donderdag 1 november 2012

Dubbele moraal uitkeringsfraude (overgenomen artikel)

Terwijl de aandacht zich richtte op de onderhandelingen in Den Haag is de Eerste Kamer stilletjes akkoord gegaan met twee wetten die grote gevolgen hebben voor veel mensen. Vanaf 1 januari 2013 kan de overheid voortaan bij vrijwel iedereen het huis betreden om fraude met de AOW, de uitkering of kinderbijslag tegen te gaan.

De wet over huisbezoeken geldt overigens niet voor belastingontduikers. Bij belastingfraudeurs mag de controleur namelijk alleen binnenvallen als er een verdenking van fraude bestaat. Bij mensen met een uitkering, AOW of kinderbijslag, is die verdenking niet meer nodig. En wie de controleur niet binnenlaat, wordt gekort op de uitkering.

Uitkeringsfraude is bovendien een veel breder begrip dan belastingfraude. Als iemand niet op tijd aangeeft een paar uurtjes uitzendwerk te hebben gedaan, dan is dat fraude. Voor de AOW kan het al fraude zijn als ouderen bijvoorbeeld een paar keer per week met een vriend of vriendin samen zijn.
De Socialist, november 2012

Neem contact op met redactie@socialisme.nu voor een proefabonnement (3 maanden voor € 3,00), een jaarabonnement (10 nummers voor € 15,00) of om donateur te worden (minimaal € 5,00 per maand en uiteraard De Socialist gratis). - De prijzen gelden voor Nederland.

Dure medische zorg in Nederland? En waarom?

Volgens de bende van nep-liberaal Rutte & nep-sociaaldemocraat Samsom is het redelijk om nóg meer geld van de burgers achterover te drukken, omdat de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland de pan uit rijzen.

Dat komt ongetwijfeld omdat de mensen voor de lol dure medicijnen slikken, en omdat ze voor elk wissewasje naar de dokter of naar het ziekenhuis gaan. Natuurlijk!
Zou het misschien ook komen door de hoge geldbedragen die de top van de ziekenhuizen, geprivatiseerde chirurgen en andere specialisten op hun bankrekeningen laten overschrijven?


De Rode Morgen wijdt in het nummer van october dit jaar een artikel aan Dure medicijnen: De echte kosten zijn de winst. In het artikel wordt o.a. verwezen naar een artikel in Vrij Nederland van 15 september [dit moet zijn 17 september] dit jaar over De diabeteslobby, waarin wordt beschreven hoe pharmaceutische bedrijven de markt veroveren voor dure medicijnen voor diabetes, waarbij ze goedkopen en bewezen effectieve medicijnen verdringen.

De Rode Morgen geeft nog een ander tragisch voorbeeld. Helaas staat het artikel niet op de website, zodat ik het betreffende deel van het artikel letterlijk overneem:
Een berichtje van de NOS op 3 augustus legt veel uit. Het ging over het medicijn tegen een zeldzame ziekte, dat een Haagse apotheker op verzoek vijf jaar lang zelf maakte voor 3000 euro per jaar. In 1997 wil het farmaceutisch bedrijf Orphan Europe een geneesmiddel leveren dat het concern met een Europese subsidie heeft ontwikkeld. De apotheker is blij en wil het middel bestellen, tot hij ziet dat het bedrijf 50 keer zo veel rekent als hij zelf deed. Hij blijft het dus zelf bereiden voor zijn patiëntje, ook al is het geen geregistreerd middel. Daarop sleept Orphan Europe hem in 2007 voor de rechter. Hij wint de zaak en ook een volgende, maar legt zich neer bij de duurkoop wanneer hij merkt dat ook zorgverzekeraar Delta Lloyd en het CvZ hem niet steunen.
Die apotheker zal op de prijs van € 3000 een beetje winst gemaakt hebben. Dan is € 150.000 voor hetzelfde middel toch ongehoord? Nee - de handvol monopoliebedrijven die de medicijnenbranche overheerst vindt dit normaal. In het jaar 2000 hadden de zeven grootste farmaceutische monopolies een gezamenlijk aandeel van 67,4 procent op de wereldmarkt. Door overnames worden ze nog groter en kunnen nog meer miljarden per jaar verdienen. Hun belangrijkste wapen is het patent - het alleenrecht om pillen te verkopen, dat tien tot twintig jaar geldig blijft. Vandaar de ongehoorde prijsopdrijving.


Een abonnement op De Rode Morgen kost € 6,80 (of € 11,35 voor een steunabonnement. Stuur daarvoor een e-mail naar redactie@rodemorgen.nl. Je kunt daar ook een gratis proefabonnement nemen voor drie nummers.

donderdag 4 oktober 2012

De SP en het Socialisme

Regelmatig krijg ik nieuwsbrieven van de SP. Zo ook vandaag. Emile Roemer legt daarin uit hoe het neoliberalisme de strijdkreet «Never waste a good crisis» van Milton Friedman met enthousiasme uitvoert, en met graagte de sociale voorzieningen en wetgeving nog verder uitkleedt en uitholt. Misschien zijn ze zo dom dat ze niet verder kunnen kijken dan hun Pinocchio-neuzen lang zijn, maar ik denk eerder dat het hun allemaal geen barst interesseert, omdat ze ervan uitgaan dat zijzelf geen last zullen krijgen van de armoede.

Roemer stelt daartegenover het uitgangspunt van de Keynesianen, die juist vinden dat de overheid bij een economische crisis moet investeren, zodat de economie weer op gang komt. Tenslotte kunnen mensen met een redelijk inkomen of een menselijke uitkering geld uitgeven, waardoor de fabrikanten hun producten kwijt kunnen, de overheid belastingen kan innen en de mensen zich weer wat zekerder voelen van hun toekomst en die van hun kinderen.

Emile Roemer constateert verder teleurgesteld dat de VVD kennelijk in de coalitie-onderhandelingen de eerste overwinning al behaald heeft, en hij hoopt dat dat geen voorbode is van het komende beleid...

Het probleem is echter dat de PvdA (de Nederlandse, wel te verstaan) al vanaf Wim Kok Kots een neoliberale partij is met een socialistoïde vocabulaire. Dankzij de media die het meestal over "de socialisten" hebben als ze de PvdA bedoelen, stinkt een groot deel van het publiek in die misleiding.

Net zoals de grote meerderheid van het kiesvee zich veel gelegen laat liggen aan de losse kreten uit de zogenaamde (verkiezings)debatten (en aan de misselijkmakende kieswijzers, die mij de ene keer naar de PVV verwijzen en de andere keer naar de CU of zelfs naar GroenLinks). "Men" weet niet meer wat een debat in werkelijkheid is - en de TV doet daar driftig aan mee, door de deelnemers geen tijd te geven om een standpunt toe te lichten. En zelf nadenken is al helemaal veel te inspannend.

En die media worden dan door dubieuze lui als Pim F. en Geert W. ook nog eens "linkse kerk" genoemd..., terwijl de pers (althans dagbladen en TV) bijna net zo gelijkgeschakeld zijn als de Nederlandse kranten tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dan inderdaad weer naar rechts. En dat allemaal onder de inspirerende leiding van het ANP, het Algemeen Nederlands Propagandabureau.


Ik heb de hoop op een sociaal en socialistisch Nederland al opgegeven ... als bij elke verkiezing de SP er goed voor staat en de PvdA het dan toch nog voor elkaar krijgt om met hun geblaat over strategisch of tactisch kiezen stemmen bij elkaar te graaien, wat heeft het dan voor zin om te proberen de samenleving te laten zien hoe het ook kan? En wat voor zin heeft het dan nog om te stemmen? En hoe kunnen we het resultaat van een dergelijke gemanipuleerde verkiezing dan nog "democratisch" noemen? Tenzij we natuurlijk "democratie" voortaan definiëren als "dictatuur van de domme meerderheid", maar dat ben ik nog nergens tegengekomen in een woordenboek of encyclopædie.


Bovendien moet ik tot mijn spijt bekennen dat ik de SP ook steeds minder links vind. Ze heeft het dan nog wel over duurzaamheid - en ik geloof nog wel in de goede bedoelingen van de SP-ers - maar ik lees nergens iets over het terugdringen van de spilzucht, van de individualistische koopzucht (denk maar aan de kudde die elke nieuwe iPhone koopt, ondanks de kolossale prijzen - en de nog hogere winsten van Apple, dankzij de slavernij in zijn fabrieken in het Verre Oosten). Van een wegwerpmaatschappij, waarin defecte spullen niet meer gerepareerd worden zijn we nog verder afgezakt, tot een maatschappij waarin werkende spullen worden weggegooid als er een nieuwe in de handel komt.


Het wordt tijd dat er een echt socialistische (en niet sociaaldemocratische, als de SP) partij opstaat, al was het alleen maar om de SP bij de les te houden... Of is de Nederlandse bevolking al zover verTROSt, en lamgepolderd dat ze niet meer zelf kan nadenken?
En die partij moet dan natuurlijk ook afstand nemen van het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen (de NAVO) en van het al eeuwen achterhaalde idee van een door de niet-bestaande entiteit god uitverkoren koningshuis. Die lui zijn net zo uitverkoren als het moorddadige "uitverkoren volk" van Israel.

Gezien de steeds verdergaande verzieking van het Nederlandse onderwijs- en cultuurbeleid ga ik er maar van uit dat "de" Nederlanders over 50 jaar allemaal in een oranje Ajax-shirtje rondlopen, op plastic klompen natuurlijk, onder het zingen van het volkse loflied op Willem (A.) van Oranje, van Duitse bloed, die op god (dat zal wel een verbastering zijn van 'goud') wil bouwen; en die (die Nederlanders) o-zo trots zijn op hun saaie "democratie", waarin iedereen over alles hetzelfde denkt en naar dezelfde TV-programma's kijkt.

Het is zo droevig dat ik niet eens meer durf te hopen dat dit een misselijke dagmerrie was...

maandag 10 september 2012

Rutte for president

Ik kan niet anders dan bewondering hebben voor de slimme manier waarop dhr. Rutte zich de laatste dagen profileert. Door zijn leugenaar-imago niet al te erg te bestrijden gebeurt er precies wat zijn bedoeling is: namelijk dhr. Samsom als overwinnaar van debatten in beeld brengen. 

Samsom is niet dom, maar wil te graag meedoen en gooit daardoor zelfs - onder het motto van "wat ben ik toch een goede huisvader" - zijn gehandicapte kind te grabbel om op het pluche te komen. Ook herhaalt hij de bekende draaideur-filosofie van de PvdA met de verstofte ideologische veren die geheel onverwacht toch nog onderin een bureaulaatje werden aangetroffen en nu breed worden uitgemeten. 
En die er vermoedelijk ook meteen weer in zullen verdwijnen als het te pas komt. Of zijn het veren die ze snel van de SP hebben gejat en die ze na de verkiezingen weer teruggeven? 

De Nederlandse media is (zijn?) al voorgekookt in het SP bashen, en wel op een erg slimme manier: na een debat komen er "belangrijke" spindoctors en "deskundige" analisten aan het woord - ze hebben meegekeken naar een debat en hebben zich zogenaamd een mening gevormd - die het publiek vertellen wat zij als deskundige - ik noem maar : Erik van Bruggen, maar er zijn velen zoals hij - hebben waargenomen en op huiskamertoon bespreken wat er goed / fout was aan het optreden van de vertegenwoordiger: kleur van de das, gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en al dat soort prietpraat.
 
Zelfs BNR radio ontdekt het: Umberto Tan roept op tot uitstralen van je gedachte dmv. das: linkse partij = rode das !  maar ze dragen een blauwe ! 
Foei ! Be Honest ! Ach ja, Umberto weet (althans, zo lijkt het op BNR) voornamelijk iets van leuke auto's, sportlieden, zijn werk, en zijn gezin. En dassen. Een eerlijk lijkend mens. 

Maar goed: Die goede / foute aspecten stralen dan af op de partij. het valt me op dat de SP er dan - op grond van die zogenaamde logische overwegingen - slechter van af komt.(blauwe  das :-))) INHOUDELIJK is er doorgaans weinig commentaar van deze deskundigen, die ik maar als "de beste stuurlui" beschouw. Waar staan die over het algemeen ook weer?

Rutte hoopt natuurlijk dat veel PvdA-ers die van plan zijn om SP te gaan stemmen nu toch weer bij de PvdA zullen blijven, en uiteraard dat ook andere veronderstelde overlopers naar andere partijen terugkeren bij de PvdA. 
Als dat gebeurt, zal de VVD zeker de grootste partij worden, naast twee relatief kleine socialistische partijen. Ik heb namelijk het gevoel dat de VVD best een trouwe achterban heeft. De VVD mag dan wederom de minister-president leveren en socialisten in onderlinge verdeeldheid aan de kant laten staan. 

Sterker nog: het zou mij niet verbazen als de VVD na 12 september met de PvdA (Samsom!) + CDA gaat vrijen. PvdA zit al overal in het land op het pluche, en eigenlijk geldt dat ook voor het CDA, dat is ook wel handig. 

De titel van dit stukje stuit me zeer tegen de borst, maar helaas vrees ik dat het realiteit gaat worden. 
Wij weten na al die jaren ondertussen wel wat VVD en (recenter) PvdA waard zijn. Ik vrees dat de kiezer zich wel weer zal laten verleiden tot de waan van de dag, dan wel het leukste kontje van een kandidaat. 

We zullen zien.
 
Met dank van Willem Wejes ontvangen bijdrage.

dinsdag 7 augustus 2012

"Alles afschieten"? Ook de monarchie?

Als Willem A. die mogelijkheid ook onder "alles" begrijpt, ben ik het voor het eerst in mijn leven met hem eens!

Volgens een artikel op de site van «Nu.NL» ('Spelen 2028 zullen in de Randstad plaatsvinden', al op 27 juli gepubliceerd, maar je kunt niet van me verwachten dat ik spontaan artikelen over sport -of wat daarvoor door moet gaan- ga lezen) lijkt Willem A. er al van overtuigd dat in 2028 "De Spelen [...] in de Randstad [zullen] plaatsvinden", ondanks het gegeven dat er nogal wat bezwaren gehoord worden. Willem A. zit kennelijk niet zo met die bezwaren, want "Op die manier kun je alles afschieten".

Het lijkt mij het beste om dan nu eindelijk maar eens de monarchie af te schieten, en wat mij betreft hoeft dat niet letterlijk (afschaffen vind ik voorlopig voldoende), niet zoals in Frankrijk of in Rusland: de Griekse en Nepalese optie (zie mijn artikel Wat in Nepal kan, moet toch hier ook kunnen?! van 29 mei 2008) lijken me voorlopig voldoende. Ik kan me immers nauwelijks voorstellen dat Willem A. van plan is voor zijn plannetjes het geld te gebruiken dat hij (net als de rest van zijn familie) in de loop der jaren zo ruimhartig uit onze zakken heeft laten bijeengraaien door de Haagse Bluffers van dienst.

En in dat verband is het misschien wel beter (en duidelijker) en zou het misschien zelfs getuigen van enige mate van historisch bewustzijn als hij als IOC-hotemetoot zich ervoor zou inspannen om de Olympische Spelen voortaan in Griekenland te laten plaatsvinden. In dat land zijn ze tenslotte uitgevonden.

Bovendien is hij daar een huisje aan het inrichten, dat ongetwijfeld zal beschikken over een grote lap grond. Hij kan dan een stukje van die grond bestemmen voor een stadion en andere "sport"-faciliteiten, die hij vervolgens met een genereus gebaar ter beschikking kan stellen stellen aan de Griekse Olympische club, uiteraard met grootscheepse perscampagnes. Iedereen zal dan begrijpen dat hij zélf alles betaald heeft (nouja, wij natuurlijk!) en bovendien hoeft hij nooit meer te vrezen voor kritiek, want het is dan immers vanzelfsprekend als hij eens met hockey-meisjes gaat hossen of zo. En als de monarchie dan toch is afgeschoten afgeschaft, kan hij zich mooi onledig houden met het onderhoud van al die "sport"-faciliteiten en hoeft hij ook niet meer op weerloze dieren te schieten.

En eigenlijk vraag ik me nu ook af, hoe Willem A. al zo zeker kan zijn dát die OS in 2028 in de Randstad gaan komen. Hij is nog geen "koning bij de gratie kots", dus hij kan nog geen subliminale boodschap gekregen hebben uit de wolken. Of heeft hij misschien al de komende regeringen bij voorbaat omgekocht (uiteraard met uit onze zakken gestolen geld)? Ik heb geen hoge pet op van de democratie in Nederland (noch elders), maar het lijkt me toch wel héél vreemd dat hij nú al zou weten wat er over ruim 15 jaar "democratisch" beslist gaat worden. Misschien moet daar maar eens een keer een parlementaire enquête aan gewijd worden!

zondag 15 juli 2012

Zaagmeelkop of wolf in schaapskleren?

Job Cohen, de mislukte PvdA-fractievoorzitter in het régime Wilders (de zogenaamde Regering Rutte), heeft nu weer een nieuw plannetje bedacht.

In verband met het volgende is het goed eraan te herinneren dat deze zelfde Cohen vóór de verkiezingen van 2010 te kennen gaf te streven naar een "zo progressief mogelijk kabinet", maar daarna weigerde te spreken met de enige nog als progressief te kenmerken parlementaire partij in Nederland, de SP (zie o.a. mijn artikel Nog meer electorale contractbreuk van 1 juli 2010).

Deze onbetrouwbare man vindt, dat de "linkse politieke partijen [...] één grote progressieve volkspartij [moeten] vormen" (zie NRC van gisteren). Is deze man werkelijk zó kort van memorie dat hij is vergeten wat er gebeurde toen de twee linkse partijen PSP en CPN, en twee sociale christelijke partijen PPR en EVP zich in 1990 samenvoegden tot GroenLinks, welke partij intussen verworden is tot een neoliberale club, die noch links noch groen is?

Of zijn hem enkele leuke commisariaten aangeboden bij geprivatiseerde nutsbedrijven als hij erin slaagt de SP vleugellam te maken? Het zal beslist niet zijn bedoeling zijn dat die "progressieve volkspartij" uit zal gaan van SP-ideeën, wat op grond van de huidige opiniepeilingen alleszins terecht zal zijn. Nee, Cohen zal vooral (de opdracht gekregen hebben te?) proberen een "volkspartij" te creëren die net zo progressief is als de VVD liberaal is (niet dus).

Wat mij betreft mag hij de PvdA en GroenLinks rustig samenvoegen, en misschien ook nog D66 annexeren, die door sommige slecht geïnformeerden krantenkoppenlezers nog steeds beschouwd wordt als links-liberaal (of andere taalkundige verzinsels).

Dit Coheniaanse verzinsel is uiteraard dezelfde noodsprong als die van de KVP, die steeds meer stemmen verloor en zich toen in 1980 maar met de kleinere AR(P) en CHU samenvoegde tot het CDA.

De enige juiste optie zou zijn dat de PvdA (waarvan alleen het woordgebruik af en toe nog doet denken aan het socialistische en sociaal-democratische SDAP- en PvdA-verleden) zichzelf op zou heffen en als laatste goede daad haar kiezers daarbij oproept om voortaan bij verkiezingen hun stemmen uit te brengen op de SP.

dinsdag 10 juli 2012

Over oplichterij...

Het is toch maar geweldig dat er in Nederland mensen rondlopen die bezorgd zijn over ons welzijn en onze gezondheid. Neem nu bijv. "minister" Edith Schippers, die maatregelen wil nemen tegen homeopathische medicijnen. Let wel, deze persoon heeft zitting in de doorgespoelde "regering Rutte" (lees: régime Wilders), die ervoor zorgde dat de gezondheidszorg voor mensen nog onbetaalbaarder wordt dan de diverse Balkenbendes al geregeld hadden, zodat er van de zorg voor o.a. gehandicapten en ouderen niet veel meer overblijft dan herinneringen aan hoe het vroeger was in Nederland toen "sociale zekerheid" meer was dan een willekeurige combinatie van woorden.

Homeopathische middelen mogen volgens Edith pas als geneesmiddel mogen worden verkocht als de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen is. En dat "wetenschappelijk" moet natuurlijk vastgesteld worden volgens de normen van de farmaceutische industrie. Dat is net zoiets als het vlees in slagerijen laten keuren volgens door de Keurslager vastgestelde regels. [Voor de goede orde: ik heb geen kritiek op de Keurslager - ik had evengoed C&A het algemene kledingaanbod kunnen laten keuren.]

En zo werden we afgelopen zaterdag (de Volkskrant - 5 juli 2012) nog "verblijd" met het gekwaak van een oud-voorzitter van de "Vereniging tegen de Kwakzalverij", die vond dat Edith S. een standbeeld zou verdienen, want "de portemonnee en de gezondheid van de burger zijn [...] zeer [...] gediend" met haar plannetjes.

En ook Trouw liet zich gisteren weer van zijn beste kant zien met een artikel van ene Asha ten Broeke, die meent te kunnen aantonen dat homeopathie "geen onschuldige tovenarij [is] maar eerder oplichting". Asha heeft vroeger (licht ze toe) wel eens geprobeerd uit te leggen dat er in homeopathische middelen "geen molecuul werkzame stof" zit. Als dat zo is, dan is dat inderdaad een heel verschil met nogal wat middelen uit de farmaceutische industrie, die zoveel werkzame moleculen en stoffen bevatten, dat patiënten soms dood gaan door de bijwerkingen.

Asha illustreert haar bewering ook nog met een voorbeeld. Veel mensen zouden zich na gebruik van een homeopathische middel beter voelen. Dat komt dan niet door dat homeopathische middel -zegt zij-, maar gewoon omdat "je sowieso langzaam beter wordt". Zwakke opmerking, Asha-tje: Diezelfde redenering kan ook gebruikt worden voor "echte" medicijnen...

Gezien het einde van haar stookverhaal gaat het haar kennelijk niet eens om het gebruik van tovermiddeltjes, maar omdat "VSM en kornuiten" miljoenen zouden verdienen, waardoor het dus "oplichting" wordt. Let wel, ze zegt niet dat "VSM en kornuiten" miljoenen verdienen, ze suggereert het alleen, waardoor haar artikel ook nog eens op een misselijke manier suggestief is.

En trouwens, laten we het eens over èchte oplichting hebben.

Wanneer wordt er eens opgetreden tegen de wereldwijde oplichting van allerlei christelijke en andere secten? Deze beloven het eeuwige leven (dat gepaard moet gaan met een onbeschrijflijk geluk), maar verlangen daarvoor wel door de leden grof onderhouden te worden. Kijk maar eens naar de kapitalen die besteed worden aan hun kerkgebouwen, tempels of wat dan ook; naar de kostbare reizen van het opperhoofd van de Roomse bende van kinderverkrachters; of de boeddhistische monniken, die zich laten onderhouden door de arme Tibetaanse bevolking en zelf geen poot uitsteken... [Ja, ik weet dat het boeddhisme niet echt een godsdienst is, maar het gedrag van de leidslieden is niet echt anders.] 
En waarop zijn die beloften van een gelukkig eeuwig leven gebaseerd? Waar zijn de bewijzen voor de werkzaamheid van die heilsboodschap? Die worden bijv. door de managers van de christelijke BV's geïnterpreteerd uit het oudste sprookjesboek van de wereld, dat zogenaamd door god geschreven zou zijn, want dat heeft de schrijver zelf opgepend. En die enge clubs hebben in sommige landen dan ook nog eens recht op belastingvrijstelling, het bezit van de Vaticaanse staat (een cadeautje van Mussolini), of een bijdrage van de belastingbetalers (zoals de Kirchensteuer in Duitsland). Over oplichting gesproken!

Maar daar horen we mevrouw Schippers, of de kwakende kwakzalverij-bestrijders niet over. Nee, want de vrijheid van godsdienst is grondwettelijk gewaarborgd. 
Men houde mij ten goede, ik ontzeg niemand het recht om in een god, een heilige boom, of gezegend modderwater te geloven, en dat recht respecteer ik ook.
Het gaat echter te ver om dan maar meteen ook organisaties het recht te geven om de gelovigen (wereldwijd!) te manipuleren, kaal te plukken en te misbruiken; of niet-gelovigen te dwingen zich aan de christelijke of wat dan ook regeltjes te houden, door bijv. "vloeken" strafbaar te stellen, door homosexuelen te beledigen of te mishandelen, door dictators te steunen (denk aan Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet), abortus of euthanasie te verbieden, terwijl de zorg voor gehandicapte of ongewenste kinderen, voor mensen die hun ziekte niet meer kunnen dragen, tegenwoordig alleen nog maar toegankelijk is voor de rijksten...

Doe daar eens iets aan, mevrouwtje Schippers, dán kun je rekenen op een bijdrage mijnerzijds voor een standbeeld, maar niet voor het schijnheilige gezeur over homeopathie.

zaterdag 26 mei 2012

Weer een brief die ik best zelf had willen schrijven...

Uitbuiters
3,4 miljard naar het noodfonds en daarna nog eens garant staan voor 35 miljard (NHD 23/5), 90 miljoen naar het Afghaanse leger: wie moet dat opbrengen?

De werkers in Nederland, wie anders? De werker, die moet betalen om bij zijn werk te komen. Die werkt met een minutenwerktabel, die geen opslag krijgt, ontslagen wordt als hij te oud wordt en bij ziekte van een neparts hoort wanneer hij weer gezond is. De werker en ook de bijstandsmoeder die hun kinderen, die maar één keer jong zijn, veel leuke dingen moeten ontzeggen wegens geldgebrek.

Om stakingen van deze werkers te voorkomen, worden de grote vakbonden versnipperd in kleine bondjes die niets met elkaar te maken hebben.


De politici hebben een goed salaris, wat zij zelf kunnen vaststellen. Onkostenvergoedingen, later erebaantjes en commissariaten. Uitbuiters zijn het.


Stem straks niet op zo'n aardige kletsmajoor, maar denk aan uw eigenbelang en aan uw kinderen. Stem niet op de 'lentekameraden'.

Tonny Aukema (Abbekerk)


Overgenomen uit het Noordhollands Dagblad van 26 mei 2012. Mocht Tonny Aukema het met deze overname niet eens zijn, dan zal ik deze brief na een verzoek daartoe meteen verwijderen! - Dwarslezer

vrijdag 25 mei 2012

En zoiets WAAGT het om zich "Groen" en "links" te noemen...

Het is toch ver gekomen met de Nederlandse politiek de laatste decennia.

Enkele dagen geleden bood D66 me zelf al een mooie gelegenheid om aan te tonen dat het in 1966 misschien nog met bepaalde idealen (hoe dubieus dan ook) behepte partijtje D'66 zich ontwikkeld heeft tot een enge neoliberale partij (zie mijn artikel van drie dagen geleden).

Vandaag wil ik met een voorbeeld aantonen hoe on-links en on-groen de partij is, die in 1990 ontstond uit de CPN (Communistische Partij Nederland), PSP (Pacifistisch Socialistische Partij), PPR (Politieke Partij Radicalen, een halfzacht linkse afsplitsing van de KVP, Katholieke Volkspartij) en de EVP (Evangelische Volkspartij). De partij zou
links zijn (erfenis van CPN en PSP) en groen (de inbreng van met name de PPR), maar is in de loop der jaren steeds verder naar rechts geschoven. Een voorlopig dieptepunt werd bereikt toen Femke Halsema op 7 januari 2006 door de JOVD, de jeugdvereniging van de VVD, tot "liberaal van het jaar" werd gekozen, o.a. omdat ze had gepleit voor een beperking van de WW-rechten en voor een soepeler ontslagrecht (zie de Volkskrant van 6 januari 2006).

Vandaag publiceert
Sp!ts op de voorpagina een artikel over enkele ideeën van GroenLinks, bij monde van kamerlid Ineke van Gent:
Reiskostenvergoedingen die werknemers krijgen (óók voor reizen met het openbaar vervoer) moeten voortaan belast worden. Mensen moeten maar dichter bij hun werk gaan wonen of thuiswerken. Want volgens Van Gent reizen "mensen met lage inkomens [...] gemiddeld minder ver naar hun werk en betalen dus vooral mee aan de riante eersteklaskaarten van hoge ambtenaren en dikke leasebakken".

In één ademtocht wordt daar meer onzin gedebiteerd dan ik in een heel jaar produceer (zelfs als ik me heel hard inspan).

Alsof het aan de arbeiders zelf ligt dat ze niet vlak bij hun werk kunnen wonen. Zeker in deze tijd van versoepelde ontslagmogelijkheden mogen mensen al blij zijn als ze een baan kunnen vinden, waar dan ook. En met de toenemende (door de Haagse bluffers steeds meer bevorderde) flexibiliteit van de arbeid zit het er dik in dat een arbeider van mevrouwtje Van Gent om de paar maanden of jaar van baan moet veranderen - en dus elke keer weer moet verhuizen. Waar woont zij trouwens? In Den Haag? Of kon ze misschien geen "passende" woning vinden bij haar werk in de Tweede Kamer?

En thuiswerken, dat kan natuurlijk iedereen. Nog afgezien van het gegeven dat veel werkgevers dat bemoeilijken, is simpelweg niet elke baan geschikt voor thuiswerken.

En dan als toppunt van rechts gebral nog even misbruik maken van de stereotypische kletskoek over ambtenaren.

Wat is er gemakkelijker dan alleen de kosten voor woon-werk-verkeer per openbaar vervoer te vergoeden, en dan alleen tweede klas? Het zou een zich als groen profilerende partij sieren om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en het reizen met eigen vervoer duurder te maken (uiteraard mits goed openbaar vervoer beschikbaar is) en nu eindelijk eens de werkgevers onder druk te zetten om thuiswerken gemakkelijker te maken.

Maar nee, het moge duidelijk zijn, GroenLinks wil o-zo graag eindelijk eens een keer iets in de Haagse pap te brokken hebben, dat de partij volenthousiast haar laatste goodwill te grabbel gooit.

Moge het haar wel bekomen. Hopelijk zijn de kiezers deze streken (net als die van met name CDA, VVD, PVV en D66) op 12 september nog niet vergeten na een zomer vol brood en spelen (Wimbledon, Tour de France, Olympische Spelen). Dan kan de show verdiend gestolen worden door de SP (als grootste partij) en een PvdA met wat minder zetels, zodat dan de SP eindelijk eens aan de slag kan gaan om Nederland weer sociaal, solidair en menselijk te maken (met steun van de PvdA, die ongetwijfeld blij zal zijn om zich niet nog eens een keer te hoeven prostitueren voor het neoliberalisme).

Hopelijk zit ik niet met open ogen te dromen...

dinsdag 22 mei 2012

Waarom snapt niet iedereen wat ze écht willen?

De laatste 15 à 20 jaar wordt in Nederland van de ene kant de sociale zekerheid, die in de daaraan voorafgaande eeuw dankzij de inspanningen van de arbeidersklasse is ingevoerd en die de inwoners van Nederland (zoals ik op school leerde) "van de wieg tot het graf" zou beschermen, met een rotgang afgebroken.
Het wordt voor de kapitalisten (de zg. werkgevers) steeds gemakkelijker om arbeiders te ontslaan. Zo wordt bijv. de werkloosheidsuitkering steeds verder uitgekleed; het is steeds moeilijker om nog te voldoen aan de voorwaarden voor een arbeidsongeschiktheids-uitkering. En door het nieuwe truukje over het "stapelen van uitkeringen" is het ook steeds minder vanzelfsprekend nog een waardig gezinsinkomen te krijgen. Daarnaast is het nu ook nog de bedoeling dat mensen met een uitkering dwangarbeid gaan doen voor minder dan het minimumloon.

Wie herinnert zich nog hoe in de jaren 1970 met de vinger gewezen werd naar de dwangarbeid in de Sovjet-Unie, waarvan de pers in het "vrije" westen bol stond? En diezelfde onmenselijke "communistische" praktijk wordt nu door de meest walgelijke vorm van het kapitalisme, het neoliberalisme, met beide graaihanden aangegrepen...


Van de andere kant neemt door de crisis de werkloosheid steeds meer toe, maar in plaats van de werkweek te verkorten, of mensen jonger met pensioen te laten gaan, zodat de werkloosheid beperkt kan worden en jongeren ook een kans krijgen om een baan te vinden, mogen arbeiders pas bij 66 of 67 (of...) jaar met pensioen, ondanks het feit dat ze voor de meeste kapitalisten al niet meer interessant zijn als ze 55 (of soms zelfs nog jonger) zijn. Daardoor zitten veel oudere arbeiders met een uitgeklede werkloosheidsuitkering (of een bijstandsuitkering, tenzij ze een partner of gezinslid hebben met een inkomen: dan krijgen ze simpelweg niets), en blijven er veel jongeren aan de kant staan, die zich op deze manier ook steeds minder betrokken voelen bij deze maatschappij, die zich immers ook aan hen niets gelegen laat liggen.


En dan komen nu de (door talloze mensen nog steeds, volstrekt ten onrechte, "links-liberalen" genoemde) crypto-neoliberalen van D'66, tegenwoordig bekend als D66 (een apostrophe is zelfs kennelijk al te moeilijk voor de gemiddelde kiezer) met het walgelijke plannetje om de werkweek op te rekken naar 40 uur, want "Nederlanders werken 1377 uur per jaar en dat is het minst van alle geïndustrialiseerde landen".  (Noordhollands Dagblad, 20 mei 2012)

Natuurlijk, want de mens is alleen bestemd om te werken totdat hij erbij neervalt... Een fatsoenlijk mens zou denken, dat het een schandaal is dat er landen zijn waar mensen nog meer van hun leven moeten opofferen voor de zakken van de kapitalisten...

Waarom ziet niet iedereen in dat achter al die plannetjes (uitkleden van de sociale zekerheid, doelbewuste verhoging van de werkloosheid) maar één doel zit? De arbeiders mogen minder geld krijgen, zodat de nuttelozen van de maatschappij, de stropdassen, de kapitalisten meer geld in hun dubbel gevoerde zakken kunnen steken. En door de grote werkloosheid, zijn arbeiders ook steeds eerder bereid een lager loon te accepteren, dus nog meer geld over voor de grootgraaiers...


En het trieste is bovendien dat deze patsers op middellange termijn ook zelf het slachtoffer zullen worden van hun gemanipuleer: immers, als de arbeidersklasse geen geld meer heeft om luxe dingen te kopen of op vacantie te gaan, zal het gauw uit zijn met het zakkenvullen. Immers, geen geld, geen handel en geen winst.


Er blijft dus in Nederland nog maar heel weinig over aan (parlementaire) politieke partijen om bij verkiezingen op te stemmen. Bekijk daarom de plannetjes van alle partijen aandachtig en besef dat elke partij die de sociale zekerheid uitkleedt, die arbeiders langer en goedkoper wil laten werken, niet aan onze kant staat. Zó simpel is het!


Geloof al die zwetsende politici niet als ze zeggen dat "uitkeringen lui maken" en dat mensen hun "eigen verantwoordelijkheden" moeten leren dragen.

Iedereen kan ooit in een situatie terechtkomen, waarin hij/zij een uitkering nodig heeft, ook buiten eigen schuld. Denk maar aan een voetganger die aangereden wordt door een dronken automobilist en daardoor een dwarslæsie oploopt. Of iemand die na 35 jaar trouwe dienst ineens op straat komt te staan, omdat zijn baas verkeerd gegokt heeft met de winst van het bedrijf, in plaats van die in het bedrijf te investeren.
Degenen die zonder kleerscheuren hun pensioen bereiken, mogen alleen maar blij zijn dat ze geen gebruik hebben hoeven te maken van de sociale zekerheid en moeten dan ook met des te meer enthousiasme degenen steunen die minder fortuinlijk zijn.

zondag 13 mei 2012

Dus de FNV-bonden zijn "woest over openbreken pensioenakkoord"

... volgens het bericht van 9 mei op de website van de FNV.

Ik heb nieuws voor de FNV en voor de Nederlandse arbeidersklasse. Ik was enkele jaren geleden al woest, zeg maar "laaiend" over de manier waarop de FNV omgaat met de belangen van haar leden, de arbeiders, wier belangen zij juist door dik en dun zou moeten verdedigen, in plaats van stiekem afspraakjes te gaan maken met onze klassevijand, de werkgevers (in werkelijkheid: de werkstelers, want zij vullen hun zakken met de winst op de producten die wij met onze handen geproduceerd hebben).

Zo schreef ik op 24 december 2009 (Weer eens verraden door de vakbonden... (?)) over de manier waarop de FNV, nadat voorzitter Jongerius dat eerst geloochend had, tóch de verhoging van de pensioenleeftijd accepteert (en een aantal andere verslechteringen voor de gepensioneerden!), en op 29 december 2009 over de manier waarop de FNV nu probeert nog wat te redden van het zinkende schip van de welvaartsstaat Nederland (En zoiets (FNV) durft zich vakbond te noemen?).

Op 19 juni 2010 schreef ik over een in grote haast (vermoedelijk in een poging toch nog het met de "werkgevers" bij elkaar gekonkelde accoord een schijn van democratische legitimatie te geven) geproduceerd "referendum" over het door de FNV aanvaarde pensioenaccoord (Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk?) en op 2 juli 2010 (Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk?) schreef ik over het leugenachtige bericht van de FNV dat een "grote meerderheid FNV-leden stemt vóór pensioenakkoord", terwijl het in werkelijkheid slechts om 9,14% van de FNV-leden gaat (berekening uiteraard in mijn artikel).

Op 24 september 2010 (Een vakbond moet je kunnen vertrouwen...) en 11 juni 2011 (Wat is de FNV eigenlijk voor iets?) vroeg ik me af wat we eigenlijk kunnen verwachten van de FNV.

En eigenlijk had ik al véél eerder vraagtekens bij wat de vakbonden in Nederland waard zijn (zie bijv. Vakbonden in dienst van het kapitaal van 28 juni 2007).

De woede van de FNV-bonden komt dus rijkelijk laat, en kan alleen bedoeld zijn om nog te redden wat er te redden valt. De FNV-top moet er niet aan denken dat de leden in groten getale op zouden stappen en een échte vakbond zouden oprichten, die werkelijk de belangen van de leden zou behartigen. Toch zal alleen op die manier nog iets gered kunnen worden van de welvaartstaat die Nederland ooit geweest is, en niet op de manier waarop de FNV probeert de Nederlandse arbeiders in toom te houden in het belang van het neoliberalisme. De FNV is helaas al lang geen "belangenbehartiger van werkend Nederland", hoe hard ze dat ook van de torens schreeuwt op haar website...

Beetje moeilijk voor de Volkskrant?

Vandaag doet de Volkskrant alle moeite om maar niet te hoeven toegeven dat de SP deze week in de peiling van Maurice de Hond het hoogste aantal zetels zou krijgen. Dat is nochtans wat ik lees. Analyseer zelf maar met mij mee:
VVD 2 zetels gedaald naar 28;
CDA stijgt tot 15 zetels;
SP daalt 1 zetel tot 29
GroenLinks daalt naar 7;
PvdA blijft steken op 20 zetels;
D66 zou 17 zetels halen;
PVV zou 20 zetels krijgen.
Wel haalt de Volkskrant nog even uit naar de SP-kiezers, want volgens De Hond zou 48% van het SP-electoraat laagopgeleid zijn. Nou en? De Haagse Bluffers die ons met valse "slaapt-u-maar-rustig-door"-praatjes de crisis in gemanœuvreerd hebben en de arbeidersklasse en de zorgbehoevende medemensen blijven uitpersen zijn zogenaamd hoogopgeleid. Wat heb je dan aan zo'n opmerking?

Samenvattend: volgens de inhoud van het Volkskrant-bericht van vandaag zou de SP deze week de grootste partij zijn volgens de peiling van Maurice de Hond. Als de Volkskrant het niet durft te zeggen, dan doe ik het wel!

maandag 7 mei 2012

Had ik dat zelf niet ook al eens bedacht?

Vandaag kopt Trouw boven een uitvoerig artikel Invloed van zon veel groter dan klimaatpanel ons wil doen geloven. (foto: Dwarslezer / Entrelector)

Tja, laat ik nou al enkele jaren geleden op hetzelfde idee gekomen zijn. Zie daarover mijn artikel Ook de schuld van de broeikasgassen? van 30 september 2008, en ook over alle klimaat-paniekzaaierij:
Komt dat nieuws effe precies op het goede moment... van 1 augustus 2007, en
Zoiets noem ik "milieubewusteloos" van 1 december 2007.

Misschien krijg ik nog eens ooit een ere-doctoraat, maar dan moet er wel een beetje haast gemaakt worden, want statistisch gezien heb ik al ruim meer dan de helft van mijn levensverwachting achter de rug. Overigens maak ik me niet zo druk over statistieken, die zijn alleen bedacht om met cijfertjes te kunnen goochelen en de kiezers te belazeren - maar dat komt dan in een ander artikel wel weer eens aan de orde...

maandag 30 april 2012

Ook eenmalige crisisheffing op inkomen Koninklijk Huis (Persbericht van het Nieuw Republikeins Genootschap)

Het bestuur van het NRG heeft het volgende persbericht uitgegeven:

Het bestuur van NRG/Republikeinen.nl heeft kennis genomen van het bezuinigingsakkoord dat in de Tweede Kamer tot stand is gekomen. Eén van de aangekondigde maatregelen is een eenmalige crisisheffing van een half miljard op veelverdieners.
NRG/Republikeinen.nl wijst er in dit verband op dat ook Beatrix, Willem Alexander en Máxima tot de bedoelde groep veelverdieners gerekend moet worden en doet een beroep op de Kunduz-partijen ook deze belastingvrije inkomens en onkostenvergoedingen aan de crisisheffing te onderwerpen.

Toelichting:
Beatrix, Willem Alexander en Máxima ontvangen in 2012 een belastingvrij inkomen van resp. € 830.000, € 246.000 en € 246.000. Daarnaast krijgen zij nog een onkostenvergoeding van € 4.358.000 (Beatrix), € 1.152.000 (WA) en € 384.000 (Máxima) per jaar. Met hun vrij van successierechten opgebouwd vermogen en bovengemiddelde jaarlijkse inkomens zijn Willem Alexander en Máxima kennelijk in staat een riante villa te kopen in Griekenland. En dat op een moment waarop alle Nederlanders de broekriem fors moeten aanhalen door lagere uitkeringen en fiscale lastenverzwaringen. Verder kan opgemerkt worden dat de vergoedingen voor staatshoofden in andere Europese landen aanzienlijk later liggen dan in Nederland.Het Nieuw Republikeins Genootschap/Republikeinen.nl vindt het onverteerbaar dat in Nederland belangrijke publieke functies op basis van erfopvolging worden bezet en streeft naar een Republikeinse staatsvorm met een gekozen staatshoofd.

maandag 23 april 2012

Democratie in Spanje? Of: terugkeer van de dictatuur?

Nadat de Spaanse kiezers verleden jaar zo dom waren (maar is dat zó verschillend van de Nederlandse kiezers) om de postfascistische Partido Popular aan een absolute meerderheid te helpen in de Cortes, het Spaanse parlement, wordt het nog duidelijker dat het in Spanje alleen maar lijkt een democratie te zijn. Het is natuurlijk so-wie-so een veeg teken dat 36 jaar na de dood van de fascistische dictator Franco de schuldigen van zijn schrikbewind nog steeds niet alleen niet vervolgd zijn, maar velen hunner zelfs, voorzover als ze nog in leven zijn, belangrijke functies bekleden in het land.
Het is al eng dat de directeur van de RTVE (de Spaanse staatsomroep) door het parlement gekozen kan worden, maar de laatste tijd was daarvoor een tweederde meerderheid noodzakelijk. Dankzij de PP-meerderheid hebben de Franco-erfgenamen er nu voor gezorgd dat die directeur met slechts de absolute meerderheid (de helft + 1) van het parlement gekozen kan worden. Dit was trouwens voordien ook het geval, totdat de voormalige regering van de PSOE (sociaaldemocraten met een neoliberale agenda) de tweederde meerderheid invoerde, juist om de omroep onafhankelijker te maken van de overheid... (
De Morgen van 20 april 2012).

Om toch niet té gedeprimeerd te raken van alle ellende in de hedendaagse wereld, hierbij een door dictator Franco aangeboden uitspraakles Engels (waarvan hij zich echter niet bewust was). "Niet goed, geld terug!". Na de Spaanse tekst wordt het pas echt leuk!zaterdag 21 april 2012

Hongerloontje (ingezonden brief in de Volkskrant

Op 14 april 2012 werd de volgende brief gepubliceerd in de Volkskrant, een brief die ik graag zelf had willen schrijven. Hij was echter afkomstig van ene Paul Steijnen uit Utrecht (*):


Hij is er weer: de pavlovreactie van een hardwerkende grootverdiener, die zich bedreigt voelt door de nivelleringsplannen van de PvdA. Iemand die beweert dat dan 'de sjeu van het presteren volledig vernietigd wordt'(O&D, 12 april), Wim Everwijn, vraagt zich af waarom mensen zouden gaan studeren, en 80 uur per week werken als ze in 35 uur per week aan de tubevulmachine nagenoeg hetzelfde salaris zouden kunnen verdienen.
Hij legt de mentaliteit van veel grootverdieners goed uit: de sjeu van het presteren is verbonden aan veel geld, niet aan de belangenbehartiging van dat bedrijf. Men vindt geen motivatie in een goede prestatie op zichzelf, maar in de grootte van de zak met poen. En de resultaten ervan tekenen zich af.
Ik heb gestudeerd én enkele weken aan een vergelijkbare machine gewerkt. Als ik de tandpasta uit mijn tube knijp ben ik nog steeds dankbaar dat ik niet mijn hele leven voor dat hongerloontje dat loodzware werk hoef te doen. Het is diep triest dat zulke mensen denken dat zij alleen een prestatie leveren als je veel verdient.
Ga maar door met het uitknijpen van de laagstbetaalden, en diskwalificeer hun prestatie maar. Als alles blijft zoals het nu gaat, krijg je het vroeger of later nog veel harder voor je hagelwitte tanden.


(*) Ik hoop dat Paul Steijen het niet erg vindt dat ik zijn brief (integraal) heb overgenomen, maar als hij het daarmee niet eens is, verzoek ik hem mij daarover te mailen (dwarslezer@terra.es), waarna ik hem meteen zal verwijderen.

Absurdistan, het land van de Haagse Bluffers van de Wilders-bende

Lang geleden, lieve lezer, in 1957, toen de AOW in Nederland werd ingevoerd, werd daarbij besloten dat alleenstaande gepensioneerden een naar verhouding hoger pensioen zouden ontvangen dan gehuwden, omdat de kosten van levensonderhoud voor een alleenstaande hoger uitvallen dan de helft van die van het levensonderhoud van een gehuwde. Begrijpelijke en redelijke redenering.

Op den duur echter, ongeveer vanaf de jaren 1960, kwam het steeds vaker voor dat weduwen en weduwnaren ongehuwd gingen samenleven, ook al werd er toen nog in brede kringen schande van gesproken.


Op een gegeven moment besliste "Den Haag" dat ongehuwd samenwonenden voortaan ook een gehuwdenpensioen zouden ontvangen, uiteraard niet omdat de overheid intussen minder conservatief was geworden, maar omdat dat de schatkist minder geld kostte. Wat had je anders verwacht van de overheid van een calvinistisch grutterslandje... (Vergelijkbare aanpassingen traden overigens ook op bij sommige andere sociale uitkeringen.) Tot op dit punt is er echter nog steeds een zekere logica te bespeuren.

De laatste tijd loopt er echter een reclamecampagne in diverse media, waarin de Haagse Bluffers ons proberen uit te leggen dat je tóch kunt samenwonen zonder een gezamenlijke huishouding te voeren. Dat heeft niets te maken met een of andere spirituele "filosofie" over zielsverbondenheid, maar is niets meer of minder dan een verzinsel om de kosten van het financiële wanbeleid enigszins te compenseren.


Immers, waar het vroeger nog begrijpelijk was (mensen die samen één huishouding voeren hebben slechts te maken met de kosten voor één woning), maakt het nu kennelijk niets meer uit of mensen zich geconfronteerd zien met de kosten voor één woning of voor twee woningen.

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom mensen niet kunnen of willen samenwonen, maar het zal duidelijk zijn dat mensen met een LAT-relatie, elk met een "gehuwdenpensioen" nu elke maand aanzienlijk minder geld overhouden dan mensen die daadwerkelijk samenwonen met hetzelfde pensioen.

Welk slachtoffer van deze absurde regeling tekent in de
rechtstaat kromstaat Nederland bezwaar aan tegen deze gelegaliseerde diefstal?

zondag 15 april 2012

De SP heeft hier wel degelijk GROOT gelijk!!!

De Volkskrant had op 5 april een hele pagina over (waarvan overigens meer dan de helft in beslag werd genomen door een niet bepaald relevante foto) voor het artikel Zorgplan Roemer bevordert tweedeling van Raymond Gradus (directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) en Pieter Hasekamp (directeur van Zorgverzekeraars Nederland). Het  is duidelijk dat dit soort neoliberale privatiseringsfans niet achter de wensen van de SP kan staan voor een marktvrije gezondheidszorg.

Voor de lezers die zo eigenwijs zijn om de boodschap van de kop niet meteen voor waar aan te nemen, staan in het artikel ook nog enkele halve waarheden.

Zo wordt bijvoorbeeld de zorgtoeslag geprezen als een goede maatregel om ervoor te zorgen dat "geen onaanvaardbaar hoge belasting van gezinnen" ontstaat tengevolge van de "vaste premie per persoon" (die dan weer moet zorgen voor prijsconcurrentie op de zorgverzekeringmarkt). Hierdoor wordt gesuggereerd dat bij het oude stelsel geen zorgtoeslag bestond.

Zonder die neoliberale prijsconcurrentie (die bij de vroegere ziekenfondsen niet nodig en dus ook bij de SP-plannen overbodig is) zou dus die nominale premie niet nodig zijn?

Inderdaad bestond bij het oude stelsel geen zorgtoeslag, maar ook de nominale premie bestond niet voor wie een beetje verder teruggaat dan tot vlak vóór de invoering van de Zorgverzekeringswet Zorgverziekingswet (maar dat was uiteraard niet in het belang van het verhaaltje van de heren). De nominale premie bij de ziekenfondsverzekering is pas ter sprake gekomen in 1988 (zie Digibron en bij Staten Generaal Digitaalmaar toen was sprake van ƒ 60 per jaar (!). Ook toen werd overigens al gesproken over maatregelen voor het handhaven van de koopkracht van de verzekerden.
Bovendien zou er (zowel toen als nu) helemaal geen nominale premie nodig zijn, wanneer voor iedereen de procentuele premie berekend zou worden over de volledige inkomsten - en niet, zoals nu, alleen over het inkomen onder een bepaalde grens (voor 2012: € 50.064). Dan zou er heel wat meer geld binnenkomen bij de verzekeraars en zou de nominale premie  kunnen worden afgeschaft. Bovendien zou het dan niet meer nodig zijn met steeds hogere "eigen risico's" te goochelen.

De twee bovengenoemde bladvullers suggereren ook nog dat dankzij de zorgverzekeringswet (want anders snap ik niet wat die opmerking in dit artikel te zoeken heeft) sinds 2008 meer dan € 600 miljoen per jaar is bezuinigd op de inkoop van generieke geneesmiddelen. Willen zij ons nu werkelijk laten denken dat dat niet mogelijk zou zijn geweest wanneer nu de Nederlandse bevolking  via een niet-commercieel ziekenfondssysteem verzekerd was?

En de schijnbaar belangrijkste conclusie van het artikel (dat bij het door de SP gewenste systeem Nederland opnieuw zal gaan lijden aan "wachtlijsten, gebrekkige innovatie en ondoorzichtige kwaliteit, minder keuze en cliënttevredenheid") is uiteraard volstrekt uit de lucht gegrepen. Alsof een nieuw ziekenfondsstelsel automatisch de problemen van tientallen jaren geleden met zich mee zou moeten brengen.
En ik heb al helemaal geen zin om nog woorden vuil te maken over het unanieme advies van de SER voor de invoering van de Zorgverzekeringswet. Dit soort corporatieve organisaties heeft geen bestaansrecht in een échte democratie - wat Nederland trouwens ook steeds minder is, want niet alles wat "democratie" genoemd wordt, is dat tenslotte...

Aanvulling (met dank aan Drs. Jan-Piet Zondervan):

- alsof door het zorgverziekingsstelsel er ineens geen wachtlijsten meer zijn (in hoeverre is het hospitaaltoerisme naar België en Duitsland ondertussen toegenomen?)...
- alsof er nú niet langer/meer/erger op innovatie bezuinigd wordt vanwege de 'marktwerking', oftewel het verdienmodel, oftewel het belang van winstcijfers...
Vanwege het 'fuseren' van ziekenhuizen (en specialismen) lijkt het mij dat het aantal ambulancekilometers nogal is toegekomen, wat me niet in het belang lijkt van de patiënten (wat een gezeik om ze 'kliënten' te noemen, staat dat garant voor betere behandeling?)...
Molochhospitalen met (o.a.) rondgepompte kunstlucht lijken me aan de vooravond van het ontstaan van resistente bakteriën te liggen - kortom, minder ziekenhuizen =/= meer keuze...
En dan heb ik het nog niet eens over de algehele impakt op het milieu...

zaterdag 7 april 2012

Eindelijk toch nog een echte revolutie?

Heel onlangs kreeg ik een indrukwekkende oproep van "Anonymous", waarin ik, samen met nog een (mag ik hopen) heleboel mensen, werd opgeroepen om op 5 november 2012 het Britse parlement te bezetten, en/of op 11 november 2012 het Verenigdestaatse Congress in Washington.

De eisen, waarmee ik het volledig eens ben, luiden:

- Stop War (Stop de oorlogen)
- Cancel All Debt (Laat alle schulden vervallen)
- Redistribute Wealth (Herverdeel de rijkdommen)

Iedereen wordt ook opgeroepen om de film «Nazi Banksters Crimes Ripple Effect» te bekijken voor meer informatie en argumenten. De film -aldus de oproep- kan met een zoekmachine gemakkelijk gevonden worden.


Het lijkt me een geweldig idee om de parlementen in alle zogenaamde democratieën ter wereld te bezetten (en dat hoeft dan voor mij niet zo drastisch te gebeuren als in de film «V for Vendetta», of zoals bij de bestorming van de Bastille in 1789), maar zou het niet fantastisch zijn als op één dag alle parlementen ineens vanuit alle richtingen omsingeld worden door honderdduizenden demonstranten die in een kring rondom de parlementsgebouwen blijven staan? Zó veel mensen, dat de Mobiele Eenheid ook niet meer weet wat ze ermee aan moet?
Wat voor zin heeft tenslotte een parlement, wanneer dat grotendeels bevolkt wordt door mensen die alleen maar hun eigen agenda nastreven, nadat ze eerst met leugens en valse beloften de kiezers hebben wijsgemaakt dat ze zich volledig zullen inzetten voor de belangen van die kiezers? Kiezers, die voor het grootste deel zich laten leiden door de
one-liners in korte TV-praatjes en die niet de moeite nemen om zelfs maar de verkiezingsprogramma's te lezen, die trouwens toch in de meeste gevallen bolstaan van opgeklopte lucht.
Wie denkt dat kiezers wel degelijk weten waarom ze een bepaalde stem uitbrengen, hoeft alleen maar te kijken hoe de wekelijks door Maurice de Hond & Co. opgestelde "zetelstanden" op en neer gaan, tengevolge van vaak onzinnige opmerkingen van politici. Een bewuste kiezer zou weten wat hij/zij van bepaalde politici kan verwachten en verandert zijn standpunt niet elke week...

Lachertje (bitter, dat wel) van de eeuw: kennis-economie in Nederland

Het Nederlandse onderwijs is, ondanks alle onderwijsvernieuwingen van de laatste 50 jaar (overigens niet alleen uit Den Haag, maar ook vanuit Brussel: denk maar aan het plan Bologna), alleen maar slechter geworden. Het richt zich steeds meer op beroepsvorming en steeds minder op wat onderwijs volgens mij ook zou moeten zijn: mensen zelfstandig leren denken. Dat is natuurlijk wel handig voor de kapitalistische internationale, want vakidioten kunnen de economie (vooral de productieve kant, ten gunste van de bankrekeningen van de nuttelozen van de maatschappij: de grootgraaiers) aan het draaien houden, terwijl de leerlingen anderzijds onvoldoende leren nadenken over de achtergronden van het hele systeem. Op deze manier is er weinig risico dat een belangrijke meerderheid van de bevolking in opstand  komt tegen de huidige uitbuitingsmaatschappij. En dan bedoel ik geen opstand met wapens, maar met bijv. een krachtige algemene staking, of door bij verkiezingen te stemmen op partijen die niet alleen denken aan de uitpuilende portemonnaies van die enkele nuttelozen die het overgrote deel van de Nederlandse rijkdommen beschouwen als hun persoonlijke bezit, of zelfs eigendom.

Ook de huidige Wilders-bende (ten onrechte aangeduid als "regering Rutte", want Wilders is het uiteindelijk die alle touwtjes in handen heeft) heeft weer uitgebreide plannen om het onderwijs verder te verslechteren, En ook deze keer gaat het weer om een minderheid die een relatief kleine groep leerlingen extra hard wil gaan treffen, namelijk leerlingen met een beperking, uit het speciaal onderwijs.


Omdat ik ervan uitga dat mijn lezers het ook niet eens zullen zijn met de voortschrijdende verslechtering van het Nederlandse onderwijs, verzoek ik jullie dringend om de petitie tegen de huidige plannen te tekenen op de site van de SP. Je hoeft het niet in alles eens te zijn met de SP (dat ben ik zelf ook niet), maar steun toch deze actie. Lees voor meer informatie hierover het artikel 1 voor onze kinderen (van 29 maart dit jaar) ook op de site van de SP. Vanaf dit artikel kun je ook de petitie tekenen.


Doen! Voor onze kinderen, maar ook voor de hele Nederlandse samenleving!

vrijdag 30 maart 2012

In Spanje is het al net zo erg als in Nederland

En uiteraard zijn er ook wel de nodige overeenkomsten: Spanje wordt geterroriseerd door het postfastische régime van Mariano Rajoy (van de Franco-erfgenamen van de Partido Popular), terwijl Nederland zucht onder het protofascistische régime dat formeel onder leiding staat van nep-liberaal Mark Rutte, maar in werkelijkheid naar de pijpen danst van de protofascist Geert Wilders.

Net als in Nederland wordt ook de Spaanse bevolking (die de laatste jaren overigens al veel meer voor de kiezen heeft gekregen dan de Nederlandse) getroffen door allerlei bezuinigingen en prijsverhogingen, terwijl ook in Spanje de hoofdschuldigen (bankiers en andere neoliberale nuttelozen) ontzien worden. Met bevolking bedoel ik in Spanje (net als in Nederland) de overgrote meerderheid van de inwoners, die met hard werk een dun belegde boterham bij elkaar kan verdienen, en niet degenen die hun handen alleen uit hun zakken halen om hun geld te tellen.


Gisteren hadden de Spaanse vakbonden een algemene staking georganiseerd, en bij demonstraties ter gelegenheid daarvan waren volgens de organisatoren meer dan 10 miljoen mensen op komen dagen - ofschoon het régime beweert dat er maar nauwelijks 800.000 mensen op de been waren gekomen.
De schatting van het régime is lachwekkend, want alleen in Barcelona moeten al tussen 800.000 en 900.000 deelnemers geweest zijn, en dat kan ook niet anders, want de hele Paseig de Gràcia in het centrum was geblokkeerd (zie video bij La Vanguardia van gisteren).
De Catalaanse regering gaat een plan voorbereiden om "stadsguerilla" te kunnen bestrijden - kennelijk begrijpt men daar dat dit nog maar het begin is van het verzet tegen de uitbuitingsplannen van het régime Rajoy (en uiteraard van de neoliberale mafia).

De -eveneens postfascistische- presidente van de (autonome) Madrileense gemeenschap, Esperanza Aguirre, beschuldigt de vakbonden ervan "anti-vaderlandslievend" te zijn, omdat ze van Spanje een nieuw Griekenland willen maken. (Público, vandaag).

Het is natuurlijk mogelijk dat Aguirre denkt dat de slachtoffers van de crisis de leugens van de klassevijand geloven, en het is zelfs mogelijk dat ze zelf zo dom is dat ze haar eigen verzinsels gelooft (op de foto bij het artikel in Público kijkt ze niet zo snugger uit haar ogen), maar wat ze zegt is uiteraard klinkklare onzin.

De trojka van de Europese Commissie, de ECB (Europese Centrale Bank) en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is druk bezig Griekenland te plunderen, net zoals Ierland, Portugal, Italië en Spanje. En over enkele jaren beginnen ze ook met de rest van de Europese Unie, of althans met de landen die zich bekeerd hebben tot de Euro (zoals, tegen de wil van het volk in, Nederland), want het einddoel kan alleen maar zijn een grote milieu-vernietigende productie-machine, die aan het draaien wordt gehouden door arbeiders die net genoeg loon krijgen om niet te verhongeren.

Misschien komt het zelfs nog eens ooit zo ver dat het slaafse Nederlandse volk massaal de straat opgaat, om de verantwoordelijke politici met pek en veren door de straten te dragen. Laat het snel gebeuren, voordat we allemaal uitgeroeid zijn...

donderdag 29 maart 2012

Waarom accepteren wij dit circus?

Waarom bestormt het Nederlandse volk niet in zijn totaliteit Den Haag, en dan met name (op dit moment) het Catshuis Kotshuis, waar de nepchristenen van het CDA, de nepliberalen van de VVD en de protofascisten van de PVV dag in dag uit nog meer geld aan het verspillen zijn met hun overleg (dure drink- en eetgelagen?), terwijl ze al maanden geleden wisten wat ze zouden gaan beslissen?

Denken die Haagse bluffers nu werkelijk dat wij geloven dat ze de juiste beslissing zullen nemen, omdat ze het doen voorkomen alsof ze zó veel tijd nodig hebben om tot een beslissing te komen? Ze hebben immers al lang afgesproken dat de schuldigen van de crisis (de banken) niet aansprakelijk gesteld zullen worden, en dat de kosten van de blijvende steun aan die banken ook niet voor rekening zullen komen van dat kleine deel van de Nederlandse bevolking dat niet weet wat aan te vangen met hun nog steeds groeiende vermogen.

Nee, het ligt al lang vast (maar ik veronderstel dat aan alle potentiële lekkers al duidelijk is gemaakt dat lekken met de dood gestraft zal worden) dat de enigen die Nederland aan het draaien houden (de arbeiders) of die in het verleden hun bloed en zweet hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie (de werklozen en de gepensioneerden) nog verder uitgeperst zullen moeten worden.
En dat de werklozen, de arbeidsongeschikten, de zieken en nogmaals de gepensioneerden, dus degenen die niets (meer) bij kunnen dragen aan die economie en dus aan de winsten van de nuttelozen van de maatschappij (de aandeelhouders, speculanten en veel directeuren en managers) eigenlijk zo vlug mogelijk moeten verdwijnen. Daartoe moeten met andere woorden de uitkeringen steeds verder verlaagd worden, en moeten de bejaarden- en de gezondheidszorg onbetaalbaar worden gemaakt, zodat er uiteindelijk alleen nog een volk van slaven overblijft, dat naar willekeur voor een aalmoes (want het minimumloon zal ook wel -net als bijv. in Duitsland- verlaagd worden) tot dwangarbeid gedwongen kan worden.

maandag 26 maart 2012

De ene schurkenhand wast de andere...

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft, voor de eerste keer, besloten een onderzoek in te stellen naar de nederzettingen die Israel al sedert jaren aan het bouwen is in het aan de Palestijnen toegewezen deel van Palestina. (NRC, 22 maart 2012)  Dat is wel rijkelijk laat, maar laten we toch maar blij zijn dat er tenminste eindelijk eens over wordt gesproken.
Het hoeft geen verbazing te wekken dat de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten tegen stemde (tenslotte ondersteunen de schurkenstaten Israel en de VS elkaar door dik en dun).
De Verenigde Staten maken zich wel vreselijk druk over de mensenrechten (althans in landen als China, Cuba, Noord-Korea en Venezuela, maar vreemd genoeg niet over die van de Verenigdestaatse bevolking...) en ze doen -met 'groot' succes- hun uiterste best om democratie te brengen in bijv. Irak, Afghanisten en (ongetwijfeld binnenkort Iran), maar Israel wordt al 75 jaar op geen enkele wijze tegengewerkt bij de mensenrechtenschendingen tegen de autochtone bevolking van Palestina (waarbij genocide, gedwongen deportatie en andere gewelddadigheden niet geschuwd worden).
Tenslotte is Israel het door de bijbelse god uitverkoren volk (fout: dat waren de Israelieten!), én heeft iedereen die in de VS president wil worden de steun nodig van de vele joodse lobbies (die zelf niet eens beseffen dat het jood-zijn niet automatisch overeenkomt met het steunen van een misdadige politiek).
Van de tien landen die zich bij de stemming naar het onderzoek onthielden van stemming zal ongetwijfeld Nederland er een zijn geweest (het NRC noemt die niet...). Sinds 1945 voelen de Nederlandse régimes zich nog steeds posthuum schuldig aan de grootschalige medewerking die veel Nederlanders in de tweede wereldoorlog gegeven hebben aan de jodenvervolging door de nazi's...

zondag 25 maart 2012

Waarom wordt de grote criminaliteit in Nederland niet vervolgd? Hmmm?

Herman Bolhaar, het opperhoofd van het Openbaar Ministerie (OM), vertelt vandaag in het TV-programma Eva Jinek dat het OM de kleine criminaliteit wil gaan aanpakken, omdat die "de burger direct raakt". (de Volkskrant van vandaag).

Een normaal mens vraagt zich dan af of de grote criminaliteit dan geen ernstigere consequenties heeft voor de burgers. En als dat zo is, waarom dan niet?

Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden: er bestaat in Nederland nauwelijks grote criminaliteit, want die is - volgens ons onvolprezen "democratische" systeem - gelegaliseerd en wordt dus automatisch niet meer als criminaliteit beschouwd.Denk daarbij bijvoorbeeld aan de misdadige uitverkoop van nutsbedrijven (NS, PTT, energie- en waterleidingbedrijven, de zorgverzekering), de walgelijke vernietiging van de sociale zekerheid en de zorg.

En niet te vergeten de belastingontduiking belastingontwijking in het  belastingparadijs Nederland door middel van brievenbusfirma's (zie bijv. het programma Nederland belastingparadijs van Zembla van 18 oktober 2009 en het artikel Lage belasting lokt ook U2 in de Volkskrant van 31 juli 2006) of door allerlei belastingtruukjes van hare koninklijke Bea en haar familie (zie mijn artikel Nederland een republiek, nu meteen! van 11 september 2009).

Tja, dan blijft er niet veel meer te vervolgen dan de "kleine criminaliteit".Ik zal niet zeggen dat die dan maar ongestraft moet blijven, maar ik vraag me wel af hoeveel kleine criminaliteit niet voorkomen kan worden door de grote criminaliteit hardhandig en doeltreffend aan te pakken. Het zou me niets verwonderen als een deel van die kleine criminaliteit slechts het gevolg is van de manier waarop de grote criminaliteit "de burger direct raakt".

Wanneer dan ook nog eens een einde wordt gemaakt aan het neoliberalisme en het daardoor gestimuleerde individualisme, dan zal ook nog eens een aanzienlijk deel van de kleine criminaliteit verdwijnen, al vrees ik dat dat effect wat langer op zich zal laten wachten.

Misschien zal er na de val van het protofascistische régime van de huidige Wilders-bende een doortastende coalitie gevormd kunnen worden, die wél bereid is te werken aan een menselijke, menswaardige, sociale en solidaire samenleving.

vrijdag 23 maart 2012

Eenzijdig blind?

Enkele dagen geleden publiceerde de Volkskrant een tekening waarop Geert Wilders te zien was, die door een gat in een muur handenvol geld kreeg uit een hand in een zwarte mouw. Wilders zei in een ballon iets in Hebreeuwse letters (wat die letters betekenen is me onduidelijk, maar het zal wel de bedoeling zijn geweest dat ze dank uitdrukten).

Gisteren publiceerde de Volkskrant een ingezonden brief, waarin iemand te kennen gaf zich onbehaaglijk gevoeld te hebben bij die tekening, omdat hij tijdens de Duitse bezetting de antisemitische propaganda meegemaakt had.

Als de briefschrijver werkelijk zo gevoelig is als hij in zijn brief insinueert, dan verbaast het me dat hij niet al tienduizenden brieven gestuurd heeft over de manier waarop de staat Israel al zo'n 75 jaar omgaat met de rechten van de bewoners van het land dat ze met de steun van met name West-Europa bezet hebben, welke  tot tweederangs burgers zijn verworden, voorzover als ze niet gedeporteerd zijn, of opgesloten in enorme concentratiekampen, of uitgemoord...

Wie de opmerkingen van Geert Wilders een beetje volgt, kan zich naar mijn mening niet aan de indruk onttrekken dat hij bij voorbaat alles verdedigt wat met de Israelische politiek te maken heeft. Zo vreemd vind ik de in de tekening van Jos Collignon uitgedrukte gedachtengang dan ook beslist niet...

Men versta mij niet verkeerd: ik heb niets tegen joden, maar wel álles tegen mensen die de Israelische machtspolitiek door dik en dun verdedigen en daarbij bovendien nog maar al te vaak het goedkope argument gebruiken dat Joden nooit meer mogen meemaken wat ze onder het nazi-bewind hebben meegemaakt. Met dat schijnheilige excuus wordt nu dus de Palestijnen aangedaan wat eerder de nazi's de joden aandeden.