donderdag 1 november 2012

Dubbele moraal uitkeringsfraude (overgenomen artikel)

Terwijl de aandacht zich richtte op de onderhandelingen in Den Haag is de Eerste Kamer stilletjes akkoord gegaan met twee wetten die grote gevolgen hebben voor veel mensen. Vanaf 1 januari 2013 kan de overheid voortaan bij vrijwel iedereen het huis betreden om fraude met de AOW, de uitkering of kinderbijslag tegen te gaan.

De wet over huisbezoeken geldt overigens niet voor belastingontduikers. Bij belastingfraudeurs mag de controleur namelijk alleen binnenvallen als er een verdenking van fraude bestaat. Bij mensen met een uitkering, AOW of kinderbijslag, is die verdenking niet meer nodig. En wie de controleur niet binnenlaat, wordt gekort op de uitkering.

Uitkeringsfraude is bovendien een veel breder begrip dan belastingfraude. Als iemand niet op tijd aangeeft een paar uurtjes uitzendwerk te hebben gedaan, dan is dat fraude. Voor de AOW kan het al fraude zijn als ouderen bijvoorbeeld een paar keer per week met een vriend of vriendin samen zijn.
De Socialist, november 2012

Neem contact op met redactie@socialisme.nu voor een proefabonnement (3 maanden voor € 3,00), een jaarabonnement (10 nummers voor € 15,00) of om donateur te worden (minimaal € 5,00 per maand en uiteraard De Socialist gratis). - De prijzen gelden voor Nederland.

Dure medische zorg in Nederland? En waarom?

Volgens de bende van nep-liberaal Rutte & nep-sociaaldemocraat Samsom is het redelijk om nóg meer geld van de burgers achterover te drukken, omdat de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland de pan uit rijzen.

Dat komt ongetwijfeld omdat de mensen voor de lol dure medicijnen slikken, en omdat ze voor elk wissewasje naar de dokter of naar het ziekenhuis gaan. Natuurlijk!
Zou het misschien ook komen door de hoge geldbedragen die de top van de ziekenhuizen, geprivatiseerde chirurgen en andere specialisten op hun bankrekeningen laten overschrijven?


De Rode Morgen wijdt in het nummer van october dit jaar een artikel aan Dure medicijnen: De echte kosten zijn de winst. In het artikel wordt o.a. verwezen naar een artikel in Vrij Nederland van 15 september [dit moet zijn 17 september] dit jaar over De diabeteslobby, waarin wordt beschreven hoe pharmaceutische bedrijven de markt veroveren voor dure medicijnen voor diabetes, waarbij ze goedkopen en bewezen effectieve medicijnen verdringen.

De Rode Morgen geeft nog een ander tragisch voorbeeld. Helaas staat het artikel niet op de website, zodat ik het betreffende deel van het artikel letterlijk overneem:
Een berichtje van de NOS op 3 augustus legt veel uit. Het ging over het medicijn tegen een zeldzame ziekte, dat een Haagse apotheker op verzoek vijf jaar lang zelf maakte voor 3000 euro per jaar. In 1997 wil het farmaceutisch bedrijf Orphan Europe een geneesmiddel leveren dat het concern met een Europese subsidie heeft ontwikkeld. De apotheker is blij en wil het middel bestellen, tot hij ziet dat het bedrijf 50 keer zo veel rekent als hij zelf deed. Hij blijft het dus zelf bereiden voor zijn patiëntje, ook al is het geen geregistreerd middel. Daarop sleept Orphan Europe hem in 2007 voor de rechter. Hij wint de zaak en ook een volgende, maar legt zich neer bij de duurkoop wanneer hij merkt dat ook zorgverzekeraar Delta Lloyd en het CvZ hem niet steunen.
Die apotheker zal op de prijs van € 3000 een beetje winst gemaakt hebben. Dan is € 150.000 voor hetzelfde middel toch ongehoord? Nee - de handvol monopoliebedrijven die de medicijnenbranche overheerst vindt dit normaal. In het jaar 2000 hadden de zeven grootste farmaceutische monopolies een gezamenlijk aandeel van 67,4 procent op de wereldmarkt. Door overnames worden ze nog groter en kunnen nog meer miljarden per jaar verdienen. Hun belangrijkste wapen is het patent - het alleenrecht om pillen te verkopen, dat tien tot twintig jaar geldig blijft. Vandaar de ongehoorde prijsopdrijving.


Een abonnement op De Rode Morgen kost € 6,80 (of € 11,35 voor een steunabonnement. Stuur daarvoor een e-mail naar redactie@rodemorgen.nl. Je kunt daar ook een gratis proefabonnement nemen voor drie nummers.