zaterdag 16 september 2023

Gaan wij werkelijk Rutte missen?

Mark Ratte heeft het gepresteerd bij zijn laatste persconferentie te beweren dat wij hem nog zullen missen (zie Brabants Dagblad van gisteren).

Ik kan me beslist niet voorstellen dat er nog iemand in of buiten Nederland is die hem ooit zal missen, misschien zelfs zijn eigen omgeving niet.
Wat mijzelf betreft kom ik er graag voor uit dat IK hem in ieder geval niet zal gaan missen, noch dat ik hem ooit -met terugwerkende kracht- de laatste 50 jaar  gemist zou kunnen hebben.

Rutte missen? Ja, als koude kak van een boer (veefokker) met kiespijn!

dinsdag 5 september 2023

Zijn er ook argumenten ten gunste van privatisering?

Eigenlijk vanaf de invoering -of eindelijk het bedenken- van de Zorgverzekeringswet (lees: ZorgverZIEKeringswet) in 2005 (of hoeveel eerder al in achterkamertjes?) met dank aan de -uiteraard leugenachtige- VVD-er Hans Hoogervorst (de zorg zou goedkoper worden, en uiteraard beter) loop ik rond met de vraag wat er eigenlijk voor argumenten zijn ten gunste van privatisering. En uiteraard is de bemoeienis van de EU (de vroegere Europese Economische Gemeenschap) geen reden om er dan maar van uit te gaan dat privatiserig gunstig is.

Ik heb maar één argument kunnen bedenken -en dat is een heel slecht argument- namelijk het bijvullen van de overvolle bankrekeningen van veel nuttelozen in de samenleving (lees: naast-elkaar-leving) de dikke tussenlagen van managers (letterlijke vertaling: regelaars, dus ritselaars) en aandeelhouders.

De gevolgen laten zich alom zien. Zo meldt de Volkskrant vandaag dat er steeds meer mensen zijn die de dupe worden van in de problemen zittende zorginstellingen.
Ook zijn er de laatste jaren steeds meer ziekenhuisbedden verdwenen, omdat ze volgens berekeningen niet nodig zouden zijn, maar in werkelijkheid om de kosten te verlagen, dus de winst voor de aandeelhouders te verhogen. Ten tijde van de door de (kennelijk slecht geprogrammeerde!) algoritmen niet verwachte Corona-crisis leverde dat talloze problemen op, en ongetwijfeld ook onnodige doden.
Dit jaar zijn er ziekenhuizen die bepaalde operaties niet meer kunnen uitvoeren, omdat ze er niet genoeg "ingekocht" hebben bij de Zorgverziekeraars.

Maar ook, de Roverheid wil dat we de auto laten staan (en doet haar best om autorijden alleen voor de nuttelozen van de maatschappij mogelijk te houden) door torenhoge accijnzen te heffen op de door het kartel van de OPEC én door de olieboeren torenhoog gehouden olieprijzen. Anderzijds vindt de NS dat de treinprijzen nog maar verder verhoogd moeten worden (de Volkskrant van 1 juli), omdat er te veel mensen met de trein reizen. En uiteraard gaat de winst naar de aandeelhouders (bij de NS is dat de kapitalistische staat der Nederlanden) en de managers: directeur Koolmees vangt (en niet verdient, zoals de Volkskrant dat noemt), bijna een half miljoen per jaar - wat hij verdient zou misschien gevangenisstraf zijn, of ontslag zonder recht op een uitkering).

Eigenlijk is dit korte verhaal al duidelijk genoeg. Het neoliberale kapitalisme moet verdwijnen, en worden vervangen door een maatschappij waarin alles gebeurt met het welzijn van ALLE mensen voor ogen. Geen winst voor nuttelozen en kosten eerlijk verdeeld, dus dikke belastingen voor grootgraaiers en voor multinationals. NIEMAND meer inkomen dan de Balkenende-norm - en dat geldt niet alleen voor inkomen uit arbeid (aangezien de nuttelozen niet werken, zouden die daarbuiten vallen) maar ook voor winsten (in welke vorm dan ook).

NEE, ik bedoel hiermee niet een maatschappij zoals in de voormalige Sovjet-Unie of in Noord-Korea (en uiteraard ook geen op Noord-Koreaanse leest geschoeide verplichte 'koningsspelen'!), maar een maatschappij, waarin ten minste de instellingen en bedrijven die het Algemeen Nut dienen (zoals energie- en openbaar vervoers-bedrijven, de gezondheids-, ouderen-,  jeugdzorg en de GGZ. en ook bibliotheken en dergelijke) in handen van de overheid zijn of van openbare coöperaties - waardoor die niet  kostendekkend hoeven te zijn, maar behoeftedekkend; eventuele hogere kosten worden opgevangen door subsidiëring uit de openbare middelen.

maandag 4 september 2023

Perscensuur in Nederland?

Het Algemeen Dagblad (en andere kranten van hetzelfde persconglomeraat, verwezen in hun 'newsletter' (zoals die e-mails in het Nederlands kennelijk genoemd moeten worden) van vandaag, naar een artikel over Bernhard jr., die miljoenen zou krijgen voor de opvang van Oekraïners met als ondertitel «Waarom zoveel geld naar pandjesprins?».

Helaas, in de betreffende kranten kwam ik niet verder dan dat de "pagina niet gevonden [kon] worden", met een 'grappige' tekening erbij of iemand "even heel rap [kan] gaan zoeken".

Eerlijk gezegd ben ik bang dat de RVD (Rijksdienst voor Desinformatie) ervoor gezorgd heeft dat dit artikel in een zwart gat verdwenen is. Maar misschien is er heel toevallig precies bij dat artikel ergens een storing opgetreden, en staat het morgen alsnog op de betreffende webpagina's. Als dat zo is, zal ik het hier ook even melden! Zo sportief ben ik dan ook wel weer.

P.S. Gelukkig heeft Welingelichtekringen het bericht meteen gezien in het Algemeen Dagblad en zoëven was het daar nog te lezen, zodat je het hopelijk daar toch nog kunt raadplegen.


Aanvulling: Het Algemeen Dagblad heeft een rectificatie geplaatst met betrekking tot het artikel, waarover ik gisteren schreef (zie hierboven). Ik kan het me niet voorstellen, maar de club waarvan de pandjesprins deel uitmaakt heeft "het pand aan de Wassenaarseweg gratis ter beschikking [gesteld] voor de opvang van vluchtelingen". Als ze nu ook nog de huur van hun woekerpanden in overeenstemming brengen met de feitelijke waarde, wil ik hen eventueel aan de paus van Rome voorstellen voor zaligverklaring.

zaterdag 2 september 2023

Verdere verenging in de gezondheidszorg...

De Gelderlander meldt vandaag dat een Tiels ziekenhuis vijftien vertaalapparaten heeft (en gebruikt, neem ik aan), voor meer dan zeventig talen.

Ik vind dit -als vertaler (nee, niet omdat het mijn inkomen in gevaar brengt, want ik ben grotendeels gepensioneerd)- een akelige ontwikkeling. Andere vertalers zullen daar m.i. niet anders over denken (behalve natuurlijk als ze zelf van die vertaalapparaten verhandelen). Het gaat niet alleen om talen op academisch niveau, maar ook een veelvoud aan dialecten, en dan moet ook nog rekening gehouden worden met mensen die foute of 'nieuwe' woorden gebruiken (zoals in het Nederlands vaak "vergelijk" in plaats van "vergelijking", of "gaaf" voor "leuk".

In eerste instantie dacht ik dat dat soort dingen nog wel op vacantie gebruikt zouden kunnen worden, maar stel je voor dat iemand in een Spaanse kroeg "een shotje" besteld, en de ober ziet dat de klant vraagt om een "tiro", waarbij de klant meteen een kogel door zijn hoofd krijgt.

Ik vrees dat de risico's van de dubieuze praktijk van vertaalapparaten op de koop toegenomen worden; het feit dat de managers (die geen werkelijk verstand van vertalen hebben) vooral oog hebben voor de besparing, omdat geen échte vertalers meer ingeschakeld hoeven te worden.

VVD: Nieuw leven (meer dood?) in dienstplicht

Tot mijn verbazing wil de VVD (zie het Brabants Dagblad van gisteren) de ¨militaire dienstplicht nieuw leven inblazen¨.  Hierbij pleit deze partij voor een ¨vrijwillige dienstplicht¨. Nou heb ik bij de VVD altijd veel graaizucht gezien, maar nog nooit erg veel intelligentie, dus de paradoxale (of gewoon tegenstrijdige) combinatie van de begrippen ¨vrijwillig" en ¨plicht" vind ik daarbij niet eens meer vreemd. Onbegrijpelijk blijft die uiteraard wel.

Trouwens, ook de kop die het heeft over "nieuw leven" met betrekking tot het stimuleren van deelname aan een moorddadige bende roept ook meer vragen op dan in het artikel zelfs maar enigszins beantwoord worden!


De enige manier om de wereld veiliger te maken is de legers op te heffen en te vervangen door binnenlandse beschermingseenheden (zoals de nooit volledig uitgevoerde Bescherming Burgerbevolking na de Tweede Oorlog). Ik heb overigens weinig hoop dat een dergelijke mening ooit door regeringen zal worden uitgedragen, want de georganiseerde wapenindustrie - en de kolonialistische politiek van het neoliberalisme zal dat nooit toestaan!
Maak het leger leger - Het Geheugen

zaterdag 19 augustus 2023

Leuk bedacht, Lisa Westerveld, maar vooral een krakkemikkerig sophisme!

 In de Gelderlander van eergisteren, 17 augustus 2023, staat een interview met Lisa Westerveld, die te kennen geeft bij de komende verkiezingen graag "hoog op de GroenLinks/PvdA-lijst" te willen komen,want ze ziet "nieuwe kansen voor links ".

Helaas maakt ze een paar denkfoutjes. Misschien komt dat door haar jeugd (afgaande op de foto bij het artikel), waardoor ze simpelweg nooit geconfronteerd is met échte linkse politiek. Tenslotte is de socialistische regering van Salvador Allende in 1973 (op 11 september) met steun van en geïnspireerd door de CIA uitgemoord door Augusto Pinochet.

De voorloper van de PvdA, de SDAP was vóór de Tweede Oorlog een redelijk linkse sociaaldemocratische partij, maar na die oorlog werd die partij tengevolge van de Verenigdestaatse angst voor het communisme aangepast, werden de linkse kantjes van de SDAP afgevijld en werd zij omgenoemd naar PvdA. Houd er daarbij rekening mee dat PvdA voluit "Partij van de Arbeid" (in feite dus "van de productie") en niet "Partij voor de Arbeiders" heet!
Ondanks het feit dat het enige georganiseerde verzet in de oorlog juist door de CPN (toen nog CPH geheten) werd geboden, hebben de Nederlandse régimes na de oorlog de Verenigdestaatse angst voor "het" communisme breed omarmd en de CPN (en communisten) zoveel mogelijk dwarsgezeten. De PvdA is zeker na de opmerking van Wim Kok (van wiens naam het woord 'kokhalzen' afgeleid zou kunnen zijn) over het "afschudden" van de "ideologische veren" van de PvdA, nog maar weinig socialistisch, en zelfs sociaaldemocratisch te vinden, in feite alleen nog de in de publicaties van de partij gebruikte terminologie, die soms nog wat arbeideristisch klinkt. Desondanks wordt de PvdA in de grotendeels gelijkgeschakelde Nederlandse pers nog steeds aangeduid als "de socialisten". Hetzelfde geldt overigens ook in de meeste West-Europese landen bij de zusterpartijen van de PvdA.

En GroenLinks heeft inderdaad het begrip "links" in haar naam opgenomen, maar dat maakt er nog geen linkse partij van. GroenLinks is in 1990 gefuseerd uit vier kleine, min of meer linkse partijen, de CPN, PSP, PPR (een linkse afscheuring van het CDA) en de EVP. Tot mijn spijt heb ik (als in feite afgedankt lid van de PSP) één maal op GroenLinks gestemd, maar het bleek me al snel dat GroenLinks misschien nog net de linksiteit van de brave PPR haalde.

En intussen zijn de PvdA en GroenLinks verworden tot neoliberale partijen, die soms proberen wat cosmetische linksachtige voorstellen te doen...

En een even grote denkfout is eigenlijk, wat Lisa ook zegt, dat "Als zoveel mensen rechts stemmen, heeft links iets niet goed gedaan.” Dat lijkt misschien wel zo, maar dan ontgaan haar ook ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de dramatische afbraak vanaf het régime van Ruud Lubbers (en eigenlijk al onder Van Agt) van de na de oorlog opgebouwde sociale zekerheid - en vooral de verslechteringen in het onderwijs in alle "westerse" landen spelen. Denk hierbij aan het Bologna-proces uit 1999 voor het hoger onderwijs. En denk in Nederland met name aan de invoering in 1968 van de  de Mammoetwet, voor het voortgezet onderwijs). Het onderwijs leidt tegenwoordig niet meer op tot mensen die ZELF kunnen NADENKEN, maar tot trouwe consumenten, die zich druk maken om hun toekomstige carrière binnen het neoliberale consumisme. 

Om te voorkomen dat mensen misschien toch nog eens in de verleiding zouden komen om zelf na te gaan denken, wordt dat nagenoeg onmogelijk gemaakt door het enorme aanbod van bewegende beelden met nieuwsbulletins zoals van NOS en RTL, met "nieuws" van o.a. het ANP (lees: Algemeen Nederlandse Propagandabureau) dat waar nodig extra wordt bijgekleurd door de RVD (lees: Royalistische VerdraaiingsDienst). En daarnaast is er natuurlijk op talloze zender (Bruce Springsteen zong het jaren geleden al: "59 channels and nothing on") onzin te zien, die iedereen geacht wordt te willen zien, zoals eindelozen soapseries over Goede en Slechte dagen en allerlei "interessante" «reality-shows», en natuurlijk allerlei over dingen die worden voorgesteld als "sport", maar die vooral dienen om een paar mensen boordevolle bankrekeningen op te leveren. Denk aan Voetbal, Formule1 (en andere formules), tennis, Tour de France, Olympische spelletjes, enz., kortom een moderne variatie op het oude "Brood en Spelen" (Panem et circenses) zoals de oude Romeinen dat noemden). En dat allemaal gelardeerd met reclameblokken waarin we kunnen zien wat andere mensen allemaal (kunnen) kopen aan onnodige zooi en wat wij dus ook maar moeten aanschaffen.
En vergeet ook niet de jaarlijkse, op Noord-Koreaaanse leest geschoeide,  'koningsspelen', waaraan schoolkinderen verplicht moeten meedoen.

Teneinde de stemgerechtigden te overtuigen om te gaan stemmen, worden er stemwijzers (stemdommers?) aangeboden - die mij al diverse malen op rechtse partijen probeerden te laten stemmen. En natuurljk de verkiezings-"debatten", waarin sommige partijleiders enkele minuten de tijd krijgen om wat kreten te slaken, waarop de andere dan ook nog enkele minuten mogen reageren. Het is in Nederland kennelijk ook niet meer duidelijk wat onder een debat verstaan moet worden. In dat verband mag ik graag verwijzen naar bijv. de verkiezingsdebatten in Spanje, waar partijleiders urenlang debatteren over hun programma's - waarmee ik overigens niet wil zeggen dat de politiek als zodanig in dat land beter is dan in Nederland... En die debatten op de Spaanse TV draaien ook veelal om de hete brei heen, maar in die vorm horen debatten althans opgezet te worden.

Kortom, Lisa, zoek eens een Openbare Bibliotheek op, wanneer die bij jou ook nog serieuze boeken op voorraad heeft en niet alleen romans van Lucinda Riley en soortgenoten, en bestudeer eens wat voor ideeën er in het verleden op politiek gebied beschreven zijn en wat "de politiek" daar in de laatste 2½ eeuw mee gedaan heeft.

zaterdag 29 juli 2023

Prijsstijgingen? hier dus niet!

Ik kreeg net een mailtje met als kop de volgende afbeelding:

Ik zeg er maar niet bij welke supermarkt het is, want anders is er voor mij volgende week niets meer te halen. Stel je voor 400 producten voor € 0,0025 per stuk!