zondag 15 april 2012

De SP heeft hier wel degelijk GROOT gelijk!!!

De Volkskrant had op 5 april een hele pagina over (waarvan overigens meer dan de helft in beslag werd genomen door een niet bepaald relevante foto) voor het artikel Zorgplan Roemer bevordert tweedeling van Raymond Gradus (directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) en Pieter Hasekamp (directeur van Zorgverzekeraars Nederland). Het  is duidelijk dat dit soort neoliberale privatiseringsfans niet achter de wensen van de SP kan staan voor een marktvrije gezondheidszorg.

Voor de lezers die zo eigenwijs zijn om de boodschap van de kop niet meteen voor waar aan te nemen, staan in het artikel ook nog enkele halve waarheden.

Zo wordt bijvoorbeeld de zorgtoeslag geprezen als een goede maatregel om ervoor te zorgen dat "geen onaanvaardbaar hoge belasting van gezinnen" ontstaat tengevolge van de "vaste premie per persoon" (die dan weer moet zorgen voor prijsconcurrentie op de zorgverzekeringmarkt). Hierdoor wordt gesuggereerd dat bij het oude stelsel geen zorgtoeslag bestond.

Zonder die neoliberale prijsconcurrentie (die bij de vroegere ziekenfondsen niet nodig en dus ook bij de SP-plannen overbodig is) zou dus die nominale premie niet nodig zijn?

Inderdaad bestond bij het oude stelsel geen zorgtoeslag, maar ook de nominale premie bestond niet voor wie een beetje verder teruggaat dan tot vlak vóór de invoering van de Zorgverzekeringswet Zorgverziekingswet (maar dat was uiteraard niet in het belang van het verhaaltje van de heren). De nominale premie bij de ziekenfondsverzekering is pas ter sprake gekomen in 1988 (zie Digibron en bij Staten Generaal Digitaalmaar toen was sprake van ƒ 60 per jaar (!). Ook toen werd overigens al gesproken over maatregelen voor het handhaven van de koopkracht van de verzekerden.
Bovendien zou er (zowel toen als nu) helemaal geen nominale premie nodig zijn, wanneer voor iedereen de procentuele premie berekend zou worden over de volledige inkomsten - en niet, zoals nu, alleen over het inkomen onder een bepaalde grens (voor 2012: € 50.064). Dan zou er heel wat meer geld binnenkomen bij de verzekeraars en zou de nominale premie  kunnen worden afgeschaft. Bovendien zou het dan niet meer nodig zijn met steeds hogere "eigen risico's" te goochelen.

De twee bovengenoemde bladvullers suggereren ook nog dat dankzij de zorgverzekeringswet (want anders snap ik niet wat die opmerking in dit artikel te zoeken heeft) sinds 2008 meer dan € 600 miljoen per jaar is bezuinigd op de inkoop van generieke geneesmiddelen. Willen zij ons nu werkelijk laten denken dat dat niet mogelijk zou zijn geweest wanneer nu de Nederlandse bevolking  via een niet-commercieel ziekenfondssysteem verzekerd was?

En de schijnbaar belangrijkste conclusie van het artikel (dat bij het door de SP gewenste systeem Nederland opnieuw zal gaan lijden aan "wachtlijsten, gebrekkige innovatie en ondoorzichtige kwaliteit, minder keuze en cliënttevredenheid") is uiteraard volstrekt uit de lucht gegrepen. Alsof een nieuw ziekenfondsstelsel automatisch de problemen van tientallen jaren geleden met zich mee zou moeten brengen.
En ik heb al helemaal geen zin om nog woorden vuil te maken over het unanieme advies van de SER voor de invoering van de Zorgverzekeringswet. Dit soort corporatieve organisaties heeft geen bestaansrecht in een échte democratie - wat Nederland trouwens ook steeds minder is, want niet alles wat "democratie" genoemd wordt, is dat tenslotte...

Aanvulling (met dank aan Drs. Jan-Piet Zondervan):

- alsof door het zorgverziekingsstelsel er ineens geen wachtlijsten meer zijn (in hoeverre is het hospitaaltoerisme naar België en Duitsland ondertussen toegenomen?)...
- alsof er nú niet langer/meer/erger op innovatie bezuinigd wordt vanwege de 'marktwerking', oftewel het verdienmodel, oftewel het belang van winstcijfers...
Vanwege het 'fuseren' van ziekenhuizen (en specialismen) lijkt het mij dat het aantal ambulancekilometers nogal is toegekomen, wat me niet in het belang lijkt van de patiënten (wat een gezeik om ze 'kliënten' te noemen, staat dat garant voor betere behandeling?)...
Molochhospitalen met (o.a.) rondgepompte kunstlucht lijken me aan de vooravond van het ontstaan van resistente bakteriën te liggen - kortom, minder ziekenhuizen =/= meer keuze...
En dan heb ik het nog niet eens over de algehele impakt op het milieu...

Geen opmerkingen: