donderdag 1 juli 2010

Nog meer electorale contractbreuk...

Eerder was ik al zeer ontstemd door de houding van Geert Wilders, die tot op de dag van de verkiezingen volhield dat zijn partij, de PVV, onwrikbaar zou vasthouden aan de eis dat de AOW-leeftijd niet verhoogd worden. Nog geen dag na de verkiezingen bleek hij ineens dat die eis ook voor de PVV te bespreken was. Zie hierover mijn artikel Kiezersbedrog? Ik noem het contractbreuk! van 10 juni dit jaar.

Enkele weken daarvoor verweet ik PvdA-lijsttrekker Job Cohen net zo'n draaikont te zijn als zijn voorganger Wouter Bos. Nadat de vierde Balkenbende moest vallen omdat Bos volhield dat vóór het einde van dit jaar de laatste Nederlandse soldaat uit Afghanistan vertrokken moest zijn, verkondigde Cohen ineens dat er toch wel Nederlandse soldaten naar Afghanistan uitgezonden mochten worden, maar dan mocht het geen 'militaire missie' genoemd worden. Zie in dit verband mijn artikel Nederland en Afghanistan, of: epidemische draaikonterij in de PvdA van 5 mei dit jaar.

Intussen heeft ook Job Cohen zijn kiezers bedrogen. Vóór de verkiezingen gaf hij aan dat hij streefde naar een "zo progressief mogelijk kabinet" (zie bijv. in de Volkskrant van 15 maart 2010), maar intussen heeft hij al gesproken met het christenfundamentalistische CDA, met de conservatieve VVD, met de neoliberale D66 en GroenLinks, terwijl hij de enige partij die nog linkse idealen nastreeft, de SP, systematisch links heeft laten liggen. Hij heeft nu met een onzinnig smoesje bevestigd dat hij niet met de SP wil praten. (o.a. Trouw van 29 juni). Uiteindelijk is Cohen dus al net hetzelfde als Wouter 'draaikont' Bos en Wim "afschudder van ideologische veren" Kok: met de mond een linkse voorkeur belijden en intussen zijn eigen rechtse carrière veiligstellen... Ze zullen wel blij zijn, al die naïeve en goedgelovige kiezers die "strategisch" op de PvdA gestemd hebben in plaats van op de SP.

1 opmerking:

Wim Wejes zei

Ha!

vergeet de VVD niet, die op dit moment (of vanmiddag) ook haar kiezers aan het bedriegen is!