maar in naam zaten in Duitsland nog sociaal-democraten aan de macht en ook in het Verenigd Koninkrijk trekt het (zogenaamd socialistische) Labour nog aan de touwtjes. Eigenlijk zijn in de EU alleen in Spanje nog linkse geluiden te horen - maar dat zou ook kunnen door het enorme contrast met het vorige, fascistoïde regime van José María Aznar.

Intussen is in Duitsland het roer overgegaan in conservatief-christelijke (eigenlijk 2x hetzelfde) handen, in Polen zijn de presidentsverkiezingen bijna onontkoombaar gewonnen door de conservatief Lech Kaczynski (Trouw vandaag), bij de komende verkiezingen in het VK zal Labour ongetwijfeld verliezen en verder is het in heel de EU politiek gezien al kommer en kwel (met dank aan de landen in Oost-Europa die nog steeds zodanig getraumatiseerd zijn door de Sovjet-tijd dat ze alles wat maar een beetje klinkt als socialisme meteen doorspoelen).

Het zit er kortom dik in dat over een jaar of twee de ontwerp-'grondwet' weer aangeboden zal worden, zónder referendum (regimes zijn wel onbetrouwbaar, maar niet helemaal achterlijk) en dan worden ze door de deelnemende regimes unaniem aangenomen.

Vanaf dat moment zitten we met de gebakken peren (lees: Verenigde Staten van Europa) en kunnen wij (nouja: reken mij maar niet mee) ons ook als grootmacht gaan gedragen: preventieve aanvalsoorlogen uitvoeren en afwijkende meningen onderdrukken - zeg maar terroristisch gedrag vertonen.

zondag 23 oktober 2005

Wel of niet hoofddoek?

In Trouw van gisteren staat een interessant artikel van de hand van Mohamed Aouaou, waarin hij aantoont dat er in de Koran nergens staat dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Hij verwijst hierbij naar een moslima die niet benoemd wordt door het Islamitisch College Amsterdam, omdat ze voor de klas geen hoofddoek wil dragen.

Ervan uitgaand dat wat in het artikel staat waar is (en ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen), blijf ik toch met een tweeslachtig gevoel zitten. Ik heb namelijk sterk de indruk dat veel Nederlanders dit artikel zullen toejuichen, omdat ze daarin steun vinden voor een verbod op hoofddoekjes. Ten onrechte, naar mijn mening.

De enige conclusie die uit het artikel getrokken mag worden is dat niet op godsdienstige gronden geëist mag worden dat hoofddoeken verplicht zijn, maar niet dat ze verboden moeten worden. Wanneer mensen hoofddoeken willen dragen, moet dat mogelijk zijn - net zoals joden keppeltjes dragen of veel mensen met een kruisje om hun nek lopen.

We (ik bedoel autochtone Nederlanders) vergeten maar al te gemakkelijk dat zo'n 50 jaar geleden in Nederland vrouwen uit de kerk gestuurd werden wanneer ze geen hoed of hoofddoek droegen (heb ik zelf enkele malen zien gebeuren, dus laat niemand het ontkennen!) en het is nog niet eens zolang geleden dat vrouwen de straat opgingen met een hoofddoek, waaronder de krulspelden uitpuilden. Dát vond ik nou nog eens een eng gezicht!

Het is erg wanneer vrouwen gedwongen worden buitenshuis een hoofddoek te dragen, maar het is even erg wanneer een man door zijn 'baas' gedwongen wordt om met een strop(das) om te werken of wanneer een kind tot een bepaalde studie gedwongen wordt om zijn vader 'in de zaak' op te volgen. En het is nog véél erger wanneer vrouwen of kinderen mishandeld of misbruikt worden. Laten we dus alsjeblieft de dingen wel in hun ware proporties zien.

Waarom zouden trouwens hoofddoeken verwerpelijk zijn, wanneer een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking geniet van de absurde, potsierlijke en extravagante hoofddeksels waarmee Bea en haar (schoon)dochters zich menen te moeten tooien?

Bolk blijft aan het vernieuwen

Bolkestein, de VVD-politicus die ervoor gezorgd heeft dat xenofobie en racisme in Nederland salonfähig werden, heeft weer een vernieuwend ideetje gelanceerd: gymnasiumleerlingen hoeven van hem geen Latijnse en Griekse grammatica meer te bestuderen of teksten in die talen te vertalen. Hij vindt dat ze beter gewoon vertaalde werken kunnen lezen.

Volgens deze slimbo is het leren van 'grammatica en syntaxis' een middel (om de teksten te kunnen bestuderen) en geen doel. Hij heeft er dus geen bal van begrepen. Dankzij de diepgaande bestudering van de Griekse en Latijnse grammatica leren mensen analytischer te denken.
Heeft hij na zijn problemen met Franse electriciens nog niet begrepen dat hij beter zijn kop kan houden? Zelf zeker nooit klassieke talen bestudeerd? Of misschien te lui geweest om zijn stamtijden te leren?

Zwamneus Bolk is (zo lees ik in het artikel in Trouw van gisteren, waarnaar ik hier verwijs) 'deeltijdhoogleraar' aan de universiteiten van Leiden en Delft (dat geeft meteen een mooi beeld van het niveau van het onderwijs in Nederland!). "Wat mijn werk bemoeilijkt is het gebrek aan talenkennis van studenten," kreunt hij. Het is vermoedelijk niet in zijn bevooroordeelde denkraam opgekomen dat de oorzaak in het slechte onderwijs zou kunnen liggen. Waarom bestond dit probleem niet bij leerlingen die vóór het Mammoet-systeem hun middelbare school-opleiding gevolgd hebben? Ook onze generatie moest bij universitaire studies anderstalige teksten bestuderen en ik heb indertijd nooit horen klagen over gebrekkige kennis van 'vreemde talen'.
Misschien zijn trouwens zijn eigen deeltijdhoogleraarlijke kwaliteiten erg laag, en is hij niet in staat de oorzaak van de slechte studieresultaten op de juiste plaats (bij zichzelf) te zoeken. Tenslotte zien VVD-ers doorgaans problemen waar er geen zijn en omgekeerd...

Maar ik zou wel iets in dezelfde richting willen voorstellen: het onderwijs in Nederland op alle niveaux voortaan gewoon alleen in het Nederlands (behalve bij talenstudies). En voortaan ook weer gewoon studeren voor Ir., Drs., Mr. en Dr. En geen gelul met Meesters en Vrijgezellen. We leven toch verdomme niet in de VS? Iedereen met een beetje niveau wordt niet eens in de VS toegelaten, omdat hij/zij wel eens een petitie tegen George Double-Me ondertekend heeft, dus wat is dan het nut van een op het Verenigdestaatse nonderwijs-stelsel gebaseerde titel?

Medy van der Laan moet de laan uit!

Ik heb al eerder woorden besteed aan de mogelijkheid dat Radio 4, de publieke radiozender die zich met cultuur (veel klassieke muziek) bezighoudt, uit de ether zou moeten verdwijnen ten gunste van een nieuwe zender, 'FunX'. 'De politiek' wil namelijk jongeren bereiken. Zoals NRC/Handelsblad het gisteren formuleerde: "Staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur, D66) eist een jongerenoffensief van de publieke omroep, en resultaat".

Ruurd Bierman van de raad van bestuur van de publieke omroep stelt dat het geen optie is om de beoogde doelgroep (stadsjongeren die van R en B [niet te verwarren met R&B!], rap en hiphop houden) onder te brengen bij 3FM, omdat daar vooral witte jongeren naar luisteren, die van rock en pop houden.

Aangezien er echter naast Radio 4 in Nederland geen enkele klassieke zender via de ether ontvangen kan worden, lijkt het mij in deze situatie heel wat redelijker om 3FM maar aan te passen. Er zijn tenslotte veel (véél te veel) zenders die muziek voor 'witte jongeren' uitzenden. Op die manier blijft er tenminste nog één klassieke zender beschikbaar en voor de 'witte jongeren' is er nog genoeg keuze bij landelijke commerciële zenders én bij lokale en regionale radiostations.

En als eerste zou het mij niet verkeerd lijken om Medya van der Laan te dumpen. Zij is een typisch voorbeeld van een vrouw die het huishouden zou moeten doen - net zoals een heleboel van haar mannelijke collega's trouwens.

Christelijke wapenwedloop

De afgelopen dagen heb ik op diverse plaatsen gehoord over plannetjes van minus-ter Kamp van het Minus-terie van Oorlog (laten we elkaar geen Pietje noemen: 'defensie' is gewoon nieuwspraak voor 'oorlog') voor de aanschaf van kruisraketten. Op dit moment hebben alleen de VS (uiteraard) en hun medeplichtigen in Groot Brittannië deze raketten, maar het is bekend dat Balk maar al te graag de schoenen van BBBB (Big Brothers Bush & Blair) wil likken. Bovendien is hij met zijn alleluja-kliek natuurlijk dom genoeg om te denken dat deze raketten door zijn god goedgekeurd zijn, anders hadden ze geen 'kruisraketten' geheten, maar bijv. 'hamer-en-sikkel-raketten'.

Typisch trouwens dat ook deze minus-ter weer zo'n treffende naam heeft: 'kamp' betekent tenslotte o.a. (eerste resultaat in Van Dale Hedendaags Nederlands) 'gevecht, strijd'. "Nomen est omen", zoals de oude Romeinen al zeiden...

zaterdag 22 oktober 2005

Hoe slim is het CBS? Of: hoe zit het nu met de werkloosheid?

De afgelopen dagen wordt er in diverse bladen voorzichtig juichend geciteerd uit het persbericht dat het CBS afgelopen donderdag 20 oktober heeft gepubliceerd. Hierin werd gemeld dat de werkloosheid in het 'derde kwartaal van 2005' praktisch even hoog was als in de 'periode juni-augustus 2005'.

Vermoedelijk zijn de statistici die dit berekend hebben nog jong en hebben ze in recente jaren 'modern onderwijs' genoten. Wat zeggen namelijk hun cijfers? Of, hoe significant zijn ze?

Het derde kwartaal van 2005 bestrijkt de maanden juli-september en, zoals iedereen die goed opgelet heeft op school, valt dat kwartaal voor 2/3 samen met de periode juni-augustus. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de twee vermelde perioden niet erg verschillende resultaten opleveren.

Persoonlijk vind ik een ander gegeven veel belangrijker. Namelijk dat Nederland verleden jaar binnen de EU het land was met de sterkste daling van de werkgelegenheid (0,5%), terwijl in de EU de werkgelegenheid in 2004 gemiddeld met 0,6% toenam (NRC/Handelsblad van 19 oktober 2005), hetgeen voor Nederland een relatieve daling van de werkgelegenheid van 1,1% opleverde. Voorwaar niets om trots op te zijn!

vrijdag 21 oktober 2005

Sociale zekerheid in Nederland in de toekomst?

Geloof me: ik hoop van ganser harte dat ik het te somber inzie, maar op dit moment zie ik hoe de sociale zekerheid in Nederland steeds verder wordt afgebroken door de neoliberale kliek die alweer ettelijke jaren aan de touwtjes aan het trekken is. De indruk dringt zich daarbij heel sterk aan me op dat het de bedoeling van het huidige regime is om alle uitkeringen op te heffen, en alleen de bijstand te handhaven.

Een kleine 10 jaar geleden is de AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet) vervangen door de Anw (Algemene Nabestaandenwet), die het recht op een uitkering drastisch beperkte.
Inmiddels is ook het recht op een uitkering voor werklozen sterk verminderd.
Nog niet zo lang geleden zijn de eisen om in aanmerking te komen op grond van de WAO (Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering) zeer veel aangescherpt, waardoor het laatste jaar grote aantallen arbeidsongeschikten plotseling arbeidsgeschikt werden bevonden.

Voor al degenen die door deze wijzigingen geen aanspraak meer konden maken op de betreffende wetten blijven in de praktijk maar twee mogelijkheden over: een bijstandsuitkering of werk vinden. In werkelijkheid komen beide op hetzelfde neer: immers van een bijstandsgerechtigde wordt ook verwacht dat hij werk zoekt - en in een hoop gevallen is dat geen lolletje, want bij het begrip 'passende arbeid' wordt alleen rekening gehouden met de capaciteiten van betrokkene en niet met zijn persoonlijke voorkeur. Ik denk niet dat een vegetariër werk in een slagerij of een milieu-activist werk op een kerncentrale zou mogen weigeren.

Ik ben overigens bang dat we er hiermee nog niet zijn. Het regime en allerlei enge clubs zijn de laatste jaren uitgebreid aan het zeuren over de vergrijzing van de maatschappij en zij voorspellen grote problemen vanaf ongeveer 2010, wanneer de babyboomers 65 worden (dat is lulkoek, want toen de babyboomers jong waren, was de economische situatie veel slechter en waren ze ook niet werkzaam - terwijl er intussen van die groep al een behoorlijk deel overleden zal zijn voordat ze 65 zijn). Onzin over onbetaalbaarheid van de AOW en proefballonnetjes over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, tot zelfs bijna beschuldigende stukjes over 65/+-ers, die genieten van hun laatste levensjaren na 40 of meer jaren gewerkt te hebben, moeten ertoe bijdragen dat de Nederlandse bevolking hun leugens gaat geloven en uitdragen.
Tot voor kort had ik nog niets gehoord over opheffen van de AOW, ofschoon ik ervan overtuigd ben dat er al denktanks zijn die daarover plannetjes aan het bekonkelen zijn. Vermoedelijk is het gebrabbel van Femke Halsema over opheffing van de AOW geïnspireerd op zo'n denktank.

Inmiddels gaan de plannetjes voor invoering van dwangarbeid (net zoals in de jaren 1930) steeds duidelijker vormen aannemen. In Amsterdam heeft de gemeente al besloten om jongeren tot 27 jaar geen bijstandsuitkering meer te geven. Als ze geen inkomen hebben, kunnen ze van de gemeente alleen een stageplek of een opleiding krijgen. En als ze daarmee niet tevreden zijn, krijgen ze alleen een gekorte uitkering. (NRC/Handelsblad van gisteren.) In Rotterdam en 's Gravenhage gelden overigens al vergelijkbare regelingen voor jongeren tot 23 resp. 25 jaar.

Vergeet ook niet dat er in het ontwerp voor een Europese 'grondwet' wel gebazeld wordt over het recht op toegang tot sociale voorzieningen, maar niet over het recht op sociale voorzieningen. Wanneer Nederland dus alles beperkt tot een minimale bijstandsuitkering, of misschien zelfs tot grote woonkazernes, waarin iedere hulpbehoevende een kamertje krijgt (of desnoods samen met iemand anders) en elke dag een hap prak krijgt en oude kleren mag afdragen, dan voldoet Nederland nóg aan de betreffende tekst.

Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten (althans in de gaarkeukens zeker niet), maar ik zal er niet gerust op zijn, totdat in 2007 -of hopelijk eerder- de club van Balk & Zalm vervangen is door een betrouwbare regering...

woensdag 19 oktober 2005

En wanneer komt Bush?

Vandaag links en rechts heel wat aandacht voor de rechtszaak tegen Saddam Hussein. In het Jeugdjournaal werd vanavond bijvoorbeeld verteld dat hij een tijd geleden een boel mensen had laten doden en dat hij slecht was voor de bevolking van zijn eigen land.

Aangezien dit proces (weliswaar zogenaamd door onafhankelijke Iraakse rechters) onmiskenbaar wordt aangestuurd door/vanuit de Verenigde Staten, vond ik het erg interessant om na te gaan in hoeverre de omschrijvingen toepasbaar waren op George Double-Me.

Zonder enkele decennia terug te gaan valt het meteen op dat George Double-Me nog niet zo lang geleden een onrechtmatige oorlog begonnen is, waarbij in opdracht van George himself (als opperbevelhebber van het Verenigdestaatse leger) duizenden burgers uitgemoord zijn en nog steeds worden uitgemoord.
Ook in het verleden heeft het Verenigdestaatse regime in grote mate bijgedragen aan de ellende in Irak en Iran, omdat de VS in hun simpele dualistische denken Irak steunden tegen Iran (omdat immers Iran de Verenigdestaatse ambassade in Teheran bezet had). Sterker nog: zonder de steun van de VS had Saddam al lang niet meer de leiding gehad in Irak!

Voor de vernederingen van Iraakse gevangenen zijn wel enkele bijna symbolische straffen uitgedeeld aan lagere militairen, maar de hoofdverantwoordelijken (uiteindelijk ook hier George B., zowel jr. als sr.) doen net of hun neus bloedt.

Andere parallel: Saddam zou slecht zijn geweest voor de Iraakse bevolking. Dat geldt natuurlijk ook voor George B. (jr.) en heus niet alleen voor de wijze waarop hij zich (niet) druk maakte over de ellende in New Orleans, maar in het algemeen door zijn al jaren aanslepende binnenlandse wanbeleid, waardoor de armoede in de VS schrikbarend toeneemt, zodat steeds meer mensen zelfs niet eens verzekerd zijn voor de meest elementaire gezondheidszorg.

Het zou daarom erg "leuk" en vooral erg nuttig zijn wanneer parallel met de rechtszaak tegen Saddam Hussein ook een rechtszaak tegen George B. (pa & zoon) gevoerd zou worden. Dat zou alleen al goed zijn, omdat hij daarvoor afgezet zou moeten worden. Zo zou hem in ieder geval de mogelijkheid ontnomen worden om de ellende in en buiten de VS nog verder te laten toenemen.

WAO-ers tegen UWV en/of Nederlandse Staat

De Stichting CORV (Collectieve Rechtsvordering) gaat procederen tegen het UWV en/of de Nederlandse Staat namens alle WAO-ers die herkeurd zijn of dat nog moeten worden. Het CORV wil dat de herkeuringen ongedaan gemaakt worden en als dat lukt gaat het CORV namens allen die zich aangesloten hebben de inkomensschade verhalen.
De site van het CORV is pas sinds afgelopen weekend on-line en intussen hebben zich al meer dan 1.000 mensen aangemeld.

Het CORV vindt de hele herkeuringsprocedure onrechtmatig en vergelijkt de situatie met iemand die een brandverzekering afgesloten heeft en die na een brand te horen krijgt dat de verzekeringsvoorwaarden tussentijds (eenzijdig) veranderd zijn.

Zie voor meer informatie op de site van het CORV. (Informatie uit het FNV e-magazine van vandaag.)

Pechkont - Draaikont-66

Jaja, komt die Pechtold een keertje eerlijk uit de hoek en verwijt hij de leden van het Balkenkabinetje dat ze paniek zaaien met al hun alarmistische verhalen over terrorisme en terreurdreiging en wordt hij er door Balk weer terug ingetrapt. Dat is natuurlijk wel erg, maar van Balk hadden we niets anders verwacht: die lult zoveel over normen en waarden dat hij ervan overtuigd is dat hij er zich dan niet meer aan hoeft te houden.

Wat wél erg is, is dat die Pechvogel zijn verontschuldigingen aanbiedt! Als hij nog geen lid was van die club, hadden ze hem wel erelid mogen maken van Draaikont-66 (afgekort D66).

dinsdag 18 oktober 2005

Verdere twijfels over Dick Cheney?

Dick Cheney is natuurlijk al eeuwen lang een dubieus figuur met o.a. zijn twijfelachtige zaakjes in Irak. Het is nauurlijk ook niet te verwonderen dat hij onbetrouwbaar is, anders zou hij nooit vice-president van George Double-Me zijn geworden.

Hij, of althans zijn kantoor komt steeds meer in het middelpunt van een lek-onderzoek van de CIA. De zaak is nogal gecompliceerd (althans voor een blog-bericht), maar wie erin geïnteresseerd is, adviseer ik het volledige (Engelstalige) bericht in de Washington Post van vandaag te lezen.

Is het nou gedaan met die Nieuwe Speling?

In de Metro van vandaag werden enkele 'fraaie' voorbeelden gegeven van de 'nieuwe speling' (wanneer de spellingscommissie woorden op achterlijke wijze mag spellen, mag ik het toch ook, nietwaar?).

Ik zou wel eens willen weten wat deze mensen vangen voor het steeds verder verzieken van de Nederlandse taal. Zijn ze werkelijk zo nutteloos dat ze de mensheid niet op een of ander vlak écht kunnen helpen? Misschien hondepoep opruimen?

Mensen die woorden bedenken als 'ruggengraat' (volgens mij kun je daarvan alleen spreken bij een aan de ruggegraat met elkaar vergroeide Siamese tweeling) of 'monalisaglimlach' [hoe vaak heb jij dit woord moeten bekijken voordat je het begreep?] hebben geen verstand van taal en beseffen niet dat spelling een hulpmiddel is om de geschreven communicatie te vergemakkelijken. Wat is er mis met 'Mona Lisa-glimlach' of 'Harry Potter-bril'? Door de wansmakelijke en wanstaltige gedrochten die ze nu uit hun tijdverspilling laten vloeien dragen ze er alleen maar toe bij dat mensen steeds meer moeite krijgen met het gemakkelijk begrijpen van geschreven teksten.

Staan ze misschien onder valse naam op de loonlijst van de commerciële TV-zenders? Die hebben er tenslotte alle belang bij dat mensen zo min mogelijk boeken lezen. Het lijkt mij niet toevallig dat de spelling weer verder verziekt wordt op een moment dat er op het vlak van de commerciële TV nog meer leegheid wordt toegevoegd.

Graag zou ik iedereen die waarde hecht aan begrijpelijke schriftelijke communicatie willen oproepen om de laatste spellingswijzigingen aan de wilgen te hangen (of door te spoelen, als dat niet te belastend is voor het milieu) en terug te keren naar de oude voorkeursspelling, of zijn/haar eigen favoriete spelling te gebruiken. Slechter en onduidelijker kan het er nooit op worden.

zaterdag 15 oktober 2005

Femke Halsema doorgelicht

Gisteren verwees ik in mijn stukje Linkse soep wordt slap in Nederland naar de nieuwe visie (visie?) van Femke Halsema op de yup-socialistische toekomst van GroenLinks.

In Trouw staat vandaag een erg informatief artikel van de hand van een voormalig GroenLinks-kamerlid, waarin Femke's gebazel grondig onderuit wordt gehaald. Ook even lezen dus!

Gods wil?

In Trouw (van 13 oktober) lees ik dat Protestantse Kerk Nederland (PKN) in de problemen zit. Er is namelijk een tekort van € 7.000.000,-- (zeven miljoen euri), terwijl eerst de indruk bestond dat het tekort maar (maar?) één miljoen bedroeg.

Ik denk dat hieruit (althans vanuit de christelijke visie van een almachtige god) maar één conclusie getrokken kan worden: god wil van PKN af. Hij heeft ervoor gezorgd (dat is voor hem natuurlijk maar een koud kunstje) dat er geld verdwenen is, in de hoop dat de club failliet gaat. Tja, die god is zo gek nog niet!

Weg met de nieuwe speling!

Waarom moet er toch steeds gerotzooid worden met de spelling van het Nederlands? Er wordt een hoop gezemeld over dat het zo voor de mensen duidelijker is hoe woorden geschreven moeten worden, zodat ze daar niet meer over na hoeven te denken en zich kunnen concentreren op wát ze willen zeggen.

Ik denk daar diametraal anders over: juist door de nadruk die keer op keer gelegd wordt op de juiste spelling van woorden, waarbij ook elke keer weer volstrekt andere regeltjes bedacht worden, voelen mensen zich onzeker.

Toen ik jong was moest een tussen-N gebruikt worden, wanneer een samenstellend deel meervoudig voorkwam (in een ren zitten doorgaans meerdere kippen, dus een kippeNren, en een ei was van één kip, dus het was een kippeëi). Nu wordt de regel weer heel anders: wanneer het samenstellende deel een meervoudsvorm heeft op -en, dan komt er een -N- tussen. Dat levert dus een wanproduct op als een kippeNei, omdat het gevoelsmatig lijkt alsof het ei door meerdere kippen gelegd is. Net zoals een ruggengraat suggereert dat we het over een siamese tweeling hebben... Duidelijkheid? On my hoolah!

Terwijl ik me nog kan voorstellen dat de betreffende taalvernielers (taalkundigen kan ik hen met de beste wil van de wereld niet noemen) proberen zichzelf zo duidelijk mogelijk te profileren, om nog lang van een riant stipendium te kunnen genieten, begrijp ik werkelijk niet waarom uitgeverijen zo slaafs achter deze achterlijke taalverkrachtingen aanlopen. In Duitsland zijn er tenminste nog diverse uitgeverijen (en niet de minste) die weigeren de Rechtschreibung te gebruiken en die gewoon aan de oude spelling vasthouden.

Volkomen terecht, want het enige werkelijke gevolg van al dat spellinggeneuzel is dat oudere teksten voor lezers steeds minder toegankelijk worden: naarmate de spelling meer verandert, worden woorden minder herkenbaar en wordt het ook steeds vermoeiender om die teksten te lezen. Een Nederlandstalig boek uit pak-weg 1910 is al minder gemakkelijk te lezen dan een Frans, Spaans of Engels boek van 300 jaar oud *). Maar ja, in die talen wordt ook niet zo krampachtig gedaan over de spelling. Vanaf de jaren 1970 wordt bijv. in het Spaans steeds vaker 'setiembre' geschreven in plaats van 'septiembre', of 'sicología' in plaats van 'psicología', maar er zal geen enkele instantie over vallen, wanneer je die woorden met een -p- blijft schrijven.

Door een beetje minder krampachtig met de spelling om te gaan (dus niet meer van die achterlijke dictees met verzamelingen rare woorden die een normaal mens in zijn hele leven misschien maar één keer gebruikt) en de mensen gewoon te laten schrijven zoals het hun goed dunkt (zoals ik privatiter nog steeds 'vacantie' en 'october' met een -c- schrijf, omdat ze nu eenmaal ontleend zijn aan Latijnse woorden met een -c-), ontwikkelt de spelling zich ook, maar op een meer natuurlijke wijze.
Dat is natuurlijk lullig voor de lui die nu een dik belegde boterham vangen ('verdienen' kan ik het niet noemen) met het verkwanselen van de oudere Nederlandse literatuur, maar daar kan ik niet mee zitten. Dan moeten ze maar een eerlijke baan zoeken.

*) Dit geldt qua spelling ook voor het Duits, maar ik noem die taal hier niet, omdat tot halverwege de 20e eeuw in Duitsland veel boeken in gotische letters gedrukt werden, waardoor ze tóch weer moeilijk te lezen zijn voor jongere lezers.

vrijdag 14 oktober 2005

Linkse soep wordt slap in Nederland

Omdat ik af en toe het geneuzel een beetje zat word (ik moet tenslotte ook nog kunnen ademen en eten) laat ik soms kranten een paar dagen liggen, waardoor mijn weblog dan ook een paar dagen achter de feiten aanhobbelt.
Van de andere kant is dat ook wel een handig filter: dingen die als je ze leest razend belangrijk lijken, zijn na enkele dagen soms ineengeschrompeld tot een muizescheetje.

Dat kan ik helaas niet zeggen van een bericht dat ik op 11 oktober in NRC/Handelsblad las over de ideeën van glamoursocialiste Femke Halsema. Zij vindt namelijk dat GroenLinks het liberalisme moet "omarmen" en "de oude sociaal-economische opvatting van staatspaternalisme" achter zich moet laten.

Wie in haar ideeën in dit verband geïnteresseerd is, kan waarschijnlijk het beste het
betreffende artikel lezen. Ik vind het eerlijk gezegd een nogal wollig en warrig stuk, waarmee je een heleboel kanten op kunt (het taalgebruik zou niet misstaan als een 'paper' voor een 'workshop' voor 'managers', dat je alleen kunt doorgronden wanneer je bij de doelgroep hoort en je weet wat woorden in de betreffende kringen betekenen), maar dat eigenlijk alleen maar duidelijk maakt dat links 'out' is en dat met het milieu ook gerotzooid kan worden: "Niet het moralisme maar het praktisch idealisme moet regeren.".

Ikzelf begrijp lang niet alles uit het artikel (ik kom nog uit een tijd waarin woorden een duidelijke betekenis hadden), maar het is me wel duidelijk dat Femke zowel het Groen als het Links aan de wilgen wil hangen. GroenLinks zoals zij het ziet is nog nietszeggender dan het nietszeggende partijtje PPR, dat samen met de CPN (Communistische Partij Nederland) en de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) opging in GroenLinks. Indertijd betreurde ik dat al, maar ik merk dat mijn rouwproces nu pas écht gaat beginnen.


Door deze houding van Femke wordt het in de Nederlandse politiek nóg onduidelijker - of misschien wel juist duidelijker: nagenoeg alle partijen belazeren de kiezer met hun onjuiste namen.
 • Het CDA is noch christelijk, noch democratisch;
 • De PvdA maakt zich niet druk om het lot van de arbeiders, maar houdt zich vooral bezig met het bevorderen van het neoliberalisme;
 • De VVD houdt zich niet bezig met vrijheid (behalve voor ongebreidelde vrijheden voor het bedrijfsleven) en democratie en is geen liberale, maar een conservatieve partij;
 • D66 lult wel een hoop over democratie, maar doet verder niks.
 • Als je het goed bekijkt is de SP de enige (in het parlement vertegenwoordigde) partij die zijn idealen nog trouw is. Ik hoop dan ook dat niet alleen mijn trouwe lezers begrijpen dat het van groot belang dat bij de volgende verkiezingen de kiezers in groten getale op de kandidaten van de SP zullen stemmen, zodat de PvdA en GroenLinks in ieder geval begrijpen dat hun neoliberale gekonkel resp. wazige geneuzel niet naar de zin van de kiezers is.

  Ruimte genoeg in Nederland!

  Waarom minus-ter Verdomd, samen met de rest van het Nederlandse regime, er zo op gebrand is buitenlanders te deporteren was me toch al niet duidelijk. Het argument dat regelmatig gebruikt wordt - dat Nederland te vol is - slaat in ieder geval nergens op.

  Dat blijkt nu ook weer. Ik hoorde namelijk zojuist in een nieuwsbulletin op Arrow Classic Rock dat Beatrix vanwege haar 25-jarig dienstjubileum een bos krijgt. Dit is om meer dan één reden een tragisch gegeven: waar immers loonslaven blij mogen zijn wanneer ze na 25 jaar uitbuiting een kwart maandsalaris krijgen (niet belastingvrij), krijgt zij zomaar een heel bos - terwijl ze volgens mij al meer dan genoeg landhuizen en bossen tot haar beschikking heeft, en terwijl haar 'werk' beslist minder inspannend is dan de slavenarbeid van mensen die zich dag in dag uit in gore fabrieken of in onderbezette bejaardentehuizen voor een hongerloontje uitsloven. Dat even terzijde overigens.

  Het belangrijkste dat we uit dit nieuwsberichtje kunnen concluderen is dat, wanneer er plaats is voor een overbodig bos, er in Nederland zéker plaats moet zijn voor een klein aantal mensen die om tal van redenen (niet in het minst humanitaire redenen) het recht zouden moeten hebben om in Nederland te mogen blijven...

  CDA laat weer ballonnetje op

  Enkele decennia werd het verschijnsel ATV (later 'vernieuwd' tot ADV en 'roostervrije uren/dagen') bedacht om extra werkgelegenheid te scheppen. De werknemers leverden 5% van hun werktijd en hun salaris in en met die tijd en dat geld zouden nieuwe arbeidsplaatsen geschapen worden. In de praktijk kwam het er echter op neer dat maar een paar procent van het ingeleverde geld gebruikt werd woor nieuwe arbeidsplaatsen: de werknemers moesten nagenoeg hetzelfde werk blijven doen, alleen in minder tijd. Het enige voordeel was dat we er wat vrije tijd voor terug kregen.

  Nu heeft CDA-er De Vries bedacht dat het dreigende tekort van leraren kan worden opgelost door het aantal ADV-dagen in het onderwijs te verminderen. Volgens deze snuggerd 'kunnen scholen hun leraren ook gewoon meer betalen voor de vrije dagen die ze inleveren' (Metro vandaag). Wat had deze nep-christelijke nep-democraat anders gedacht? Mensen eerst geld afpakken en dan later dwingen hetzelfde werk te doen voor minder geld en de eerder gegeven vrije tijd zonder compensatie terug te trekken?

  De diepere achtergrond van zijn gedachtengang (gedachten...?) blijkt in de laatste volzin van het Metro-artikeltje, waarin wordt aangegeven dat 'het onderwijs' (lees: Den Haag) later geld overhoudt, omdat vacatures niet vervuld kunnen worden als over enkele jaren een lerarentekort ontstaat. Eerlijk gezegd begrijp ik maar heel weinig van die zin, maar het is in ieder geval duidelijk dat ze geld willen overhouden - maar dat is waarschijnlijk ook het enige waar De Vries en al zijn kornuiten zich druk over maken.

  Het regime zal het wel niet begrijpen, maar structurele fouten los je niet op door wat te rommelen met details. Hopelijk komt er vanaf 2007 een regime (of liever: een regering) van mensen die wél kunnen denken. Wat mij betreft liever nog dit jaar!

  Burqa-verbod, alleen op school?

  Minus-ter Van der Hoeven wil burqa's op school laten verbieden. Volgens minus-ter Verdomd is een algemeen burqaverbod niet mogelijk. (Metro vandaag).

  Ik zou niet weten waarom zo'n algemeen verbod niet mogelijk is. Het is al verboden om met een bivakmuts op straat te lopen (en wat mij betreft zouden integraalhelmen ook onder datzelfde verbod moeten vallen).

  Hoe moet het wanneer een persoon in burqa (want hoe weet je of het om een vrouw gaat?) zich moet legitimeren? Moet betrokkene zich dan uitkleden, zodat de politie hem/haar kan vergelijken met de foto op het verplichte identiteitsbewijs (foto van een burqa?). Of hoeven deze mensen zich niet te legitimeren op grond van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst? En zoja, welke godsdienst dan? Niet de islam, want ik ken tal van 'goede moslima's, die zich tevreden stellen met een hoofddoek (regelmatig gecombineerd met een kort rokje, een strak truitje of een behoorlijke inkijk) of zelfs zonder hoofddoek.

  Mensen die in burqa's willen lopen moeten dat in huis maar doen (of in landen waar dat op prijs gesteld wordt). Met deze wandelende praatpalen is geen enkele communicatie mogelijk en helaas vormen ze een gevaar voor de veiligheid: moslimterroristen zouden zich zo overal kunnen ophouden met ernstige gevolgen. En natuurlijk kunnen net zo goed rechtse terroristen zich zo voor doen als moslima om op deze manier aanslagen te plegen, die dan aan moslim(a')s in de schoenen geschoven kunnen worden.

  Wat me echter misschien wel evenveel stoort is dat ik gisteren in het Jeugdjournaal Philip Freriks (irritant mannetje vind ik dat trouwens) een dictee zag geven aan een schoolklas. Hierbij gebruikte hij woorden uit het nieuwe Groene Boekje, waarin de enkelvouds-N de taal nog verder verziekt: we hebben er in ieder geval weer een paardeNbloem en een paddeNstoel bijgekregen. Het raadsel koninginnedag (zonder -N-) kwam niet aan de orde...

  Het moge duidelijk zijn dat het clubje taalverziekers zich weer voor een paar jaar van een riant inkomen verzekerd heeft met deze ingrijpende taalvernieling.

  In dat dictee stond ook het woord 'boerka'. Helaas werden niet alle nieuw-verziekte woorden getoond, want ik ben benieuwd of we nu voortaan ook 'Furer' moeten schrijven en 'kompjoeter'.
  Zou het misschien mogelijk zijn om vreemde woorden gewoon in de oorspronkelijke spelling te handhaven? Of anders misschien gewoon écht Nederlandse woorden te gebruiken? In Zuid-Afrika heet een 'computer' gewoon 'rekenaar' en dat geeft precies aan wat een computer kan: alleen rekenen, zij het heel snel. En een burqa kan dan gewoon 'praatpaaljurk' genoemd worden.


  Anders kunnen we wel complete buitenlandse woordenboeken gaan herschrijven volgens de regeltjes van het clubje slimbo's. Het is toch NDJ niet nodig om elk woord dat in Nederland wel eens gebruikt wordt meteen op te nemen in Nederlandse woordenboeken en al zeker niet om het aan te passen aan de Nederlandse regeltjes?

  Schijnheiligheid in het Land der Braafheid

  De FCC (Federal Communications Commission) was vroeger een club die zich bezig hield met het toezicht houden op het technische gebruik van de ether. Zij bepaalde met hoeveel zendvermogen bepaalde zenders mochten uitzenden (om te voorkomen dat andere zenders te veel storing zouden ondervinden) en hield in het algemeen bij waar allemaal radio- en TV-zenders zaten. Vrij nuttig werk dus!

  Aangezien de Verenigdestaatse overheid de laatste jaren zijn uiterste best doet om nog braver te zijn dan hun god (die volgens mij heus wel "Godverdomme!" roept als hij op zijn vinger timmert - ook al zou dat een praktisch onuitvoerbare situatie opleveren), mag er tegenwoordig op de radio niet meer gevloekt worden en een woord als 'fucking' (dat volgens mij in de VS nog vaker gebruikt wordt dan het lidwoord 'the') levert al gauw een pittige boete op.

  Om vooral maar duidelijk te maken dat de FCC haar taak heel erg serieus opneemt, heeft zij nu een speciale website geopend, waarop uitvoerig wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder 'obsceen, onbetamelijk en profaan' taalgebruik, hoe je klachten kunt indienen en wat er met de klachten gedaan wordt.

  Het vreemde is dat alles in dit brave land zo onevenwichtig is. Je mag het woord 'neuken' niet gebruiken, maar het regime mag rustig de hele bevolking verneuken. Sterker nog, het is geen enkel probleem wanneer voor het handhaven van de kolossale winsten van de olieboeren in Texas een land aangevallen wordt en een aanzienlijk deel van de bevolking wordt uitgemoord.

  Die mensen moeten toch wel een erg rare god hebben, die niet wil dat plastische taal gebruikt wordt, maar die er geen enkel probleem mee heeft wanneer mensen (die volgens het christelijke sprookjesboek toch door deze god geschapen zijn) worden uitgemoord en misbruikt.

  Toegegeven, de VS heeft bij deze onrechtmatige oorlog de enthousiaste hulp gekregen van het Nederlandse regime van Balk & Zalm, maar dat is tenslotte een even schijnheilig en leugenachtig stelletje als die lui in de VS...

  donderdag 13 oktober 2005

  Leuke opmerking, dat wel!

  In het Jeugdjournaal hoorde ik vanavond dat de Consumentenbond vindt dat op kinderen gerichte reclame voor snoepgoed (snoepslecht?) verboden moet worden, want kinderen worden te dik en bla-bla-bla.

  Leuk ideetje, maar het zet weinig zoden aan de dijk, zolang als de scholen voorzien zijn van kantines waar kinderen allerlei soorten snoep en andere rotzooi kunnen kopen, vaak ook nog eens tegen woekerprijzen.

  Dát (kantines in scholen) zou verboden moeten worden, maar ik verwacht niet dat het zover zal komen. Ik weet eerlijk gezegd niet wanneer dit geïntroduceerd is (in mijn tijd namen we onze eigen boterhammen en een appeltje mee, en dan kregen we op school 'gratis' een kopje thee), maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat kantines in scholen bedoeld waren/zijn om scholen de gelegenheid te bieden wat extra geld binnen te graaien - door de kantines zelf uit te baten (en de kinderen uit te buiten) of door ze (uiteraard tegen betaling) in concessie te geven aan failliete kroegbazen of patattenthouders. Op deze manier kon Den Haag het eigenlijk voor onderwijs bedoelde geld zonder wroeging uitgeven aan megalomane projecten (HSL- en Betuwelijn bijv.) en aan het creëren van nóg meer files (door nog meer asfalt over het land uit te smeren).

  zondag 9 oktober 2005

  Graag omroepbelasting terug!

  Radio 4, de enige Nederlandse radiozender met doorgaans genietbare programma's, moet volgens de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep uit de ether verdwijnen ten gunste van de jongerenzender FunX (NRC/Handelsblad, 7 oktober). Wat een heerlijk eigentijdse naam trouwens! . Dit wordt gerechtvaardigd met de opmerking dat het aantal mensen dat per transistor- of autoradio naar deze zender luisters het laagst is. Moet ik dan op kantoor ook maar naar die FlutX gaan luisteren?

  Het wordt steeds duidelijker dat er in Nederland alleen nog maar plaats is voor middelmatigheid (en voor de god van Balk natuurlijk). Mevrouwtje Medya van der Laan wil ook de NPS al opheffen. Of wil ze dat nu weer niet? Als rechtgeaarde Dom66-er is ze natuurlijk erg afhankelijk van de overheersende windrichting.

  Misschien moeten ook de Volkskrant en NRC/Handelsblad maar verboden worden, waarna de Nederlandse krantenmarkt beperkt kan worden tot Metro, Spits en Telegraaf. De andere kranten hebben immers ook minder lezers.

  Ik hoop in ieder geval dat er binnenkort een nieuwe regeling komt voor de via mijn belasting betaalde bijdragen aan deze 'publieke' omroep (dat 'publiek' begint het 'publieke' in 'publieke vrouw' steeds meer te benaderen). Ik wil graag een omroepbijdrage betalen voor VPRO en NPS en misschien voor individuele andere programma's (ook al kijk ik zelf amper TV: heb het te druk met radio luisteren -Radio 4 en niet-Nederlandse zenders-, kranten en boeken lezen - en met mijn weblog natuurlijk), maar voor de rest van de onder de noemer 'publieke omroep' over ons uitgestorte troep heb ik geen cent over!

  Micro$choft in de wegwerp-business

  Micro$choft denkt het ultieme middel tegen piraterij gevonden te hebben: een wegwerp-DVD die maar één keer afgespeeld kan worden, en die aanmerkelijk goedkoper zou zijn dan gewone voorbespeelde DVDs: slechts ongeveer € 4,50.
  Volgens de bedenkers is dit niet alleen prettig voor de filmindustrie, maar ook voor de kijker: hij hoeft de DVD niet vóór een bepaalde tijd bij de videotheek terug te brengen (hij hoeft hem zelfs helemaal niet terug te brengen). (Webwereld, 4 oktober)

  Tunnelvisie bij de geldwolven, dat is het enige dat duidelijk naar voren komt bij zo'n bericht.
  Het interesseert hen hoegenaamd niet dat op deze manier nog een veel grotere aanslag wordt gepleegd op de schaarse grondstoffen in deze wereld (en dat terwijl de olie-industrie al wanhopig aan het kijken is naar de slinkende voorraden tegenover het nog steeds stijgende gebruik).

  Bovendien is het ook extreem dom om te veronderstellen dat niemand erin zal slagen om een DVD tijdens het (eenmalig) afspelen te kopiëren, of dat de beveiliging niet te kraken zal zijn. Ik denk tenminste niet dat de DVD 5 minuten na het afkijken spontaan zal ontploffen (niet vergeten hem uit de speler te halen!) zoals soms in spionage-comedies gebeurt.

  Dood door schuld! (nagekomen)

  Door drukte (en -eerlijk gezegd- ook door een gevoel van onmacht bij alle rampspoed en wantoestanden in de wereld die vanuit de pers over me heen spoelen) heb ik enkele dagen nauwelijks kranten gelezen - en dus ook nauwelijks iets geschreven).

  Ik ben nu aangekomen bij Trouw van 4 oktober en daar lees ik dat de man die onlangs zijn Nederlandse vriendin en haar zoontje van een flat gooide en daarna zichzelf vermoorde een uitgeprocedeerde Afgaanse asielzoeker was, die onder behandeling was voor psychische problemen. Het is niet moeilijk de oorzaak daarvan te begrijpen.

  Wat gaat er nu bij zoiets door de hoofden van de verantwoordelijke minus-ter Rita Verdonk en van haar medeplichtigen bij de IND? Of denken ze gewoon «Lex dura, sed lex» (De wet is hard, maar het is de wet) en vinden ze het misschien jammer, maar helaas pindakaas?

  Zoals een vriend van de overledene zei: "Wij kunnen niet terug naar Afghanistan. Als het veilig is, gaan we echt wel."

  Hoe lang moet het nog duren, voordat er politici zijn die inzien dat ALLE asielzoekers politieke vluchtelingen zijn?
  Het zijn mensen die in hun land geen toekomst hebben, die zien hoe ze hun kinderen geen toekomst kunnen bieden, die hun kinderen zien sterven, als analfabeten zien opgroeien, en die gewoon een menswaardig bestaan willen met een minimale bestaanszekerheid. In plaats daarvan zien ze alleen oorlog, machtsstrijd, bezetting, moord en doodslag. Ook armoede, het ontbreken van de meest minimale sociale voorzieningen, onderwijsmogelijkheden en gezondheidszorg zijn het gevolg van politiek (wan)beleid. Het gaat dus kortom bij asielzoekers bijna altijd om politieke vluchtelingen.

  Een bepaalde selectie kan geen kwaad (er zullen er heus wel bij zijn die geïnteresseerd zijn in blanke slavinnen, maar ik denk dat die op de vingers van één hand te tellen zullen zijn - en vooral ook gauw genoeg door de mand vallen), maar voor die paar gevallen is het huidige systeem van concentratiekampen en deportaties niet nodig.

  Het verlenen van politiek asiel is uiteraard geen definitieve oplossing, maar zolang de situatie in de landen van afkomst niet drastisch verbetert (en als ik zie wat het 'vrije westen' momenteel doet om de situatie te verbeteren, verwacht ik niet dat dat gauw zal gebeuren), is het onmenselijk om deze mensen te deporteren.

  Als uitgeprocedeerden zo wanhopig zijn dat ze zelfmoord plegen zou toch duidelijk moeten zijn hoe bang ze zijn voor uitzetting. Ongetwijfeld zullen er hardkoppen zijn die stellen dat de overledene tot zijn daad gekomen is omdat hij nou eenmaal psychische problemen had, maar die holle vaten zijn simpel te bot om zich voor te stellen dat mensen in psychische problemen kunnen komen door schrikwekkende vooruitzichten.

  Kapitalistische kapitaalvernietiging

  De afgelopen decennia is er in Nederland veel werk gemaakt van kinderopvang. Hiervoor werd steeds meer buiten- en naschoolse opvang gecreëerd, waarbij speciale ruimten werden ingericht, zodat kinderen buiten schooltijd konden worden opgevangen in een huiskamer-achtige sfeer, onder begeleiding van professionele krachten.

  Juist in de laatste jaren, waarin de economie in Nederland met rasse schreden terug aan het hollen is naar de situatie in de jaren 1930, voor een groot gedeelte door het OLIEDOMME beleid van de kliek van Balk & Zwam met hun gecombineerde tunnelvisie, worden alleen maar meer plannetjes bedacht om de armoede te bevorderen. Zoals Jan Marijnissen enkele weken geleden in Den Haag al memoreerde: er is vooruitgang in Nederland, want het aantal voedselbanken stijgt razend snel...

  Balk denkt te weten dat armen meer kansen hebben op de eeuwige zaligheid ná het leven op het ondermaanse (sorry voor gewone mensen: dit is een woord dat wordt gebruikt voor de aarde, met name in bepaalde kringen, die ons aardse leven zien als een voorbereiding voor een tijdloze tijd van ongekend geluk, dat zou bestaan uit het oneindig aanschouwen van degene die verantwoordelijk is voor alle ellende die we tijdens dit leven moeten ondergaan: hun god).
  Hij heeft er dan ook geen enkele moeite mee om ons te laten uitbuiten door de neoliberale (kapitalistische) patsers, die met de hulp van de EU hun uiterste best doen om de slavernij weer in te voeren (die patsers hebben wel begrepen dat al dat geneuzel over een eeuwige zaligheid toch maar bullshit is, en prefereren een leuk leven op aarde). Balk vindt het niet erg dat die lui de eeuwige zaligheid ontlopen. Hij heeft zelf met zijn eeuwige gelieg en gemanipuleer kennelijk ook niet zo'n hoge verwachtingen van dat 'hiernamaals'.

  Zalm is zo mogelijk nog beperkter: hij heeft ooit onthouden dat een begrotingstekort slecht is en omdat analytisch denken hem klaarblijkelijk niet gegund is, concentreert hij zich dan ook slechts op dat ene.

  Het Nederlandse regime, dat zich in navolging van Balk & Zalm inspant om drastisch te snoeien in de loonkosten in Nederland en te bezuinigen op uitkeringen, is intussen een nieuwe richting ingeslagen: diegenen die aangewezen blijven op een bijstandsuitkering moeten nu maar als dwangarbeiders worden ingezet, zogenaamd "met behoud van uitkering", maar in werkelijkheid met een minimaal voorwaardelijk inkomen op plaatsen waar in een normale samenleving mensen met een volwaardig inkomen zouden moeten werken. Deze uitbuiting bestaat al lang (voorleesmoeders, klaar-overs en andere soorten vrijwilligerswerk), maar was tot op heden nog overgelaten aan het eigen initiatief van de uitkeringsgerechtigde.

  In het kader van dat streven hebben ze nu bedacht dat scholen voortaan van 's morgens vroeg tot 's avonds kinderen moeten opvangen. Door de desastreuze gevolgen van hun economisch wanbeleid zijn er steeds meer gezinnen waar beide partners moeten werken om het hoofd boven water te houden. De behoefte aan kinderopvang is daardoor steeds groter geworden, en om die reden heeft het regime (volgens het kapitalistische principe van vraag en aanbod) de kinderopvang dan ook navenant duurder en gecompliceerder gemaakt. Inmiddels is het zelfs in Den Haag al doorgedrongen dat dit systeem niet werkt en nu heeft een van hun denktankjes dus het plan bedacht dat gewone scholen de problemen maar moeten gaan oplossen.

  Er is nog niet veel duidelijk over de financiering van dit bedenksel, maar het zit er uiteraard dik in dat de scholen deze verplichting op hun bord geschoven krijgen, zonder dat er een adequate vergoeding tegenover staat.

  Eén ding hebben ze in Den Haag inmiddels al wel bedacht: professionele begeleiding voor de getroffen kinderen is niet nodig, die kan best gebeuren door bijstandsgerechtigden. Die moeten dit maar doen om iets terug te doen voor hun net-niet-verhonger uitkering. Dat veel van deze mensen niet gekwalificeerd zijn voor dit werk (en dat er zelfs heel wat engers tussen kan zitten: aan Dutroux was tenslotte ook niet te zien wat voor iemand het is) is daarbij voor de Balkenclub niet van belang.
  Dat de aldus (niet) begeleide jeugd daardoor in de toekomst voor nog wel meer problemen zal zorgen dan er nu al zijn, telt uiteraard ook niet mee.
  En dat er misschien kinderen misbruikt zullen worden (dat gebeurt zelf al teveel door 'gekwalificeerden'), dat is waarschijnlijk nog niet eens opgekomen in de god-overgoten hersencellen van Balk & zijn kornuiten.


  Helaas, we kunnen veel zeggen van deze club, maar niet dat ze niks doen. Deden ze dat maar. Met een beetje pech daveren ze nog anderhalf jaar door op hun alles-verpletterende rampenpad. Misschien hebben ze tegen die tijd - met behulp van Dom66 - het kiesrecht ook nog afgeschaft en blijven ze gewoon zitten tot in lengte van dagen - of totdat Nederland door bezuinigingen op het onderhoud van de dijken, net als New Orleans, weggespoeld is.

  vrijdag 7 oktober 2005

  Ayaan Hirsi Ali (was blijven liggen)

  Een week geleden (op 30 september) stond in de Spits een klein berichtje over het feit dat Ayaan Hirsi Ali door de bladen Foreign Policy (USA) en Prospect (GB) was opgenomen in een top-100 van de meest invloedrijke intellectuelen ter wereld.

  Het leek me wel eervol om op zo'n lijst te mogen staan, totdat ik zag dat gods eigen zetbaas op aarde, bierpaus Benedictus, er ook op staat. Toen vond ik het ineens niet zo erg meer, dat ik niet opgenomen was...

  donderdag 6 oktober 2005

  Domme geldwolven verneukt...

  Beleggers die in het beleggingsproject Pips geïnvesteerd hebben, zijn waarschijnlijk hun hele inleg kwijt. Het geld zou 'verantwoord' belegd worden, met name in ontwikkelingslanden. Pips beloofde bij een voorlichtingsbijeenkomst in Amsterdam (juli 2004) een rendement van 2% per dag. (Brabants Dagblad vandaag).

  Wat mij betreft hebben deze geldwolven hun straf verdient. Wie denkt per jaar vele malen zijn eigen inleg terug te krijgen aan rendement, is nog te dom om medelijden te verdienen. Van mij krijgen ze het dan ook niet!

  In plaats van zich in zelfbeklag onder te dompelen, zouden ze zich misschien de afkorting ANLAFL eigen kunnen maken en de betekenis goed tot zich laten doordringen: Ain't Nothing Like A Free Lunch!

  Mededeling van Openbaar Nut

  Vandaag heb ik De Socialist (het maandblad van de Internationale Socialisten) van deze maand weer ontvangen met -zoals gebruikelijk- tal van interessante artikelen. Deze maand o.a. een exclusief interview met Noam Chomsky (voor mij een van de verstandigste Verenigdestaters), maar ook diverse artikelen over hoe het verder moet met Nederland en over de gang van zaken in bijv. Brazilië.

  Op de site van de Internationale Socialisten kun je het hele blad lezen, maar het is natuurlijk nog gemakkelijker om gewoon een abonnement te nemen, dan krijg je De Socialist gewoon maandelijks thuisgestuurd. Een jaarabonnement kost € 15 en je kunt zelfs via de bovenstaande link ook een proefabonnement nemen: 3 maanden voor € 2,50.

  Me dunkt dat dit toch een interessante tip is voor de lezers van mijn weblog! Graag gedaan overigens.

  Tevreden soldaatje

  In de Metro staat vandaag een ingezonden brief van een in Afghanistan gelegerd Nederlands soldaatje, dat zich erover beklaagt dat de briefschrijvers allemaal zo negatief zijn. (Ik vind dat overigens ook een danig negatieve opmerking, soldaatje!)
  Meneertje vindt het maar vreemd dat mensen zich druk maken over "wel of geen plek in de trein, al dan niet een paspoort voor een voetballer of stenen door een autoruit"... Pardon?

  Ja, het staat er écht. Onze dappere landgenoot vindt kennelijk dat we niet mogen klagen, zolang er elders mensen nog meer onderdrukt worden. Kennelijk is het niet erg wanneer mensen vermoord worden met stenen door autoruiten, misschien omdat op last van Bush elders nog veel meer mensen vermoord worden? Of...?

  Een fantastische mentaliteit heeft dit persoon. Geen wonder dat hij soldaat geworden is!

  Campagne voor nieuwe 'Bekende Nederlander'?

  Ik begin onderhand toch wel genoeg te krijgen van die ontvoering van Claudia Melchers. Gaat het wel om een echte ontvoering, of is het misschien een uit de klauwen gelopen poging om op een originele manier zwart geld wit te wassen?

  Of is het misschien gewoon een test van een groepje sociologie-studenten om te onderzoeken hoe lang het duurt voordat iemand een Bekende Nederlander is? Het is nu alweer weken elke dag raak: steeds opnieuw staat in alle kranten (en krantjes) dezelfde foto van een vriendelijk ogende dame met glimmende koontjes.

  Voor de zekerheid zal ik maar even hard roepen: HET IS WEL MOOI GEWEEST! Het is nu tijd voor de ontknoping.

  Indoctrinatie door zeloten

  Bijna was ik nog vergeten te reageren op een «item» in het Jeugdjournaal van gisteravond, toen aandacht besteed werd aan de Kinderboekenweek, die dit jaar in het teken staat van Magie.

  Het kon natuurlijk niet uitblijven dat er ook dit jaar weer scholen zijn die dit een duivels onderwerp vinden en om dat aan te stippen werd een schoolklas uit de kast getrokken met kinderen die van Harry Potter genieten, maar ook kinderen die ingefluisterd hadden gekregen dat de duivel je in zijn macht krijgt wanneer je leest over tovenarij.

  Tja, het is ook wel vervelend, wanneer je eigen tovenaar (tenslotte lukt het niet iedereen om van 5 broden en 2 vissen een kolossale mensenmassa te voeden) zich moet meten met moderne tovenaars. Het blijft even goed allemaal toch wel een beetje schijnheilig en kleinzielig: de hele bijbel staat vol met tovenarij (doden die weer tot leven komen, blinden die weer kunnen zien, water dat in wijn veranderd wordt, simultaanvertalingen bij een toespraak van de apostel Petrus, profeten die op een vurige wagen ten hemel stijgen) en de katholieke kerk houdt tot op de dag van vandaag vast aan tovenarij (alleen noemen ze het dan 'wonderen').

  Een paar dagen geleden las ik nog een mooie opmerking terzake in een artikel van Rob Schouten in Trouw (van 30 september): "Het engst vond ik als kind al die tovenarij in de Bijbel, want dat was allemaal waar gebeurd! Hans en Grietje of Doornroosje, daar kwam je nog mee weg, dat waren tenslotte sprookjes en ze liepen nog goed af ook, maar de bijbel, dat was andere koek."

  Normen en waarden voor politici: Draaikonten (ww)

  Onze botte minus-ter van buitenlandse zaken heeft ineens vriend (heeft die man vrienden?) en vijand verrast met de opmerking dat de inval in Irak in 2003 achteraf gezien "niet verstandig" geweest is. Hij houdt echter vol dat de bestaande VN-resolutie "een billijking" bevatte voor de invasie. En verder steunt hij nog steeds het beleid van het balkenkabinetje voor steun aan de invasie. (Spits vandaag)

  Wat wil je nou eigenlijk, Bot? Wees dan een beetje consequent, zoals Colin Powell, die zich indertijd danig vergaloppeerd had, maar nu in ieder geval zijn conclusies getrokken heeft en gebroken heeft met het regime van Bush.

  Volgens mij gaat het hier om een van de befaamde proefballonnetjes van het huidige Nederlandse regime: Balk heeft een van zijn minder belangrijke minus-ters opdracht gegeven om enigszins afstand te nemen van deze onrechtmatige aanvalsoorlog om te zien of hij zich misschien in deze richting nog enkele stemmetjes kan vergaren voor de verkiezingen in 2007.

  Overigens, Bot, ik zou wel eens willen weten over welke resolutie van de VN jij het hebt, want de resolutie (1441) die door Bush & kornuiten misbruikt is, rechtvaardigt op geen enkele manier een militaire invasie. Maar misschien heb je een versie gelezen die bewerkt is door de waarheidverdraaiers die voor jullie regime
  ook de zogenaamd objectieve brochures geschreven hebben over de Europese 'grondwet' en de Zorgverziekingswet. De échte versie kun je vinden op de website van de Verenigde Naties. Omdat die echter in het Engels is, en misschien ook weer half verkeerd geïnterpreteerd kan worden, hierbij een link naar een heldere (nederlandstalige) beschouwing van Jan Wouters, hoogleraar Internationaal Recht aan de K.U. Leuven. Ik zou graag willen weten hoe je standpunt daarna is...

  Andere werkvelden bij de AIVD...?

  In een berichtje over de groei van het aantal banen bij de AIVD (de vroegere BVD) staat aangegeven dat "de nieuwe mensen zich niet meer alleen met terreurbestrijding bezighouden", maar ook 'geleidelijk aan weer meer' met 'de andere werkvelden'. (Metro van vandaag)

  Volgens mij was (en is) die hele 'terreurbestrijding' gewoon een smoesje om mensen te kunnen bespioneren. Er is dus, kortom, niets nieuws onder zon: de 'taak' van de AIVD is nog steeds precies dezelfde als indertijd die van zijn voorganger, de BVD: tegenstanders van het kapitalisme (en het neoliberalisme) in de gaten houden en zoveel mogelijk dwarszitten.

  woensdag 5 oktober 2005

  VVD wordt écht Partij voor Engerds

  Veel mensen (degenen die geen moeite hebben met zelf nadenken) hadden natuurlijk al door dat de VVD vooral aantrekkelijk is voor enge mensen (en voor mensen die zich laten meeslepen door enge gedachten en vooroordelen).

  Door een opmerking van minus-ter Dekkers (de huur-moordenares) in HP/De Tijd (waaruit vandaag in het Brabants Dagblad wordt geciteerd) wordt dit nu ook min of meer de officiële doctrine van de VVD. Ik kan althans niets anders concluderen uit haar opmerking dat deportatie-koningin Verdonk de nieuwe lijsttrekker van de VVD zou moeten worden.

  Aangezien de enige verdienste van deze mevrouw bestaat uit het met harde hand deporteren van mensen met een niet-germaanse achtergrond, kán het niet anders dan dat mevrouwtje Kwekker wil dat de kiezer het idee krijgt dat de VVD er wel voor zal zorgen dat alle niet-germanen op korte termijn uit Nederland verdwijnen. VERDOMD als het niet waar is!

  Droogkloot Van Aartsen heeft intussen zichzelf al aangemeld voor de lijsttrekkerspositie en Wiegel (wereldberoemd door de snotpegel die Opland hem altijd aanmat) wil daarover in maart of april nadenken.

  Het zal nog een moeilijke keus worden voor de partijleden: wat moet je nou kiezen wanneer je drie non-valeurs krijgt voorgeschoteld? Misschien de hele partij maar opheffen en en masse verhuizen naar het land van de onbegrensde mogelijkheden? Dan krijgen we meteen een heleboel ruimte bij in Nederland (en in de VS kunnen ze niet veel kwaad aanrichten: vergeleken met de club van George Double-Me zijn de VVD-ers nog brave koorknaapjes)!