donderdag 18 april 2013

Dat valt me toch tegen van de Nederlandse Roverheid!

Veel Nederlanders zijn er nog steeds van overtuigd (en daarin vergissen ze zich schromelijk, al kan hun dat niet kwalijk genomen worden met het steeds verder verslechterende Nederlandse onderwijs) dat de sociale voorzieningen nergens zo goed zijn als in Nederland.

Zo verkeerde ík altijd in de veronderstelling dat geen enkele overheid zo goed was in het bedenken van heffingen, belastingen, opcenten, enz. als de Nederlandse Roverheid. Aangezien het goed is om toe te geven als je je vergist hebt, doe ik dat bij dezen volmondig: IK HEB ME VERGIST ten aanzien van de fiscale creativiteit van het Nederlandse régime.

In Frankrijk wordt belasting geheven op regenwater... en ook in Polen wordt aan een dergelijke wet gewerkt, die overigens in enkele plaatsen al wordt toegepast. Maar... er is niets nieuws onder de zon: in Oregon (VS) mag men (en dat al sinds 1925) geen sneeuw of regenwater opvangen, omdat de Verenigdestaatse Roverheid meent dat zij de eigenaar is van het regenwater dat op privé-grond valt. (zie de Belgische krant Express van gisteren). En dat in een kotsvruchtig land als de VS, waar zowat iedereen 100-en keren per dag «Oh, my kots» roept...

Alvast een voorspelling ten aanzien van de Haagse Bluffers (en tevens een waarschuwing voor de inwoners van Nederland!): Binnenkort gaat het Nederlandse régime een warm-en-koud-heffing invoeren om de klimaatverandering te bestrijden. Immers het warme weer is daarvan een gevolg, net zoals -naar beweerd wordt- de extreme koude van de afgelopen jaren. Als dat geen win-win-situatie is voor de B.V. Nederland: allemaal extra geld om nog meer aan monarchie, asfalt, Verenigdestaatse oorlogen en straaljagers te verspillen, en natuurlijk niet te vergeten aan Olympische Spelletjes, om "onze" (voor alle duidelijkheid: NIET de mijne!) pilskoning bezig te houden...

Geen opmerkingen: