dinsdag 20 september 2022

Doorbrekend inzicht bij 'onze' koning?

Een artikel in de Volkskrant van vandaag doet toch hopen dat Willem (of althans degene die zijn preek van vandaag heeft geschreven...) begint te begrijpen hoe de situatie in Nederland zich in de laatste decennia aan het ontwikkelen is. Enkele citaten:

‘Onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen.’

Dat vergt [...] "Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen".

Ik zie met belangstelling uit naar zijn eigen invulling met betrekking tot deze punten. Tenslotte zou wat voor ons geldt ook voor hem (en zijn familie) moeten gelden, indachtig artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Misschien wil hij voor zichzelf ook een scheefwoonboete in laten voeren, want wat hij voor de door hem gebruikte woningen betaalt staat in geen verhouding tot de hoogte van zijn uitkering en andere inkomsten (zoals onterechte subsidies voor Het Loo en voor het onderhoud van meubels).

Geen opmerkingen: