zondag 15 juli 2012

Zaagmeelkop of wolf in schaapskleren?

Job Cohen, de mislukte PvdA-fractievoorzitter in het régime Wilders (de zogenaamde Regering Rutte), heeft nu weer een nieuw plannetje bedacht.

In verband met het volgende is het goed eraan te herinneren dat deze zelfde Cohen vóór de verkiezingen van 2010 te kennen gaf te streven naar een "zo progressief mogelijk kabinet", maar daarna weigerde te spreken met de enige nog als progressief te kenmerken parlementaire partij in Nederland, de SP (zie o.a. mijn artikel Nog meer electorale contractbreuk van 1 juli 2010).

Deze onbetrouwbare man vindt, dat de "linkse politieke partijen [...] één grote progressieve volkspartij [moeten] vormen" (zie NRC van gisteren). Is deze man werkelijk zó kort van memorie dat hij is vergeten wat er gebeurde toen de twee linkse partijen PSP en CPN, en twee sociale christelijke partijen PPR en EVP zich in 1990 samenvoegden tot GroenLinks, welke partij intussen verworden is tot een neoliberale club, die noch links noch groen is?

Of zijn hem enkele leuke commisariaten aangeboden bij geprivatiseerde nutsbedrijven als hij erin slaagt de SP vleugellam te maken? Het zal beslist niet zijn bedoeling zijn dat die "progressieve volkspartij" uit zal gaan van SP-ideeën, wat op grond van de huidige opiniepeilingen alleszins terecht zal zijn. Nee, Cohen zal vooral (de opdracht gekregen hebben te?) proberen een "volkspartij" te creëren die net zo progressief is als de VVD liberaal is (niet dus).

Wat mij betreft mag hij de PvdA en GroenLinks rustig samenvoegen, en misschien ook nog D66 annexeren, die door sommige slecht geïnformeerden krantenkoppenlezers nog steeds beschouwd wordt als links-liberaal (of andere taalkundige verzinsels).

Dit Coheniaanse verzinsel is uiteraard dezelfde noodsprong als die van de KVP, die steeds meer stemmen verloor en zich toen in 1980 maar met de kleinere AR(P) en CHU samenvoegde tot het CDA.

De enige juiste optie zou zijn dat de PvdA (waarvan alleen het woordgebruik af en toe nog doet denken aan het socialistische en sociaal-democratische SDAP- en PvdA-verleden) zichzelf op zou heffen en als laatste goede daad haar kiezers daarbij oproept om voortaan bij verkiezingen hun stemmen uit te brengen op de SP.

dinsdag 10 juli 2012

Over oplichterij...

Het is toch maar geweldig dat er in Nederland mensen rondlopen die bezorgd zijn over ons welzijn en onze gezondheid. Neem nu bijv. "minister" Edith Schippers, die maatregelen wil nemen tegen homeopathische medicijnen. Let wel, deze persoon heeft zitting in de doorgespoelde "regering Rutte" (lees: régime Wilders), die ervoor zorgde dat de gezondheidszorg voor mensen nog onbetaalbaarder wordt dan de diverse Balkenbendes al geregeld hadden, zodat er van de zorg voor o.a. gehandicapten en ouderen niet veel meer overblijft dan herinneringen aan hoe het vroeger was in Nederland toen "sociale zekerheid" meer was dan een willekeurige combinatie van woorden.

Homeopathische middelen mogen volgens Edith pas als geneesmiddel mogen worden verkocht als de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen is. En dat "wetenschappelijk" moet natuurlijk vastgesteld worden volgens de normen van de farmaceutische industrie. Dat is net zoiets als het vlees in slagerijen laten keuren volgens door de Keurslager vastgestelde regels. [Voor de goede orde: ik heb geen kritiek op de Keurslager - ik had evengoed C&A het algemene kledingaanbod kunnen laten keuren.]

En zo werden we afgelopen zaterdag (de Volkskrant - 5 juli 2012) nog "verblijd" met het gekwaak van een oud-voorzitter van de "Vereniging tegen de Kwakzalverij", die vond dat Edith S. een standbeeld zou verdienen, want "de portemonnee en de gezondheid van de burger zijn [...] zeer [...] gediend" met haar plannetjes.

En ook Trouw liet zich gisteren weer van zijn beste kant zien met een artikel van ene Asha ten Broeke, die meent te kunnen aantonen dat homeopathie "geen onschuldige tovenarij [is] maar eerder oplichting". Asha heeft vroeger (licht ze toe) wel eens geprobeerd uit te leggen dat er in homeopathische middelen "geen molecuul werkzame stof" zit. Als dat zo is, dan is dat inderdaad een heel verschil met nogal wat middelen uit de farmaceutische industrie, die zoveel werkzame moleculen en stoffen bevatten, dat patiënten soms dood gaan door de bijwerkingen.

Asha illustreert haar bewering ook nog met een voorbeeld. Veel mensen zouden zich na gebruik van een homeopathische middel beter voelen. Dat komt dan niet door dat homeopathische middel -zegt zij-, maar gewoon omdat "je sowieso langzaam beter wordt". Zwakke opmerking, Asha-tje: Diezelfde redenering kan ook gebruikt worden voor "echte" medicijnen...

Gezien het einde van haar stookverhaal gaat het haar kennelijk niet eens om het gebruik van tovermiddeltjes, maar omdat "VSM en kornuiten" miljoenen zouden verdienen, waardoor het dus "oplichting" wordt. Let wel, ze zegt niet dat "VSM en kornuiten" miljoenen verdienen, ze suggereert het alleen, waardoor haar artikel ook nog eens op een misselijke manier suggestief is.

En trouwens, laten we het eens over èchte oplichting hebben.

Wanneer wordt er eens opgetreden tegen de wereldwijde oplichting van allerlei christelijke en andere secten? Deze beloven het eeuwige leven (dat gepaard moet gaan met een onbeschrijflijk geluk), maar verlangen daarvoor wel door de leden grof onderhouden te worden. Kijk maar eens naar de kapitalen die besteed worden aan hun kerkgebouwen, tempels of wat dan ook; naar de kostbare reizen van het opperhoofd van de Roomse bende van kinderverkrachters; of de boeddhistische monniken, die zich laten onderhouden door de arme Tibetaanse bevolking en zelf geen poot uitsteken... [Ja, ik weet dat het boeddhisme niet echt een godsdienst is, maar het gedrag van de leidslieden is niet echt anders.] 
En waarop zijn die beloften van een gelukkig eeuwig leven gebaseerd? Waar zijn de bewijzen voor de werkzaamheid van die heilsboodschap? Die worden bijv. door de managers van de christelijke BV's geïnterpreteerd uit het oudste sprookjesboek van de wereld, dat zogenaamd door god geschreven zou zijn, want dat heeft de schrijver zelf opgepend. En die enge clubs hebben in sommige landen dan ook nog eens recht op belastingvrijstelling, het bezit van de Vaticaanse staat (een cadeautje van Mussolini), of een bijdrage van de belastingbetalers (zoals de Kirchensteuer in Duitsland). Over oplichting gesproken!

Maar daar horen we mevrouw Schippers, of de kwakende kwakzalverij-bestrijders niet over. Nee, want de vrijheid van godsdienst is grondwettelijk gewaarborgd. 
Men houde mij ten goede, ik ontzeg niemand het recht om in een god, een heilige boom, of gezegend modderwater te geloven, en dat recht respecteer ik ook.
Het gaat echter te ver om dan maar meteen ook organisaties het recht te geven om de gelovigen (wereldwijd!) te manipuleren, kaal te plukken en te misbruiken; of niet-gelovigen te dwingen zich aan de christelijke of wat dan ook regeltjes te houden, door bijv. "vloeken" strafbaar te stellen, door homosexuelen te beledigen of te mishandelen, door dictators te steunen (denk aan Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet), abortus of euthanasie te verbieden, terwijl de zorg voor gehandicapte of ongewenste kinderen, voor mensen die hun ziekte niet meer kunnen dragen, tegenwoordig alleen nog maar toegankelijk is voor de rijksten...

Doe daar eens iets aan, mevrouwtje Schippers, dán kun je rekenen op een bijdrage mijnerzijds voor een standbeeld, maar niet voor het schijnheilige gezeur over homeopathie.