zaterdag 21 april 2012

Absurdistan, het land van de Haagse Bluffers van de Wilders-bende

Lang geleden, lieve lezer, in 1957, toen de AOW in Nederland werd ingevoerd, werd daarbij besloten dat alleenstaande gepensioneerden een naar verhouding hoger pensioen zouden ontvangen dan gehuwden, omdat de kosten van levensonderhoud voor een alleenstaande hoger uitvallen dan de helft van die van het levensonderhoud van een gehuwde. Begrijpelijke en redelijke redenering.

Op den duur echter, ongeveer vanaf de jaren 1960, kwam het steeds vaker voor dat weduwen en weduwnaren ongehuwd gingen samenleven, ook al werd er toen nog in brede kringen schande van gesproken.


Op een gegeven moment besliste "Den Haag" dat ongehuwd samenwonenden voortaan ook een gehuwdenpensioen zouden ontvangen, uiteraard niet omdat de overheid intussen minder conservatief was geworden, maar omdat dat de schatkist minder geld kostte. Wat had je anders verwacht van de overheid van een calvinistisch grutterslandje... (Vergelijkbare aanpassingen traden overigens ook op bij sommige andere sociale uitkeringen.) Tot op dit punt is er echter nog steeds een zekere logica te bespeuren.

De laatste tijd loopt er echter een reclamecampagne in diverse media, waarin de Haagse Bluffers ons proberen uit te leggen dat je tóch kunt samenwonen zonder een gezamenlijke huishouding te voeren. Dat heeft niets te maken met een of andere spirituele "filosofie" over zielsverbondenheid, maar is niets meer of minder dan een verzinsel om de kosten van het financiële wanbeleid enigszins te compenseren.


Immers, waar het vroeger nog begrijpelijk was (mensen die samen één huishouding voeren hebben slechts te maken met de kosten voor één woning), maakt het nu kennelijk niets meer uit of mensen zich geconfronteerd zien met de kosten voor één woning of voor twee woningen.

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom mensen niet kunnen of willen samenwonen, maar het zal duidelijk zijn dat mensen met een LAT-relatie, elk met een "gehuwdenpensioen" nu elke maand aanzienlijk minder geld overhouden dan mensen die daadwerkelijk samenwonen met hetzelfde pensioen.

Welk slachtoffer van deze absurde regeling tekent in de
rechtstaat kromstaat Nederland bezwaar aan tegen deze gelegaliseerde diefstal?

Geen opmerkingen: