dinsdag 22 september 2020

De ZorgverZIEKeringspremie gaat ongetwijfeld weer verder omhoog..., maar waarom kan het elders goedkoper?

De Zorgverzekeringswet, die in 2006 werd ingevoerd zou ervoor zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland goedkoper werd. Iedereen weet intussen dat het tegendeel waar is. De premies stijgen jaar na jaar en alsof de steeds hogere premies nog niet genoeg zijn, moeten we daarnaast ook nog betalen voor een regelmatig stijgende verplichte eigen bijdrage en een eigen risico.

Dat het ook anders kan, bewijst de situatie in Zwitserland, een land dat ook te lijden heeft gehad onder de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Vandaag meldt de Zwitserse omroep SRF dat de premies volgend jaar gemiddeld met een half procent (jazeker, ½%) stijgen. In Zwitserland heeft elk kanton zijn eigen 'Krankenkasse'. In in 7 kantons gaat de premie zelfs omlaag, in het kanton Appenzell Innerrhoden zelfs met 1,6%! De hoogste premiestijging is aangekondigd voor het kanton Tessin en bedraagt 2,1%.


Hoe kunnen ze de stijging in Zwitserland zo laag houden? In het artikel wordt uitgelegd dat weliswaar extra zorg nodig was voor de Corona-patiënten, maar dat anderzijds alle niet-noodzakelijke ingrepen uitgesteld werden, waardoor de kosten niet wezenlijk stegen.

Maar... werden in Nederland niet ook niet-noodzakelijke ingrepen uitgesteld? Waarom gaat de premie hier dan wel omhoog?
Is het uitgespaarde geld misschien stiekem overgeboekt naar een belastingparadijs (niet naar Nederland natuurlijk, maar naar een ander belastingparadijs)? Of wat is anders het verschil tussen de Nederlandse en de Zwitserse situatie?


Aanvulling (uurtje later): wie de ZorgverZIEKering ook de keel uithangt, zou ik willen voorstellen om eens de «Bouwstenen» (van het Nationaal Zorgfonds) door te lezen en dan -uiteraard zonder enige verplichting- steun te betuigen aan het Nationaal Zorgfonds. Misschien komen we, als er genoeg mensen hun steun betuigen, nog eens ooit van die grootgraaiende ZorgverZIEKeraars af! Vergeet niet dat een deel van onze premies terechtkomt in de bodemloze zakken van hun aandeelhouders (en andere nuttelozen).

zondag 20 september 2020

"Van de wieg tot het graf"? - voortaan: "van de wieg NAAR het graf"!

'Vroeger' meer dan een halve eeuw geleden, toen op school nog onderwezen werd om zelf te leren denken (en dus niet om een trouwe consumist te worden) leerde ik in het vak «Staatshuishoudkunde» dat er in Nederland allerlei sociale voorzieningen waren ingevoerd, waardoor niemand, bij wat voor problemen dan ook, van liefdadigheid of ondersteuning door familieleden of anderen afhankelijk zou hoeven zijn. Kortom, we waren verzekerd van zorg "van de wieg tot het graf". Daar stond dan wel tegenover dat we daarvoor belasting ("Sociale lasten") zouden moeten betalen, maar aangezien ook de niet-hulpbehoevenden daaraan zouden meebetalen (op basis van hun inkomen), kon de nodige zorg veel socialer en eerlijker verstrekt worden. Je was dus niet meer afhankelijk van kinderen die je misschien niet had, en je liep ook niet het risico dat de katholieke Vincentiusvereniging of de protestantse ouderlingen je lieten barsten omdat je niet regelmatig in de kerk verscheen.

Helaas is dat al lang niet meer zo. Al in de jaren 1980 begon het CDA met het uitkleden van de Sociale Zekerheid (zie in dit verband dit artikel in Trouw van 16 april 1992), in het begin nog langzaam, maar steeds sneller - en tegenwoordig is het zo dat mensen maar al te gemakkelijk aan hun lot worden overgelaten. Denk maar aan de ouderen in verpleeghuizen tijdens de voorbije eerste Corona-golf - en aan de manier waarop hun verzorgers hun gezondheid en leven moesten riskeren: extra uren draaien en zelfs zonder maar enige vorm van bescherming. 

En als je thuiswoont, omdat je nog niet voldoet aan de strenge eisen die aan opname in een verpleeghuis gesteld zijn, of wanneer er een wachtlijst is, omdat daarvoor ook al een wachtlijst geldt, dan ben je aangewezen op "mantelzorgers"', (niet daarvoor opgeleide) familieleden en/of kennissen, die daarvoor een deel van hun eigen leven moeten opofferen, omdat het anders "te duur" is, of aan (al dan niet goedbedoelende) 'vrijwilligers. Niet omdat de belastingen intussen verlaagd zijn (integendeel! - behalve dan voor de grootgraaiers...), maar omdat er een heleboel geld verspild wordt aan overbodige (nouja, volgens de neoliberale markt'filosofie' niet, natuurlijk) overkoepelende nuttelozen (directeurs, spreadheet-opstellers e.d.).

Als je het goed bekijkt is er eigenlijk maar weinig veranderd in de bewoordingen, want waar je vroeger "van de wieg tot het graf" verzorgd werd, word je nu zo snel mogelijk "van de wieg naar het graf" begeleid...
 

Het diepdroevige is dat steeds meer mensen klagen over allerlei sociale wantoestanden, maar bij verkiezingen blijven ze toch maar steeds opnieuw in groten getale hun stemmen uitbrengen op dezelfde schurken die ons uitpersen en ons geld in hun eigen zakken (of die van hun vriendjes van multinationals) blijven proppen...

Handhaving(sgemakzucht) in Den Bosch

Ik weet nog niet of de wetteloosheid in Nederland in de plaats komt van wetshandhaving, maar in ieder geval is wel duidelijk dat Alphen aan den Rijn niet de enige plaats is waar de overheid liever het fietsbeleid versoepelt (en daar een hoop geld voor uit te geven) dan de regels te handhaven (zie mijn artikel over Voet- en Fietsgangers in Alphen aan den Rijn van 8 september).

Uit een artikel in het Brabants Dagblad van vandaag blijkt dat de gemeente 's-Hertogenbosch tot de conclusie is gekomen dat handhaving van het fietverbod in het stadscentrum 'financieel veel vergt', omdat steeds meer fietsers geen zin hebben om een stukje naast hun fiets te gaan lopen.

Eerlijk gezegd is me de gemeentelijke logica niet duidelijk: mensen die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen, dus lijkt het mij dat veel overtreders ook veel boetes (kunnen) opleveren, dus uiteindelijk leveren de vele boetes ook veel geld op, waarvan dus handhavers betaald kunnen worden.


Intussen heeft de gemeente echter een mooie (lees: slappe) smoes bedacht, want het verbieden van fietsen in het centrum van de stad past niet bij het beleid om juist het gebruik van de fiets in de stad aan te moedigen...

Ik denk ook dat de ondernemers in de binnenstad erg in de wolken zullen zijn dat het winkelende publiek de winkels gaat mijden omdat ze door de kris-kras neergekwakte fietsen niet meer fatsoenlijk kunnen lopen - en anders wel door de asociaal alle kanten tegelijk op rijdende fietsers (al dan niet electrisch) van hun sokken worden gereden.

vrijdag 18 september 2020

Heeft de VVD nu ook écht spijt van het liberalisme?

Uit de termen waarin  zich de voorbije dagen de VVD in de Algemene Beschouwingen uitdrukt, zou je de indruk kunnen krijgen dat deze club van Vieze Voze Dikdoeners ineens spijt heeft gekregen (¿het licht heeft gezien?) over de ontwikkelingen in de laatste decennia, zeg maar van het neoliberalisme, een extra onmenselijke vorm van het kapitalisme.

Ik zou er niet teveel op vertrouwen dat de VVD daadwerkelijk iets betreurt - nouja, misschien dat veel mensen nu pas, na lange jaren van uitkleding van de zorg door de diverse 'regeringen' (met name Balkenende en Rutte), met de neus op de rampzalige gevolgen daarvan gedrukt zijn. Ik heb althans nogniets gehoord van een collectieve zelfmoord van degenen die schuldig zijn geweest aan deze ontmenselijking van de maatschappij. Hieraan hebben zelfs zogenaamd linkse (PvdA en in zekere mate GroenLinks) en zogenaamd christelijke (CDA, SGP, en zelfs de ChristenUnie) politici meegewerkt. Nee, ik heb zelfs nog niets gelezen over financiële compensaties aan de slachtoffers van de grootgraai-acties van de laatste tientallen jaren.

Voorlopig is het allemaal nog niet meer dan de «Paroles, paroles» [woorden, woorden], de 'loze beloften' die Dalida in 1973 Alain Delon voor de voeten wierp.
Maar ook als het hierbij alleen een tactische "koerswijziging" betreft (zoals Thijs Broere het vandaag noemt in zijn column in Vrij Nederland), dan wijst dit toch op een ontwakend (?) bewustzijn van de kiesmassa's. En als zodanig zou het erg prettig zijn als de Nederlandse bevolking niet vergeet wat er de afgelopen maanden gebeurd is. Intussen heb ik ook bij de PvdA en bij het CDA al uitingen bespeurd die in eenzelfde richting lijken te wijzen.

Laten we in ieder geval, voor wat de "liberalen" betreft, wel beseffen dat je een vos die de passie [mooie woorden] preekt, niet (nooit!) moet vertrouwen.
Want wat bijvoorbeeld voor veel mensen een erg sociaal product was van de toenmalige liberalen, achter het "kinderwetje van [Samuel] Van Houten" uit 1874 -dat er uiteraard op den duur voor zorgde dat kinderen langer gevrijwaard waren van fabrieksarbeid, ongetwijfeld ook een andere gedachte gezeten moet hebben, namelijk dat er door de hoge kindersterfte in de fabrieken op den duur steeds minder kinderen en jongeren zouden overblijven als (extra-)goedkope arbeidskrachten en dat de bevolking zou verouderen, wat sociale gevolgen zou hebben, maar ook (en vooral?) dat de winsten voor de toenmalige kapitalisten drastisch zouden verminderen. Ik bedoel maar, dat liberale wetten (en woorden) met een sociaal klinkende inhoud uiteindelijk alleen besproken en uitgevoerd (konden) werden, omdat ze niet nadelig waren voor de liberale doelgroep!

woensdag 16 september 2020

De pandemie & olie (overgenomen artikel)


Tijdens de regering van keizer Justinianus I (527-565 AD), verspreidde zich een geheimzinnige plaag uit de het Nijldal naar Constantinopel en maakte zo een einde aan het Romeinse Rijk. De "Zwarte Dood" (Yersinia pestis) was eerst opgedoken in China en het noorden van India en verspreidde zich over het hele Middellandse Zee-gebied en naar Noord-Europa. Hierdoor werd misschien wel de helft van de wereldbevolking gedood, zo'n 50 miljoen mensen.

Covid-19 is niet de Zwarte Dood, maar kan wel onsequenties gehad hebben voor de hele mensheid, waarbij de machtigen verzwakt zijn en de bescheiden klassen naar de voorgrond traden, zodat de krachtlijnen wereldwijd anders gerangschikt werden.

Het Midden-Oosten is een goed voorbeeld. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de rijkdom van de monarchieën in de Perzische Golf -Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (UAE), Kuweit en Qatar- de traditionele machtscentra die de regio gedurende duizenden jaren overheerst hebben -Turkije, Egypte en Perzië- omver geworpen. Terwijl deze beschavingen op landbouw, industrie en handel gebaseerd waren, waren de vorsten fabelachtig rijk om de eenvoudige reden dat ze op een zee van olie zaten. De monarchieën -in het bijzonder Saudi Arabië- hebben die rijkdom gebruikt om regeringen omver te werpen, interne meningsverschillen het zwijgen op te leggen, en om een soort Islam te steunen die van de Kaukasus tot de Filippijnen terroristen voort heeft gebracht.

En nu zitten ze in de problemen.


De Saudische oliemaatschappij, Aramco, zag zijn kwartaalwinst van $ 24,7 miljard naar $ 6,6 miljard dalen, een val van meer dan 73% in vergelijking met een jaar geleden.

Deze inzinking is niet helemaal het gevolg van de recessie tengevolge van de pandemie. In de voorbije acht jaar hebben de Arabische olieproducenten hun jaarlijkse inkomen zien dalen van € 1 biljoen naar € 300 miljard, wat het gevolg is van een geleidelijke overgang van fossiele koolwaterstoffen naar hernieuwbare energie. Maar Covis-19 heeft deze trend erg versneld.

Voor landen als Saudi Arabië is dit een existentieel probleem. Het land heeft een groeiende bevolking, waaronder veel werklozen en jongeren - zo'n 70%van de Saudi's is jonger dan 30 jaar oud. Het koninklijk huis heeft tot op heden de zaken onder controle kunnen houden door geld uit te delen en baantjes te creëren, maar de inkomstendaling maakt dit moeilijker. Het koninkrijk beschikt -net zoals de UAE- over stevige financiële reserves, maar dat geld zal niet eeuwig duren.

In het Saudische geval, heeft een reeks economische en politieke blunders de crisis verergerd.

Riyadh zit klem in een kostbare militaire patstelling in Yemen, terwijl het ook probeert om de economie van het land te diversifiëren. Kroonprins Mohammed bin Salman promoot een mega project van $ 500 miljard om een nieuwe stad, Neom, te bouwen aan de Rode Zee, die industrie, technologie en investeringen zou moeten aantrekken. 

Het plan heeft echter maar weinig geld uit het buitenland aangetrokken, omdat de investeerders zich opgejaagd voelen door de agressieve buitenlandse politiek van de kroonprins en door de moord op journalist Jamal Khashoggi. De Saudi's lenen tot $ 12 miljard alleen om het dividend van Aramco ($ 75 miljard per jaar) te kunnen betalen.

De oliecrisis heeft zich uitgebreid naar landen in het Midden-Oosten die steunen op investeringen, hulp en banen voor hun jonge bevolkingen. Cairo stuurt zo'n 2½ miljoen mensen uit om in de Golfstaten te werken en landen als Libanon leveren financiële diensten en consumptiegoederen.

Libanon is nu aan het imploderen, Egypte stapelt kolossale schulden op en Irak kan zijn rekeningen niet betalen omdat de olie vastzit rond $ 46 per vat. Saudi-Arabië heeft een prijs van minimaal $ 95 per vat nodig om te voldoen aan zijn begrotingsbehoeften - en om de honger van zijn royals te bevredigen.

Wanneer de pandemie voorbij is, zullen de olieprijzen stijgen, maar het is erg onwaarschijnlijk dat ze hetzelfde  peil bereiken als in de vroege jaren 2000, toen ze gemiddeld $ 100 per vat bedroegen. De olieprijzen zijn laag sinds de ongelukkige Saudische poging om kleinere concurrenten uit te schakelen en hun vroegere markt terug te pakken.

In 2014 verlaagde Riyadh met opzet de olieprijs om kleinere concurrenten dwars te zitten en om dure boorprojecten bij de Noordpool te doen mislukken. Maar toen de economie van China vertraagde, viel de vraag naar olie en de prijs is nooit hersteld.

Van de 10 belangrijkste olieproducenten in de wereld, zitten er vijf in het Midden-Oosten: Saudi  Arabië, Irak, Iran, de UAE en Koeweit. Ze zitten allemaal in zwaar weer, ofschoon dat in het geval van Iran nog verergerd is door de sancties van de VS. Met uitzondering van Irak -waar indrukwekkende demonstraties de leiders van het land aan het wankelen hebben gebracht- zijn de meeste van deze landen politiek rustig. In het geval van de koninkrijken is het natuurlijk moeilijk om te oordelen over de mate van ontevredenheid omdat afwijkende meningen er niet toegestaan zijn.

Maar hoe lang zullen de royals het deksel op de ketel kunnen houden?

“Het is een transformatie die is versneld door de ramp van het Corona virus,” zegt Midden-Oosten-expert Patrick Cockburn, “en deze zal de politiek van het Midden-Oosten radicaal veranderen.”

Er is geen regio die niet getroffen is door de huidige crisis. Met uitzondering van de presidenten van Brazilië en de Verenigde Staten, hebben de meeste wereldleiders begrepen dat de klimaatverandering een realiteit is en dat fossiele energie de grootste schuldige is. Zelfs als de pandemie afneemt, zal het oliegebruik blijven dalen.

Het virus heeft de breuklijnen tussen de machtigen blootgelegd. De Verenigde Staten hebben de grootste economie van de wereld en zijn de grootste militaire macht, en toch is het land door Covid-19 simpelweg bezweken. Met 4% van de wereldbevolking tellen de Verenigde Staten 22% van de dodelijke slachtoffers van de pandemie.

En niet alleen de VS. Het Verenigd Koninkrijk telt meer dan 40.000 doden, en zijn economie is met 9% gekelderd. Bangladesh daarentegen, het dichtstbevolkte land van de wereld, met tweemaal de bevolking van Groot-Brittannië, heeft ongeveer 4.000 doden en daar is de economie maar met 1,9% gekrompen.

"Covid-19 heeft de mythe van de concurrentie tussen de 'Eerste' en de 'Derde' wereld weggeblazen", zegt Steven Friedman, directeur van het Center for the Study of Democracy in Johannesburg.

Turkije, Vietnam, Cuba en Nigeria hebben allemaal veel meer succes gehad bij het bestrijden van het virus dan Groot-Brittannië en de Europese Unie.
 
Dit komt gedeeltelijk omdat de Europese bevolking ouder is. Terwijl de gemiddelde leeftijd in Europa 43 jaar bedraagt, is die in Afrika 19 jaar. Met het Coronavirus besmette jongeren komen daar in het algemeen beter uit dan ouderen, maar de leeftijd kan de verschillen niet volledig verklaren.

Terwijl Turkije geperfectioneerde opsporingsmethodes ontwikkeld had voor het controleren van de mazelen, en Nigeria hetzelfde gedaan had voor Ebola, waren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bezig met het systematisch uithollen of ontmantelen van de publieke gezondheidsdiensten. Inplaats van voorraden aan te leggen om een pandemie het hoofd te kunnen bieden, verlieten Europa en de VS zich op landen als China om op basis van "indien nodig" snel dingen te leveren zoals persoonlijke beschermingsuitrustingen, omdat dat goedkoper was dan hun eigen benodigdheden te produceren of te betalen voor opslag en onderhoud.

Maar "indien nodig" werkt niet bij een wereldwijde pandemie. China heeft zijn eigen gezondsheidscrisis om op te lossen. De vertraging tussen het verschijnen van het virus en het verkrijgen van de hulpmiddelen om dit te bestrijden is rechtstreeks verantwoordelijk voor de stroom aan doden onder medisch personeel en de eerst hulpverleners.

 En terwijl de Chinese economie weer opgeveerd is - voldoende om de olieprijs enigszins te verhogen - zijn de VS, Groot-Brittannië en de EU terehtgekomen in wat een pijnlijke recessie belooft te zullen worden.

Het neoliberale model van lage belastingen,  privatisering van publieke middelen en vertrouwen op de vrije markt heeft zijn onvermogen bewezen tegenover een natuurramp. Het verband tussen rijkdom en gunstige resultaten werkt alleen wanneer die rijkdom wordt geïnversteerd in de velen, niet in de enkelen.

De plaag van Justinianus vernietigde het Romeinse Rijk. Het is niet waarschijnlijk dat de pandemie dat bij de Verenigde Staten zal doen. Maar ze heeft wel de zwakke lijnen en de structurele zwakheden aangetoond die door rijkdom afgedekt worden - totdat iets als Covid-19  langskomt om de glitter van het systeem te schudden.

Conn Hallinan is te lezen bij dispatchesfromtheedgeblog.wordpress.com en middleempoireseries.wordpress.com


Dit artikel (van de hand van Conn Hallinan) werd op 6 september 2020 gepubliceerd in de blog Dispatches from the Edge, onder de titel The Pandemic & Oil. (Overgenomen met toestemming van de auteur.)
Vertaald door Dwarslezer.

maandag 14 september 2020

Wat voor zin heeft "de" Coronatest?

Ter beteugeling van de Covid-19-pandemie zijn de Nederlandse bewoners met Covid-19-verschijnselen (zoals keelpijn, koorts, verkoudheid) verplicht zich op Corona te laten testen. Dat is eigenlijk een onjuiste naam, want lang niet elk Corona-virus kan Covid-19 veroorzaken. Er bestaan namelijk verscheidene Corona-virussen, die slechts een verkoudheid opleveren en -net zoals niet elke auto een Toyota is- is ook niet elke verkoudheid een symtoom van Covid-19.

In feite is het onjuist en ook misleidend om te spreken over een Corona-crisis of over Corona-bestrijding, omdat dat net zoiets zou zijn als proberen alle dieren uit te roeien om een rattenplaag te bestrijden.

Helaas blijkt de "Coronatest" juist dat te doen: alle dieren uitroeien ter bestrijding van een rattenplaag. Artikelen in de NRC van verleden week (10 september 2020) melden namelijk, onder de veelzeggende titels Niet besmet, toch positief getest en Geen corona, toch in quarantaine: mogelijk honderden fout-positieve uitslagen per week, dat momenteel een aanzienlijk deel van degenen (tussen 33 en 17%!) die na een test positief bevonden zijn, in werkelijkheid niet besmet zijn met Covid-19, maar met een verkoudheid. Biostaticus Goeman (van het LUMC) vindt dit "een relatief klein probleem". Ach ja, mensen krijgen twee weken huisarrest, kunnen hun werk niet doen en moeten zelf maar zien hoe ze aan eten komen...
Volgens viroloog Chantal Reusken (RIVM) moet je dat er maar voor over hebben ("Dat doe je voor de samenleving", waaraan ze dan nog [ter verduidelijking?] aan toevoegt: "You take one for the team".


Reusken legt ook nog een deel van de schuld voor de foute diagnoses bij de mensen die zich laten testen, want "veel mensen zonder klachten [laten] zich nu [...] testen". Maar wat zijn deze "klachten" nu precies. Misschien laten mensen zich testen als ze zich verslikken (klinkt ook als hoesten) of als ze door een rookwolk van een verslaafde moeten niezen.. Of misschien hebben ze wel verhoging door een of andere ernstige ontsteking... Zou dat misschien komen omdat de aanwijzingen van RIVM-zijde onduidelijk zijn? En wat te denken van mensen die door een contact-formulier van een restaurant te horen krijgen dat ze in de buurt van een "Corona"-positieve persoon geweest zijn. Hoeven zij zich dan niet te laten testen, maar moeten ze gewoon vrijwillig 14 dagen in huisarrest gaan zitten?

Ook komen de fout-positieven volgens Reusken doordat men zich pas laat testen wanneer de virus-activiteit alweer gedaald is. Deze activiteit is het hoogste wanneer iemand net besmet is, maar... dan merkt men daar nog niets van. En uiteraard laat niemand zich dus op die "eerste dag testen". En daar komt dan nog bij dat mensen die zich willen laten testen daarvoor pas na dagen terechtkunnen, soms op tientallen kilometers van hun woonplaats... ook mensen die geen auto hebben of in een dorp wonen met uitgekleed (of geen: wegbezuinigd) openbaar vervoer - en misschien zelfs gedwongen zijn om (met een neusmasker) een taxi te laten komen. De kosten? Die maak je natuurlijk "voor de samenleving".

En waarom duurt het zolang voordat mensen -vaak op de onmogelijkste plaatsen- getest kunnen worden? Dat komt -volgens Goeman- door "te weinig testcapaciteit". En als je dan tussen de regels doorleest (daar ben ik -als Dwarslezer- goed in) komt dat door de krenterigheid van de Roverheid, die wel miljarden over heeft voor grootgraaiers, maar bezuinigt op het inkopen van testcapaciteit, want "die capaciteit wordt ingekocht door het ministerie van Volksgezondheid", en dat ministerie houdt dus (volgens de niet in het artikel vermelde bijzonderheden) kennelijk de hand op de knip.


Iets anders, wat ik niet lees in de NRC-artikelen is, dat het ook voor de hand ligt dat er door dezelfde oorzaken ook valse negatieve resultaten uit de tests zullen rollen, waardoor er ook een aanzienlijk aantal Covis-19-dragers als niet-besmet zullen worden betiteld en daardoor rustig andere mensen kunnen blijven besmetten.

vrijdag 11 september 2020

Petitie van «Stop Wapenhandel»


 
Zie de site van «Stop Wapenhandel» waar je ook de betreffende petitie kunt (eigenlijk: moet!) tekenen, want:

          Geen cent voor moordtuig, en
          Maak het leger leger!

De volgende tekst heb ik overgenomen van voornoemde site:

 
Terwijl de media vol staan met berichten over de corona-pandemie, proberen lobbyisten van de wapenindustrie zoveel mogelijk overheidsgeld naar de wapensector toe te harken.

Brussel
In Brussel is een Europees Defensiefonds opgericht, waarmee bedrijven en onderzoeksinstituten nieuwe wapentechnologie willen ontwikkelen. Daarvoor is ruim 9 miljard euro begroot voor de periode 2021-2027. Zo wil de Europese Commissie de wapenindustrie in Europa versterken en een betere exportpositie geven.

Nederland
Ook in Nederland is de wapenindustrie hard aan het lobbyen. Op 20 april, midden in de lockdown, is een wet voor een Defensiematerieelbegrotingsfonds aangenomen. Daarin wordt voor een periode van 15 jaar geld gereserveerd voor wapenaankopen. Volgende regeringen kunnen dan niet meer beslissen dat dit geld eigenlijk anders besteed moet worden, bijvoorbeeld aan zorg of klimaatbeleid. Ook het parlement is met handen en voeten gebonden. Zo is de wapenindustrie gegarandeerd van afzet.

Veiligheid?
Terwijl niemand het verloop van de komende crisis kan voorspellen en het overheidsbudget zorgvuldig moet worden verdeeld, proberen wapenbedrijven voor te kruipen om bezuinigingen op hun sector te voorkomen. Juist nu een andere visie op veiligheid terrein wint. Veiligheid is voldoende gezondheidszorg. Veiligheid is een goed klimaatbeleid.
Er is nog niet besloten hoeveel geld er in het Nederlandse Defensiematerieel-begrotingsfonds komt. Daarover wordt bij de eerstkomende Rijksbegroting (Prinsjesdag) besloten.

Oproep
Grote sommen geld voor wapens is juist nu, in de onzekere situatie, onverantwoord. Wij roepen regering en politieke partijen op geen voorrang te geven aan de wapenindustrie. Leg geen geld vast in een Defensiematerieelbegrotingsfonds.
Steun de actie met een gift op NL11 TRIO 0390 407 380

donderdag 10 september 2020

Levensverwachting in Nederland toch niet zo vanzelfsprekend!

Eindelijk begint het nu toch ook op hogere niveaux door te dringen, zoals nu bij het Actuarieel Genootschap, op wiens prognoses de meeste Nederlandse pensioenfondsen zich baseren(*), dat de levensverwachting in Nederland minder hard zal stijgen dan de diverse Nederlandse régimes ons steeds hebben voorgehouden (zie het artikel Levensverwachting Nederlander loopt minder hard op dan verwacht in het Financieele Dagblad van gisteren). De pensioenleeftijd zou namelijk mee moeten stijgen met de levensverwachting van de bevolking. 

De SVB geeft nog geen informatie over de maximaal mogelijke verhoging, maar biedt wel de mogelijkheid om voor concrete gevallen de pensioengerechtigde leeftijd te berekenen aan de hand van de geboortedatum. Wikipedia geeft aan dat de wettelijke pensioenleeftijd in Nederland zou kunnen stijgen tot 71 jaar. Dat komt dus neer op een verwachte stijging van de levensverwachting sinds 2012 met 6 jaar. Dit kan alleen berekend zijn door geldwolven met een graaifilter in hun brillen.
Intussen heeft de Nederlandse Roverheid zich alweer verscheidene jaren rijkgegraaid door pas later te beginnen met de uitbetaling van de AOW, vermoedelijk op verzoek van haar vriendjes van Shell, Unilever, KLM en andere multinationals, waarvoor -zoals gebruikelijk- de arbeidersklasse wordt uitgeperst.


Ik had overigens zelf al over deze misleidende formulering van de Nederlandse Roverheid geschreven in artikelen uit 2017 (Hoezo "stijgende levensverwachting") en zelfs al in 2014 (Adolf Hitler verkneukelt zich...), dus niemand kan zeggen dat ik hier niet voor gewaarschuwd had!

Helaas, zéér helaas, verwacht ik ook nu niet dat het kiezersvolk hiermee rekening zal houden bij komende verkiezingen. Het is dat ik, tegen beter weten in, toch hoop dat 'men' op een gegeven moment toch zijn (M/V) verstand zal gaan gebruiken. Liefst voordat de door Karl Marx voorspelde «Verelendung» daadwerkelijk optreedt!(*) Zie hier het artikel van het Actuarieel Genootschap, waarin wordt verwezen naar de nieuwe Prognosetafel AG2020, die hier ook gedownload kan worden.

dinsdag 8 september 2020

Republiek der Nederlanden?


Een paar maanden geleden kwam ik op straat deze schilderingen tegen. In eerste instantie dacht ik even dat iemand (of misschien zelfs wel een actiegroep) de Latijnse klok had horen luiden, en mensen wilde(n) oproepen om "samen tegen de Kroon" (corona is tenslotte het Latijnse woord voor [de] kroon) actie te gaan voeren. Al gauw begreep ik echter dat deze ongestrafte stoepgraffiti bedoeld was om ons aan te sporen om toch zeker gevolg te geven aan de maatregelen van de Haagse overheid om Covid-19 uit de wereld te verbannen.Intussen is wel duidelijk geworden dat Covid-19 net zo moeilijk af te schaffen is als de monarchie (overigens ook in België en Spanje - en zeker in Spanje zijn er toch redenen te over om de door dictator Franco ingestelde monarchie af te danken).

Misschien gloort er echter toch enige hoop aan de horizon. In «De Republikein» van deze maand las ik namelijk over de oprichting van een nieuwe politieke partij: De Partij voor de Republiek (PvdR). Lees hier meer over op de website van deze partij.
Met een beetje hulp van mijn weldenkende vrienden maak ik het misschien toch nog mee dat Nederland weer een republiek wordt! Het zou mij zeer verheugen.