vrijdag 26 april 2013

Hoelang blijft Nederland nog in de Middeleeuwen hangen?

In de vorige eeuw zijn talloze Europese monarchieën verdwenen:
* Albanië in 1939;
* Bulgarije in 1946;
* Duitsland in 1918;
* Finland in 1918;
* Griekenland in 1967;
* Ierland in 1921, toen het onafhankelijk werd van Groot-Brittannië (uitgezonderd Ulster, dat nog steeds door de Britten bezet is);
* IJsland in 1944;
* Italië in 1946;
* Joegoslavië (dat Bosnië & Herzegovina; Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië en Slovenië omvatte) in 1941;
* Malta in 1974, toen het onafhankelijk werd van Groot-Brittannië;
* Oostenrijk-Hongarije in 1918;
* Oekraïne in 1918;
* Portugal in 1910;
* Roemenië in 1946;
* Rusland in 1917;
* Tsjecho-Slowakije in 1918;

Er zijn nog wel enkele monarchieën -met inbegrip van vorstendommen e.d.- overgebleven (België, Denemarken, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden), die zich door propaganda (zoals in Nederland door de Rijksvoorlichtingsdienst, met flutonderzoeken -zoals over de miljarden die Beatrix bijdraagt aan de Nederlandse economie- en vage enquêtes over hoe veel mensen achter de monarchie staan) in het zadel houden.
Dit ondanks de onafgebroken stroom schandalen en misbruiken, zoals de "fouten" van de Spaanse koning, de domme streken van de Belgische prins Laurent en de belastingtruuks van de zogenaamde Oranjes, de avonturen van de pilsprins in o.a. Mozambique en de diverse (oorlogs)criminele betrekkingen van de Von Amsbergs. Statistisch kan het echter niet lang meer duren of alle monarchieën behoren tot de verleden tijd. Ik hoop het nog mee te maken.

Vreemd genoeg werd al in 1588 in Nederland de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gesticht, waarmee Nederland een der eerste moderne Republieken was. Helaas werd na de val van Napoleon in 1814 door het Congres van Wenen beslist dat Nederland moest dienen als buffer tussen Engeland en Frankrijk. Aangezien een monarchie als stabieler werd beschouwd dan een republiek, moesten de zogenaamde Oranjes de macht krijgen, en prins Willem werd op 30 maar 1814 in Amsterdam ingehuldigd.

Pikant detail is dat de Oranjes echter al in 1702 in Nederland uitgestorven waren, en daarom werd gemakshalve de Friese tak van de Nassaus naar voren geschoven. Dezen gebruikten al lang onrechtmatig de titel 'prins van Oranje'. Ook die fictieve Oranjes zijn echter met Wilhelmina uit Nederland verdwenen...
Zie voor een korte samenvatting de brochure Oranje zonder mythe van Anton Constandse (in 1980 uitgegeven door Stichting Pamflet).

donderdag 25 april 2013

Waarom trouw aan de koning(in) zweren?

Waarom zou in kotsnaam een parlementslid trouw moeten zweren aan de koning(in) van dienst? Het parlement dient toch de belangen van het volk te behartigen en niet die van een dom overblijfsel uit de middeleeuwen?

Laat iedereen een voorbeeld nemen aan die paar parlementariërs van de SP, GroenLinks en de PvdA, de Onafhankelijke Senaatsfractie Kees de Lange en de Partij voor de Dieren die geen eed (of belofte) van trouw willen afleggen en/of die -nog duidelijker en belangrijker- niet aanwezig willen zijn bij die circus-bijeenkomst (zie het artikel Namen van parlementariërs om te onthouden d.d. 22 april op de site van ProRepublica).

Het is inderdaad belangrijk die namen te onthouden, zodat we bij komende verkiezingen weten wie trouw is aan de bevolking van Nederland, en wie zijn ziel verkocht heeft aan een kliek die onder valse voorwendsels ("bij de gratie kots") meent over ons te mogen (en kunnen!) beschikken.

Leve de Republiek!

dinsdag 23 april 2013

En nog een «koningslied», met een 'happy end'!

Met vooruitziende blik namen de Veulpoepers (volledige naam "R.K. Veulpoepers B.V.") dit al in 1981 of 1982 op.

Let vooral op het tweede ("Is de koning uit zijn sas / vliegt de koning uit de poort / zit de koning zonder werk") en het derde couplet.De beelden bij deze YouTube-presentatie zijn overbodig. Er zijn andere opnamen, maar die zijn live en moeilijk te verstaan, zoals:

maandag 22 april 2013

Het nieuwe «Koningslied» (en wellicht zelfs nieuwe Nederlandse volkslied?)

Met dank aan Willem Wejes voor het door hem gesuggereerde «Koningslied», hierbij een link naar dat «Koningslied», dat misschien ook wel het nieuwe Nederlandse volkslied zou kunnen worden. Tenslotte heeft «Willempie», net als het door Wilhelmina opgedrongen «Wilhelmus van N.», niets te maken met het Nederlandse volk, of met de natie Nederland, maar alles met één bepaalde figuur van niet bepaald onbesproken karakter.

zaterdag 20 april 2013

Het Koningslied is geslaagd. Toch?

Het "Koningslied" is (voor degenen die niet weten wat dat voor iets is), een "lied" dat door een stelletje meelopers of profiteurs, of ***likkers (maak ervan wat je wilt) bij elkaar verzonnen is ter gelegenheid van de overdracht van de door de zogenaamde Oranjes van het Congres van Wenen in 1813 erfelijk verkregen dictatuur over de Nederlandse bevolking door Hare Koninklijke Bea aan de kleinzoon van de Nederlandse oorlogsmisdadiger, fraudeur/omkoper en veelbevruchter Prins Bart, Willem A. met zijn blondje Mínima, de dochter (?) van de Argentijnse oorlogsmisdadiger Jorge Zorreguieta. Enkelen van die slijmjurken zijn Guus Meeuwis, Daphne Deckers, Ali B. en Lange Frans.

Het Parool laat bij monde van recensent Jos Bloemkolk vandaag weten wat dat "lied" voor iets is: "lauwe thee met zoetstof", en dat geeft een goed beeld van waar het om gaat. Smakeloos in ieder geval, en misschien ook wel kankerverwekkend - net als veel zoetstof. (Het zou me tenminste niet verwonderen als die "Oranjes" ook aandelen zouden hebben van producenten van kankerverwekkende producten.) Én het is "ook dom", volgens Jos Bloemkolk.

Leve de Republiek!!!

donderdag 18 april 2013

Dat valt me toch tegen van de Nederlandse Roverheid!

Veel Nederlanders zijn er nog steeds van overtuigd (en daarin vergissen ze zich schromelijk, al kan hun dat niet kwalijk genomen worden met het steeds verder verslechterende Nederlandse onderwijs) dat de sociale voorzieningen nergens zo goed zijn als in Nederland.

Zo verkeerde ík altijd in de veronderstelling dat geen enkele overheid zo goed was in het bedenken van heffingen, belastingen, opcenten, enz. als de Nederlandse Roverheid. Aangezien het goed is om toe te geven als je je vergist hebt, doe ik dat bij dezen volmondig: IK HEB ME VERGIST ten aanzien van de fiscale creativiteit van het Nederlandse régime.

In Frankrijk wordt belasting geheven op regenwater... en ook in Polen wordt aan een dergelijke wet gewerkt, die overigens in enkele plaatsen al wordt toegepast. Maar... er is niets nieuws onder de zon: in Oregon (VS) mag men (en dat al sinds 1925) geen sneeuw of regenwater opvangen, omdat de Verenigdestaatse Roverheid meent dat zij de eigenaar is van het regenwater dat op privé-grond valt. (zie de Belgische krant Express van gisteren). En dat in een kotsvruchtig land als de VS, waar zowat iedereen 100-en keren per dag «Oh, my kots» roept...

Alvast een voorspelling ten aanzien van de Haagse Bluffers (en tevens een waarschuwing voor de inwoners van Nederland!): Binnenkort gaat het Nederlandse régime een warm-en-koud-heffing invoeren om de klimaatverandering te bestrijden. Immers het warme weer is daarvan een gevolg, net zoals -naar beweerd wordt- de extreme koude van de afgelopen jaren. Als dat geen win-win-situatie is voor de B.V. Nederland: allemaal extra geld om nog meer aan monarchie, asfalt, Verenigdestaatse oorlogen en straaljagers te verspillen, en natuurlijk niet te vergeten aan Olympische Spelletjes, om "onze" (voor alle duidelijkheid: NIET de mijne!) pilskoning bezig te houden...

woensdag 17 april 2013

Wat betekent "free" in "the Land of the Free"?

Een door het Constitution Project (een groep voor wettelijk onderzoek) opgezet onafhankelijk onderzoek naar de "ondervragingen" en opsluitingen na 11 september 2001 (van 577 bladzijden dik) heeft geconcludeerd dat "niet betwist kan worden dat de Verenigde Staten martelingen hebben toegepast" en dat de hoogste functionarissen van het land daar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor droegen. (New York Times van gisteren). De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het gebruik van martelingen "niet gerechtvaardigd" was en dat er geen aanwijzingen gevonden waren waaruit zou blijken "dat deze ondervraagmethodes bruikbare informatie opgeleverd hebben, die niet op een andere manier verkregen had kunnen worden". 

Het meest trieste is dat de hoofdverantwoordelijken voor deze misdadige politiek (zoals de niet écht gekozen president George W. Bush) nooit gestraft zullen worden en dat de Verengde Staten (zoals collega-blogger Drs. Jan-Piet Zondervan de VS noemt) ongestraft door kunnen blijven gaan met de uitbuiting van de mensheid (inclusief de eigen Verenigdestaatse bevolking), zonder tot pariah van de mensheid beschouwd te worden, omdat de rest van de "beschaafde" wereld volledig aan de leiband van de VS loopt en medeplichtig is aan de door dat land begane oorlogs- en andere misdaden, net zoals de Verengde Staten uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de misdaden van de staat Israel jegens het Palestijnse volk.

Republikeinen starten burgerinitiatief over het salaris van de koning

Republikeinen gaan de Tweede Kamer in een burgerinitiatief opdragen te debatteren over het exorbitante salaris van de Koning. Hiertoe is het mogelijk vanaf 16 april via Internet steun te betuigen. De wet op het burgerinitiatief eist dat minstens 40.000 Nederlanders de oproep tekenen.

Voor veel Nederlanders zijn de hoge kosten de grootste ergernis van de monarchie. Dat is het beste zichtbaar in het salaris van de Koning. Willem-Alexander gaat net als zijn moeder € 825.000 per jaar verdienen. In de Grondwet is verankerd dat hij hierover geen belasting hoeft te betalen. Maar de Tweede Kamer kan in vrijheid beslissen over het salaris van de Koning. NRG/Republikeinen.nl gaat er van uit dat de Kamerleden het gevoel onder de bevolking goed aanvoelen en daarom tot een salarisverlaging zullen besluiten.

Als Willem-Alexander belasting zou moeten betalen, zou hij ongeveer 11 maal het salaris van een minister verdienen. De zwaarte van zijn functie geeft hiertoe echter geen aanleiding. Wat het NRG/Republikeinen.nl betreft is een salaris dat zich oriënteert op de Balkenende-norm van ca. € 150.000 netto voldoende. Ter vergelijking, de president van de Verenigde Staten verdient ca. $ 400.000, de Bondspresident van Duitsland € 199.000 en de Koning van Spanje € 150.000. Alle drie betalen ze gewoon belasting.

Ondertekening van het Burgerinitiatief over het salaris van de koning

Alle Nederlanders die de exorbitante vergoedingen aan het Koninklijk Huis ter discussie willen stellen kunnen vanaf dinsdag 16 april, 15:00 uur het burgerinitiatief ondertekenen op de volgende website: www.hetsalarisvandekoning.nl


Overgenomen uit Nieuwsbrief 13 (april 2013) van het Nieuw Republikeins Genootschap

woensdag 10 april 2013

Is «War Child» de oplossing?

Het is aardig van organisaties als «War Child» dat ze proberen om het leven van oorlogsweesjes wat kleur te geven -en er zijn beslist veel mensen die daar met de beste bedoeling aan bijdragen en  meehelpen- maar wat lossen ze uiteindelijk op? Er worden kinderen opgevangen, die later in hun leven, in een volgend conflict alsnog doodgeschoten worden - of anderen doodschieten; er worden scholen en weeshuizen gebouwd, die na een volgende oorlog weer in puin liggen. En ongetwijfeld blijft er links en rechts (vooral "rechts" denk ik zo) het een en ander aan de strijkstok hangen van lui die een dergelijke organisatie (en ik bedoel beslist niet dat dat wél of niet het geval is bij «War Child») "besturen".

Er is maar één werkelijke oplossing: de wapenindustrie stilleggen. De christelijke politici hebben ongetwijfeld wel eens gehoord dat zwaarden in ploegijzers moeten worden omgesmeed (Jesaja 2:4), maar kennelijk zitten zij er niet mee dat ze na hun leven door hun god verdoemd zullen worden tot het welverdiende eeuwige hellevuur.

En écht eerlijke mensen zouden voortaan bij verkiezingen alleen nog maar moeten stemmen op partijen die in hun verkiezingsprogramma duidelijk maken dat zij de wapenindustrie willen beëindigen. Het enige argument ten gunste van de wapenindustrie is dat bepaalde groepen mensen zich met deze moordende industrie legaal verrijken, en grof verrijken. Wat mij betreft gaat het hier om gelegaliseerde moordenaars... En het kan ook geen kwaad bedrijven te boycotten die op een of andere manier bij de wapenindustrie betrokken zijn.

"In wars, boy, fools kill other fools for foolish causes." (Robert Jordan, Eye of the World, bladz. 66)

zondag 7 april 2013

Beatrix bedankt... ???

Waarvoor dan wel? Omdat ze (met haar familie) lekker in luxe geleefd heeft uit onze zakken?

Ik zou maar één dankwaardig feit harerzijds kunnen bedenken, namelijk als ze de monarchie zou hebben opgeheven. Helaas, dat heeft ze niet gedaan...
En dan nog, als ze het wel gedaan zou hebben, "dank" met boosheid over de twee eeuwen waarin de zogenaamde Oranjes ons hebben misbruikt voor hun eigen belangen.

Leve de republiek!