woensdag 22 december 1999

Spellingsvernieuwing nu méér dan ooit hard nodig!

Bij het grote Nationale Dictee zijn opvallend veel fouten gemaakt.

Ik geloof niet dat hierna nog iemand hoeft te twijfelen aan de noodzaak van de invoering van de laatste nieuwe spelling van de Nederlandse taal. Het is er nu inderdaad kennelijk allemaal veel gemakkelijker op geworden...

dinsdag 30 november 1999

Wie is hoger: God of Beatrix?

Koningin Beatrix heeft zich in een onderhoud laten ontvallen dat zij niet te spreken is over het slechte taalgebruik van de Nederlandse pers. Dat is helemaal verkeerd gevallen. De koningin mag namelijk niet geciteerd worden...

Waarom is dat? Waarom mag zij niet geciteerd worden? God, die volgens veel mensen toch het hoogste wezen is dat er bestaat, wordt te pas en te onpas geciteerd, en de koningin, die tenslotte ook maar een gewoon mens is (al heeft ze dan meer geld op haar bankrekening dan de meeste andere mensen) zou dan met nog meer égards behandeld moeten worden dan God?

Als zoiets in de grondwet staat, wordt het hoog tijd dat daar eens wat goede jurisprudentie over komt!

Waarom valt ze trouwens over taal- en spelfouten? Ik zeur toch ook niet over mensen, die hun Nederlands op een bescheten manier uitspreken?

zaterdag 13 november 1999

Volkskrantiaanse kletskoek, want niemand kan het toch controleren... of?

De Volkskrant meldde vandaag dat i.v.m. de slechte toestand van president Franjo Tudjman de Croatische radio passende muziek uitzendt. Gisteren heb ik pas vanaf ongeveer 16:00 (Nederlandse tijd) geluisterd, maar vandaag heb ik de hele dag naar HRT I geluisterd en er is mij niets opgevallen van aangepaste programmering. Gisteravond was er wel een programma van klassieke muziek, zoals gebruikelijk op vrijdagavond, en ook vanmiddag was er het gebruikelijke programma van "klassieke evergreens", maar verder worden de normale programma's uitgezonden; en ik ben ervan overtuigd dat rond 22:15 zoals elke zaterdagavond de Top-20 zal worden uitgezonden... Misschien moet degene die het bericht opgemaakt heeft ook eens nagaan of er misschien niet toevallig op dat moment gewoon klassieke muziek gepland is...

Werkdwang, opgelegd door profiteurs!

Jorritsma en de vakbonden zijn overeengekomen dat ook werklozen boven de 55 voortaan moeten solliciteren. Om dat mogelijk te maken, worden maatregelen genomen om discriminatie op grond van leeftijd te voorkomen.

Zijn ze bij de vakbonden nou helemaal van de pot gepleurd? Dat Jorritsma van die onzalige ideeën heeft, verbaast me niks. Die weet nou eenmaal niet beter, gezien haar politieke achtergrond. Maar de vakbonden!? Denken ze nou echt dat een wettelijk verbod tegen leeftijdsdiscriminatie iets uithaalt bij oudere sollicitanten? Het enige wat dan zal gebeuren is dat deze voortaan een ander smoesje zullen horen ("een andere kandidaat met een meer passende vooropleiding" of zo) en dat oudere werklozen nu tot aan hun dood geconfronteerd zullen worden met een absurde sollicitatieplicht. Mensen die tot hun 55e of langer gewerkt hebben, hebben meer dan genoeg bijgedragen aan het vullen van de zakken van ondernemers en van aandeelhouders. Of is het soms zo dat kost wat kost voorkomen moet worden dat mensen na een leven van arbeidsethos en arbeidsdwang nog enkele jaren kunnen genieten van leuke dingen? Om me heen zie ik al mensen vanaf 40 jaar die moeite hebben om bij te blijven met de toenemende automatisering, laat staan als mensen van 55 en ouder nog zouden moeten gaan solliciteren en andere truukjes leren...

Als het voor de economie écht nodig is dat er meer gewerkt wordt, dan zou er misschien op beter betaald niveau eens wat minder geleuterd en wat zinnigers gedaan moeten worden. Maar mensen die hun zakken vullen met de opbrengst van de handel in bedrukt papier ("aandelen" noemen ze dat) en met groffe winsten op kunstwerken van de hand van mensen die tijdens hun leven vaak niet eens geld hadden voor een menswaardig bestaan, misbruiken hun geld (dat in deze "vrije" samenleving gelijk staat aan macht) liever om arbeiders nog langer uit te buiten en ze af te schepen met kunstmatig laag gehouden inkomens (uitmelkertbanen, vrijwilligers-met-behoud-van-uitkering of mensen die via een uitzuigbureau betrokken worden zijn in dit verband natuurlijk fantastisch: de enen kosten geen of weinig geld, en de anderen kunnen gemakkelijk ontslagen worden).

donderdag 14 oktober 1999

Het Centraal Veronderstelbureau in actie...

Onze Haagse denktank (nouja, verondersteltank!) heeft het plannetje bedacht om het huurwaardeforfait voor huurders te laten meegroeien met de groei van de huizenprijzen, omdat woningeigenaars bij hogere hypotheken ook hogere rentebedragen in mindering zouden kunnen brengen bij hun belastingaangifte.

Het verhaal van het Centraal Planbureau klopt echter niet! De belastingbetaler kan bij zijn aangifte weliswaar rente van een hogere lening aftrekken, maar de "experts" vergeten de hogere prijs van de huizen te koppelen aan een steeds lager geworden rentepercentage. Men leent daarom wel een hoger bedrag, maar door het lagere rentepercentage is het af te trekken bedrag veel minder gestegen dan de waarde van hun huis. Het is daarom niet eerlijk om het huurwaardeforfait zonder meer met de huizenwaarde mee te laten stijgen. Om de huiseigenaars niet onnodig te duperen moet tenminste op een of andere manier ook het lager wordende rentepercentage verdisconteerd worden.

Het zal allemaal wel net zo gaan als bij de benzineprijzen: als de olieprijzen op de wereldmarkt stijgen gaan de prijzen aan de pomp meteen meer dan proportioneel omhoog, maar wanneer die wereldprijzen dan weer dalen, gaat de prijs aan de pomp pas na weken misschien enkele centen omlaag...

woensdag 29 september 1999

Hufterige katholieke schijnheilig- en medeplichtigheid!

Eduardo Frei is aan het zeuren over de mogelijke vervolging van Augusto Pinochet. Over schijnheilige hypocrieten gesproken!

Per slot van rekening is hij zelf ook in grote mate aansprakelijk geweest voor en medeplichtig aan de moordpartijen die vanaf 11 september 1973 in Chili plaatsvonden. Ik herinner me tenminste nog maar al te goed hij blij hij was met de staatsgreep.

Trouwens ook de Chileense katholieke kerk was maar al te opgelicht... en de aartsbisschop van Santiago had er geen enkele moeite om tijdens een plechtige mis Pinochet in vol ornaat midden op het altaar te zegenen.

Hopelijk wordt Pinochet zwaar gestraft en dan wordt het tijd dat zijn kornuiten ook even stevig aangepakt worden!

woensdag 8 september 1999

Is links altijd links?

Lezer(es) P.W. Asmus vindt (in een ingezonden brief in de Volkskrant) dat het tijd wordt dat alle mensen die al die jaren linkse sympathieën gekoesterd hebben, nu misschien toch maar eens hun verontschuldigingen moeten aanbieden omdat ze al die jaren achter de verkeerde ideologie aangelopen hebben. Links is volgens hem/haar namelijk verantwoordelijk voor groot leed onder de bevolking van de landen die onder het communistische juk gezucht hebben.

Mogelijk begrijp ik het verkeerd (ik ben tenslotte zo'n simpele ziel met linkse sympathieën, die er dan ook beslist niet over denkt zijn verontschuldigingen aan te bieden; waarvoor trouwens?), maar als ik de bedoeling van Asmus goed begrijp zitten we in Nederland opgescheept met een extreem-links koningshuis. Ik herinner me tenminste maar al te goed dat vertegenwoordigers van dat koningshuis met een zekere regelmaat vriendschappelijke bezoeken afleggen/aflegden bij o.a. Suharto, Hirohito, de paus van Rome, toch allemaal leiders van régimes die "honderden miljoenen mensen onderdrukten", en wier voorouders zich in het verleden ook niet onbetuigd hebben gelaten in het uitbuiten van "hun" onderdanen.

Trouwens, ook Hitler en Franco werden lang als bevriende staatshoofden beschouwd

Bij dit soort Bolkestein-achtige discussies wordt gemakshalve echter steeds één (m.i. niet onbelangrijk) detail "vergeten": mensen die (al dan niet terecht) links (of links-lijkende) regimes steun(d)en, deden/doen dat meestal uit ideële of ideologische motieven, terwijl mensen die achter rechtse, totalitaire regimes stonden/staan dat alleen deden/doen om hun eigen financiële belangen veilig te stellen. Per slot van rekening werd Chili in rouw gedompeld op last van het grootkapitaal (met voorop Pepsi Cola, ITT en kornuiten), zorgen de wapenfabrikanten in de kapitalistische wereld er nog steeds in hoge mate voor dat in tal van landen mensen uitgemoord kunnen worden, en worden nog steeds overal kinderen uitgebuit: niet uit ideële motieven, maar om de winst van kapitalistische bedrijven te kunnen verhogen.

Misschien moet P.W. Asmus zich eens wat verdiepen in de nieuwe vrijheid, die in Oost-Europa ontstaan is na de val van het "communisme". En anders zou hij/zij toch nog eens wat meer moeten lezen over rechts en links. De openbare bibliotheek in zijn/haar woonplaats kan hem daarbij ongetwijfeld helpen, voorzover die nog niet om kapitalistische redenen weggesaneerd is.