donderdag 6 oktober 2005

Normen en waarden voor politici: Draaikonten (ww)

Onze botte minus-ter van buitenlandse zaken heeft ineens vriend (heeft die man vrienden?) en vijand verrast met de opmerking dat de inval in Irak in 2003 achteraf gezien "niet verstandig" geweest is. Hij houdt echter vol dat de bestaande VN-resolutie "een billijking" bevatte voor de invasie. En verder steunt hij nog steeds het beleid van het balkenkabinetje voor steun aan de invasie. (Spits vandaag)

Wat wil je nou eigenlijk, Bot? Wees dan een beetje consequent, zoals Colin Powell, die zich indertijd danig vergaloppeerd had, maar nu in ieder geval zijn conclusies getrokken heeft en gebroken heeft met het regime van Bush.

Volgens mij gaat het hier om een van de befaamde proefballonnetjes van het huidige Nederlandse regime: Balk heeft een van zijn minder belangrijke minus-ters opdracht gegeven om enigszins afstand te nemen van deze onrechtmatige aanvalsoorlog om te zien of hij zich misschien in deze richting nog enkele stemmetjes kan vergaren voor de verkiezingen in 2007.

Overigens, Bot, ik zou wel eens willen weten over welke resolutie van de VN jij het hebt, want de resolutie (1441) die door Bush & kornuiten misbruikt is, rechtvaardigt op geen enkele manier een militaire invasie. Maar misschien heb je een versie gelezen die bewerkt is door de waarheidverdraaiers die voor jullie regime
ook de zogenaamd objectieve brochures geschreven hebben over de Europese 'grondwet' en de Zorgverziekingswet. De échte versie kun je vinden op de website van de Verenigde Naties. Omdat die echter in het Engels is, en misschien ook weer half verkeerd geïnterpreteerd kan worden, hierbij een link naar een heldere (nederlandstalige) beschouwing van Jan Wouters, hoogleraar Internationaal Recht aan de K.U. Leuven. Ik zou graag willen weten hoe je standpunt daarna is...

Geen opmerkingen: