zondag 31 augustus 2014

Wordt de Nederlandse monarchie in 2044 werkelijk afgeschaft?

Enkele dagen geleden (op 20 augustus) berichtte de Volkskrant over een uitgave van ruim € 450.000 in verband met de beveiliging van de Griekse villa van "onze" koning. Volgens de Haagse opperbluffer, Mark Trutte, komen "de kosten voor de beveiliging [...] voor rekening van de staat." Hij bedoelt natuurlijk "voor rekening van de gewone Nederlanders" (patsers betalen immers nauwelijks belasting!), maar hij wacht zich wel dat te zeggen, omdat het misschien intussen toch wel tot zijn VVD-breintje zou moeten gaan doordringen dat het potverteren van de Roverheid ONS een beetje teveel begint te worden. Het is toch al een grof schandaal dat de grote meerderheid van het Nederlandse volk rustig voor de TV blijft hangen en niets doet met het besef dat we GROF misbruikt worden door en voor een stelletje stropdassen en zogenaamd "bij de gratie kots" boven ons gestelden.

Het bovengenoemde bedrag is namelijk besteed aan het pachten van twee stukken grond voor een "veiligheidshek" romdom de villa, en op grond van de pachtovereenkomst kan de Nederlandse staat 30 jaar beschikken over de grond.

Minister Op Stelten gaf te kennen dat het veiligheidshek "mensen die kwaad in de zin hebben van het bereiken van de vakantiewoning [weerhoudt]", maar het zou natuurlijk ook -zoals bij die omgekeerde toeristische concentratiekampen in Turkije- bedoeld kunnen zijn om de plaatselijke bevolking te beveiligen tegen mogelijke lallende en dronken feestgangers, al dan niet van koninklijken bloede.

Dat van die 30 jaar zou een heel positieve betekenis kunnen hebben. Die termijn kán natuurlijk betekenen dat de villa zó slecht gebouwd is dat hij naar verwachting over 30 jaar al zal zijn ingestort; of dat WA & Co. verwachten tegen die tijd uitgekeken te zijn op hun "buitentje". OF, en dat zou fantastisch zijn, dat er al geheime plannen zijn om de monarchie over (maximaal?) 30 jaar op te heffen... Hopelijk gebeurt dat trouwens wat eerder! Morgen bijvoorbeeld...

Het is tenslotte belachelijk dat ervaren en broodnodige mensen (uit bijv. de verpleging en verzorging) door van Roverheidswege opgelegde "bezuinigingen" met een fooi op straat getrapt worden, terwijl een stelletje [ik kan hier even geen woord voor bedenken] jaar-in, jaar-uit ongelimiteerd kapitalen (uit ONZE zakken) over de balk mogen gooien, zonder dat ze zelfs maar af en toe een functioneringsgesprek hoeven te ondergaan...

donderdag 28 augustus 2014

Wenswachtenden (column van Luuk Koelman)

Woord van de week: wenswachtenden. Ruim 10.000 zorgbehoevende ouderen staan op een wachtlijst, terwijl ze wettelijk gezien direct recht hebben op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis. Zorginstellingen spreken van een maatschappelijk probleem. Maar volgens staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) is er niets aan de hand. Zijn ministerie spreekt niet van 10.000 gevallen, maar slechts enkele tientallen.

Die 10.000 bejaarden zijn namelijk ‚wenswachtenden’. Zij wachten omdat ze daar zelf voor kiezen. Zo is bijvoorbeeld een oudere die bij voorkeur naar een verzorgingshuis in de eigen regio wil, een wenswachtende. Dit in tegenstelling tot die andere groep die Van Rijn de ‚actief wachtenden’ noemt. Dat zijn ouderen die zo ver heen zijn dat het allang niet meer uitmaakt in welk verpleeg- of verzorgingshuis ze worden geplaatst, desnoods aan de andere kant van het land. (...)

Lees hier de volledige tekst van deze column (vandaag gepubliceerd in Metro)http://www.koelman.com/2014/wenswachtenden/

Misschien een waarschuwing van "god"?

In de laatste 9 maanden zijn er zes problemen geweest met vliegtuigen van de Spaanse luchtmacht:
• 25 november 2013, toen een vlucht van (toen nog "prins") Felipe naar Brazilië geannuleerd moest worden;
• 26 januari 2014, toen een vlucht van dezelfde naar Honduras geannuleerd moest worden;
• 7 maart 2014 waren er problemen met de vlucht waarmee de postfascistische premier Mariano Rajoy van Dublin terug reisde naar Spanje;
• 22 maart 2014, toen "koningin" Sofia uit Guatemala naar Spanje terugkeerde;
• 16 april 2014 bij een reis van "koning" Juan Carlos naar de Arabische Emiraten en Koeweit; en
• 28 augustus 2014 (vandaag), toen het vliegtuig waarmee minister José Manuel García Margallo (buitenlandse zaken) naar Bali onderweg was, "gereset" moest worden (El Periódico van vandaag).

Aangezien zowel het postfascistische régime onder leiding van Mariano Rajoy, als het Spaanse "konings"-huis (dat zijn macht uitsluitend dankt aan de overleden fascistische dictator Franco), zó enorm gelovig zijn (althans hun best doen om dat te lijken, ondanks hun voortdurende fraudes en andere zonden) (*), zouden deze problemen toch een teken aan de wand moeten zijn, waarmee hun "god" te kennen lijkt te geven dat hij genoeg van hen heeft... en dat hij misschien op een gegeven moment doortastender zal gaan ingrijpen.

(*) Voor wat betreft het régime van Rajoy blijkt dat o.a. uit de houding ten opzichte van verplicht (uiteraard RK) godsdienstonderwijs op alle scholen en ten opzichte van abortus. En anderzijds uit hun uiterst gulle houding ten opzichte van allerlei andere kerkelijke zaken (zie bijvoorbeeld mijn artikel Scheiding van kerk en staat in Spanje? van 14 dezer). En voor wat betreft het "konings"huis beperkt ik me tot de huidige koning, die zijn eerste "staats"bezoek bracht aan de enige volstrekt ondemocratische "staat" in Europa, het Vaticaan (zie La Vanguardia van 30 juni 2014). Het kan ook geen kwaad er nog eens aan te herinneren dat de Vaticaanse "staat" zijn bestaansrecht heeft te danken aan een "gift" van de fascistische Italiaanse dictator Mussolini, als dank voor de welwillende houding van de RK kerk aan zijn dictatuur.

Voorzover als ik de waarschuwingen van die niet-bestaande "god" kan interpreteren, kan hij alleen maar bedoelen dat zowel het Spaanse "konings"huis als het postfascistische régime van Rajoy af moeten treden en dat hij voorstander is van de invoering van de Derde Spaanse Republiek. Amen! (= het geschiede aldus!)

woensdag 27 augustus 2014

Waarom eerst wel bezuinigen bij het Ministerie van Oorlog en dan weer niet?

Verleden jaar nog was besloten om te bezuinigen op de verspillingen voor het Ministerie van Oorlog, al ging het dan slechts om € 348 miljoen, waardoor "Nederland internationaal gezien minder te zeggen [heeft], aangezien het minder kan bijdragen aan vrede en veiligheid" (volgens 'veiligheids'expert Van Wijk) (de Volkskrant van 2 october 2013).
Mij is het overigens onduidelijk waar Nederland de laatste decennia iets heeft bijgedragen aan "vrede en veiligheid", want ik kan me niet voorstellen dat Van Wijk doelt op de humanitaire ramp in Srebrenica, de koloniale oorlogen van de Verengde Staten in Irak en Afghanistan, of de koloniale oorlog van Frankrijk in Mali...

Helaas, later werd weer beslist, met steun van de zwartgekouste SGP en ChristenUnie (die er duidelijk blijk van geven hun eigen sprookjesboek bar slecht te kennen!) om toch weer geld uit te trekken voor het Ministerie van Oorlog ("de arbeidende bevolking betaalt toch wel [noodgedwongen]", zullen de Haagse Bluffers gedacht hebben). (NRC van 16 mei 2014)

De laatste tijd zie ik (ook al zie ik erg zelden TV -en ernaar kijken doe ik nog minder) ook regelmatig weer reclame voor het Ministerie van Oorlog in de reclameblokken van de Nederlandstalige propaganda-beeldbuizen.

Waarom moet er ineens weer meer geld gestoken worden in die oorlogsmachine, en waarom wordt er weer geworven voor beroepsmoordenaars en medeplichtigen (verplegers e.d.)?

Is dat om houwdegens zoals ex-generaal Dick Berlijn, of VVD-blaaskaak Van Balen (of Kroonkurk WA met zijn operette-uniformpje) een plezier te doen?

Is het om voorbereid te zijn op de door Obama dringend gewenste Derde Wereldoorlog en om te kunnen deelnemen aan de laatste voorbereidende fase daarvan in Oekraïne?

Of is het Haagse régime bang dat het Nederlandse volk na decennialang uitgeperst te zijn door de neoliberale régimes onder Wim Kok, Jan-Piet Balkenende of Mark Rutte eindelijk wakker wordt en bij de eerstkomende verkiezingen in groten getale op de SP gaat stemmen? Op deze manier zijn die nieuwe beroepsmoordenaars nog mooi op tijd opgeleid om te helpen bij de staatsgreep tegen een eventuele SP-regering - waarbij zij ongetwijfeld bijgestaan zullen worden door de NAVO, het Verengdestaatse Vreemdelingenlegioen, indachtig het tegen premier Joop den Uyl in 1975 door secretaris-generaal Josef Luns geuite dreigement over een NAVO-ingreep als de Nederlandse "democratie" (nieuwspraak voor 'kapitalisme') in gevaar zou komen (zie o.a. NRC/Handelsblad van 23 juni 1992).

N.B.: Tip voor de SP, ingeval van een verkiezingsoverwinning. Lees dan vooral mijn artikel Dringende waarschuwing voor de SP! van 18 juli dit jaar

dinsdag 26 augustus 2014

Red ons van "onze" nep-regering en van onze on-democratie!

PvdA-genie en leugenaar (zie mijn artikel Wouter Bos heeft Alzheimer... van 9 december 2008) Woutertje Bos gaf indertijd te kennen dat het niet onvermijdelijk was dat Nederland in een recessie terecht zou komen (de Volkskrant van 13 april 2008), nadat Eerste Minkukel Balkenende ons al jarenlang had voorgehouden dat na het zuur "volgend jaar het zoet" zou komen. "Zoet" wat, zoals we allemaal al weten, en ook al konden weten toen de Balkende Ellende ons stond te belazeren, nooit gekomen is, en in plaats waarvan het "zuur" alleen maar bitterder is geworden.

Trouwens ook staatssecretaresse Jetje Klunsma (toevallig [?] ook van de PvdA) van Asociale Zakken belooft nog steeds "zoet" met de nieuwe door haar voorgestelde pensioenregels (zie de Volkskrant van 23 dezer).

Om terug te komen op die halve belofte van Wouter Bush over onze mogelijke ontsnapping aan een recessie... Het Nederlandse régime kan ons dan wel (net zoals trouwens bijv. het postfastische Spaanse régime) al een hele tijd voorspiegelen dat de economie aan het herstellen is, maar desondanks wordt het risico van een nieuwe recessie steeds dreigender (de Volkskrant van vandaag), en wordt het langzaam onvermijdelijk dat de ECB overgaat tot QE (nieuwNederlands voor "kwantitatieve geldverruiming"), waarmee ik echt vrees dat de crisis dan pas écht in een vicieuze cirkel terecht gaat komen...

maandag 25 augustus 2014

Hoogleraar met geheugenproblemen...

Volgens H. Priemus, hoogleraar (en dan nog wel "emeritus") volkhuisvesting aan de TU in Delft zouden er duizenden sociale huurwoningen verdwijnen, doordat een Duitse belegger (Patrizia) deze zal overnemen. Patrizia beweert overigens de belangen van de huurders niet uit het oog te verliezen, maar Patrizia heeft in Zuid-Duitsland al een hoop klachten over zich heengekregen. (Het Parool van vandaag).

Is die prof misschien intussen (het is tenslotte alweer een aantal jaren geleden) vergeten, dat de Nederlandse Roverheid al in 1988 voorzichtig begonnen is met het privatiseren van huurwoningen, en daarmee vanaf de jaren 1990 enthousiast is doorgegaan. Hierop werd al in 1995 kritiek uitgeoefend door onderzoekers van het OTB in Delft, maar de Haagse stoomwals ging -en gaat- gewoon door.

Privatisering (met als enige doel winst voor nuttelozen, over de ruggen van de gewone mensen - degenen die de Nederlandse economie nog een beetje aan het draaien houden) heeft voor het neoliberale Europese wanbeleid de hoogste prioriteit, en aangezien de Haagse Bluffers hun best doen om nog Europeser te zijn dan de Brusselse mafia, moet dus de privatisering koste wat het kost doorgedrukt te worden.

Het zal door die Duitse Patrizia misschien wel erger kunnen worden, maar zonder het privatiseringsbeleid van de Nederlandse Roverheid, had die Patrizia niet de mogelijkheid gehad om in Nederland huurwoningen over te nemen - en ook zonder Patrizia komen de huurdersbelangen al meer dan genoeg in het gedrang!

zondag 24 augustus 2014

De sprinkhanenplaag in de kinderopvang (column van Emile Roemer)

De kranten stonden er de afgelopen dagen vol van. De top van kinderopvangbedrijf Estro had zichzelf vlak voor het faillissement nog forse bonussen uitgekeerd. Vele boze reacties volgden. Hoe kunnen de managers zichzelf verrijken, terwijl veel werknemers hun baan verliezen? Het is een direct gevolg van hoe grote kinderopvangbedrijven zijn georganiseerd. Bedrijven waarin niet de leidsters de baas zijn, maar sprinkhaankapitalisten. Vernoemd naar de beestjes die ergens op springen, het kaal vreten en dan op zoek gaan naar een nieuwe prooi.

Lees hier de volledige column, gepubliceerd op 22 augustus.
Ik ben het volledig met Roemer eens, maar waar hij (althans in deze column) stelt dat voor de SP "de kinderopvang weer tot een publieke voorziening" gemaakt moet worden, had hij er best bij mogen zeggen dat dat voor elke nutsinstelling zou moeten gelden. Volgens mij is dat ook het standpunt van de SP, en juist daarom zou ik dat ook met een paar woorden vermeld hebben als ik Emile Roemer was (maar dat ben ik niet).

Dergelijke gedeprivatiseerde instellingen moeten dan geen overheidsdiensten worden, maar bijv. coöperatieve organen, zoals de vroegere ziekenfondsen. Er was een tijd dat ik dacht dat dit soort instanties het beste rechtstreeks onder bepaalde ministeries (Volksgezondheid, Sociale Zaken) zouden kunnen vallen, maar het wordt steeds duidelijker dat de Roverheid hier niet voor is toegerust. Met al het geld dat daar (bij de Roverheid) wordt verspild aan mislukte automatiseringsprojecten, dure 'stropdassen' en externe "mede"werkers, zou, bij manier van spreken, de hele economische crisis in een jaar tijd opgelost kunnen zijn.

De prijs van een mensenleven (column van Luuk Koelman)

De zorg wordt langzaam maar zeker onbetaalbaar. Daarom pleiten medisch specialisten voor een prijsplafond. Als het aan hen ligt, mag een medische behandeling straks niet meer kosten dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar. Is een behandeling duurder, dan dient de ingreep niet langer te worden vergoed. Iets waarvoor de Raad voor de Volksgezondheid al pleitte in 2006. Vooral de prijzen van kankermedicijnen rijzen de pan uit. Deze kosten nu al twintig- tot veertigduizend euro per patiënt per jaar.

Rare jongens, die medisch specialisten. Een ethische discussie voeren aan de hand van een willekeurig gekozen geldbedrag. Bovendien: een arts behoort zich niet druk te maken over de vraag wat een behandeling of medicijn kost. Hij behoort zich enkel te bekommeren om zijn patiënt. [...]

Lees hier de volledige column, zoals op 21 augustus gepubliceerd in de Metro.

Zoals ik al (zij het met iets andere woorden) reageerde op de site van Luuk Koelman, kan ik best een zekere logica zien in het instellen van een kostengrens voor medische zorg, MAAR diezelfde grens moet dan ook wel voor IEDEREEN gelden, zeker ook voor de nuttelozen van de maatschappij (de 'stropdassen', grootaandeelhouders en andere zelfverrijkers). Het feit dat die lui zo rijk zijn, is te danken (wijten!) aan het geld dat zij (of hun voorouders) bij elkaar gestolen hebben door bijv. arbeiders uit te buiten, of door spullen met te hoge winst te verkopen 

Degenen die vaststellen of bepaalde zorg nog vergoed mag worden, moeten er dan ook voor zorgen dat deze zorg niet geleverd wordt. Met de huidige technische mogelijkheden (zoals het BurgerControleNummer) moet het een fluitje van een cent zijn om ervoor te zorgen dat deze "te dure" zorg in ieder geval binnen de EU en in verdragslanden niet verstrekt wordt, onverschillig of en hoeveel de belanghebbenden er zelf voor bij willen betalen.

Moet je eens opletten hoe vlug die kostengrens verdwijnt, wanneer die bijv. voor Willem A., Hare Koninklijke Bea, de managers van Philips of Shell van "goede-doelen"-directeuren ineens niet meer bereikbaar is!

zaterdag 23 augustus 2014

Wie gelooft er nog dat de crisis bijna over is?

Althans dat er, zoals regeringen links en rechts (zeg maar: rechts en nog rechtser!) ons proberen te doen geloven, voorzichtige tekenen van herstel zijn van de Europese economie...

Volgens het Financieele Dagblad van gisteren is de Europese Centrale Bank (ECB) op zoek naar "talentvolle" bankiers, omdat deze ECB er weer een nieuwe taak bij krijgt, het toezicht op de banken. 

De ECB, laat ik daar nog even aan herinneren, heeft als hoofdopdracht het in de hand houden van de inflatie in de euro-zône, en is daarbij "onafhankelijk" -dus aan geen enkele democratische controle onderworpen bij haar taak- voor het voeren van het "monetair beleid van de Unie". Dat is zo bepaald in artikel 245 bis (derde lid) van het Verdrag van Lissabon (de nieuwe versie van de "Europese grondwet", die zonder democratische basis is doorgedrukt,omdat bijv. het Nederlandse régime van de Balkenbende zich niet aan haar belofte hield dat alles wat zelfs maar als een grondwet beschouwd kon worden, aan een referendum onderworpen zou worpen).

Alsof het ondemocratische vermogen van de ECB om desnoods de hele bevolking van de euro-zône (behalve natuurlijk de nuttelozen: de stropdassen, grootaandeelhouders e.d.) tot armoede te laten vervallen -we hoeven alleen maar te kijken naar de maatregelen die de ECB, samen met de engerds van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor ellende veroorzaakt heeft in bijv. Griekenland- zoeken ze daar in Frankfurt nu ook nog naar "talentvolle bankiers"...

Heeft er ooit iemand gehoord van een "talentvolle" bankier? Het enige "talent" dat die lui bezitten is zichzelf te verrijken met bonussen en financiële crises te veroorzaken. Zo hebben zij bijvoorbeeld decennia lang geld "gecreëerd" door het verhandelen van gebakken lucht en leugens - er en daarna voor gezorgd dat wij (de gewone bevolking van de EU) onder de geldpers uitgeknepen werden om de banken te redden, zodat de door henzelf veroorzaakte bodemloze putten gevuld kunnen worden en ze intussen gewoon door kunnen gaan met het uitbuiten van de mensheid. Hoe kan iemand denken (behalve dan in een gruwelijke nachtmerrie) dat dergelijke lui toezicht kunnen houden op de banken. Dat is net zoiets als een serieverkrachter toezicht laten houden op kwetsbare vrouwen en meisjes...

dinsdag 19 augustus 2014

Soms ben ik het met de SP eens, maar soms ook niet!

Zo ben ik het wel eens met het betoog van Emile Roemer voor solidariteit in de zorg: Hoeveel bent u waard? van gisteren, dat als volgt begint:

Hoeveel bent u waard? Deze vraag is de afgelopen tijd weer regelmatig gesteld. Hoeveel mag een medische ingreep kosten? Moet er een maximumbedrag komen voor behandelingen en hoe hoog moet dat bedrag dan zijn? Hier wordt al jaren over gesproken, maar niet eerder gaf een meerderheid van medisch specialisten aan vóór een zogenaamd prijsplafond te zijn.

Je kunt echter onmogelijk een prijskaartje aan een mens hangen, je begeeft je dan op een hellend vlak. Want, zou je dan volledigheidshalve niet moeten meenemen wat iemand de samenleving opbrengt? En hoe meet je dat dan? Ik gruwel van de economische benadering van wat een mens kost of oplevert. Het ontkent dat we een samenleving zijn en dat ook dure medicijnen via solidariteit op te brengen zijn. En let maar op, deze behandelingen zullen wel beschikbaar komen voor wie het zelf kan betalen.

Lees hier de volledige column.Waar ik het dan weer niet mee eens ben, is met zijn pleidooi  voor steun aan bedrijven die zijn getroffen door de Russische boycot (van 14 augustus), en al zeker niet dat daarvoor geld vanuit de Europese Unie beschikbaar moet worden gesteld. Dat geld komt namelijk niet van de Europese Unie, maar uit ONZE ZAKKEN. Wij, de arbeidersklasse, zijn al lang genoeg kaalgeplukt voor elk door het internationale kapitalisme / neoliberalisme veroorzaakte probleem!

Bovendien wordt daarin dezelfde fout gemaakt als die de gelijkgeschakelde Nederlandse pers maakt waar het over de Gaza-strook gaat. Er wordt dan misschien wel halfslachtig geklaagd over de agressie van Israelische zijde, MAAR er wordt altijd tegelijk op gewezen dat Hamas ook zijn agressie moet beëindigen. Het valt niemand kennelijk op dat er soms wel eens "raketten" door Hamas op Israel worden afgevuurd, maar dat daarbij nooit een aantal slachtoffers genoemd wordt, terwijl het aantal slachtoffers onder de bewoners (voorzover als ze nog iets kunnen bewonen daar) van de Gaza-strook al in de duizenden loopt...

Net zoals de agressie van Hamas het uiteindelijke gevolg is van de in 1946 begonnen zionistische bezetting van Palestina, en de daarop volgende deportaties, martelingen en moordpartijen onder de Palestijnen, zo is de Russische boycot ook het gevolg van het misselijke spelletje van de VS (samen met hun vreemdelingenlegioen, de NAVO, en hun marionetten van de EU) om Rusland volledig te omsingelen met "westerse" landen, zoveel mogelijk lid van de NAVO. Daarbij mag beslist niet vergeten worden dat Shell met het Oekraïense régime in 2012 een contract had afgesloten voor de winning van schaliegas, juist in het gebied waar etnische Russen nu strijden voor hun onafhankelijkheid van Oekraïne... (Zie de Volkskrant van 31 juli 2014, en een ongedateerd artikel van Milieudefensie).

Dat Nederland mede getroffen wordt door de Russische boycot van de VS, de EU en nog wat medeplichtige landen, is het gevolg van door de EU afgekondigde halfslachtige boycots tegen Russische belangen en van de militaire en andere betrokkenheid van de VS en kornuiten in Oekraïne. Dat Nederland daarbij betrokken is, komt doordat het Nederlandse régime van VVD en PvdA achter deze neokoloniale oorlogsactiviteiten staat. Mensen die voor een van deze partijen gekozen hebben bij de laatste parlementsverkiezingen hebben daardoor geen enkel recht van spreken en verdienen ook geen enkele ondersteuning. Sterker, zij zouden persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor de schade die nu, mede door hun keuze, ontstaan is voor anderen, zoals voor mensen die hun werk kwijtraken. En verder zouden de financiële problemen die ontstaan door deze boycot gecompenseerd moeten worden door de verantwoordelijken (de meegaande politici, de belanghebbende bedrijfen -Shell, de wapenindustrie, enz.- en hun aandeelhouders), uit hun "eigen" financiële middelen (die ze hoogstwaarschijnlijk toch op kapitalistische wijze bij elkaar gestolen hebben).

Hoe de schurkenstaten VS en Israel de Palestijnen in de tang houden...

De Verenigde Staten en Israël zetten het Internationaal Strafhof onder druk om geen onderzoek in te stellen naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Dat schrijft de Britse krant The Guardian maandag. Volgens de procureur van het Strafhof moet Palestina eerst een nieuwe aanvraag indienen voordat het Strafhof bevoegd is om een onderzoek te openen.


Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft nog altijd geen onderzoek geopend naar mogelijke oorlogsmisdaden door zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. Volgens The Guardian komt dat door druk op het ICC vanuit Israël, de Verenigde Staten en andere westerse landen. [...]

Lees het volledige artikel in De Standaard van gisteren.

Het artikel waarop De Standaard zich baseert, is te lezen in The Guardian, eveneens van gisteren.

zaterdag 16 augustus 2014

Is het dan soms onze schuld?

De door de Putin' afgekondigde boycot (in reactie overigens op de blufferige boycotmaatregelen van de EU!) op o.a. land- en tuinbouwproducten uit de Verengde Staten, de EU en andere "westerse" boycotters begint voelbaar te worden, ook in Nederland. Echter niet door een verlaging van de prijzen van groente en fruit, zoals ik op 7 augustus nog hoopte (zou wensen), maar door klachten van land- en tuinbouwbedrijven, transportbedrijven en banken (alleen de RABO Bank heeft al € 30 miljard uitstaan in de land- en tuinbouw), die steun willen van de overheid - en die kennelijk van de Europese Commissie [dus uit ONZE zakken] ook gaat krijgen. Een van de grote exporteurs klaagt aldus: "Maar dit is niet te wijten aan de sector en raakt ons onevenredig." (Het Financieele Dagblad van vandaag).

Maar, aangezien elke vorm van steun (ik beperk me gemakshalve tot Nederland) uiteindelijk uit de zak komt van de gewone Nederlanders, de arbeidersklasse, de enige mensen die ervoor zorgen dat Nederland blijft draaien, lijkt het mij wel zo redelijk dat WIJ ook eens gaan klagen, want die boycot en de gevolgen ervan zijn ons ook niet te verwijten - net zomin overigens als de kolossale bank- en kredietschandalen van de voorbije jaren.

De feitelijke verantwoordelijkheid voor de nu ontstane problemen ligt bij het kapitalisme / neoliberalisme, dat koste wat het kost de wereldheerschappij wenst te veroveren (of dat nu uit naam is van Bilderberg, de New World Order of van "het derde Rome", zoals anderen zeggen), en het hoofdkwartier van de Kapitalistische Internationale zetelt voorlopig nog in Washington D.C., de hoofdstad van de Verengde Staten.

De VS zijn tenslotte al zo'n 200 jaar bezig om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken (denk maar aan de verovering van een groot deel van de zuidelijke Verenigde Staten: waarom zouden staten als bijv. Nevada, Texas, Colorado, Arizona, Florida, California anders Spaanse namen hebben, als ze niet van Mexico ingepikt zouden zijn?) en de macht van andere naties te ondermijnen (zoals bijv. na de Tweede Wereldoorlog, toen mede onder druk van de VS Nederland uiteindelijk zich moest terugtrekken uit Indonesië en westelijk Nieuw Guinea - waarmee ik overigens niet wil zeggen dat Nederland het recht zou moeten hebben om andere landen uit te buiten).

Elke aansprakelijkheid (zowel in financieel opzicht, als in menselijk opzicht: honger, armoede, oorlogsslachtoffers) zou dan ook moeten rusten op de verantwoordelijken: de Verengde Staten en hun medeplichtigen, en dan niet op de gewone bevolking van die landen. Die bevolking wil geen oorlog, en als ze al voorstanders zijn van (bijv. in verband met Oekraïne) ingrijpen van de NAVO, dan kan dat alleen maar zijn omdat zij door de overheidspropaganda (NOS Journaal, Fox News, CNN en de overige gelijkgeschakelde pers) voortdurend belazerd zijn en worden.

Die aansprakelijkheid moet rusten op degenen die baat hebben bij de conflicten: de directeuren en aandeelhoudes van de wapen- en olie-industrie, zoals bijv. ook de "Nederlandse" Shell (en daarmee dus ook aandeelhouder Hare Koninklijke Bea), die eerder dit jaar afspraken gemaakt had over de winning van schaliegas in het huidige strijdgebied in Oekraïne). Als er dus sprake is van financiële steun, dan moet die rechtstreeks uit de zakken komen van degenen die zouden profiteren van de problemen. En als er armoede zou ontstaan, zou die rechtstreeks moeten drukken op de verantwoordelijken - en dodelijke slachtoffers zouden dus ook onder hen moeten vallen, en niet onder gewone mensen.

vrijdag 15 augustus 2014

Beetje naïef helaas, Emile Roemer...

In zijn artikel Betere zorg, meer banen van gisteren merkt Emile Roemer op dat "de kaalslag die PvdA en VVD aanrichten in de zorg [...] de grootste blunder van het huidige kabinet [is]". Hij vraagt zich af "hoeveel duurder [...] [we]straks uit [zijn] als mensen die nu - door het hoge eigen risico - noodzakelijke zorg uitstellen? Hoeveel ingewikkelder is straks de zorg voor ouderen die noodgedwongen thuis moeten blijven met alle risico's op valpartijen en ongelukken?"

Was het maar zo simpel, dat de bende van Rutte en Samsom nu bezig is met een grote stommiteit. Die neoliberale club van de zogenaamd liberale Rutte en de zogenaamd socialistische Samsom is cynisch genoeg om deze "blunder" heel doelbewust te maken. Het gaat hun (als rechtgeaarde neoliberalen) enkel om de winst, voor hun soortgenoten (en voor zichzelf natuurlijk) - de patsers, de nuttelozen van de Nederlandse naast-elkaar-leving: commissarissen, grootaandeelhouders, directeuren, talloze "politici" (lui als Alex Pektol) en andere stropdassen. Denk maar aan dikbetaalde directeuren van zogenaamde goede doelen.

Roemer geeft zelf eigenlijk al aan wat er (voor het régime Rutte-Samsom) aan de hand is: "zorg [...] is een investering in mensen en een slimme manier om de bevolking langer gezond en productief te houden". De (door mij) vetgemaakte woorden zijn precies waar het om gaat. Het is een investering, en investeringen zijn bedoeld om later winst te maken. En de mensen moeten productief gehouden worden, omdat ze dan kunnen blijven produceren voor die winst.

Zodra mensen niet meer "productief" zijn (ziek, arbeidsongeschikt, werkloos of gepensioneerd), vormen zij een slechte investering, en is het niet van belang dat ze gezond gehouden worden. Dan zijn ze alleen maar een kostenpost, die zorgt voor minder winst.

In feite zijn Rutte en Samsom (en de hele neoliberale internationale) heel cynisch Hitlers agenda aan het uitvoeren: niet-productieve (zieke en oude mensen) "parasiteren" en verdienen het niet om te blijven leven. Ze zeggen het niet zo keihard als Hitler, maar in feite zijn ze met precies hetzelfde bezig.

En voor hun eigen familieleden maakt dat allemaal niets uit, want zij en een heleboel andere politici (en andere nuttelozen) hebben beslist al geld apart gezet -misschien op een (nummer)rekening op een Kanaaleiland, zoals Hare Koninklijke Bea en haar familieleden- om zo, indien nodig, zorg "in te kunnen kopen" voor zichzelf en hun familieleden.

donderdag 14 augustus 2014

Sagrada Familia...

Dit pretentieuze project van Antoni Gaudí (waarmee ik NIETS wil zeggen over andere bouwwerken van zijn "hand"), werd in 1882 in Barcelona (Catalonië) opgestart. Intussen is er "al" een klein gedeelte klaar (ook al is ook dát al kolossaal groot). Er zullen beslist nog enkele huizenblokken gesloopt moeten worden voordat dit gedrocht helemaal klaar is. En dan is er nu ook nog een film over gemaakt, met de al even pretentieuze titel «Sagrada, El misteri de la creació» ("Sagrada, het mysterie van de schepping").

Overigens heeft paus Maledictus XVI (Joseph Nazinger) op 7 november 2010  het "affe" gedeelte van dit bouwsel als "basiliek" ingewijd. Hiervan maakte ik al melding in mijn artikel Een (bittere) lach, maar vooral dikke tranen door de absurditeiten en stommiteiten van de katholieke kerk van 21 juli 2010.

In 1978 maakte ik bij de bouwwerken de volgende foto's, die duidelijk maken dat niet iedereen blij was (en nog steeds is) met dit bouwwerk. Overigens wil ik hiermee niet ook de kunstenaars (beeldhouwers e.d.) bekritiseren, die aan dit project werken, want ik heb wel degelijk geweldige kunstwerken zien ontstaan onder hun handen... die [de kunstwerken] echter volstrekt in het niet verzinken binnen het pompeuze bouwsel.


De tekst links op de foto betekent: "WIJ WILLEN: een wijk om in te wonen."Verzoek om "aalmoezen voor de werkzaamheden". Kennelijk was al doorgedrongen dat Nederlanders nogal "krenterig" zijn, want er was geen moeite gedaan om ook Nederlanders te vragen om een bijdrage...


De tekst aan de bovenrand betekent "strijd voor de wijk"en middenonder zegt een hoofd "wij willen tuinen".De tekst boven in onderstaande foto betekent: "De wijk is van iedereen".

Zó (on)betrouwbaar is de gelijkgeschakelde Nederlandse pers...

Trouw wijdt vandaag weer eens een artikel aan de Russische betrokkenheid bij de problemen in Oekraïne en suggereert meteen in de inleiding in enkele woorden een volstrekt foute weergave van wat er in augustus 2008 in Georgië gebeurde: "In augustus is het Russische leger op z'n best. De militairen hebben er dan een jaar training op zitten. De oorlog in Georgië begon ook in augustus", overigens een citaat van Mark Galeotti "expert op het gebied van Russische veiligheidsdiensten" van New York University.

Dit is natuurlijk in het belang van het Nederlandse régime, dat maar al te graag goede vriendjes blijft met het Verengdestaatse régime in Washington en hun vreemdelingenlegioen, de NAVO - en de Nederlandse pers doet zijn uiterste best om de mening van het Nederlandse régime uit te dragen en te ondersteunen.

Helaas, Trouw, het is weliswaar inderdaad een feit dat "de oorlog in Georgië" in augustus begon, maar dan wel niet door "de Russen", maar door het Georgische régime. Zie daarover mijn artikel Allemaal de schuld van de Russen... Of toch niet? van 18 augustus 2008. Door de "training" van de Russen, augustus, en de inval in Georgië in één adem te noemen, wordt de indruk gewekt dat "de Russen" de vijandigheden in Georgië begonnen zijn en dat is geschiedvervalsing! En ik geloof niet dat je mag 'jokken' van de gristelijke god van Trouw...

Duitsland laat zich niets opleggen door AMERIKA (overgenomen artikel)

Het volgende artikel verscheen op 7 augustus op StopdeBankiers:


Een tijd geleden was er ‘wereldnieuws’ over het feit dat Angela Merkel haar privé telefoon, GSM en bureautelefoons werden afgeluisterd door de NSA. Wel, ons is aan het oor gekomen dat de NSA hier een specifieke opdracht voor heeft gekregen en wel om de volgende reden: Duitsland heeft plannen om zich aan te sluiten bij de BRICS landen en niet alleen de euro maar ook de dollar en NAVO vaarwel te zeggen.

Greg Hunter zei hier over het volgende:

‘Ik denk dat ze uitkijken naar details om Rusland te helpen de dollar te dumpen. Ik denk verder dat ze op zoek zijn naar details om uit te zoeken hoe ze met een geheime zet de dollar kunnen passeren en zich bij de BRICS aansluiten. Dat is trouwens HETGENE wat ze ZULLEN doen.’

De BRICS landen, (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika) hebben al een alternatief voor het IMF opgezet. Deze bank staat in Sjanghai en zal worden bestuurd door Rusland.

Poetin zei over de nieuwe BRICS bank het volgende:

Lees het volledige artikel op StopdeBankiers.


Zie op USA Watchdog (van 23 juli 2014) het interview dat Greg Hunter had met Jim Willie.

Scheiding van kerk en staat in Spanje?

Officieel wel, maar dat verhindert niet dat de RK kerk nog steeds een bijzonder bevoorrechte positie bekleedt in dat land, zeker onder het (post-)fascistische régime -met een absolute meerderheid- van Mariano Rajoy (van de PP, Partido Popular).

Een recent bewijs daarvan vormt de beslissing van de Andalucische stad Jerez om € 647.000 van de opbrengst van de privatisering van het waterleidingsbedrijf aan de RK kerk cadeau te doen voor het herstel van drie kerken. Het excuus van de burgemeester (ook van de PP): "Wie wil kan het daar moeilijk mee hebben, maar deze regering zal niet toestaan dat de stad vervalt. De kerken kunnen bezocht worden en dat is nog een extra kans voor het toerisme". 

Het is overigens niet bepaald zo dat de stad er financieel rooskleurig voor staat: er is een schuld van één miljoen euro, en de begroting voor 2014 is nog niet goedgekeurd. (El País van 23 juli 2014).

Het zou nog te begrijpen zijn, wanneer de kerkgebouwen aan de gemeente waren overgedragen, omdat de RK mafia de onderhoudskosten niet meer kon (wilde) dragen en de gemeente ze zou gebruiken voor culturele doeleinden (concerten, tentoonstellingen) of bijv. als fitnessruimten, maar daarvan is geen sprake.

De fascisten hadden met een fractie van het aan de criminele club van Rome geschonken geld een guillotine kunnen kopen (of laten bouwen? - extra werk voor de duizenden plaatselijke werklozen), die op een centrale plaats op laten stellen en daar wekelijks fascisten en andere fraudeurs terecht laten stellen. Dat zou ook beslist geschikt zijn voor extra toeristische inkomsten (misschien alleen toegelaten voor personen van 18 jaar en ouder?), zeker in een deel van Spanje waar nog veel belangstelling is voor het sadistisch mishandelen van stieren. Bovendien zou het ook nog eens goed zijn voor de politiek in Spanje - misschien ook nog een idee voor de rest van de EU...?

Actualiteiten [14.08.2014] (overgenomen van Herstel de Republiek)

Het volgende artikel is misschien niet overal even duidelijk voor mensen die zich tot op heden tevreden gesteld hebben met de propaganda van de gelijkgeschakelde Nederlandse pers, maar zoek een beetje verder (bij Herstel de Republiek en elders) en alles zal duidelijk worden.
Dwarslezer
Met alle geweld wordt geprobeerd de wereld in brand te steken en de lopende vuurtjes aan te houden.

De opmaat naar de Tweede Grote Vernietigingsoorlog is in volle gang.

Het slaafse volkje aan de Noordzee, dat sinds de remise op de Doggersbank onderhorig is aan het Anglo-Amerikaanse kartel, is een willig slachtoffer, het pispaaltje van de machten achter de macht. Srebrenica, Irak, Afghanistan, Libië, maar ook Nieuw Guinea, Nederlands Indië, de Jodenvervolging 40-45, Lombok, Atjeh en het Cultuurstelsel – alles in dienst van een Nederland-vreemd machtskartel en hun collaborateurs. Het laatste voorval is het neerschieten van Vlucht MH-17 en het oorverdovende stilzwijgen van “de regering” en het apathische aangapen van een stoet lijkwagens als een toneelvoorstelling. Dat was het dan, niets vragen, niets eisen, niets weten, niets durven, instructies afwachten; onderdanig tot en met, want anders….. de werkelijkheid doet pijn – eerst vakantie, daarna uitrusten, dan plannen voor de Kerst maken……

Het is veel eenvoudiger om de (westers georiënteerde) oligarchen in Moskou een coup te laten plegen, Poetin en zijn Politbureau op de brandstapel te zetten en het Derde Rome als onderdeel van het EU-imperium toe te voegen? Maar de agenda is anders, er moet en zal bloed vloeien. In Oekraïne draait het uit op een loepzuivere etnische schoonmaak. De 1.5 Russische inwoners worden de grens met Rusland over geschopt of afgemaakt. Daarna is De Krim aan de beurt. De Nazi Junta in Kiev voert alleen maar eeuwenoude opdrachten uit.

Het onderdanige Nederland lijkt geen keus meer te hebben.

Terwijl de Amerikanen doodleuk Russische helikopters aanschaffen voor hun terreurtroepen in Afghanistan (betere kwaliteit, volgens het Pentagon, dus wat moet je dan….), schiet de EU inclusief Nederland zich in eigen poot. Er wordt steen en been geklaagd door “ondernemers” die hun genetisch gemodificeerde troep niet meer in Rusland kwijt kunnen. Er wordt van Brussel een bijdrage geëist om de helft van de oogst door te draaien om de prijzen overeind te houden.U kunt er op rekenen, dat de burgerij de volle prijs voor hun voedsel blijft betalen en bovendien die prijs subsidieert via het Brusselse Politbureau om 50% van de oogstopbrengst te vernietigen. We betalen dus het dubbele voor wat we voor de halve prijs zouden moeten kunnen kopen.

Ondertussen gaat Rusland appels en peren in Iran omruilen voor wapens en plutonium.

Het amechtig, op apegapen liggende, hulpeloze “koninkrijk der Nederlanden” kan zich alleen nog maar redden door de volgende stappen te ondernemen:
1. Uit de EU
2. Uit de NAVO
3. Uit de Verenigde Naties
4. Weg met de Euro, naar een eigen munt
5. AL ons eigen goud terug naar Nederland
6. Alle onderdanen van Corporate D.C. – ook wel Amerikanen genoemd – het land uit.
Samen met hun bases, ambassade, consulaten, multinationals en banken, atoombommen en privileges.

Voorts moet met Duitsland en Japan een vredesverdrag worden gesloten. Alle diplomatieke betrekkingen met niet bestaande nepstaten (Israël, Corporate D.C., Bondsrepubliek Duitsland) moeten worden verbroken. Alle autonome onafhankelijkheidsbewegingen moeten worden gesteund, hetzij via referenda (Schotland, Catalonië), hetzij via gewapende opstanden (Palestijnen, Koerden, Chechenen, Oekraïne). Alle onderdanen van andere landen die in Nieuw Nederland willen wonen en werken dienen boven alles de grondwet te accepteren en hun oude nationaliteit op te geven. Ook zij die andere staatsdoctrines als “religies” aanhangen moeten de eed op de grondwet afleggen en daarmee automatisch hun eed of trouw aan buitenlandse machthebbers, zoals de paus of andere zelfgeproclameerde wereldlijk vorsten afzweren. De “Beeldenstorm” van 1566 was slechts halfbakken werk. Er moet met de misdadigers worden afgerekend volgens hun eigen “kerkrechtssysteem” en de inquisitoire maatregelen om de halfzachte beeldenstorm in te dammen geven voldoende variatie.

Noem het radicaal, wij noemen het helder, zuiver en integer.

De daders worden berecht met hun eigen traditionele cultuurtje – wat willen ze nog meer?

Herstel de Republiek

Lees het originele artikel (met veel reacties) op de blog van Herstel de Republiek.

woensdag 13 augustus 2014

Het AWBZ-bedrog (verwijzing naar artikel van Henk van Gerven)

Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven: zie de volgende tabel:

Lees hier het volledige artikel, gisteren gepubliceerd op Medisch Contact.

dinsdag 12 augustus 2014

Toch verschil tussen Obama en Bush jr.?

Ja, er is inderdaad verschil tussen Obama en Bush jr. Toen Bush besloot om in maart 2003 (samen met andere kapitalistische politici, zoals Balkenende, Bos, Blair, en nog wat van dat tuig) op basis van leugens Irak binnen te vallen, beweerde hij dat het allemaal gauw voorbij zou zijn, dat het allemaal niet meer was (zou zijn) dan een "picnic". Uiteindelijk was de oorlog formeel pas voorbij in 2011, toen Obama besloot de Verengdestaatse militairen terug te trekken - afgezien natuurlijk van het grote contingent militairen in de VS-"ambassade" in Bagdad (zie hierover mijn artikel Wat hebben we aan Obama? van 28 februari 2009).
En in feite is de oorlog nog steeds niet afgelopen, want vanaf de invasie van Bush bevindt Irak zich ononderbroken in een complete chaos, waarmee vergeleken de tijd van Saddam Hussein bijna paradijselijk overkomt.

Obama geeft in ieder geval toe dat de "interventie" in Irak langdurig zal zijn. (LA Times van 9 augustus 2014), al beweert hij dan wel dat het er alleen om gaat de yihadisten af te remmen en dat hij niet van plan is grondtroepen te zenden. Dat sluit echter beslist niet uit dat misschien wel bendes van Blackwater (tegenwoordig Academici) ingezet gaan worden.

Hoewel... Kennedy was ook niet van plan grootschalig troepen in te zetten in Vietnam, maar zijn opvolger Johnson besloot om wél een grootschalige oorlog in Vietnam te gaan voeren (misschien was Kennedy wel vermoord, omdat hij dat niet wilde!), met een enorme humanitaire ramp tot gevolg, die pas ruim tien jaar later beëindigd werd onder president Nixon ("Tricky Dicky", bekend van het Watergate-schandaal). Het zou dus net zo goed kunnen dat Obama tóch, onder druk van wie dan ook, op een gegeven moment toch nog zal besluiten grondtroepen te zenden, al zal hij dan wel -uit propagandistische overwegingen- spreken van een "humanitaire interventie" en niet van een "oorlog".

In ieder geval dunkt mij dat het verschil tussen Obama en Bush niet bijster groot is. Beiden zijn duidelijke vertegenwoordigers van het Verengdestaatse kapitalistische kolonialisme.

zondag 10 augustus 2014

TV-problemen door 4G! Goed nieuws?

Nadat in Den Helder 4G is geactiveerd (jeweetwel, voor supersnel mobiel telefoneren, enzo) kunnen veel inwoners nauwelijks nog TV-uitzendingen volgen. Gemeenteraadslid Frans Klut is ervan overtuigd dat dit ook een landelijk probleem is (Webwereld, 8 augustus 2014). Dat zal nog wat worden, wanneer 4G vanaf september in heel Nederland beschikbaar is.

Dat lijkt in eerste instantie uitstekend nieuws voor de geestelijke volksgezondheid. Niemand heeft nu immers nog een excuus (of rechtvaardiging?) om naar reclameblokken, gewelddadige films, superflauwe series of zichzelf verrijkende en verheerlijkende zogenaamde beroepssporters te kijken, "omdat ze anders de volgende dag niet met collega's kunnen praten" over de zooi die ze de vorige avond gezien hebben. 
Dit betekent dat mensen weer met elkaar kunnen praten over wat er om hen heen gebeurt; dat ze wat meer van de krant kunnen lezen dan alleen de koppen, zodat ze zich wat beter (minder slecht) op de hoogte kunnen stellen van wat er in Nederland en in de rest van de wereld gebeurt dan de staatspropagandamachine van het NOS Journaal ons probeert wijs te maken. En misschien heeft men dan ook weer meer tijd om eens naar een museum te gaan of een boek te lezen... Boeken in overvloed en voor iedere smaak, dus maak maar vast een lijstje van wat je allemaal wilt gaan lezen!

Helaas, dit klinkt mooi, maar ik ben ervan overtuigd dat de Haagse Bluffers de problemen wel zullen oplossen (uiteraard moeten WIJ daarvoor dan weer wel extra belasting ophoesten), want het is van het grootste belang voor de Nederlandse (en Europese) Roverheid dat wij NIET met elkaar praten, dat wij GEEN boeken lezen en dat wij NIET meer informatie krijgen dan ons door de gelijkgeschakelde pers en vooral door het NOS Journaal voorgeschoteld wordt. Stel je immers maar eens voor dat de Nederlandse bevolking ineens wakker wordt en beseft dat ze al decennia belazerd wordt door de kapitalistische / neoliberale politici - al zijn die ook alleen maar stromannen van de Kapitalistische Internationale (en Bilderberg).

Maar, zolang als de 4G-storing nog niet is opgelost: neem mijn advies ter harte en koop een boek of loop eens bij de Openbare Bibliotheek binnen. Boeken hoeven niet duur te zijn: elke boekhandel heeft aanbiedingen, en niet alleen bij opruimingen. En bij de meeste kringloopwinkels heb je een overweldigend aanbod aan goedkope nieuwe en oude boeken .

vrijdag 8 augustus 2014

Meten met twee maten (overgenomen artikel)

Het volgende artikel is afkomstig uit Rode Morgen van augustus 2014:

Wie teveel uitkering ontvangt moet dat terug betalen. Dat is niet zo raar. Maar met ingang van 1 januari 2013 betaal je op grond van de Fraudewet ook nog eens een boete ter hoogte van het teveel ontvangen bedrag als je aan UWV, SVB of Sociale Dienst niet de juiste inlichtingen op de juiste wijze hebt verstrekt. Nou is de sociale wetgeving nogal ondoorzichtig en de bureaucratie is soms niet te overzien, dus met die inlichtingenplicht kun je snel in de fout gaan. De Fraudewet is onverbiddelijk. De hoge boeten kunnen mensen voor jaren verder in de financiële problemen drukken.

Zwartspaarders, die hun vermogen voor de fiscus verborgen houden, konden van september 2013 tot juli 2014 hun zwarte geld boetevrij bij de belastingdienst melden. Verschil moet er zijn. Daarna volgt tot juli 2015 een boete van 30% van de ontdoken belasting en daarna is (en blijft) dat 60%.

Mooie regelingen voor rijke zwartspaarders, zware straffen voor arme uitkeringstrekkers. Dat is meten met twee maten. Alleen al aan deze regeling is te zien dat de rijken regeren en de armen daarvoor opdraaien. De één vergist zich en krijgt een monsterlijke boete, de ander licht jarenlang de belasting op, maar komt er zonder boete van af.

In de tien maanden van september 2013 tot juli 2014 hebben 12.000 zwartspaarders zich gemeld. Ze hebben 6,5 miljard aan zwart vermogen gemeld, dat is gemiddeld ruim een half miljoen per persoon. Over dat bedrag moest alsnog 75 duizend euro belasting betaald worden. Als je zo rijk bent dan kun je dat lachend betalen. Je vraagt je af hoeveel zwart geld er nog verborgen wordt gehouden. De 6,5 miljard die nu tevoorschijn is gekomen lijkt slechts het topje van de ijsberg.


Voor een jaarabonnement (€ 6,80) of een steunabonnement (€ 11,35) op de Rode Morgen kun je contact opnemen met de redactie (eventueel ook per telefoon: 010 4199054). Ook bestaat de mogelijkheid -zonder verplichtingen- een proefabonnement te nemen voor drie maanden.

Aanvulling over fraude-schandalen in Spanje...

Gisteren maakte ik in een ander artikel melding van de zaak Gürtel, waarmee de Spaanse (post-)fastische partij PP (die in Spanje nagenoeg ongehinderd aan de touwtjes trekt) zijn klauwen flink bevuild heeft.

Dat betekent echter niet dat dit de enige politieke partij is die di- of indirect verantwoordelijk is voor financiële schandalen. Ook de Spaanse "socialisten" (die net zo socialistisch zijn als de Nederlandse PvdA, dus volstrekt niet, want even neoliberaal) hebben ervaring met dit soort misdaden. Een "fraai" voorbeeld daarvan is de fraude rond Catalunya Caixa (zie El País van 23 juli 2014), waarbij ruim 12 miljard Euro aan belastinggeld (zeg maar uit de zakken van de belastingbetalers gestolen geld) nodig was om de bodemloze put te dempen, die onder verantwoordelijkheid van directeur Narcis Serra (leider van de Partit Socialista de Catalunya, de Catalaanse afdeling van de PSOE, de "Spaanse Socialistische Arbeiderspartij", de Spaanse PvdA) gecreëerd was. Overigens spreken andere bronnen over een gat van 12,6 miljard Euro of zelfs 12,8 miljard (El Jueves van 30 juli 2014).

donderdag 7 augustus 2014

Leuk nieuws voor de arbeidersklasse in de EU en andere VS-satellieten

Rusland heeft besloten te reageren op de halfslachtige boycot-blufferij van de VS en hun slaafstaten -de EU, Canada, Australië en Noorwegen- (de Volkskrant vandaag). Terwijl de  boycot-maatregelen van de oorlogszuchtige VS en hun meelopers nauwelijks invloed hebben op de Russische economie, snijdt het Russische importverbod wél zwaar in de "westerse economie". Dat betekent dat er Spaanse olijven, Franse wijn, Nederlandse kaas en nog een heleboel andere producten niet naar Rusland uitgevoerd kunnen worden. (Volgens het Volkskrant-artikel exporteerde Nederland in 2013 voor in totaal ruim 600 miljoen euro naar Rusland, voor wat betreft de nu getroffen artikelen).

De andere kant van dit probleem (voor tuinbouwers en veeboeren) is dat de prijzen voor die producten in Nederland en elders -volgens de kapitalistische wet van "vraag en aanbod"- noodgedwongen zullen moeten dalen. Goed nieuws dus voor de arbeidersklasse en andere uitgebuiten in de EU en elders.

De Haagse bluffers onder leiding van Rutte en Samsom zullen natuurlijk wel beginnen te jammeren dat er door dit importverbod nieuwe tekorten gaan ontstaan in Nederland, waardoor weer meer geld uit de zakken van de gewone bevolking zal moeten worden gestolen ("bezuinigd" in Nieuwspraak), maar ik hoop dat de Nederlandse bevolking nu EINDELIJK eens begrijpt dat het intussen méér dan genoeg is geweest. Als er geld gevonden moet worden voor de gevolgen van deze koloniale oorlogspolitiek van het kapitalistische 'westen', dan moet dat maar uit de zakken komen van degenen die verantwoordelijk zijn voor die politiek en die ervan profiteren (bankiers, olieboeren, fabrikanten van wapens en ander oorlogstuig en werkgevers in het algemeen, die gebaat zijn bij nog meer goedkope arbeiders, nu uit Oekraïne).

WEG MET HET KAPITALISME/NEOLIBERALISME!!!

Over Pol Pot, Franco, Bush, Obama & Ebola

BBC News meldde eerder vandaag dat twee belangrijke leiders van het dictatoriale régime van Pol Pot, dat in de jaren 1975-1979 verantwoordelijk was voor zo'n twee miljoen doden (door uithongering, fysieke uitputting of executie), Nuon Chea (88) en Kheiu Samphan (83) door het VN-tribunaal voor Cambodia voor misdaden tegen de mensheid (*) veroordeeld zijn tot levenslange opsluiting.

Daartegenover is er nog steeds (in Spanje althans) NIEMAND gestraft of zelfs aangeklaagd voor de misdaden gepleegd tijdens de staatsgreep tegen de wettelijke regering van Spanje, de daarop volgende burgeroorlog (1936-1939) en de daarop volgende dictatuur (1939-1976). Sterker nog, veel van de hoofdpersonen uit Franco's régime en hun kinderen hebben in Spanje nog tientallen jaren na zijn dood belangrijke functies vervuld. Wie daarentegen wél nog steeds zwaar vervolgd worden zijn degenen die actief gevochten hebben tegen de dictatuur van Franco (met name de Baskische ETA), aan wie nooit een serieus aanbod is gedaan om tot een oplossing te komen.

Het aantal slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog loopt in de honderdduizenden, maar, terwijl door de wettelijke republikeinse regering alle slachtoffers nauwkeurig geregistreerd zijn, heeft het régime van Franco daarvan helemaal geen registratie bijgehouden.
Volgens "Jueces para la democracia" ["Rechters voor de democratie"] is Spanje "het tweede land van de wereld, na Cambodia, met het hoogste aantal slachtoffers van gedwongen verdwijningen, wier resten niet teruggevonden noch geïdentificeerd zijn". (El País van 9 october 2013).

Maar ja, het huidige - (post)fascistische - régime van de directe erfgenamen van Franco (de Partido Popular) heeft het véél te druk met het sponsoren van bankdirecteuren, grootschalige fraude-schandalen (zoals o.a. de zaak Gürtel), het kapotprivatiseren van allerlei instanties, zoals de kort geleden voor een bedrag van 130 miljoen euro volledig (alle documenten vanaf 1870) gedigitaliseerde Burgerlijke Stand (zie Público van 4 juli dit jaar) en het uithongeren van de Spaanse bevolking - wat dat betreft doen ze in Spanje beslist niet onder voor de Nederlandse "democratische" dictatuur van Rutte & Samsom.

En dan probeert het Spaanse régime nu ook nog de extreem besmettelijke ziekte Ebola in Europa te verspreiden door een met die ziekte besmette missionaris uit Liberia naar Europa over te laten brengen (zie Het Laatste Nieuws van vandaag). Met name een missionaris zou het toch niet erg moeten vinden dat hij bij en door zijn 'gezegende' werk, de verspreiding van het "ware geloof", zijn leven kan geven voor zijn god... en zou toch zeker niet (moeten) willen dat anderen diezelfde enge ziekte oplopen?
Overigens zou volgens het artikel in Het Laatste Nieuws het Verengdestaatse régime ook al een Ebola-patiënt gerepatriëerd hebben.


Voor wat betreft misdaden tegen de mensheid...: wanneer worden Bush, Blair, Obama, Balkende & Bos, Rumsfeld, Chaney en al die andere oorlogsmisdadigers eindelijk eens vervolgd? Tenslotte waren ze er ook vlug genoeg bij om Milošević en Karadžić te vervolgen, terwijl de misdaden waarvan zij beschuldigd werden (hoe erg die beslist ook waren) in het niet vallen bij de slachtoffers veroorzaakt door de oorlogen die de Verengde Staten (met hun marionetten in de diverse NAVO-landen) gevoerd hebben en nog voeren...
Datzelfde geldt overigens ook voor dat gespuis in Israel dat maar niet ophoudt met het uitmoorden van degenen die in Palestina woonden toen de zionisten in 1946 hun land begonnen te bezetten.

(*) begin alsjeblieft niet over de formele naam voor die misdaden (misdaden tegen de "menselijkheid"), want elke misdaad is onmenselijk en dus tegen de menselijkheid... onverschillig hoe de officiële vertalers dan ook beslist hebben de Engelse term "crimes against humanity" te vertalen...

woensdag 6 augustus 2014

Wie zijn er BIJ Oekraïne, en wie erIN?

Vandaag kopt NRC/Handelsblad dat er wel 20.000 Russische manschappen BIJ de Oekraïense grens staan. Dat betekent dus dat ze zich NIET in Oekraïne bevinden!

Intussen zitten er al wel Verengdestaatse militairen IN Oekraïne, zoals ik enkele dagen geleden al meldde aan de hand van de onderstaande video-opname:Overigens zouden er volgens de blog Herstel de Republiek in Oekraïne inmiddels al Verengdestaatse militairen "gesneuveld" zijn, maar daarvan heb ik verder nog nergens aanvullende informatie kunnen vinden. 

Het zou de "kwaliteitskrant" NRC/Handelsblad sieren, als deze zich niet zo blindelings zou houden aan de wensen van het Nederlandse marionettenrégime, dat zich er alles aan gelegen laat liggen om de belangen van de VS (en hun vreemdelingenlegioen, de NAVO) -letterlijk- te vuur en te zwaard te verdedigen.

Met dank aan de wanpolitiek van de dombo's rond Balkenende (& Bos) en Rutte (& Samsom)

Volgens de Volkskrant van vandaag zijn er steeds meer afgestudeerden die hun studieschuld niet kunnen afbetalen. Dat belooft wat, wanneer binnenkort de studiebeurzen vervangen worden door een studielening. Inderdaad, dan kunnen (durven) écht alleen patsers (nuttelozen, zoals bankdirecteurs, grootaandeelhouders, vele
politici of afstammelingen van slavendrijvers) het zich nog permitteren hun kinderen te laten studeren. En zo komen we dan vanzelf terecht in de droommaatschappij van de VVD (en andere neoliberale partijen): een bovenklasse van leeglopers met uitpuilende bankrekeningen, en een onderklasse van arbeiders zonder rechten. Dan zijn we weer terug in de slaventijd. Dat zal Balkende Ellende nog wel leuk vinden, kan hij weer lekker nat dromen van de VOC.

Ik hoop dat bij volgende verkiezingen jongeren (en ook ouderen!) hier rekening mee houden als ze een keuze moeten maken op welke partij te stemmen...

In feite is dat heel gemakkelijk, want er blijft eigenlijk maar partij één over (en zelfs daar heb ik nog enkele bedenkingen bij), de SP, de enige partij die niet met een dubbele agenda iedereen wijs probeert te maken dat het binnenkort beter gaat met de economie, en dat de economie voorzichtig aan het "opkrabbelen" is, terwijl ze alleen maar steeds meer geld bij de arbeidersklasse willen stelen om de bankrekeningen van de grootkapitalisten nog verder te spekken...