zaterdag 3 juli 2010

Groot succes van de staking van de PAME [Grieks Militant Arbeidersfront]

Tegen de smerigste methodes van het kapitaal

De ervaring is van onschatbare waarde voor de harde klassenstrijd

De succesvolle massale staking van het Militante Arbeidersfront (PAME) op 29 juni wint steeds meer aan belang, omdat zij zich geconfronteerd zag met een van de smerigste operaties tegen de arbeidersbeweging. De 11e staking van de krachten van de klassenstrijd in een periode van zes maanden verlamde fabrieken, werkplaatsen, havens, spoorstations en luchthavens in het hele land. Bij veel werkplekken werden stakersposten opgezet.

De haven van Piraeus vormde opnieuw het brandpunt van de harde klassenstrijd. De klasse-georiënteerde vakbonden van zeevarenden en ingenieurs en PAME boden krachtig weerstand en verdedigden hun staking. Ondanks de intimidatie door de sociaaldemocratische regering, reders en andere burgerlijke partijen, was de staking zeer succesvol, ofschoon de smerigste methodes gebruikt werden, zoals:
  • Rechterlijke uitspraken die de staking illegaal verklaarden;
  • Arrestatiebevelen tegen vakbondsleden van PAME en leiders van de vakbonden voor zeevarenden;
  • Een terroristische bomaanslag vóór het huis van het hoofd van PAME in Thessaloniki op de dag vóór de staking om de klasse-georiënteerde krachten te intimideren;
  • Intimidatie, onderdrukking en het gebruik van chemische middelen door de repressieve krachten van de politie en de havenpolitie. Toch konden zij niet verhinderen dat de stakers de haven binnenvoeren en de meeste daar aanwezige schepen blokkeerden, zodat ze de haven niet konden verlaten. Sommige schepen slaagden er toch in de haven te verlaten door de bemanning te bedreigen, maar zonder passagiers of voertuigen. Ze kregen daarbij de hulp van de repressieve krachten, waarbij een aantal collega's gewond werd. Ondanks de chantage van de werkgevers hebben de bemanningen van de schepen een cruciale rol gespeeld.
  • Leugens in de pers dat de PAME en stakingen schadelijk zijn voor het toerisme en niet de toename van de armoede tengevolge van de maatregelen van de overheid.
De klasse-krachten beschermden vastberaden en gedisciplineerd en met een volledig succes hun staking en de massale deelname aan de staking van tienduizenden arbeiders zorgde voor een onmiddellijke reactie.

Tienduizenden mensen namen deel aan de demonstratie van PAME bij het Parlement in Athene, evenals aan de demonstraties in 60 Griekse steden tegen maatregelen die de pensioengerechtigde leeftijd verhogen, lonen en pensioenen verlagen, het ontslagrecht liberaliseren, belastingen verhogen en de arbeid flexibiliseren, terwijl de lonen voor de komende drie jaar bevroren moeten worden en de 13e en 14e maand moeten worden afgeschaft.

Bij de demonstratie zei Yiannis Tasioulas, voorzitter van de Vakbond van Bouwarbeiders in Athene: "Ze wettigen de misdaad ten koste van onze rechten op zekerheid. Ze wettigen de misdaad van plundering van een groot deel van ons inkomen en dan beschuldigen de dieven hun slachtoffers, omdat zij tegen de dieven en de criminelen reageren vanwege die diefstal.

We reageren op deze legitimiteit door te stellen dat wetmatig is wat rechtvaardig is voor de werknemers en niet de winsten van de kapitalisten. Daarom zullen ze ons altijd tegenover zich vinden."

De PAME-demonstratie richtte een klassebewuste en internationalistische oproep tot de arbeidersklassen en de militante vakbonden in Europa, aan alle Europese vakbondsleden die strijden tegen het heftige tegen de arbeiders gerichte offensief en riep hen op hun strijd te coördineren en zich te verzetten tegen het gecompromitteerde Europees Verbond van Vakverenigingen en tegen alle krachten die de arbeidersbeweging hebben ontwapend door hun beleid van verzoening, van samenwerking en onderwerping. [vet door Dwarslezer]

De ervaringen uit deze strijd maken de strijd voor radicale veranderingen nog noodzakelijker. De arbeidersklasse produceert de rijkdom en moet daarover beslissen. De productiemiddelen en de rijkdom moeten in handen van het volk komen. Deze doelstelling kan de strijd nieuwe impulsen geven.

[Overgenomen van de website van de Communistische Partij van Griekenland (30.06.2010]

Geen opmerkingen: