zaterdag 19 augustus 2023

Leuk bedacht, Lisa Westerveld, maar vooral een krakkemikkerig sophisme!

 In de Gelderlander van eergisteren, 17 augustus 2023, staat een interview met Lisa Westerveld, die te kennen geeft bij de komende verkiezingen graag "hoog op de GroenLinks/PvdA-lijst" te willen komen,want ze ziet "nieuwe kansen voor links ".

Helaas maakt ze een paar denkfoutjes. Misschien komt dat door haar jeugd (afgaande op de foto bij het artikel), waardoor ze simpelweg nooit geconfronteerd is met échte linkse politiek. Tenslotte is de socialistische regering van Salvador Allende in 1973 (op 11 september) met steun van en geïnspireerd door de CIA uitgemoord door Augusto Pinochet.

De voorloper van de PvdA, de SDAP was vóór de Tweede Oorlog een redelijk linkse sociaaldemocratische partij, maar na die oorlog werd die partij tengevolge van de Verenigdestaatse angst voor het communisme aangepast, werden de linkse kantjes van de SDAP afgevijld en werd zij omgenoemd naar PvdA. Houd er daarbij rekening mee dat PvdA voluit "Partij van de Arbeid" (in feite dus "van de productie") en niet "Partij voor de Arbeiders" heet!
Ondanks het feit dat het enige georganiseerde verzet in de oorlog juist door de CPN (toen nog CPH geheten) werd geboden, hebben de Nederlandse régimes na de oorlog de Verenigdestaatse angst voor "het" communisme breed omarmd en de CPN (en communisten) zoveel mogelijk dwarsgezeten. De PvdA is zeker na de opmerking van Wim Kok (van wiens naam het woord 'kokhalzen' afgeleid zou kunnen zijn) over het "afschudden" van de "ideologische veren" van de PvdA, nog maar weinig socialistisch, en zelfs sociaaldemocratisch te vinden, in feite alleen nog de in de publicaties van de partij gebruikte terminologie, die soms nog wat arbeideristisch klinkt. Desondanks wordt de PvdA in de grotendeels gelijkgeschakelde Nederlandse pers nog steeds aangeduid als "de socialisten". Hetzelfde geldt overigens ook in de meeste West-Europese landen bij de zusterpartijen van de PvdA.

En GroenLinks heeft inderdaad het begrip "links" in haar naam opgenomen, maar dat maakt er nog geen linkse partij van. GroenLinks is in 1990 gefuseerd uit vier kleine, min of meer linkse partijen, de CPN, PSP, PPR (een linkse afscheuring van het CDA) en de EVP. Tot mijn spijt heb ik (als in feite afgedankt lid van de PSP) één maal op GroenLinks gestemd, maar het bleek me al snel dat GroenLinks misschien nog net de linksiteit van de brave PPR haalde.

En intussen zijn de PvdA en GroenLinks verworden tot neoliberale partijen, die soms proberen wat cosmetische linksachtige voorstellen te doen...

En een even grote denkfout is eigenlijk, wat Lisa ook zegt, dat "Als zoveel mensen rechts stemmen, heeft links iets niet goed gedaan.” Dat lijkt misschien wel zo, maar dan ontgaan haar ook ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de dramatische afbraak vanaf het régime van Ruud Lubbers (en eigenlijk al onder Van Agt) van de na de oorlog opgebouwde sociale zekerheid - en vooral de verslechteringen in het onderwijs in alle "westerse" landen spelen. Denk hierbij aan het Bologna-proces uit 1999 voor het hoger onderwijs. En denk in Nederland met name aan de invoering in 1968 van de  de Mammoetwet, voor het voortgezet onderwijs). Het onderwijs leidt tegenwoordig niet meer op tot mensen die ZELF kunnen NADENKEN, maar tot trouwe consumenten, die zich druk maken om hun toekomstige carrière binnen het neoliberale consumisme. 

Om te voorkomen dat mensen misschien toch nog eens in de verleiding zouden komen om zelf na te gaan denken, wordt dat nagenoeg onmogelijk gemaakt door het enorme aanbod van bewegende beelden met nieuwsbulletins zoals van NOS en RTL, met "nieuws" van o.a. het ANP (lees: Algemeen Nederlandse Propagandabureau) dat waar nodig extra wordt bijgekleurd door de RVD (lees: Royalistische VerdraaiingsDienst). En daarnaast is er natuurlijk op talloze zender (Bruce Springsteen zong het jaren geleden al: "59 channels and nothing on") onzin te zien, die iedereen geacht wordt te willen zien, zoals eindelozen soapseries over Goede en Slechte dagen en allerlei "interessante" «reality-shows», en natuurlijk allerlei over dingen die worden voorgesteld als "sport", maar die vooral dienen om een paar mensen boordevolle bankrekeningen op te leveren. Denk aan Voetbal, Formule1 (en andere formules), tennis, Tour de France, Olympische spelletjes, enz., kortom een moderne variatie op het oude "Brood en Spelen" (Panem et circenses) zoals de oude Romeinen dat noemden). En dat allemaal gelardeerd met reclameblokken waarin we kunnen zien wat andere mensen allemaal (kunnen) kopen aan onnodige zooi en wat wij dus ook maar moeten aanschaffen.
En vergeet ook niet de jaarlijkse, op Noord-Koreaaanse leest geschoeide,  'koningsspelen', waaraan schoolkinderen verplicht moeten meedoen.

Teneinde de stemgerechtigden te overtuigen om te gaan stemmen, worden er stemwijzers (stemdommers?) aangeboden - die mij al diverse malen op rechtse partijen probeerden te laten stemmen. En natuurljk de verkiezings-"debatten", waarin sommige partijleiders enkele minuten de tijd krijgen om wat kreten te slaken, waarop de andere dan ook nog enkele minuten mogen reageren. Het is in Nederland kennelijk ook niet meer duidelijk wat onder een debat verstaan moet worden. In dat verband mag ik graag verwijzen naar bijv. de verkiezingsdebatten in Spanje, waar partijleiders urenlang debatteren over hun programma's - waarmee ik overigens niet wil zeggen dat de politiek als zodanig in dat land beter is dan in Nederland... En die debatten op de Spaanse TV draaien ook veelal om de hete brei heen, maar in die vorm horen debatten althans opgezet te worden.

Kortom, Lisa, zoek eens een Openbare Bibliotheek op, wanneer die bij jou ook nog serieuze boeken op voorraad heeft en niet alleen romans van Lucinda Riley en soortgenoten, en bestudeer eens wat voor ideeën er in het verleden op politiek gebied beschreven zijn en wat "de politiek" daar in de laatste 2½ eeuw mee gedaan heeft.