dinsdag 20 september 2022

Doorbrekend inzicht bij 'onze' koning?

Een artikel in de Volkskrant van vandaag doet toch hopen dat Willem (of althans degene die zijn preek van vandaag heeft geschreven...) begint te begrijpen hoe de situatie in Nederland zich in de laatste decennia aan het ontwikkelen is. Enkele citaten:

‘Onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen.’

Dat vergt [...] "Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen".

Ik zie met belangstelling uit naar zijn eigen invulling met betrekking tot deze punten. Tenslotte zou wat voor ons geldt ook voor hem (en zijn familie) moeten gelden, indachtig artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Misschien wil hij voor zichzelf ook een scheefwoonboete in laten voeren, want wat hij voor de door hem gebruikte woningen betaalt staat in geen verhouding tot de hoogte van zijn uitkering en andere inkomsten (zoals onterechte subsidies voor Het Loo en voor het onderhoud van meubels).

donderdag 15 september 2022

De Vriendenloterij en goede doelen...


 Volgens de eigen website van de bovengenoemde club ondersteunen zij "goede doelen: organisaties die waken over onze rijke cultuur én organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen". Ik waag dat te betwijfelen, want kennelijk wordt iedereen wiens adres op een of andere manier ooit in handen bij die lieden gekomen is wekelijks verrast met een lijvig stuk drukwerk. Pogingen om die zooi met de aantekening "Niet gewenst! Minachtend [...]" leiden tot op heden tot niets.

De enigen die wel gesteund worden door deze Vijandenloterij zijn, voorzover als mij duidelijk is, degenen die deze rommel drukt, het bedrijf dat deze zooi bezorgt (PostNL?) en de reclame-afdelingen van de diverse (publieke en commerciële) televisiezenders, die met zeer grote regelmaat mijn kijkgenot verzieken. Van kijkgenot is trouwens toch al weinig sprake, gezien de erbarmelijke kwaliteit van hetgeen over de TV-kijkers wordt uitgestort.

Ziehier een foto van een deel van de oogst van de laatste tijd: