woensdag 31 maart 2021

SNOEIEN OM TE GROEIEN? (Corona en het onmenselijke neoliberalisme)

 Overgenomen uit Socialisme.Nu, (gepubliceerd op 24 maart 2021):

De lobbygroep Herstel-NL heeft de afgelopen maand veel stof doen opwaaien met hun campagne voor het zo snel mogelijk opheffen van de lockdown. Volgens dit onrealistische ‘plan’ moeten we zo snel mogelijk het leven van voor corona weer oppakken en kunnen we daarbij best de levens van kwetsbaren en ouderen opofferen.  

Herstel-NL bestond uit economen, ondernemers en medici, die met hun campagne meteen al een reactie van Rutte wisten uit te lokken. De initiatiefnemers zijn de mensen die vaker als spreekbuis van het kapitaal fungeren, zoals econoom Barbara Baarsma en internist Evelien Peeters, die dijkwijls bij coronacomplotgroepjes te zien is. Herstel-NL is inmiddels zo goed als ter ziele. Baarsma trok zich terug, net als voormalig CPB-baas Coen Teulings en econoom Bas Jacobs. Desondanks wordt de mediacampagne doorgezet.

Het plan dat Herstel-NL voor ogen heeft, houdt in dat de kwetsbaren van de samenleving gesegregeerd moeten gaan leven, zodat de ‘normale’ samenleving weer opgestart kan worden. Het is onmogelijk en onwenselijk om een groep mensen te scheiden van alle anderen. Met het opheffen van de lockdown zal het virus meteen los gaan en ook deze kwetsbare groep bereiken. Daarbij zijn het niet alleen ouderen en anderszins kwetsbaren wier gezondheid wordt getroffen door corona.

Dit soort argumenten doet al sinds het begin van de pandemie de ronde. Marianne Zwagerman pleitte afgelopen zomer al voor een versoepeling van de gezondheidsmaatregelen zodat ‘het dorre hout wordt gekapt’.

Lees het volledige artikel op: https://socialisme.nu/snoeien-om-te-groeien/

 

dinsdag 30 maart 2021

Goed verhaal, Cohen, maar wat bedoel je werkelijk?

 Job Cohen heeft in een interview in de NRC van 26 dezer te kennen gegeven dat, wat hem betreft, de PvdA, GroenLinks en de SP "in één keer, bam, in één fractie [gaan] zitten met z’n allen". Dat klinkt heel leuk, en ik heb iets dergelijks jaren geleden ook al eens voorgesteld op een ander forum.

Mijn idee was een verkiezingslijst, bijvoorbeeld met een naam als «Linkse Lijst», waarin de leden van de "linkse" partijen zijn opgenomen. (Ik heb "links" tussen aan aanhalings- en sluittekens gezet, omdat er naar mijn idee in Nederland geen werkelijk linkse parlementaire partijen bestaan, hoogstens partijen die in meerdere of mindere mate sociaaldemocratisch zijn.) Een eerste voordeel van zo'n gecombineerde «Linkse Lijst» is in ieder geval dat er minder risico is van verloren restzetels.

De volgorde van de kandidaten wordt dan bepaald aan de hand van het aantal zetels in het zittende parlement: Een kandidaat van de partij met de meeste zetels in het zittende parlement komt op de eerste plaats, op de tweede plaats een uit de partij met het tweede hoogste aantal parlementszetels, en zo verder met de andere "linkse" partijen. Daarna weer in dezelfde volgorde leden van deze "linkse" partijen. De deelnemende partijen kunnen zelf uiteraard de volgorde van hun eigen kandidaten bepalen.
De betreffende partijen hebben hun eigen partijprogramma, zodat de kiezers kunnen kiezen voor hun "eigen" partijkandidaten, die uiteraard hun partijprogramma zullen hanteren bij hun parlementaire activiteiten.
De deelnemende partijen kunnen ook een overkoepelend programma overeenkomen voor de «Linkse Lijst», waarvan de punten in ieder geval voor alle kandidaten op de lijst moeten gelden.

Ik hoop daarbij dat dit niet uiteindelijk leidt tot een kliekjespartij zoals GroenLinks, waarin ik na de fusie van PSP, CPN, PPR en CVP eigenlijk alleen nog wat van de PPR aantrof, dus ik hoop dat de in de «Linkse Lijst» gecombineerde partijen zich daarvan bewust zullen zijn!

En dan verder wat Job Cohen betreft: ik weet niet of ik hem serieus kan nemen, want vóór de verkiezingen in 2010 had hij gesteld te streven naar een "zo progressief mogelijk kabinet", terwijl hij na de verkiezingen pertiment geweigerd had met de SP te spreken, terwijl dat toch de linksste partij was! Zie hierover de laatste alinea van mijn artikel Nog meer electorale contractbreuk... van 1 juli 2010. Maar goed, dat was ruim 10 jaar geleden, dus het is best mogelijk dat hij inmiddels begrepen heeft dat dat toen toch niet zo slim was geweest...

donderdag 18 maart 2021

Wel of niet doorgaan met het AstraZeneca-vaccin?

 Naar aanleiding van de in diverse landen geconstateerde problemen met het AstraZenaca-vaccin (bloedstolsels en immuniteitsproblemen) is in een aantal landen de toediening van dit vaccin opgeschort.

Het EMA (het Europese Medicijnbureau) heeft inmiddels geconcludeerd dat het AstraZeneca-vaccin "veilig en effectief" is (zie De Tijd van vandaag).
Desniettegenstaande geeft mevrouw Emer Cooke van het EMA toe dat, ofschoon een oorzakelijk verband tussen het AstraZeneca-vaccin en de geconstateerde problemen niet te bewijzen is, het ook niet uitgesloten kan worden dát er een oorzakelijk verband bestaat. Het EMA adviseert dan ook op te letten voor bepaalde symptomen ('kortademigheid, blauwe plekken, zwellingen, pijn in de borst, wazig zicht en zware hoofdpijn').

Men kan zich dus afvragen of dit vaccin werkelijk "veilig" is, zoals het EMA stelt, althans in vergelijking met de andere Covid19-vaccins, waarbij kennelijk geen problemen met bloedstolsels zijn opgetreden, althans gemeld.

De volgende vraag die dan gesteld moet worden is of het AstraZeneca-vaccin wel écht effectief is... Als we de informatie van het RIVM bekijken, zien we daar dat het vaccin van AstraZeneca een bescherming biedt van "60-80%", terwijl andere vaccins (Pfizer en Moderna) een bescherming bieden van "meer dan 90%), dus dan lijkt het me dat het AstraZeneca-vaccin aanzienlijk minder effectief is dan de andere momenteel in Nederland gebruikte vaccins.

Wat is dan de reden waarom het EMA toch beweert dat het AstraZeneca-vaccin "veilig en effectief" is, wat aantoonbaar niet klopt! Waarom moet dit vaccin dan toch blijven worden toegepast? Het zal beter zijn dan helemaal geen vaccin, maar daarmee is dan ook alles gezegd! Waarom worden bepaalde groepen (*) afgescheept met een niet bewezen veilig en bepaaldelijk niet erg effectief vaccin? Is het AstraZeneca-vaccin misschien goedkoper dan de andere vaccins (tenslotte hechten neoliberalen veel waarde aan geld - vooral in de zakken van hun kapitalistische relaties) en wordt het misschien toegediend aan groepen mensen die niet zo belangrijk zijn voor de "economie", d.w.z. het winstbejag van de grootgraaiers?

(*) Volgens informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt het AstraZeneca vaccin toegediend aan:
- "ouderen" van 60 tot 64 jaar;
- mensen met het syndroom van Down;
- patiënten met neurologische aandoeningen die invloed hebben op de ademhaling;
- mensen met morbide obesitas (met een BMI boven 40).

maandag 15 maart 2021

AstraZeneca? Bij twijfel niet doen!

 Nadat in diverse andere landen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin (tegen Covid-19) al gestaakt was, hield De Jonge afgelopen donderdag nog vol dat Nederland gewoon door zou gaan met het injecteren van dit vaccin. Daarbij werd het argument gebruikt dat het niet duidelijk was of de problemen ontstaan waren door of de toediening van de injectie. Waarom "of" en niet "en"? Als iemand met een mes gestoken wordt en na een uur overlijdt door een inwendige bloeding, is dat dan ook "na" de messteek? Ik zou zeggen, weliswaar ná, maar wél tengevolge van die messteek. En zo kan een medisch probleem, dat pas een uur (bijvoorbeeld) na injectie ontstaat, wel degelijk het gevolg daarvan zijn, dus is het ontstaan ná EN door de injectie.
In verband met dit vaccin zou het naar mijn mening zinvol en noodzakelijk zijn om het oude medische adagium «in dubio abstine!» (bij twijfel niet doen!) toe te passen.

Gelukkig (natuurlijk niet voor de slachtoffers) is intussen gebleken dat er ook in Nederland enkele mysterieuze problemen opgedoken zijn, en wil men die toch eerst uitzoeken, voordat het AstraZeneca-vaccin weer gebruikt gaat worden (zie hierover onder andere het bericht van Radar van vandaag).

Gezien de twijfels die ontstaan zijn door de in diverse landen opgedoken problemen, mede gezien de aanzienlijk geringere bescherming die het Astra-Zeneca volgens de berichten biedt, zou ik als ik minister was de hele planning van dit vaccin beëindigen. En daar komt dan nog bij dat de producent steeds maar weer de (contractueel toegezegde) leveringen beperkt, waardoor het zoïzo moeilijk is om daar een vaccineerprogramma op te baseren.

Gezien de leverproblemen lijkt het mij ook niet onredelijk om geen geld meer uit te geven aan dit twijfelachtige vaccin.
Ik vind overigens hoe dan ook dat verspild geld geen argument mag zijn om mensen daarmee een twijfelachtig vaccin toe te dienen, maar ik ben dan ook geen lid of aanhanger van de VVD of het CDA (en hun medeplichtige partijen).
Er is overigens alleen tijdens mijn leven door de diverse Roverheden al zó veel geld over allerlei balken gesmeten (denk alleen maar aan de miljarden subsidie voor de KLM-aandeelhouders!), dat de eventuele kosten voor het niet-gebruik van het AstraZeneca-vaccin daarbij in het niet vallen

En inzake geldverspilling zou ik ook nog wel even willen herinneren aan de ettelijke miljoenen (200 tot 250 miljoen volgens de Volkskrant van 7 augustus 2009, volgens latere informatie in de Spits "maximaal 700 miljoen" volgens Klink) die minister Klink had uitgegeven aan vaccins tegen de varkensgriep (die later -om mij onduidelijke redenen- Mexicaanse griep genoemd werd). Zie hierover mijn artikel Kostbare onzin-paniek voor ziekte van Rumsfeld... van 17 augustus 2009.

Hoewel: de structurele beperkingen van de overeengekomen hoeveelheden vaccins lijken mij een goede reden om het contract wegens wanprestatie te verbreken. Op die wijze kan ook worden voorkomen dat er nog mensen een injectie krijgen toegediend die niet alleen minder goed beschermt, maar ook nog eens zou kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen!

N.B.: Zojuist meldde de NRC dat ook in Duitsland de toediening van het AstraZeneca-vaccijn is opgeschort!
Volgens dit bericht moet onderzocht worden of de problemen een gevolg zijn van het vaccin, of gewoon toevallig zijn. Het lijkt mij vreemd dat sprake zou zijn van toeval, want dan zouden ze ook toevallig opgetreden moeten zijn bij de andere vaccins! Of zijn ze alleen toevallig opgetreden bij AstraZeneca, omdat dat vaccin is toegediend bij een gevoelige doelgroep? Een groep die misschien, volgens het neoliberale régime van Rutte, minder beschermd moet worden dan de rest van de bevolking? Zomaar een vraag...

Ik moet er overigens niet aan denken dat Rutte & De Jonge (en de rest van hun club (RIVM en UBP [UitbraakBeheerPloeg, die in het Nederlands kennelijk niet genoemd mag worden]) degenen die geen AstraZeneca-vaccin willen onder druk gaan zetten (zeg maar: chanteren), zo van 'als jullie geen AstraZeneca-vaccin willen' kunnen we nog niet zeggen wanneer je in aanmerking komt voor een ander vaccin, want we moeten natuurlijk eerst de mensen inenten die daarvoor geselecteerd zijn'... Eerlijk gezegd acht ik hen daartoe in staat, het zijn tenslotte mensen (Rutte & Co. bedoel ik) die vooral aan geld denken (al noemen ze dat dan "de economie"...

zondag 7 maart 2021

Vermijdbare slachtoffers door neoliberale bezuinigingen

 Alleen al in het ziekenhuis van Tilburg en Waalwijk zijn door de "corona-crisis" 6 mensen overleden en zitten minstens 68 mensen met ernstige complicaties (zie o.a. Radar op 6 maart 2021). En dat dus alleen in Tilburg en Waalwijk. Ik ben benieuwd en bevreesd voor de andere slachtoffers in de rest van Nederland.

Deze doden en andere slachtoffers zijn het gevolg van de neoliberale bezuinigingsdrift van de Nederlandse roverheden in de laatste decennia, met name in de tijd van Balkenende en Rutte, maar gedeeltelijk met medewerking van de PvdA! Door deze bezuinigingen is de gezondheidszorg niet alleen duurder geworden maar ook steeds verder uitgekleed. Overigens ook veel andere vormen van zorg.

Denk hier aan bij het uitbrengen van je stem volgende week. De SP is de enige partij die al jarenlang goede plannen heeft voor een goede gezondheidszorg heeft, maar stem in ieder geval NIET op de VVD en hun medeplichtigen (met name CDA, PCC, SGP, en ook de PvdA, ook al hebben ze de laatste tijd weer teruggegegrepen op hun socialistische woordenschat...