maandag 10 maart 2014

Adolf Hitler verkneukelt zich...

... en als hij misschien intussen (toch?) dood is ligt hij in zijn graf in zijn handen te wrijven, wanneer hij ziet hoe het Nederlandse régime zijn wensen aan  het uitvoeren is. De Nederlandse Roverheid is immers druk bezig de gezondheidszorg uit te kleden, om het nog maar niet te hebben over zorg voor mensen die niet zonder een of andere vorm van zorg kunnen. Verzorgingstehuizen worden gesloten, terwijl er volgens de dreigementen van het neoliberale régime alleen maar meer ouderen (en dus hulpbehoevenden) komen. Ze zullen het nooit zeggen, maar het kan niet anders dan de bedoeling zijn dat deze hulpbehoevenden langzaam uitgehongerd en door gebrek aan verzorging van ellende en verveling doodgaan in hun eigen woning, waar ze zelfredzaam zitten te verschrompelen, omdat ze nog in staat zijn op een belletje te drukken. (zie o.a. artikelen in Trouw van 13 juni 2013 en het Algemeen Dagblad van 7 januari dit jaar).

Hitler zou trots zijn op de Haagse Bluffers. Ik weet alleen niet of hij veel bewondering zou hebben voor de achterbakse manier waarop de Nederlandse Roverheid dit beleid nu aan het uitvoeren is. Niemand die een beetje kan nadenken kan het er immers mee eens zijn dat op deze manier "bezuinigd" moet worden. ALS bezuinigen al noodzakelijk is, dan zijn er heel veel manieren te bedenken waarop de arbeidersklasse en zeker de meest hulpbehoevenden volledig ontzien kunnen worden.

Overigens, aangezien het onvermijdelijk is dat door dit soort maatregelen de gemiddelde levensverwachting weer daalt, is dit toch een heel klein beetje (en relatief) goed nieuws voor de werkende Nederlanders, want zo kan de pensioengerechtigde leeftijd weer omlaag. Immers, volgens de Balkende Ellende & Co., moest de AOW-leeftijd omhoog vanwege de stijging van de levensverwachting. Daar het onvermijdelijk is dat die levensverwachting weer omlaag gaat door de manier waarop de ouderen en zieken doodgepest worden, gaat de AOW-leeftijd dus onvermijdelijk weer omlaag, misschien nog wel tot vér onder de leeftijd van 65 jaar...

Geen opmerkingen: