zaterdag 30 juli 2005

Bijna iedereen verdient meer!

In een artikel in NRC/Handelsblad van vandaag is te lezen dat 35 van de 50 directeuren in de thuiszorg meer verdienen dan premier Balkenende, wiens salaris naar € 150.000 bruto wordt verhoogd.

Het is natuurlijk flauw om te vallen over de woordkeus in het artikel, maar verdienen doet Balk niks. Misschien een beetje waardering van zijn gezin, daar kan ik me geen mening over vormen, maar wat hij in zijn functie uitvreet (en daar wordt hij tenslotte voor betaald) is diep negatief.

Parlementariër Vietsch (CDA) spreekt (weer volgens het artikel in NRC/Handelsblad) van een "graaicultuur", maar die opmerking is hoogstwaarschijnlijk ook niet veel meer waard dan de opmerking van Wim Kots enkele jaren geleden over "exhibitionistische zelfverrijking"...

Iedereen die zijn gezond verstand gebruikt kan begrijpen dat een inkomen van € 100.000 per jaar ruim voldoende is voor een gemiddeld gezin. Wat dat betreft is hetgeen Balk vangt ook meer dan zijn gezin nodig heeft om de kosten van levensonderhoud te dekken (en dan weet ik nog niet eens wat hij aan secundaire arbeidsvoorwaarden vangt).

In feite besteelt iedereen die meer vangt (graait, binnenrijft) dan een redelijk inkomen (en ik wil dan nog zo ruimhartig zijn om dat op € 100.000 te stellen) de rest van de bevolking. Het wordt tijd dat minister Donder daar eens iets aan gaat doen, in plaats van nu op slinkse wijze toch nog vloeken strafbaar te stellen (want 'grievend' voor een deel van de bevolking).

Moordwapenfabrikanten vrijuit

De Verenigdestaatse Senate heeft gisteren een wetsontwerp goedgekeurd, waar de wapenindustrie al lang op zat te hopen. Dankzij deze wet kunnen wapenfabrikanten niet vervolgd worden, wanneer hun wapens bij misdaden misbruikt worden. Het wetsontwerp moet eerst nog door het House of Representatives worden goedgekeurd voordat het van kracht wordt, maar de kans is groot dat dat ook gaat lukken. (Washington Post)

De wapenfabrikanten (gesteund door hun schietgrage vriendjes van de NRA - de National Rifle Assciation) zijn al lang aan het lobbyen om een wet van deze reikwijdte aangenomen te krijgen. Zo kunnen ze niet meer vervolgd worden voor moordpartijen, ook niet wanneer deze uitgevoerd zijn met wapens die veel gemener zijn dan nodig voor het doel waarvoor ze aangeboden worden.

Aanbevolen literatuur in dit verband is de roman Balance of Power van Richard North Patterson. Een Nederlandse vertaling heb ik niet kunnen ontdekken, maar mensen die het boek eventueel in het Duits zouden willen lezen, kunnen het vinden onder de titel Im Kreis der Macht.

Micro$oft liegt de waarheid

Micro$oft wil de inkomsten uit MS Office in 2010 verviervoudigd hebben, zoals blijkt uit een artikel in Webwereld van gisteren. Ze zijn daarbij niet bang voor de concurrentie van Open Office en Star Office. Volgens Micro$oft woordvoerder Jeff Raikes "verkoopt Microsoft meer MS-Office-licenties per week dan OpenOffice en StarOffice samen per jaar".

Aangezien Open Office een programma is dat gratis gedownload kan worden, is daarvoor geen licentie nodig. Het zou dus wel interessant zijn om te weten hoeveel licenties voor Star Office verkocht worden plus hoe vaak Open Office gedownload wordt. En zelfs dan heb je nog geen goed beeld, want Open Office staat zeer vaak op CDs bij computerbladen.

Volgens mij bluft Jeffke zo maar een beetje - net als iemand die vrolijk zingt in een donker huis, om maar te bewijzen dat hij/zij niet bang is. De huidige versie van Open Office is al meer dan voldoende voor de gemiddelde gebruiker en de nieuwe versie 2.0 (die ik momenteel al een tijdje in Bèta-versie gebruik) is nog uitgebreider. Ik denk dus dat Micro$oft best een beetje minder hoog van de toren mag blazen - en zeker niet de prijs voor hun Office-pakket moeten verhogen. Anders zouden ze nog wel eens tot hun schrik kunnen ontdekken dat mensen niet zo stom zijn om alles te slikken wat Bill Gates en kornuiten beweren - net zoals bij de sterk toenemende populariteit van de open source browser Firefox en het open source e-mail programma Thunderbird.

vrijdag 29 juli 2005

Verdomd heeft weer mazzel...

..., want ik kan haar nu niet meer écht te kakken zetten.

Vanmorgen stond er namelijk een berichtje in Teletekst dat zij (Verdomd dus) een dwangsom zou gaan betalen, omdat de rechter dit zo bepaald had. Toen had ik echter geen tijd om er iets over te schrijven, en nu ik wél tijd heb, is het berichtje verdwenen...

In grote lijnen kan ik trouwens toch wel melden dat ik het fantastisch zou vinden wanneer dit harteloze wezen een dwangsom zou moeten betalen - uit haar eigen zak dan, wel te verstaan. Ik vrees helaas dat het gewoon uit de algemene middelen zal komen, of uit het potje voor haar ministerie, dus uiteindelijk uit onze zak, net zoals we al jaren dubbel gepakt worden door het slechtste Nederlandse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog, en misschien wel sinds de Napoleontische tijd.

Van de ene kant laten ze ons boeten door hun financiële wanbeleid, waardoor alles duurder wordt, terwijl de salarissen en uitkeringen alleen maar lager worden of (in het gunstigste geval) ontlaagd worden (verhoogd in ieder geval niet). Van de andere kant graaien ze dan ook nog constant in de 'schatkist', die steeds maar weer wordt bijgevuld met onze duur verdiende en op last van de belastingwetgeving geconfisqueerde centen.

Niet dat ik er op zich moeite mee heb om belasting te betalen, maar dan moet ik wel weten dat het besteed wordt waar het nodig is:
- aan het openbaar vervoer en niet aan nieuwe autowegen en Betuwelijntjes;
- aan onderwijs en cultuur en niet aan groepen van zogenaamd 'wijze' mannen (vrouwen zijn kennelijk te slim om zich voor deze karretjes te laten spannen) die eens per tig jaar een nieuwe wanstaltige en wansmakelijke 'nieuwe spelling' maken, die nog absurder is dan de vorige;
- aan goede sociale voorzieningen en niet aan adviesclubjes die jaren zitten te borrelen om de sociale zekerheid nog verder uit te hollen en zich daarbij alleen bekommeren om het vullen van hun eigen zakken;
- aan een goede nationale gezondheidszorg en niet aan een achterlijke geprivatiseerde .... hoe moet je eigenlijk het gedrocht noemen dat de Zorgverzekeringswet moet uitvoeren?
- aan een soort Bescherming Burgerbevolking die kan worden ingezet bij overstromingen of aardbevingen waar ook ter wereld en niet aan een leger, dat wordt uitgeleend aan de eerste de beste schietgrage cowboy;
- en nog een heleboel andere zaken, die je ongetwijfeld zelf ook wel kunt bedenken.

Nationale Schande bedenkt nieuwe truukjes

NS wil -volgens NOS Teletekst van vandaag volgend jaar de treinkaartjes met 1,8 % duurder maken en in de Randstad zelfs nog duurder. Dat vindt NS redelijk, want 'de gebruiker betaalt'. En als de minister het niet goed vindt, worden de kaartjes in het hele land gewoon 2,8 % duurder, chanteert de NS.

Ik zie het redelijke van het gedifferentieerde tarief ook wel in. Tenslotte maken reizigers in de Randstad ook veel langer gebruik van de NS-faciliteiten - denk alleen aan de extra uren wachten op stations vanwege de in de Randstad veelvuldig voorkomende vertragingen.

Wat overigens wel opvallend is, is dat -en ik denk dat dat een unicum is in de neoliberale wereld- dat de geboden/ontvangen service omgekeerd evenredig wordt met de betaalde prijs. Immers, in de Randstad zal een reiziger ook vaker geen zitplaats hebben dan in de rustige(re) gebieden buiten de Randstad.

Een Nationale Schande is het, en dat is het! Het wordt steeds duidelijker dat alle neoliberale kletspraatjes (concurrentie goed voor de consument, en dat soort gelul) niet meer zijn dan dat: gelul. Nutsbedrijven horen in handen te zijn van de overheid - en dan kan de neoliberale EU vinden wat zij wil. Wat privatisering oplevert is meer dan overduidelijk te zien in het land van de onbegrensde mogelijkheden, de natie waarover George Double-Me de scepter zwaait.

donderdag 28 juli 2005

Nederlands regime strafrechtelijk te vervolgen

Minister Donner heeft deze week een wijziging van het Wetboek van Strafrecht naar buiten gebracht. Hierbij komt een straf te staan op 'het goedpraten, bagatelliseren of ontkennen van ernstige misdrijven, zoals terrorisme, oorlogsmisdaden of misdrijven die in de Tweede Wereldoorlog zijn begaan'. (NRC/Handelsblad vandaag)

In eerste instantie heb ik best moeite met dit wijzigingsvoorstel, want het is maar net wat je waaronder verstaat. Wanneer ik begrip heb voor de acties van Iraakse verzetsstrijders tegen de Verenigdestaatse bezetting van hun land, dan kan ik gemakkelijk met wat interpretatieve aanpassingen van mijn woorden worden beschuldigd van 'goedpraten van terrorisme'.

Van de andere kant opent dit ook wel uitgebreide perspectieven. Het Nederlandse regime steunt immers nog steeds de illegale aanval op en bezetting van Irak, ofschoon iedereen die niet helemaal geïsoleerd leeft weet dat die oorlog met valse bewijzen en argumenten gestart is. Ik ben benieuwd of het recht op dit punt ook weer verkromd wordt - of is er misschien toch een rechter die wel principieel blijft?

On-informatieve brochure van ministerie

Onlangs ook zo'n interessante (niet!) brochure gekregen met op de omslag de cryptische vraag of je ziekenfonds of particulier bent?

Wie van ons is er ziekenfonds? Dit geeft weer typisch de intelligentie van het Nederlandse regime aan. Kennelijk is nog niet doorgedrongen dat ziekenfondsen rechtspersonen zijn en geen natuurlijke personen.

En wie is er particulier? Wanneer daarmee 'lijfeigene' bedoeld wordt, dan valt zowat iedereen daaronder, maar als je het strikt bekijkt zijn alleen de dikke profiteurs (het kleine groepje miljonairs) als particulier te beschouwen, alle anderen zijn afhankelijk van de profiteurs.

Ja, ik begrijp heus wel dat het ministerie hiermee het taalgebruik van het vulgus, het plebs heeft willen overnemen. En daarmee vallen ze meteen door de mand, want ze hebben het weer eens niet goed begrepen. De vraag zou spraakgebruiktechnisch goed geweest zijn in de formulering "Bent u ziekenfonds- of particulier verzekerd?" Maar ja, je kunt van mensen die in het ivoren torentje in Den Haag zetelen ook niet verwachten dat ze zich druk maken om wat 'het gemene volk' allemaal zegt. Ze hebben het immers veel te druk om de belangen van de neoliberale internationale te bevorderen.

Diezelfde minachting voor de Nederlandse bevolking spreekt uit de hele brochure, en dat begint al op bladzijde 2 [indeling door mij]:

 • De inhoud van deze brochure is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • De informatie is onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.
 • De gebruikte cijfers hebben een voorlopig karakter.
 • Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.
 • Wat heb je nou aan dit soort niet-goedgekeurde, voorlopige informatie, waaraan we geen rechten kunnen ontlenen.

  Op de achterkant staat dan o.a. dat "in uw [mijn?] huis-aan-huisblad [...] vanaf begin juli 2005 meerdere [waarom dit germanisme? Is 'verscheidene' niet goed genoeg?] pagina's met informatie over de nieuwe zorgverzekering" verschijnen. Maar als je daarbij dan steeds die zelfgenoegzame, weldoorvoede kop van onze diepvrieskoning Hoge Vorst ziet staan, heb je toch geen zin meer om nog verder te lezen?

  Voorlopig kost deze hele 'zorgverzekering' alleen nog maar sloten geld (brochure, advertenties -of wordt deze ruimte in de bladen gevorderd [net zoiets als de spreekwoordelijke fietsen in de Tweede Wereldoorlog?]) en deze wet blijft onvermijdelijk extra geld kosten.

  Iets wat door commerciële clubs wordt uitgevoerd is immers per definitie duurder dan iets wat door de overheid gedaan wordt. De overheid hoeft geen winst te maken, een commerciële onderneming wel. En die winst zal toch ergens vandaan moeten komen. Het lijkt mij stug dat de 'moeder des vaderlands' (Bea) het verschil zal bijleggen omdat ze zo met ons meeleeft...
  Daarnaast is het natuurlijk ook in het belang van de ziektekostenverzekeraars om de zorg zo goedkoop mogelijk te maken, want dat levert ook meer winst op. Het kan dus bijna niet anders dan dat dure operaties zoveel mogelijk beperkt zullen worden (met krukken kun je ook lopen, en dat is goedkoper dan kunstknieën) en dat dure medicijnen niet meer voorgeschreven worden. De vervelende bijverschijnselen van goedkope medicijnen zijn wel jammer voor de patiënt, maar ja (allemaal samen!): de bomen groeien nu eenmaal niet tot in de hemel.

  Over de verslechteringen die deze nieuwe regeling met zich meebrengt (ook al schrijft de brochure op bladzijde 3 de zoveelste leugen van dit regime "U blijft verzekerd van de zorg die u gewend bent") is intussen al meer dan genoeg en gedetailleerd geschreven. Daarover wil ik me nu niet nog eens een keer kwaad maken.

  Het is overigens wel verheugend te zien met hoeveel zorg de brochure is geschreven. Volgens het schema op bladzijde 5 loopt "vanaf juli - mei 2006" (het staat er écht) de "Informatiecampagne in diverse media".

  Het moet toegegeven worden: De club van Balk en Zwam doet er inderdaad alles aan om de bevolking meer te betrekken bij de politiek: met verslechteringen en afbraak van allerlei voorzieningen, met chantagetechnieken en bedrog (zoals in de brochures over de Europese 'grondwet') en met leugens en halve waarheden. Er zijn in de laatste decennia niet zoveel protesten, vakbondsacties en demonstraties geweest als de laatste paar jaren.

  Ze moeten vooral nog een jaartje zo doorgaan, dan krijgen we misschien vanaf 2007 eindelijk na zo'n 30 jaar weer eens een regering die wat meer naar de burgers kijkt en wat minder naar het bedrijfsleven.

  Dringende oproep voor vrijheidslievende mensen

  Iedereen die moeite heeft met de door de Europese Commissie en de Europese ministers van justitie geplande bewaarplicht voor gegevens over het telefoon- en internetverkeer van alle Europeanen wordt dringend opgeroepen de petitie van data retention is no solution te tekenen.

  De site is helaas (nog?) niet in het Nederlands beschikbaar, maar het feit dat de Nederlandse provider XS4ALL de actie steunt is al voldoende garantie dat het om een belangrijke petitie gaat.

  Maya-dialect?

  Vandaag las ik in de Metro dat Mel Gibson een film (Apocalypto) gaat maken die zich moet afspelen in 'het oude Mexico' en de film moet gemaakt worden in 'het Maya-dialect'.

  Veel niet-taalkundigen hebben regelmatig moeite met de betekenis van het woord dialect, want meestal wordt de overheersende taal beschouwd als de feitelijke taal en alle andere talen als dialecten, wat taalkundig volledig onterecht is.

  De meeste Nederlanders weten intussen wel dat het Fries een aparte taal is (al vinden nog steeds veel mensen het allemaal lood om oud ijzer), maar het is absurd om bijv. het Achterhoeks of het Brabants te beschouwen als dialecten van het Nederlands. Het Nederlands is tenslotte pas zo'n 400 jaar geleden bedacht als een kunsttaal die voor alle inwoners van de Lage Landen begrijpelijk zou zijn (een soort esperanto, maar dan alleen voor West-Germaanse talen, terwijl het Brabants en het Achterhoeks of het Drents of Limburgs al eeuwen daarvoor gebruikt werden. Het zijn dus in feite wel dialecten, maar dan wel Germaanse dialecten.

  Waar het overigens nog te begrijpen is dat mensen de Nederlandse dialecten (van het Germaans) beschouwen als dialecten van het Nederlands, is het wel erg slordig dat iemand het durft te hebben over 'het Maya-dialect' zonder te zeggen welk dialect hij bedoelt. Er zijn inderdaad verschillende Maya-talen, maar dat zijn nog steeds dialecten van het Maya.

  Het korte artikeltje in de Metro verduidelijkt niets. Het was zorgvuldiger geweest om te zetten dat de film in 'de Maya-taal' of in 'het Maya' gedaaid gaat worden...

  woensdag 27 juli 2005

  OV-chipkaart voor terrorismebestrijding?

  Blijkens een berichtje op NOS Teletekst geeft het College Bescherming Persoonsgegevens te kennen dat het niet gewenst is dat op de t.z.t. in te voeren OV-chipkaart persoonlijke gegevens van de gebruikers geregistreerd worden, zoals de vervoersbedrijven willen.

  Het College heeft natuurlijk groot gelijk, want tenslotte hoeft alleen maar duidelijk te zijn dat de reiziger betaalt voor zijn reis en niet wie hij is. Toch zou het me niets verwonderen wanneer de paranoïde overheid tóch toestemming zal geven voor het registreren van deze gegevens - en er daarbij tevens de verplichting aan verbindt dat de vervoersbedrijven alle gegevens over het reisgedrag van de gebruikers gedurende bijv. twee jaar moeten bewaren. Misschien kunnen ze zo immers wel eens ooit achteraf een mogelijk verband aantonen met misdaden...

  Hoe krom kan recht zijn...

  De stichting De Opstap (uit Amsterdam) is gisteren failliet verklaard. Deze stichting beheerde het geld van ongeveer 300 mensen (dementerende bejaarden, verstandelijk gehandicapten, verslaafden e.d.), die op last van de kantonrechter onder bewind waren gesteld. Hun geld is weg... (NRC/Handelsblad vandaag).

  Gevallen als dit zijn dubbel tragisch. Om te beginnen is het al triest genoeg wanneer je niet in staat bent je eigen leven in de hand te houden, maar wanneer dan de stichting, die op last van de rechter je geld beheert, failliet gaat en je al je geld kwijt bent, word je nog eens extra 'gestraft'.

  Wie is er nu eigenlijk aansprakelijk voor dit geld? Uiteraard had die stichting moeten zorgen dat het geld goed beheerd werd, maar wanneer de (kanton)rechter beslist dat deze stichting het geld van betrokkenen moet beheren, dan lijkt me dat de rechter in dezen toch ook schuldig is aan het feit dat de gedupeerden hun geld kwijt zijn - al was het alleen maar omdat de rechter ook had moeten toezien op de stichting in kwestie.

  Het kan toch niet zo zijn dat nu betrokkenen door een reeks fouten en nalatigheden al hun geld kwijt zijn? Volgens het artikel in NRC/Handelsblad zaten tussen de gedupeerden ook vijf rijkere personen (met een vermogen van één tot 2½ ton) en ook hun geld is -volledig- verdwenen.

  Ik ben zéér benieuwd hoe dit opgelost gaat worden... maar voorlopig is mijn vertrouwen in de rechtsstaat Nederland er niet beter op geworden!

  dinsdag 26 juli 2005

  MicroSchoft (mAcroschoft?) in actie

  Micro$oft is aan het proberen om in de VS een patent te krijgen op de tekens die samen de 'smiley' vormen, zo lees ik vandaag in Webwereld. De aanvraag schijnt al begin 2004 te zijn ingediend, maar is nu pas naar buitengebracht door het Verenigdestaatse Patent Office.

  Volgens Jonas Maebe (woordvoerder van de Foundation for a Free Information Infrastructure - FFII) maakt dit wel duidelijk dat de smoesjes [Jonas formuleert het iets anders] over patenten die nodig zijn om investeringen en ontwerp- en ontwikkelingsplannen te beschermen nergens op slaan.

  Dan kan Bill Gates af en toe wel een paar miljoentjes aan een of ander goed doel geven, maar zolang als zijn bedrijf zich met dit soort schoftenstreken bezig blijft houden, houdt hij mij niet voor de gek.
  Straks lekt nog uit dat hij ook de letters M, S en N heeft proberen te patenteren, of misschien wel het hele alfabet.

  maandag 25 juli 2005

  Nederland slimmer?

  Onder de kop "Nederlandse bevolking steeds hoger opgeleid" meldt het CBS dat het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is toegenomen. Hierbij wordt het percentage Nederlanders (tussen 25 en 64 jaar) met een voltooide HBO-opleiding (of hoger) vergeleken. In 2003 was dat 25%, terwijl het in 1996 iets meer was dan 20%.

  De vraag is of zo'n statistische constatering iets aantoont. In de afgelopen jaren zijn er tal van maatregelen genomen waardoor het onderwijs is uitgekleed. Enerzijds is de studieduur verkort, waardoor het niet aannemelijk is dat het niveau van de opleiding hetzelfde gebleven is, anderzijds zijn er de nodige schandalen aan het licht gekomen waarbij onderwijs-instellingen gegoocheld hebben met aantallen leerlingen en studieresultaten (alleen een afgestudeerde student levert de instelling immers geld op).

  Intussen is ook nog eens de hele structuur van het HBO-onderwijs op Verenigdestaatse leest omgezet (tegenwoordig word je geen Drs. meer, maar 'master' of 'bachelor'), waardoor het papiertje van een afgestudeerde HBO-er steeds minder dezelfde lading dekt.

  De constatering dat het aantal mensen met een voltooide HBO-opleiding gestegen is dekt daarom niet automatisch de conclusie dat het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking hoger geworden is.

  Spoorlogica

  Uit de nieuwsbrief van het consumentenprogramma Kassa (dat het nieuws weer heeft van het ANP) begrijp ik dat de spoorsector treinen in de late avonduren wil schrappen om zo onderhoud aan het spoor mogelijk te maken. Een proef waarbij overdag treinen geschrapt werden is mislukt, omdat de reizigers er te veel last van hadden.

  En door in de late avond treinen te laten vervallen zouden de reizigers minder hinder ondervinden? De logica hiervan ontgaat mij. Misschien minder reizigers, maar niet minder hinder!

  Wanneer overdag een trein uitvalt (wat maar al te vaak gebeurt: is het niet door onderhoud, dan is het wel door draadbreuk, een sein- of wisselstoring, door een niet-verschenen conducteur, door blaadjes, regen, sneeuw of te sterke wind) is dat hinderlijk, maar met een trein van een uur later kom je dan ook nog wel op je bestemming.

  Door 's avonds treinen te laten vervallen is het best mogelijk dat mensen niet meer thuis kunnen komen. Hoe denkt de NS dat op te lossen? Of wordt dat gewoon een gevalletje 'jammer maar helaas'?

  PvdA-neuzelaar wil dwangarbeid invoeren

  PvdA-er Jaap Huurman vindt dat iedere Nederlander van 16 jaar en ouder, bij voorkeur verplicht, per jaar zes dagen als 'mantelzorger' (alleen het woord al: garderobe-medewerker?) moet werken: twee dagen voor eigen rekening, twee dagen betaald door de werkgever en twee dagen 'op kosten van de overheid'. (Trouw van vandaag)

  Om te beginnen komen die 'kosten van de overheid' natuurlijk ook uit onze zak, maar daar gaat het niet om. Na de Tweede Wereldoorlog werden in rap tempo allerlei sociale voorzieningen uit de grond gestampt, zodat wij (Nederlandse ingezetenen) voortaan van de wieg tot aan het graf verzorgd zouden kunnen worden. Dat moet Huurman gezien zijn leeftijd (53 jaar) zelf ook nog weten. Vanaf dat moment zijn de premies steeds hoger geworden, en ofschoon de laatste jaren de sociale zekerheid steeds meer verziekt is door de achtereenvolgende neoliberale regimes, blijven de premies nog steeds stijgen.

  De door Huurman geconstateerde achteruitgang is het gevolg van de politiek om alles te regelen via sociale voorzieningen. Daar is niks mis mee, want zo kan in ieder geval voorkomen dat minder populaire buurtbewoners, of mensen zonder gezin of andere familieleden, of wellicht mensen die ergens achteraf op het platteland wonen, geen zorg krijgen omdat niemand zich bij hen betrokken voelt.

  Blijkens het artikel in Trouw ergert Huurman zich eraan dat zijn zorgbehoevende ouders grote moeite hebben om thuiszorg te krijgen. Terechte ergernis! Alleen de conclusies zijn verkeerd. Dat hij zijn ouders de helpende hand biedt is uiteraard zijn goed recht en te billijken, maar in plaats van voor te stellen iedereen tot dwangarbeid te verplichten, zou hij het stelletje nitwits in Den Haag een flinke trap onder hun kont moeten geven. Laat hij zich daar maar eens voor inspannen!

  Het is al droevig genoeg dat soms mensen - door de 'bezuinigingen' van de overheid - de hulp niet krijgen, waarop zij recht hebben (waarvoor zij en wij jarenlang premies betaald hebben), waardoor ze aangewezen zijn op de hulp van familieleden en anderen, onverschillig of die wel de mogelijkheden hebben om die hulp te bieden.

  Dat hij het zelf nuttig vindt om zich als vrijwilliger te laten uitbuiten (en dan niet door de zorginstelling, waar hij ongetwijfeld nuttig werk zal [kunnen] doen, maar wél door de overheid die onze sociale premies liever misbruikt voor allerlei vage projecten) moet hij zelf weten, maar hij gaat wel veel te ver, wanneer hij iedereen daartoe wil dwingen.

  Het wordt hoog tijd dat er eens een échte regering komt in dit land, een regering die acuut een einde maakt aan deze slavenarbeid (zoals 'vrijwilligerswerk met behoud van uitkering'). Elke nodige werkzaamheid verdient het uitgevoerd te worden door iemand die daarvoor een fatsoenlijke vergoeding (salaris) krijgt, of het nu gaat om voorleesmoeders of klaar-overs.
  Op deze manier zal de werkloosheid razendsnel dalen - maar dat willen deze neoliberalen natuurlijk niet, want bij lage werkloosheid kunnen werknemers hogere looneisen stellen.

  Slachtoffer van terreur... of van angstpsychose?

  Na de bloedige bomaanslagen in Londen proberen de Londenaars hun leven zo goed mogelijk op te pakken en door te blijven ademen. De politie lijkt nog het meest te lijden aan een angstpsychose. Zo schoten ze enkele dagen geleden op een metrostation iemand dood. Ik dacht altijd dat politie-agenten op de benen van een voortvluchtige schoten, en dat ze niet zouden schieten op plaatsen met veel mensen. Deze man kreeg maar liefst vijf kogels in zijn hoofd, dus er moet gericht op zijn hoofd geschoten zijn.

  Jammer, maar helaas, het bleek helemaal geen terrorist te zijn die ze doodschoten, maar een Braziliaan die al enkele jaren als elektriciën in Londen werkte. Hij zou o.a. verdacht zijn geweest omdat hij op een zomerse dag een dikke jas gedragen had, en hij zou niet gereageerd hebben op bevelen om halt te houden.

  Volgens een artikel in Trouw van vandaag was de man vanaf zijn huis gevolgd, dus me dunkt dat er toch wel een andere manier moet zijn geweest om hem tot stoppen te dwingen. Het argument dat een niet meteen doodgeschoten zelfmoord-terrorist alsnog zijn springlading tot ontploffing zou kunnen brengen, is in strijd met de opmerking dat hij haltbevelen genegeerd zou hebben. Immers, bij aanhouding zou hij dat ook hebben kunnen doen.
  Het is natuurlijk niet netjes om dat te suggereren, maar het zou me niets verwonderen wanneer de betreffende politie-agenten die stopbevelen binnensmonds gepreveld hebben, omdat ze te bang waren voor wat er zou gebeuren als het écht een terrorist was geweest.

  En nog iets: kon de vermoorde man de politie-agenten wel als zodanig herkennen? Waren ze in uniform of in burger? Als een of andere onbekende mij op dreigende toon zegt dat ik moet stoppen, doe ik dat ook niet zonder meer!

  Uit het verleden van de man blijkt op geen enkele manier iets engs, en de Londense politie heeft haar excuses aangeboden aan de familie, maar geeft toch ook aan dat ze niet kan garanderen dat er niet nog vaker op deze wijze mensen gedood kunnen worden. Ik denk dat de familie wel blij zal zijn geweest met de excuses...

  Het wordt hoog tijd dat er eens serieus wordt nagedacht over een andere benadering van dit soort situaties. In Irak waren de Britten over het algemeen nogal terughoudend bij het gebruik van geweld, maar in eigen land lijkt de overheid toch niet zo'n moeite te hebben met 'collateral damage'.

  Wat mij overigens ook bevreemdt is waarom deze agenten niet gezien hebben dat de vermoorde Braziliaan geen Pakistaan of Somali was, tenslotte zijn ze voor de metro-aanslagen op zoek naar mensen uit Pakistan en uit de hoorn van Afrika en niet naar Brazilianen...

  Al Q'aida zal wel blij zijn: op deze manier hoeven ze zelf geen aanslagen meer te plegen, de doden vallen toch wel: 'Murder by proxy'...

  zaterdag 23 juli 2005

  Wielrenners dom?

  Ik heb me al vaak afgevraagd of wielrenners zo dom zijn als hun taalgebruik in interviews suggereert, maar ik heb daar nooit een standpunt over durven innemen, omdat ze meestal geïnterviewd worden na een zware berg-étappe in de Tour de France (of zo) en het lijkt me erg voordehandliggend dat fysiek uitgeputte mensen niet al te zorgvuldig spreken.

  Vanmiddag heb ik echter voor het eerst een bewijs gehoord van de domheid van tenminste één wielrenner. Ik hoorde namelijk in het ANP Nieuws op Arrow Classic Rock dat Lance Armstrong een aanhanger is van George Double-Me Bush. En dan is er uiteraard nog slechts één conclusie mogelijk...

  Vleugje verstand bij D66-er

  In een onderonsje is afgelopen woensdag door de fractie-voorzitters van CDA en VVD en D66-er Bert Bakker de NPS opgeheven. Volgens een bericht in NRC/Handelsblad van vandaag is Medy van der Laan woedend omdat zij -volgens Boris 'boef' Dittrich- niet bij dit overleg hoefde te zijn.

  Volgens hetzelfde bericht zegt Hans van Mierlo (die in een brief gepleit had voor het voortbestaan van de NPS) dat hij merkt dat bij dit kabinet "Als het moeilijk wordt, [...] zaken [worden] opgelost door de fractieleiders." Dit vindt hij "staatsrechtelijk een bedenkelijk fenomeen'' dat "vreemd in strijd is met het [door de fractievoorzitters] beleden dualistische ideaal".

  Ik denk niet dat het nog nodig is hier een plaatje bij te tekenen. Mijn lezers zijn beslist zelf in staat om hier het hunne bij te denken. Bedroevend en tragisch is het in ieder geval wel!

  Diepgevroren zorgverzekering

  De door iedereen (behalve door het Balk-en-Zwam-kabinetje en de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappijen) gevreesde Zorgverzekeringswet, die op 1 januari a.s. van kracht wordt, maakt het leven niet alleen een hoop riskanter (terwijl tot op heden medici bepalen welke verzorging wij nodig hebben en krijgen, wordt die beslissing vanaf 1 januari genomen door de verzekeraars, zodat je maar moet afwachten of je voor behandeling en/of voor medicijnen in aanmerking komt), maar ook een hoop gecompliceerder.

  Aangezien de op te brengen premie voor veel mensen aanzienlijk hoger wordt dan ze nu gewend zijn, heeft het regime een compensatieregeling ingevoerd. Uiteraard moeten de mensen deze compensatie zelf aanvragen bij de belastingdienst. En wanneer mensen dat niet doen (wat te denken van ouderen, die nu al gek worden van alle papieren die ze krijgen?) is het heel simpel wanneer ze niet genoeg geld hebben om menswaardig te kunnen leven: het is gewoon hun eigen schuld, dan hadden ze hun 'zorgtoeslag' maar moeten aanvragen.

  Vandaag belicht Trouw nog een andere groep bedreigden: de in het buitenland wonende gepensioneerden, met name die in Spanje (daar alleen zijn dat er al zo'n 100.000). Tot op heden kunnen zij op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) bij afhankelijkheid van langdurige zorg in principe terecht bij particuliere instellingen, maar wanneer die zorgbehoefte na 1 januari ontstaat, blijft hun in de praktijk niets anders over dan naar Nederland terug te keren, ofwel zich nu al particulier te verzekeren. Dit is echter ook niet altijd een optie, omdat velen alleen een AOW-pensioen (door Trouw hier abusievelijk WAO genoemd) ontvangen.

  De woordvoerder van minister Hoogervorst vindt het wel vervelend voor de slachtoffers van het beleid, "Maar we moeten ergens een grens trekken."

  Trouw citeert ook nog Redjinder Thakoersingh, de directeur van de instelling Residencia Rojales (in Spanje), die vindt dat Hoogervorst „het kind met het badwater weggooit”, want „De minister gaat voorbij aan de twintig procent kosten die hij bespaart per geïndiceerde.”

  En dat geeft weer precies aan hoe dom dit regime is. In hun blinde streven naar beperking van uitgaven zijn ze te bijziend om te begrijpen wat voor consequenties hun maatregelen elders hebben. In dit geval is dat nog eens des te schrijnender, omdat grote groepen mensen hiervan de dupe zijn.
  Wat mijzelf betreft is de 'grens' van de ministeriële spreekbuis al jaren geleden bereikt: dumpen die hele club, niet met het badwater, maar meteen het riool in!

  vrijdag 22 juli 2005

  Vrijheid van meningsuiting op zijn Europees

  In de altijd zeer informatieve weblog van Media Network lees ik onder 19 juli over plannen van de EU om on-line TV-uitzendingen via het Internet te reguleren. Daarbij zouden regels voor zaken als 'fatsoen, juistheid en onpartijdigheid' ("decency, accuracy and impartiality") moeten worden vastgelegd. Van de andere kant zouden regels versoepeld moeten worden die nu de reclametijd beperken tot 12 minuten per uur zendtijd. Deze nieuwe regels zouden een herziening betekenen van de richtlijn Television without Frontiers uit 1989. Vóór het eind van dit jaar wordt een ontwerp-richtlijn verwacht.

  Dit geeft precies aan wat we bij de EU kunnen verwachten: Niet vergroting van de democratie, zoals de voorstanders van de neoliberale internationale maar steeds blijven schreeuwen, maar een versterking van de positie van het bedrijfsleven. Meer reclame moet mogelijk worden, maar de vrijheid van meningsuiting moet worden beperkt.

  Je hebt weinig fantasie nodig om te zien wat er allemaal onder fatsoen kan vallen (een uitzending zou verboden kunnen worden omdat de presentator zegt dat iemand zit te 'lullen', of omdat er een interview wordt uitgezonden waarin een leerling zijn leraar aanspreekt met 'jij' - en dan heb ik het nog niet over een uitzending waarin iemand 'godverdomme' zegt).

  En ook de regel van 'onpartijdigheid' behoeft m.i. geen nadere toelichting: als mijn weblog een TV-uitzending was, zou die verboden moeten worden, omdat ik geen enkele behoefte gevoel om de mening van het Nederlandse regime en andere bedreigingen voor de mensheid uitgebreider aan bod te laten komen dan nodig is voor het onderbouwen van mijn eigen mening. Tenslotte hebben die andere clubs al meer dan genoeg mogelijkheden om hun vuiligheid over de mensheid uit te storten.

  Wat mij betreft kan er niet genoeg worden samengewerkt, op Europees en op wereldniveau, maar we zullen steeds attent moeten blijven op de truukjes van het kapitalisme. We moeten er helaas altijd op beducht blijven dat de Europese Commissie alleen zaken zal (willen) invoeren die in het belang zijn van de neoliberale internationale.

  Het sociale aspect telt alleen mee wanneer het in het belang is van het bedrijfsleven, bijv. wanneer acties van vakbonden e.d. de winst van grote bedrijven (blijvend) in gevaar zouden kunnen brengen.

  Het blijft dus uiterst belangrijk dat we ons niet lam laten slaan door de schofterige maatregelen van de EU en/of de 'regeringen', zoals bijv. op het gebied van de privatiseringen, waarvan de burgers de dupe zijn en alleen nuttelozen (aandeelhouders e.d.) de vruchten plukken.

  Vrijheid op z'n Verenigdestaats

  Terwijl de VS de zoveelste oorlog aan het voeren zijn ter bevordering van de democratie (althans zo probeert hun eigen propagandamachine het te verkopen), omdat ze nu eenmaal zo begaan zijn met de mensenrechten (vooral volgens eigen zeggen), heeft het Congress van de VS op 13 juli dit jaar een aanvulling (amendment 24) verstrekt op de begroting van het Verenigdestaatse State Department (ministerie van Buitenlandse Zaken), om zo de Broadcasting Board of Governors (die ook de uitzendingen verzorgt van o.a. de Voice of America) in staat te stellen dagelijks tenminste 30 minuten "evenwichtige, objectieve en uitgebreide nieuwsprogramma's ("balanced, objective, and comprehensive news programming") per radio en televisie uit te zenden naar Venezuela.

  Klik hierna voor de volledige tekst van "H.R. 2601", die middelen toekent voor "internationale uitzendingen en [die] veiligheidssteun voor bondgenoten" van de VS biedt, waarbij tevens wordt aangegeven dat "het Congress vanaf 11 september 2001 een krachtige en robuuste diplomatieke inspanning ondersteunt voor bescherming van de nationale belangen van de VS in het buitenland". Lees deze laatste zin nog eens opnieuw voor een goed begrip van de mentaliteit van het regime van de VS: het komt erop neer dat het buitenland ondergeschikt is aan de belangen van de VS!

  De reden hiervoor is natuurlijk niet dat het beleid van de Venezolaanse president Chávez op sommige punten in Venezuela omstreden is, maar dat zijn beleid op tal van punten in gaat tegen de belangen van de VS. Degenen die niet zoals minister Zwam hun ogen sluiten voor het verleden weten tot welke extremen de VS gaan zodra ze hun eigen belangen op een of andere manier bedreigd zien (en dat gaat heel ver: ze zijn uiteindelijk bang dat de Verenigdestaatse bevolking zou kunnen inzien dat zonder het kapitalisme een gelukkiger leven mogelijk is). Om maar enkele voorbeelden te noemen: de oorlogen in Korea en Vietnam (en de omringende landen Laos en Cambodja), de door de CIA georganiseerde staatsgreep van Pinochet tegen de democratisch gekozen regering van Salvador Allende, de steun voor de onmenselijke Cubaanse dictator Batista (en de blinde haat tegen de revolutie van Fidel Castro en de nog steeds voortdurende mensonterende maatregelen tegen de bevolking van Cuba), de invasie van Grenada en de steun voor dictator Somoza in Nicaragua en voor Noriega in Panamá. En uiteindelijk kan niet genoeg benadrukt worden dat zonder de actieve steun van de CIA Bin Laden en Al Q'aida nooit zo bedreigend zouden kunnen zijn als nu het geval is.


  Deze 'objectieve' uitzendingen tegen Chávez zijn overigens niet de enige uitzendingen van deze soort. Al vanaf ongeveer 1950 zendt de Voice of America uit naar grote delen van de wereld in een groot aantal talen, en ook Radio Free Europe en Radio Liberty zijn nog steeds actief met hun uitzendingen naar Oost Europa, evenals sedert een aantal jaren Radio Free Asia naar Azië en Radio Farda naar Iran. Radio Free Europe was zelfs van groot belang voor het uitbreken van de opstand in Hongarije in 1956, omdat in haar uitzendingen steun van 'het westen' voor een opstand beloofd werd. Die hulp bleef echter uit, toen tenslotte de opstand was uitgebroken en deze werd dan ook bloedig beëindigd.

  Ook Cuba wordt al sinds jaar en dag vanaf Florida belaagd met de radio- en TV-uitzendingen van Radio Martí (de VS schamen zich er zelfs niet voor de naam van een in Cuba populaire dichter te misbruiken voor hun eigen propagandadoeleinden). Ofschoon Florida en Cuba bijna op oogafstand van elkaar liggen, zijn de gebruikte radiozenders zo krachtig dat ze hier in Europa zonder al te veel moeite ontvangen kunnen worden. (Dit geldt niet voor de TV-uitzendingen, omdat die op frequenties worden uitgezonden, die alleen in zeer uitzonderlijke situaties grote afstanden kunnen overbruggen).

  Klein en Krenterig!

  Ik hoorde eerder vanmiddag op het ANP nieuws op Arrow Classic Rock (een radiozender, voor wie écht nooit naar de radio luistert) dat Nederland een bedrag van 2 miljoen euro schenkt voor de hongerende bevolking van Niger. Om het even in perspectief te zien: dat is nog minder dan de familie Von Amsberg jaarlijks uit onze belastingopbrengsten krijgt om over de balk te gooien.

  Hoe schijnheilig kan een 'regime' wel zijn om een dergelijke fooi weg te geven en dan ook nog de indruk te willen wekken om gul te zijn en mee te leven met problemen elders in de wereld.
  En van de andere kant: alleen in de afgelopen maanden heeft het UWV op last van de verziekte wetgeving ongetwijfeld al heel wat meer van arbeidsongeschikten af moeten pakken door hun uitkering te verlagen of te beëindigen.

  Diepvriesminister blijft asociaal bezig

  Niet dat het me erg verwondert natuurlijk van deze Hoge Vorst, maar het verbaast me wel dat hij (net zoals alle andere leden van dit Balk-en-Zwam kabinet) nog steeds zijn gang kan blijven gaan met de bij deze club gebruikelijke lieg-en-bedrieg praktijken. Het 'beleid' van dit regime hangt aan elkaar van chantages (bijvoorbeeld rond de Europese 'grondwet') en leugens (zoals de valse voorstelling van zaken die Verdomd blijft geven, of de onjuiste informatie rond de Betuwelijn), maar het gaat ongestoord en ongehinderd door.

  Nu heeft onze diepvrieskoning, die -zoals al eerder gebleken is- geen flauw benul heeft van medische zaken en gezondheidszorg, weer beslist dat buikwandcorrecties na een maagverkleining niet vergoed hoeven te worden, omdat ze volgens deze nitwit niet medisch noodzakelijk zijn. Het feit dat veel mensen na een maagverkleining zodanig afvallen dat ze met enorme lappen huid blijven zitten, die gemakkelijk ontsteken en tot andere problemen leiden, levert volgens hem alleen maar cosmetische problemen op.

  Het zou leuk zijn wanneer deze ijzige zwetser zelf eens geconfronteerd zou worden met een van de klachten, die volgens hem niet tot medisch noodzakelijke behandeling leiden (bijv. ME of, zoals in dit geval, een huidoverschot).

  Een meer feitelijke beschrijving van deze gang van zaken is te vinden op
  de site van het consumentenprogramma Kassa.

  Leuk is het overigens wel om te zien dat er zelfs in de coalitiepartijen tweedekamerleden zijn, die tegenover hun eigen minister staan: Edith Schippers (VVD) en Siem Buijs (CDA).

  Meer intelligentie bij gemeenten dan bij onmenselijke rijksoverheid

  Een uitvoerig artikel in NRC/Handelsblad van gisteren gaat in op de bezwaren die steeds meer gemeenten hebben tegen het asociale beleid van de 'regering' met betrekking tot asielzoekers, waarbij bijvoorbeeld mensen, ondanks dat ze de uitslag van hun vervolgprocedure in Nederland mogen afwachten, zonder pardon op straat worden gezet.

  Dezelfde onmenselijkheid (je verwacht niet anders wanneer je de zuinige gelaatstrekken en het verharde mondje van minister Verdomd ziet) wordt ook tentoongespreid jegens ex-ama's (minderjarige asielzoekers), waarvan er 4000 geen 'leefgeld' meer krijgen.

  Een groeiend aantal gemeenten en onderwijsinstellingen vinden dat het anders moet, maar Verdomd houdt haar poot (poten?) stijf. Ze blijft maar doorzeuren over inburgering, maar een andere groep die -alleen al om humanitaire redenen- in Nederland zou moeten mogen blijven, wordt weggestuurd, terwijl het vaak om kinderen gaat die alleen Nederlands spreken en die geen andere maatschappij kennen dan de Nederlandse. Je kunt nagaan hoe wanhopig die mensen moeten zijn, wanneer ze toch in Nederland willen blijven (dat zal wel zijn omdat ze begrijpen dat het Nederlandse regime iets heel anders is dan -de meeste- Nederlanders).

  Soms zou ik het zo prettig vinden als er wel een god was. Wat zou het dan leuk zijn om live te kunnen zien (via bijvoorbeeld Heaven Television) hoe Verdomd bij de poort komt en wordt ingedeeld bij de 'uitzettingsgroep', waarbij ze tot in lengte van dagen -volgens de overlevering duurt het 'hiernamaals' oneindig lang- de onzekerheid en de angsten mag doormaken die zij nu grote groepen mensen aandoet.
  Helaas, als ze na 2007 (verdiend) werkloos wordt, zal ze wel een paar commissariaten krijgen bij (bijv.) het UWV, de instantie die nu de rottende kastanjes uit het vuur van het regime van Balk en Zalm mag halen en daardoor meehelpt de Nederlandse economie nog meer de verdoemenis in te helpen en -wat nog veel erger is- enorme aantallen mensen, die het toch al niet getroffen hebben met bijv. hun gezondheid, nog dieper de modder intrapt.

  Wie denkt Balk wel te zijn?

  Volgens een artikel in NRC/Handelsblad van gisteren, heeft de Nederlandse Harry Snotter in buitenlandse kranten proberen uit te leggen waarom Nederland tegen de Europese 'grondwet' heeft gestemd. Uiteraard legt hij daarbij de nadruk op het feit dat de Nederlandse bijdrage aan de Unie voor de stemmers te hoog is, dat wij moeite hebben met het groeitempo van de EU en nog wat van die argumenten, die ongetwijfeld bij sommige mensen ook meegespeeld hebben.

  Het wezenlijke probleem van de ontwerptekst ontwijkt hij echter (althans volgens het artikel in The Guardian van 20 juli, waarin hij trouwens gemakshalve ook maar even de Franse en de Nederlandse tegenstem samenvoegt) want uiteindelijk komt het er toch allemaal op neer dat wij (dan heeft hij het weer over de Nederlanders) vinden dat het Europese subsidiëringsbeleid hervormd moet worden.

  Geen enkel woord over de dreiging van het asociale aspect van de 'grondwet', over de bezwaren tegen het militarisme of het al-overheersende neoliberale kapitalisme van de beoogde EU. Al onze bezwaren worden door deze andere Nederlandse mislukkeling (naast de mislukte vissen Zwam en Bot) herleid tot het feit dat we minder geld willen uitgeven, dus tot de traditionele Nederlandse gruttersmentaliteit.

  Het is mogelijk dat hij niet slim genoeg is om verder te denken dan zijn eigen portemonnaie, maar het kan ook zijn (en ik vrees dat dát het geval is) dat hij hoopt dat wij, de kiezers, uiteindelijk ook onze andere bezwaren zullen vergeten, omdat we in deze tijden van economische neergang allemaal wel geld kunnen gebruiken. Wanneer we dan uiteindelijk onze andere bezwaren vergeten zijn, worden enkele blikken dominees opengetrokken, die ons om de oren slaan met onze gierigheid. De souffleurs van Balk hopen dan natuurlijk dat we ons zo schuldig zullen voelen dat we bij een volgende gelegenheid trouw aan het handje van ons nationale domheidssymbool vóór de onmenselijke aspecten van de EU zullen stemmen...

  donderdag 21 juli 2005

  Idée-fixe plicht in Nederland

  Zojuist hoorde ik op het nieuws op de lokale radio in mijn dorp dat dit jaar al 34.000 mensen bekeurd zijn omdat ze zich niet konden legitimeren (hun legitimatie dus niet bij zich hadden). Volgens hetzelfde bericht was er aan bekeuringen een totaalbedrag van € 1.300.000 geïncasseerd, dat is dus bijna DRIE MILJOEN GULDEN! En dan tellen we nog niet de kosten mee die mensen hebben moeten maken die tot op heden zonder legitimatie hun leven konden leiden.

  Ik had de indruk (maar het is intussen wel duidelijk dat politici niet te vertrouwen zijn, omdat ze nu eenmaal naar believen en ongestraft maar wat raak liegen) dat het de bedoeling was om door de idée-fixe-plicht de openbare orde in Nederland te beschermen, maar ik heb nog nooit zoveel gehoord over terroristische dreiging als na de invoering van deze domme plicht. Er moet ernstig getwijfeld worden aan het nut van dit geneuzel, want bij de eerste gevallen die mij ter ore kwamen ging het om meisjes die geen achterlicht op hun fiets hadden en zich daarbij niet konden legitimeren. Nee, zó wordt de openbare orde écht goed beschermd!

  Van de andere kant zou ik nu ook wel eens willen weten hoeveel mensen in de voorbije anderhalf jaar al bekeurd zijn omdat ze in openbare ruimten rookten. Als treinforens word ik elke dag geconfronteerd met structurele analfabeten (of misschien zijn het wel doodgewoon asociale schoften) die op stations staan of zitten te roken op plaatsen waar dat verboden is. Het zou mij absoluut niets verwonderen wanneer daarvoor vanaf de invoering (1 januari 2004) nog niet één bekeuring is uitgedeeld.

  Rokersterreur is dus kennelijk niet bedreigend voor de openbare orde, kinderen zonder idée-fixe wel. Of: hoeveel dommer is bij politici nog mogelijk? Het begint er steeds meer op te lijken dat de maximale domheid oneindig groot zal blijken te zijn.

  Nederland Kennisland... Ha! (vervolg)

  In Amsterdam is gisteren het derde 'Staat van de Stad'-onderzoek verschenen, waarin o.a. de volgende opzienbarende conclusie opgenomen (ik citeer uit het artikel in Amsterdamse editie van de Metro van vandaag): 'Tweede generatie allochtonen die de Nederlandse taal beheersen, doen het een stuk beter dan de eerste generatie.'
  Verder wordt ook nog aangegeven 'dat de werkloosheid onder de allochtone bevolkingsgroepen afneemt nu de economie begint aan te trekken'.

  Hier moet wel een erg dure denktank (een 'denkcontainer'?) aan het werk zijn geweest. Vooral de eerste aangehaalde conclusie moet wel een ontstellende hoeveelheid zwaar wetenschappelijk onderzoek gevergd hebben. Hoe hoog zal het gemiddelde IQ van de denktankers geweest zijn? 55? Of is dat misschien nog aan de hoge kant?

  En het tweede citaat... als ik dat met 'bullshit' afdoe, ben ik erg vriendelijk. Volgens minister Zwam is de economie nu alweer 3 jaar aan het 'aantrekken', maar dat is gewoon Zalmiaanse lulkoek, die op geen enkele manier bevestigd wordt door andere, meer respect verdienende, instanties. Het is natuurlijk leuk dat de werkloosheid onder allochtonen afneemt (áls dat tenminste het geval is), maar het zou toch ook wel erg interessant zijn om te weten wat de échte reden daarvoor is. Zijn er misschien veel allochtonen uit Nederland vertrokken naar aanleiding van de xenofobische opmerkingen van Pim F. of Wilders & Co., of uit angst voor minister Verdomd?

  Ik vermoed eerlijk gezegd dat een of andere student aan een Nederlandse HBO-opleiding een scriptie heeft gemaakt - uiteraard met een samenvatting in het Dunglish (het is beslist niet toevallig dat het soms zo genoemde in Nederland gebezigde Engels begint met het voorvoegsel 'dung'...). Deze scriptie is dan weer door de onderwijs-instelling aan Amsterdam verkocht, want tenslotte moet het onderwijs in Nederland ook met beide voeten in de samenleving staan... en moet het ook vooral niet vrijblijvend zijn. Kennelijk is het dat niet wanneer de onkennis in vrijblijvende 'onderzoeken' wordt gepubliceerd.

  dinsdag 19 juli 2005

  Big Brother steeds machtiger (ook in GB)

  Op NOS Teletekst heb ik zojuist gelezen dat in Groot-Brittannië het regime het met de oppositiepartijen is eens geworden over een strengere wetgeving tegen het terrorisme, die het voorbereiden van terroristische acties aanpakt.

  Met name wordt in het artikeltje genoemd dat 'het downloaden van instructies voor het maken van bommen [...] strafbaar [wordt]'.

  Dat belooft nog wat. Ik herinner me uit mijn jeugd dat in mijn scheikundeboek uitgelegd werd hoe je buskruit kon maken (liever gezegd: hoe buskruit gemaakt werd). Wordt het bezit van een dergelijk boek nu ook strafbaar? Of worden gedrukte instructies niet vervolgd?

  En al dit soort maatregelen moeten wij, de burgers, maar ondergaan, omdat de Europese regimes de samenleving willen veranderen in een bolwerk van neoliberaal kapitalisme. Heerlijk, en dat durft dan toch nog te spreken over vrijheid...

  maandag 18 juli 2005

  Big Brother is watching you - ook in Nederland

  Vandaag staat er in NRC/Handelsblad een zeer verontrustend artikel over een nieuwe wet, die op 5 juli zonder stemming door de Eerste Kamer is goedgekeurd, de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens.

  Dankzij deze wet mogen justitie en de politie allerlei gegevens over iedereen opvragen bij bijv. autoverhuurbedrijven en bibliotheken, boekhandels enz.

  Stel dat een of andere politiepersoon vindt dat ik er wel erg als een kraker uitzie (misschien omdat ik op een oude fiets rijd), dan mogen ze bij de bibliotheek gaan navragen wat voor boeken ik daar leen. Veronderstel dat ik daar bijv. het boek Anarchismus: Geschichte und Gegenwart einer Utopie van Rudolf Krämer-Badoni, of -nog erger- de verzamelde geschriften van de Rote Armee Fraktion geleend heb. Als ze dan toevallig ook nog weten dat ik een tegenstander ben van de monarchie, dan moet het voor deze gluurders wel duidelijk zijn dat ik minstens sympathiseer met terroristen.

  Of stel dat ik, omdat ik een minimale uitkering heb (wat op zichzelf natuurlijk al behoorlijk verdacht is), tweedehands kleding koop en zo tegen een Lonsdale jack aanloop (weet ik veel dat dat merk -al dan niet terecht- in verband wordt gebracht met extreem rechts) en dat ik kaal ben (omdat er op mijn hoofd geen haar meer wil groeien). Als ik dan ook nog eens toevallig Hitlers Mein Kampf gelezen heb (het kan tenslotte geen kwaad om te weten wat daarin staat - ook al vindt minister Zwam dat je niet achterom moet kijken), dan is het duidelijk dat ik een enge rechtse extremist ben.

  Je kunt er donder op zeggen dat ze dan ook bij mijn bakker (of in de supermarkt), navraag gaan doen over mijn aankopen - als je een klantenkaart hebt, is dat helemaal een fluitje van een cent. De winkelier vertrouwt me niet meer, want als er niks aan de hand was met mij, zou de politie toch geen onderzoek doen. Of mijn werkgever krijgt het verzoek om mij goed in de gaten te houden - zodat ik die hard verdiende promotie wel kan vergeten...

  De volgende fase is natuurlijk (en dat allemaal in het kader van de terreurbestrijding) dat de politie ook het recht krijgt om zonder huiszoekingsbevel huizen overhoop te halen. En wee je gebeente als ze daar een foto vinden, waarop je je pasgeboren kind een schone luier aan het omdoen bent: dan wordt meteen je computer onderzocht of er kinderporno opzit, je provider wordt verplicht om al je (verzonden en ontvangen) e-mails te overleggen en om een lijst te geven van alle door jou bezochte sites.

  En intussen slaapt Nederland rustig door, nog steeds vol vertrouwen in de Nederlandse overheid, nadat Hendrik Colijn in 1936 verklaard had dat we rustig kunnen gaan slapen - onder het motto "als je niks te verbergen hebt, heb je toch ook niks te vrezen?" En dat terwijl iedereen zou kunnen (of: zou moeten) weten dat de Nederlandse overheid al niet meer te vertrouwen is geweest vanaf het moment dat Dries van Agt in december 1977 de regering Den Uyl ten val had gebracht.

  Slimme jongens die Verenigdestaters

  In de Washington Post van vandaag werd een boek besproken (America the Vulnerable: How Our Government Is Failing to Protect Us From Terrorism van Stephen Flynn), waarin deze schrijver tot de voorspelbare conclusie komt dat de VS niet veiliger zijn geworden nadat Bush (samen met zijn medeplichtigen Blair, Balk, Berlusconi, Aznar en nog een stelletje van die [op afstand althans] schietgrage patiënten) Irak is binnengevallen.

  Het zou mij eerlijk gezegd verbaasd hebben, wanneer die oorlog de VS wel veiliger zou hebben gemaakt.

  Ik kon me voorstellen dat Bush (die immers flinke oogkleppen draagt, en daarnaast ook nog verblind wordt door het gegeven dat hij zich beschouwt als door god gezonden om de goddeloosheid in de wereld te bestrijden) niets meer kon zien dan het feit dat zijn vader bijna gedood was vanwege diens misselijke streken tijdens een eerdere oorlog in dezelfde regio. Maar dat de bevolking van de VS zo leeghoofdig zou zijn om de niet-bestaande bewijzen van Bush voor waar aan te nemen en bovendien aan te nemen dat door Irak aan te vallen de VS veiliger zouden worden is werkelijk ongelooflijk. Zélfs als de bewijzen wél écht zouden zijn geweest, dan bestond er nog geen énkele link tussen Irak en het terrorisme van Al Q'aida (dat bleek o.a. uit onderzoek van de CIA).

  De conclusies van Stephen Flynn zijn dus vanzelfsprekend. En dat brengt me dan bij nóg iets ongelooflijks: namelijk dat er een uitgever bereid is gevonden om een boek te willen uitgeven dat niets anders beweert dan iets wat iedereen met een IQ boven 70 moet kunnen begrijpen... of ligt die IQ-schaal in de VS misschien anders dan in de rest van de wereld? Je zou het bijna gaan denken...

  Waarheid of leugen?

  Volgens Remkes (minister van Binnenlandse Zaken) is uit onderzoek van de AIVD gebleken dat er in Nederland tientallen terroristische netwerken actief zijn (Metro van vandaag).

  Het zou best waar kunnen zijn, maar na de talloze leugens die de leden van dit balkenkabinetje de laatste maanden (en eigenlijk vanaf het begin van hun wanbestuur) verkocht hebben (bijna letterlijk, want we hebben er duur voor moeten betalen), kan het evengoed de zoveelste leugen zijn, met als enige doel dat de Nederlandse bevolking zich nog gemakkelijker haar burgerlijke vrijheden zal laten afnemen, nog minder zal durven protesteren wanneer de zoveelste aanslag op haar welzijn wordt gepleegd en nog meer begrip zal hebben voor Nederlandse deelname aan de walgelijke kolonialistische avonturen van George Double-Me en zijn medeplichtigen.

  zondag 17 juli 2005

  Wijze woorden in Spielberg film

  Vanavond ben ik maar weer eens naar de bioscoop gegaan, naar de Spielberg film War of the Worlds, losjes (héél losjes) gebaseerd op de gelijknamige roman van H.G. Wells (uit 1898). Ik ben er niet erg door getroffen. De special effects waren overweldigend, maar het verhaal was bepaald niet overtuigend (netzomin als sommige acteurs). En het einde vond ik helemaal draakachtig. Het was een écht Hollywood-einde: het hele gezinnetje komt weer bij elkaar (zelfs opa en oma zijn erbij), en ook het huis van oma (wat zeg ik: de hele straat) is nog ongeschonden - terwijl er ontelbare mensen gedood zijn door de wezens en we de hele film door verwoeste steden en verwoest platteland zien. 'Wezens', omdat in de film niet duidelijk wordt waar ze vandaan komen - misschien omdat ze dan als metafoor voor terroristen kunnen worden gebruikt, zoals overigens ook enkele keren gebeurde.
  Verder is het ook een écht Spielberg-einde, met eenzelfde stroperig soort slot als in bijv. E.T. - The Extra-Terrestrial en Close Encounters of the Third Kind, een of andere positieve boodschap, deze keer wel héél erg alleluja.... Bah!

  Wat me echter ook opviel, was een opmerking van ene Ogilvy (die op geen enkele manier leek op de Ogilvy uit de roman, "the well-known astronomer") die aan Tom Cruise (die vreemd genoeg steeds met Ray werd aangesproken) vertelde -helaas herinner ik me zijn opmerking niet letterlijk- dat je je moet verzetten tegen een bezetter, omdat de bezetter altijd verslagen wordt.
  En dát is typisch iets dat mister Double-Me Bush zich wel in zijn oren mag knopen (en zijn medeplichtigen Blair, Balk e.d. ook).

  Nog iets anders, trouwens, wat erg opvallend was: Er was niks meer over van een geordende samenleving, maar het Verenigdestaatse leger hield zich tot het einde toe staande tegen de 'wezens' ofschoon hun wapens geen enkel effect hadden tegen de vechtmachines. De boodschap naar de wereld toe is duidelijk: "Wij zijn -terecht- trots op ons leger en jullie kunnen maar beter uitkijken: 'resistance is futile'"... En de soldaatjes waren wel gespannen en doortastend, maar nooit agressief jegens de vluchtende burgers. Dat hebben we in Irak (en elders) wel anders gezien... maar daar gaat het dan ook niet om landgenoten, die je loon moeten betalen, die je familie kunnen zijn en die je via de rechter kunnen terugpakken!

  zaterdag 16 juli 2005

  God bestaat écht niet!

  Het is nu wetenschappelijk bewezen blijkens een bericht in het Noordhollands Dagblad van vandaag op basis van een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet. Artsen van een Academisch Ziekenhuis in North Carolina (USA) hebben een groep van 748 patiënten, die eenzelfde hartoperatie moesten ondergaan, verdeeld in twee subgroepen. Voor de ene groep zou (op afstand) gebeden worden door christenen, moslims, joden en andere gelovigen. Voor de andere groep zou niet gebeden worden.

  Na zes maanden bleek dat er geen wezenlijk verschil bestond tussen patiënten uit de beide groepen. Uit beide was een vergelijkbaar aantal patiënten overleden, evenveel moesten opnieuw worden opgenomen of hadden een hartaanval gehad.

  Wél bleek uit een gelijktijdig onderzoek, waarvoor de beide groepen op hun beurt weer in twee groepjes waren onderverdeeld dat begeleiding met muziek, ademhalingstechnieken en het gebruik van het voorstellingsvermogen een positief effect had gehad: de patiënten die zo begeleid waren, waren minder gespannen en bezorgd vóór de operatie en ook was het aantal overleden patiënten uit deze groep iets lager dan uit de groep zonder begeleiding.

  En nu dus vastgesteld is dat god niet bestaat, kunnen bij wet alle kerken en confessionele clubs (zoals bijv. het CDA!) worden opgeheven en hun bezittingen na confiscatie worden gebruikt om de wereld een betere plaats te maken voor iedereen. Uiteraard moet iedereen die met misbruik van de vrijheid van godsdienst anderen gediscrimeerd heeft nog rechterlijk vervolgd worden...

  Zwamneus lult onverstoorbaar door

  Zalm en het CDA vinden dat het allemaal best goed zit met de economie. Zalm vindt dat we vooruit moeten kijken: "Terugkijken is geschiedenis". (de Volkskrant vandaag)

  En dat is nou juist een van de makkes van dit klotenclubje. Ze hebben nog steeds niet door dat er uit de geschiedenis belangrijke lessen geleerd kunnen worden. Het gezegde dat de geschiedenis zich herhaalt is geen holle frase. Als ik niet geweten had hoe oud dit stelletje leeghoofden is, zou ik denken dat ze 'vernieuwd' onderwijs genoten hebben.

  Volgens CDA-se Gerda Verbrug (en ik ga weer terug naar het artikel in de Volkskrant) gaat het best goed: "De beurs trekt al een paar maanden aan, bedrijven maken meer winst en zijn uitgesaneerd en ook de loonkosten zijn aanzienlijk omlaag gegaan."

  D66-er Bert Bakker is heel wat realistischer: 'Het gaat verdomde slecht. Bij veel burgers is de knip gewoon leeg". Hij vindt ook dat het financieringstekort wat moet oplopen om de economie aan te jagen - zoals ik zelf al diverse malen betoogd heb - voor het laatst in mijn stukje van eergisteren (Wie sluit Zalm's doos van Pandora?).

  Wie de laatste tijd het nieuws een beetje gevolgd heeft, kan verder niet anders dan concluderen dat Verbrug te dom is om voor de duivel te dansen. Er gaan onrustbarend veel bedrijven failliet en dan durft zij nog te beweren dat bedrijven meer winst maken. En het verband tussen economische vooruitgang en aanzienlijk gedaalde loonkosten kan ze ook alleen maar zien door 'ziende blind' te zijn...

  vrijdag 15 juli 2005

  Verrotting RK kerk steeds sneller

  Goed nieuws vandaag in de Volkskrant: De paus vindt Harry Potter slecht voor de kinderziel. Hij voelt zich daarin gesteund door de geschriften van ene Gabriële Kuby die meent dat door de Harry Potter-boeken "de harten van jonge kinderen [kunnen] vervuilen" en het hen onmogelijk wordt gemaakt "een gezond gevoel voor goed en kwaad te ontwikkelen. Daarmee zouden de boeken de prille relatie van kinderen met God voorgoed kunnen schaden." [citaat uit het Volkskrant-artikel].

  Het leuke is dat de vorige paus van dezelfde club die meent de absolute waarheid in pacht te hebben in 2003 zei dat de boeken niet slecht zijn: "Ze kunnen kinderen juist helpen het verschil tussen goed en kwaad te zien."

  Ik mag hopen dat het nieuwe deel van de serie, dat morgen uitkomt (en dat ik al maanden geleden besteld heb), nog hogere verkoopcijfers zal kennen dan vorige delen. Wanneer de nieuwe Torquemada uit Beieren een mening verkondigt die lijnrecht in tegenstelling is met commentaar van de vorige ayatollah uit Rome, toch ook voorwaar geen fris kereltje, is dat alleen maar een duidelijk teken van verval: de diverse onderdelen van de kerkelijke machinerie beginnen steeds minder samenhang te vertonen. Daarbij genomen dat door de boeken de prille relatie van kinderen met god geschaad kunnen worden kan het niet anders dan dat de misselijke club van Rome in zijn laatste fase is.

  Driewerf hoera voor J.K. Rowling!!!

  Nederland Kennisland... Ha!

  Justitie wil een databank waarin e-mail adressen en "internetnummers" aan namen en woonadressen worden gekoppeld. (NOS Teletekst vandaag).

  Voor de zoveelste keer loopt Nederland weer eens jaren achter de feiten aan. Iedereen die ook maar enige kennis heeft van het Internet, weet hoe gemakkelijk het is op gefingeerde gegevens een e-mail adres aan te maken bij bijv. Hotmail. Ook "internetnummers" (ik veronderstel dat verwezen wordt naar IP-adressen) zijn lang niet altijd vast aan een persoon gekoppeld. Bij inbel-verbindingen wordt bijv. een zg. dynamisch IP-adres verstrekt, dat alleen geldig is voor de duur van de verbinding.
  Gebruikers met bijv. een ADSL-aansluiting hebben wel een vast IP-adres, maar ze moeten wel erg gek zijn wanneer ze dat gebruiken voor subversieve activiteiten. En zelfs met een vast IP-adres is het op een bepaalde manier nog mogelijk praktisch anoniem het internet op te gaan.

  Vermoedelijk heeft in 1990 een of andere denkcontainer zichzelf een opdracht aangeboden, en na zo'n 15 jaar duurbetaald 'denk'-werk heeft het ministerie dan nu toch om de resultaten gevraagd. En weer blijkt wat voor lumineuze ideeën er opwellen na een periode van rustig denkwerk.
  (Klik hier voor een toelichting op de 'werk'ing van een denktank.)

  En dan te denken dat Nederland zich graag wil afficheren als 'kennisland'. Volgens mij kan Nederland beter opname in het Guinness Book of Records aanvragen: in de categorie 'domste ...' komt ons land beslist in aanmerking voor diverse vermeldingen.

  Doodstraf voor Bush

  Volgens een artikel in de Metro van vandaag zou in het binnenkort te beginnen proces tegen Saddam Hussein de doodstraf geëist kunnen worden. De aanklagers beperken zich in eerste instantie tegen zijn verantwoordelijkheid voor een massamoord op 8 juli 1982, waarbij minstens 50 personen gedood werden.

  Hoeveel maal doodstraf verdient Bush dan niet voor de 10.000-en doden die het gevolg zijn van zijn onrechtmatige en onwettige aanvalsoorlog tegen Irak? Als ik het zo eens uitreken moet hij daarvoor met terugwerkende kracht worden geaborteerd, samen met zijn voorouders tot minstens drie generaties terug...

  donderdag 14 juli 2005

  Wie sluit Zalm's doos van Pandora?

  Het is allemaal nog niet erg genoeg. Was ik een maand of zo geleden nog bang dat de Europese Centrale Bank (ECB) ons in een vicieuze cirkel van stijgende armoede zou storten, nu blijkt weer duidelijk dat we die ECB daarvoor helemaal niet nodig hebben.

  Blijkens een bericht in NRC/Handelsblad van vandaag roept het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het kabinet [hiermee wordt de neuzelbende van Balk en Zwam bedoeld] op 'zijn beleid van bezuinigingen en hervormingen voort [te] zetten. In het licht van de komende vergrijzing van de bevolking is dit de beste manier om het vertrouwen in de economie te herstellen.'

  Het is niet duidelijk wie dit allemaal ingefluisterd heeft, maar het IMF adviseert de loonmatiging voort te zetten, de WW nog verder uit te kleden en maatregelen te nemen tegen zaken als de ontslagbescherming. Begrotingsmeevallers moeten volledig gebruikt worden voor vermindering van de staatsschuld.

  Volgens het IMF tekenen zich "in de onderliggende structuur van de economie verbeteringen" af en zal de groei volgend jaar aantrekken.

  Hetzelfde artikel maakt overigens ook melding van onderzoek van Eurostat, het Statistisch Bureau van de EU, dat tot de conclusie is gekomen dat de Nederlandse economie de slechtst presterende economie van de EU is.


  Dat, de slechtst presterende economie van de EU lijkt me heel wat geloofwaardiger (want iedereen kan dat aan den lijve ondervinden) dan het gezwets over toekomstige verbeteringen. Dat gebazel kennen we al van minister Zwam, die al diverse jaren die toekomstige verbeteringen belooft. Hij zou eens wat beter zijn pop-klassiekers moeten beluisteren, want o.a. Elvis Presley en Glen Campbell zongen een nummer met het perfecte antwoord op dit optimistoïde bedrog: «Tomorrow Never Comes» (en Creedence Clearwater Revival «Someday Never Comes»)!

  Het is niet moeilijk om aan te tonen dat het beleid dat Zwam en het IMF zo aanhangen, wel móét leiden tot achteruitgang. Door de diverse maatregelen van deze schijnheilige zwetsbende (de krampachtig gehandhaafde nullijn voor salarissen, het systematisch verslechteren en uitkleden van sociale voorzieningen, het systematisch duurder worden van veel primaire levensbehoeften - zoals huishuur, openbaar vervoer, gezondheidszorg) hebben wij steeds minder geld om uit te geven - en die achteruitgang voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking wordt uiteraard in economische zin niet gecompenseerd door de stijgende vermogens van het groeiende aantal patsers. Hun groeiende vermogen leidt niet alleen tot armoede voor de overige Nederlanders, maar wordt bovendien ook nog onttrokken aan de economie.

  Iedereen die kan nadenken (dat sluit automatisch de hele ploeg van Zwamneus Zalm en Balkende Ellende uit) kan begrijpen dat bij een lagere consumptie ook de economie achteruit kachelt - en dat dit uiteindelijk automatisch tot verdere verslechteringen leidt:
  - de consument heeft minder geld en kan minder consumeren/kopen;

  - winkels blijven met voorraden zitten; de problemen worden tijdelijk opgeschoven door prijsverlagingen, maar uiteindelijk dalen de verkopen;
  - importeurs/fabrikanten leveren minder aan de winkels; ook hier nog even een beetje rek door prijsverlagingen;
  - winkels, importeurs en fabrikanten ontslaan een deel van het personeel, of gaan failliet, waardoor heel het personeel werkloos wordt (de failliete ondernemers hebben zich ongetwijfeld eerst nog een paar luxe bonussen aangemeten en worden patsers);
  - de nieuwe werklozen krijgen een steeds verslechterende uitkering en kunnen dus nóg minder consumeren;

  - enz. enz.

  Het enige wat helpt is de stabiliteitsregels van de EU naar de verdoemenis te sturen (dat kan minister Verdomd wel regelen, zij krijgt het ook bij mensen voor elkaar), en desnoods de hele Euro-santekraam om te smelten tot guldens. Het wordt weer wel wat onhandiger op vakantie, maar dan kunnen we in ieder geval een gezonde economische politiek voeren. Een beetje extra inflatie kan in de huidige situatie geen kwaad, want dáárdoor stijgt het consumentenvertrouwen. Dat vertrouwen is immers niet gebaseerd op dikdoenerige wollige teksten, maar op het feit dat mensen weer wat meer geld overhouden.

  dinsdag 12 juli 2005

  ICT-euro's, zoutjes voor het graaivolk

  In het kader van de aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte, is hier een bijdrage van gastschrijver, drs. jan-piet zondervan:

  Spannend verhaal las ik vanochtend (Trouw, 12 juli, Een dure cursus, maar nog steeds geen baan), een jongensboek in een ingewikkelde doolhof, tot ik erachter kwam dat alle hoofdrollen waren weggelegd voor volwassenen. Toen begreep ik ook dat het niet verzonnen was, en dat het over frauderen en het jatten van veel geld ging.

  Precies een week geleden had ik het (ook in een gastbijdrage hier) over onder andere het UWV als vage club dankzij meestervervager De Kneus. Nu moet ik constateren dat de gelegenheid wederom de dief maakte, mede dankzij die De Kneus, al was het bedrog van de club van Lowieke Spaanplaat (o.a. "
  www.talentis.nl", "www.voi.nl", "www.caict.nl", "www.jobrotation.de", ""www.job-rotation.cz", van de meeste is hij 'manager'), Rotte Hoermans (o.a. "www.pragmation.nl", "www.it-meester.nl" met of zonder streepje) en Hannes Hogetoren (o.a. "www.lf.nl") al ruim vóór Balk I aan de gang (en dat deel kunnen we dus niet in de schoenen van De Kneus schuiven). Alle organisaties die bij genoemde websites horen verdienen het om met een vlooienkam bekeken te worden. Dat lijkt me een uitstekende taak voor de inspectiediensten van UWV en CWI, voorzover die zelf geen boter op het hoofd hebben.

  De vraag blijft natuurlijk in hoeverre het opgerakelde vuil een uitsluitend Nederlands fraudegeval is en of dit niet slechts een klein deel maar is van het boven water uitstekende deel van de spreekwoordelijke (en in nevelen gehulde) ijsberg (er zijn 'learning factory'-s te vinden in Engeland, de V.S., Brazilië, Duitsland, Zwitserland, Italië, Finland, om wat plekken te noemen, maar de vraag is of dat wel één bedrijf is), een aantal van de 'leerfabrieken' bevindt zich in euro-landen. Dat hoef ik toch niet duidelijker te maken, hè?

  Door op het WereldWijde Web wat rond te klikken kwam ik erachter dat het drietal Spaanplaat, Hoermans en Hogetoren een eigen web van elkaar stimulerende bedrijven (met daaraan opgehangen websites) hebben gecreëerd in de loop van de jaren, maar ik heb nog niet gevonden, waar ze elkaar van kennen (misschien van een spoedcursus "effectief verduisteren voor maffiosi"). Het gemak waarmee door deze drie rampfiguren (en nog wat randdebielen die mogelijk niet eens in de gaten hebben wat er gebeurt) bedrijven worden opgericht en subsidies geïncasseerd, waarop er vervolgens net zo gemakkelijk schuldloos gefailleerd wordt, maakt me nieuwsgierig naar hoeveel meer projecten er inmiddels weer opgezet zijn, enzovoort. Ik zou zo zeggen, opzouten die hap.

  Hoe zit het eigenlijk met de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van bestuursleden bij (zelf-geïnitieerde) faillissementen, en zeker als er het vermoeden of bewijs bestaat van onbehoorlijk bestuur? En hoe kan het dat figuren van het ene gefailleerde bedrijf doorstarten in het volgende bedrijf dat vervolgens failliet gaat, in het volgende bedrijf dat vervolgens failliet gaat, in het volgende bedrijf dat vervolgens failliet gaat, begrijp je waar ik heen wil? Me dunkt dat hier toch minstens in een achterafkamertje een alarmbelletje zou moeten gaan rinkelen, maar misschien is Vrouwe Justitia niet alleen blind, maar ook stokdoof.

  Als Hoermans net zo goed omgaat met de kinderen van de voetbalclub en de handbalvereniging in zijn woonplaats als met het van anderen afgetroggelde geld (veel foezelen in het donker dus), zie ik een reuze toekomst als pedofiel voor hem, in de bak (beetje zouteloze grap misschien?). Mocht hij daar overigens met zijn vriendjes Spaanplaat en Hogetoren (om een of andere willekéúrige reden) gelijktijdig in komen, dan stel ik voor dat die drie óf samen in een éénpersoonscel worden ondergebracht (om eindelijk zonder al te veel omwegen van elkaar te kunnen genieten), óf dat het hen onmogelijk gemaakt wordt om contact met elkaar te hebben (zelfs niet met omwegen, want ze zijn min of meer gespecialiseerd in het creëren van ondoorzichtige netwerken).

  Cursist Marcel constateert dat hij ten onrechte fotokopieën krijgt van een boek dat gewoon in de handel is. Oeps, foutje. Dat vindt de uitgever van het boek niet, dus worden er snel wat 'échte' exemplaren aangeschaft. De vraag is natuurlijk (ervan uitgaande dat alle cursisten hetzelfde lesmateriaal kregen, aangezien de docenten zelf niet zo gek veel wisten) of er toen voor iedereen een boek is besteld (minimaal 350 dus), kan iemand dat bij de uitgever navragen? En hoe zit het met de rest van het (voor andere vakken) uitgereikte lesmateriaal, ook fotokopieën van volledige boeken?

  Van cursiste Reine Wetstèle vind ik het dapper dat ze zich niet liet intimideren door de IT Knechters, maar in tegenstelling daarvan, zo lees ik, met open vizier de strijd aanging.
  Om met een veel te zoute reclametekst te eindigen: "Dat zouden meer mensen moeten doen".

  maandag 11 juli 2005

  Domheid ook bij het CDA

  Het hoeft natuurlijk niet te bevreemden dat niet alleen Dom66 veel dombo's telt, maar het is toch elke keer opnieuw verbazingwekkend hoe dom ook sommige CDA-ers denken - en nog meer hoe dom anderen die leeghoofdigheid overnemen.

  Tweede Kamerlid Atsma (CDA) heeft aangekaart dat elke zomer problemen ontstaan omdat personenwagens met caravans niet harder mogen dan 80 km per uur. Hij constateert: "Vrachtwagens kunnen ondanks hun begrenzer vaak net iets harder rijden dan tachtig, raken geïrriteerd door caravans en gaan inhalen". (Metro van vandaag).

  Volgens het betreffende artikeltje heeft hij dat gisteren opgemerkt, wat betekent dat hij het ofwel in de privé-kring heeft gesteld (en dan is het voor ons niet van belang), ofwel dat hij het uit hoofde van zijn functie gezegd heeft en dat hij dus op zondag gewerkt heeft, waardoor hij de door zijn god verordonneerde zondagsrust heeft geschonden. In dat geval berust deze opmerking op een zonde, en hoeven we ons er natuurlijk ook niks van aan te trekken.

  Het is hoe dan ook een domme opmerking, want ik heb nog nooit een vrachtwagen geïrriteerd zien raken, en je mag toch van politici verwachten dat ze zorgvuldig zijn in hun formuleringen...

  Het domste is echter de logica, of liever het ontbreken daarvan. Denk even mee: auto's met caravans mogen niet harder dan 80 en de bestuurders houden zich daar kennelijk aan (heel netjes en heel verstandig); vrachtwagens mogen ook niet harder dan 80, maar de vrachtrijders houden zich daar niet aan. Een verstandig mens zou vrachtrijders gaan bekeuren en een campagne starten om de nadruk te vestigen op het belang (milieu, veiligheid) van handhaving van de gestelde maximumsnelheden.

  Zo werkt het echter niet bij het CDA en de VVD, want (nog steeds volgens het aangehaalde artikel) beide partijen pleiten voor het verhogen van de maximumsnelheid voor auto's met caravan.

  Had ik toch gelijk?

  Vandaag lees ik in de Metro een interessant stukje, waarin staat dat de VS en Londen [en de rest van Groot Brittannië?] overwegen hun troepen uit Irak terug te trekken. Dat zou blijken uit gelekte informatie, waarover de Mail on Sunday berichtte. Een definitief besluit moet echter eind 2005 nog genomen worden.

  Het lijkt er sterk op dat mijn analyse van 11 mei dit jaar bewaarheid wordt. Ik suggereerde daarin dat het voor de 'VS en hun kornuiten' interessant zou zijn Irak aan zijn eigen regering over te laten. De diverse fracties zouden elkaar uitmoorden, waarna de VS 'om humanitaire redenen' zouden kunnen ingrijpen in een land waar ze niets meer hoeven te vrezen van het plaatselijke verzet (of 'terroristische aanslagen' zoals ze het zelf liever noemen). Het (ook door mij genoemde) risico van interventie door Iran (uiteraard ook 'om humanitaire redenen') is kennelijk aanvaardbaar...

  Op 29 oktober 2004 vroeg ik me trouwens al het volgende af: "Hoelang duurt het nog voordat de ideale toestand bereikt is, dat alle burgers uitgemoord zijn? Dan kunnen de Texaanse olieboeren Bush & Co. Irak gewoon inlijven binnen de Verenigde Staten..."

  En hoe ziet Woutertje dat?

  Wouter Bos heeft in een interview in Elsevier (kort geciteerd in de Metro van vandaag) verklaard dat er voor het gestrompel van het kabinet [hij bedoelt hiermee ongetwijfeld het regime van Balk en Zwam] maar één oplossing is: "er een streep onder te zetten en met een schone lei te beginnen".

  Helaas heb ik het interview zelf niet kunnen vinden op het Internet (en ik heb ook geen zin om daarvoor alleen Elsevier te kopen. Dat is op zich wel jammer, want nou weet ik niet wat Woutertje precies ziet als een 'schone lei'. Het lijkt me waarschijnlijk dat hij daarvoor zichzelf aan het hoofd ziet staan van een nieuw kabinet, misschien wel samen met de VVD en met de windhaantjes van Dom66 (net zoals Wim Kots hem al heeft voorgedaan). Het kán natuurlijk ook zo zijn, dat hij ineens het licht gezien heeft en dat hij een links-achtige regering voor ogen heeft, met een PvdA die als bij toverslag haar sociaal-democratische achtergrond teruggevonden heeft. Als dát eens zou kunnen. Als...