woensdag 17 april 2013

Wat betekent "free" in "the Land of the Free"?

Een door het Constitution Project (een groep voor wettelijk onderzoek) opgezet onafhankelijk onderzoek naar de "ondervragingen" en opsluitingen na 11 september 2001 (van 577 bladzijden dik) heeft geconcludeerd dat "niet betwist kan worden dat de Verenigde Staten martelingen hebben toegepast" en dat de hoogste functionarissen van het land daar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor droegen. (New York Times van gisteren). De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het gebruik van martelingen "niet gerechtvaardigd" was en dat er geen aanwijzingen gevonden waren waaruit zou blijken "dat deze ondervraagmethodes bruikbare informatie opgeleverd hebben, die niet op een andere manier verkregen had kunnen worden". 

Het meest trieste is dat de hoofdverantwoordelijken voor deze misdadige politiek (zoals de niet ├ęcht gekozen president George W. Bush) nooit gestraft zullen worden en dat de Verengde Staten (zoals collega-blogger Drs. Jan-Piet Zondervan de VS noemt) ongestraft door kunnen blijven gaan met de uitbuiting van de mensheid (inclusief de eigen Verenigdestaatse bevolking), zonder tot pariah van de mensheid beschouwd te worden, omdat de rest van de "beschaafde" wereld volledig aan de leiband van de VS loopt en medeplichtig is aan de door dat land begane oorlogs- en andere misdaden, net zoals de Verengde Staten uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de misdaden van de staat Israel jegens het Palestijnse volk.

Geen opmerkingen: