zaterdag 7 april 2012

Lachertje (bitter, dat wel) van de eeuw: kennis-economie in Nederland

Het Nederlandse onderwijs is, ondanks alle onderwijsvernieuwingen van de laatste 50 jaar (overigens niet alleen uit Den Haag, maar ook vanuit Brussel: denk maar aan het plan Bologna), alleen maar slechter geworden. Het richt zich steeds meer op beroepsvorming en steeds minder op wat onderwijs volgens mij ook zou moeten zijn: mensen zelfstandig leren denken. Dat is natuurlijk wel handig voor de kapitalistische internationale, want vakidioten kunnen de economie (vooral de productieve kant, ten gunste van de bankrekeningen van de nuttelozen van de maatschappij: de grootgraaiers) aan het draaien houden, terwijl de leerlingen anderzijds onvoldoende leren nadenken over de achtergronden van het hele systeem. Op deze manier is er weinig risico dat een belangrijke meerderheid van de bevolking in opstand  komt tegen de huidige uitbuitingsmaatschappij. En dan bedoel ik geen opstand met wapens, maar met bijv. een krachtige algemene staking, of door bij verkiezingen te stemmen op partijen die niet alleen denken aan de uitpuilende portemonnaies van die enkele nuttelozen die het overgrote deel van de Nederlandse rijkdommen beschouwen als hun persoonlijke bezit, of zelfs eigendom.

Ook de huidige Wilders-bende (ten onrechte aangeduid als "regering Rutte", want Wilders is het uiteindelijk die alle touwtjes in handen heeft) heeft weer uitgebreide plannen om het onderwijs verder te verslechteren, En ook deze keer gaat het weer om een minderheid die een relatief kleine groep leerlingen extra hard wil gaan treffen, namelijk leerlingen met een beperking, uit het speciaal onderwijs.


Omdat ik ervan uitga dat mijn lezers het ook niet eens zullen zijn met de voortschrijdende verslechtering van het Nederlandse onderwijs, verzoek ik jullie dringend om de petitie tegen de huidige plannen te tekenen op de site van de SP. Je hoeft het niet in alles eens te zijn met de SP (dat ben ik zelf ook niet), maar steun toch deze actie. Lees voor meer informatie hierover het artikel 1 voor onze kinderen (van 29 maart dit jaar) ook op de site van de SP. Vanaf dit artikel kun je ook de petitie tekenen.


Doen! Voor onze kinderen, maar ook voor de hele Nederlandse samenleving!

Geen opmerkingen: