maandag 24 oktober 2005

Onderwijs in Nederland? Vooral ´bovendom´!

Uiteraard zou ik geen goede Hollander zijn (wat ik trouwens niet ben, ook al woon ik dan in Noord-Holland) als ik niet over alles zou klagen, en zo heb ik in het verleden dan ook al regelmatig geklaagd over de abominabele kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (ondanks de inzet van vele capabele en bereidwillige leerkrachten).

Zoals eveneens regelmatig gebeurt, krijg ik ook nu weer gelijk van een instantie die doorgaans serieuzer wordt genomen dan ikzelf.

Taalunieversum (van de Nederlandse Taalunie) meldt vandaag dat minus-ter Van der Hoeven aan de Tweede Kamer een evaluatierapport heeft aangeboden over het studiehuis (Zeven jaar tweede fase, een balans).
Het studiehuis was bedoeld om leerlingen zelfstandiger te leren werken, waardoor ze beter voorbereid zouden zijn op een HBO- of universitaire opleiding. Ikzelf had (en heb nog steeds) het idee dat het alleen bedoeld was om te kunnen besparen op onderwijskosten, maar dat kan wel komen door mijn cynische aard (al vrees ik dat het niet zo is).

Belangrijke conclusies uit dit rapport zijn dat de algemene vaardigheden (spreekbeurten en [Powerpoint] presentaties, zeg maar) van de studiehuis-leerlingen beter zijn dan die van hun voorgangers, terwijl vooral de kennis en beheersing van taal en rekenen minder geworden zijn. Ook zijn de leerlingen volgens de samenstellers van het rapport (docenten aan HBO's en universiteiten) 'minder nauwkeurig'.

Van der Hoeven reageert daar in haar aanbiedingsbrief een beetje al te simpel op door te stellen dat "De verwachtingen van opleiders in het hoger onderwijs ten opzichte van de tweede-fase instroom [...] om diverse redenen te hooggespannen [lijken] te zijn geweest".

Dagblad De Limburger meldt op 20 october nog dat sinds de invoering van het studiehuis meer leerlingen op HAVO en VWO terecht zijn gekomen, terwijl het aantal zittenblijvers en het aantal gezakte eindexamen-kandidaten met resp. één derde en de helft gedaald is.
Dit lijkt te willen suggereren dat het studiehuis een geweldig positieve bijdrage heeft geleverd aan het opleidingsniveau in Nederland, maar ikzelf zie er veeleer een bevestiging in van mijn mening dat het peil van het onderwijs in Nederland drastisch gedaald is.

Taalunieversum meldt nog dat er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt dat ruimte zou moeten bieden om de vakken meer te verdiepen. Ik heb zeer ernstige twijfels bij het nut van dit wetsvoorstel. Met de huidige samenstelling van de Tweede Kamer is het nutteloos om iets zinnigs te verwachten, tenzij het geen geld kost (of liever: tenzij het geld oplevert - voor de schatkist uiteraard). En het moge wel duidelijk zijn dat het onderwijs alleen met grote investeringen weer op het goede pad te brengen is.

Geen opmerkingen: