vrijdag 26 mei 2023

Nederland LIJKT een democratie, maar...? En de AIVD ziet het helemaal anders!!!

Als je oppervlakkig kijkt ziet Nederland eruit als een democratie, want om de zoveel jaren worden bij directe verkiezingen het Parlement en de Gemeenteraden gekozen, en de Provinciale Staten. De Eerste kamer wordt indirect, getrapt, gekozen op grond van de uitslag van de gekozen Provinciale Staten. En dan zijn er ook nog verkiezingen voor de Waterschappen, voor de meeste mensen een vaag clubje.

Het eerste probleem is dat heel veel Nederlanders (officieel: inwoners) nauwelijks bekend zijn met de kandidaten voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, dus ze kiezen (ALS ze al een stem uitbrengen) op goed geluk - op grond van een foto, de woonplaats of de club waar de kandidaten bijhoren. De Eerste Kamer wordt daardoor dus automatisch ook op erg vage gronden samengesteld!

Het volgende probleem is dat de meeste mensen bij de Parlementsverkiezingen niet eens de moeite nemen om de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen te bestuderen. Veel mensen maken gebruik van een of andere (al dan niet objectieve, of objectief bedoelde) Kieswijzer, of ze gaan uit van de kreten bij een "Verkiezingsdebat", dat niets te maken heeft met een debat, maar dat de kandidaten de kans biedt om in een paar zinnen wat beloften te maken. Op deze manier is het niet eens mogelijk om te weten wat de diverse partijen werkelijk van plan zijn, dus zijn de resultaten van zo'n verkiezing ook niet serieus te nemen.

Maar uiteindelijk hebben we volstrekt niets aan die verkiezingsbeloften, want die hebben zelfs een lager waarheidsgehalte dan de suggesties bij de gemiddelde reclames. Wat betekent bijvoorbeeld dat Omo witter wast? Dat het goed werkt bij het witwassen van geld? Dat wat je met Omo wast wit uit de was komt, zelfs nog witter dan... ja, dan wat? Het maakt ook allemaal niets uit, want als politici zich niet aan hun beloftes houden, komen ze niet in de gevangenis, of kunnen ze niet ontslagen worden. Echter, zelfs als ze eerlijk van plan waren om zich aan hun beloftes te houden, dan maakt dat nog geen verschil. Immers, geen enkele partij kan zonder andere partijen een regering vormen, dus moet er een coalitie gevormd worden, waarbij de diverse partijen een heleboel water bij hun wijn moeten doen, en er dus nauwelijks iets overblijft van de -al dan niet oprechte- verkiezingsbeloften.

Het maakt ook allemaal maar weinig verschil, want als er eenmaal een "regering" is samengesteld, begint de bevolking na korte tijd al te morren over de regering. Tot  aan de volgende verkiezingen, want dan ... rolt er een resultaat uit dat nauwelijks te onderscheiden is van het vorige resultaat, en dat is al tientallen jaren zo...

Maar... in Nederland (en ook in nagenoeg alle 'democratische' [lees democratoïde] landen) maakt het allemaal weinig uit wat er in de Eerste en Tweede Kamer gebeurt, want er zijn talloze andere mogelijkheden om de uiteindelijke beloften en toezeggingen te verdraaien of in een zwart gat te laten verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken (en er zijn nog véél meer voorbeelden te noemen!):

- De politie-inlichtingendienst (het Team Openbare Orde Inlichtingen) bespioneert -zonder daartoe gerechtigd te zijn!- al jarenlang Nederlandse burgers. De politie en het minister zijn hiervan op de hoogte, maar het gaat gewoon door. En de bij elkaar gegluurde (incorrecte) informatie wordt ook nog eens gedeeld met buitenlanden, met alle mogelijke gevolgen van dien... (Zie RTLnieuws; bericht van 15 mei, laatstelijk geactualiseerd op 25 mei 2023).

- De politie meet zoïzo met twee (of meer) maten: vreedzame milieudemonstranten (*) worden opgepakt en vastgehouden, terwijl mensen die politici bedreigen, levensgevaarlijk asbest rondstrooien of strobalen e.d. in de fik steken op autowegen met een enkele perongelukkige uitzondering na geen strobreed in de weg gelegd wordt

- De Belastingdienst maakte duizenden mensen uit voor fraudeurs (op grond van foute algoritmen), waardoor deze mensen vaak duizenden euro's moesten terugbetalen, en tallozen hunner in financiële problemen kwamen, hun huis, auto, soms zelfs hun kinderen kwijtraakten. Het Haagse régime beloofde de slachtoffers een oplossing voor dit toeslagenschandaal, maar die is er nu, jaren later, nog steeds niet. Het verantwoordelijke régime (Rutte III) moest aftreden, maar kwam enkele maanden na de verkiezingen alsnog bijna voltallig terug, al hadden ze dan wel de verantwoordelijkheden (beter: taken, want het begrip verantwoordelijkheid is hun kennelijk onbekend) anders verdeeld;

- De Tweede Kamer (en vermoedelijk) de Eerste Kamer hebben een pensioenregeling goedgekeurd, waarvan zijzelf geen last zullen hebben, omdat voor hen de oude pensioenregeling blijft gelden (zie Vrij Nederland, vandaag).

- De '"regering" legt beslissingen van de Tweede Kamer naast zich neer (geen BTW op groenten en fruit), en schuift de uitwerking van toezeggingen vooruit naar een zo ver mogelijke toekomst (schadevergoedingen voor de slachtoffers van de gasboringen in Groningen), of laat zich onder druk zetten van agressieve veehouders en fabrikanten van veevoer.

- Er wordt niets gedaan tegen de woekerwinsten bij supermarktketens en bedrijven, terwijl er nog steeds wettelijke (zij het beperkte) mogelijkheden bestaan om maximumprijzen vast te stellen, zoals geregeld in de Prijzenwet.

- En alsof dat nog niet genoeg is, bestaat er in Nederland geen constitutioneel hof, dat belast is met het voorkomen van wetten die niet in overeenstemming zijn met de grondwet. Die is overigens toch al een vaag document, want nagenoeg elk artikel bevat een ontsnappingsmogelijkheid om uitzonderingen door "de regering" mogelijk te maken.


Het moge duidelijk zijn dat de Haagse Mafia zélf de democratie uitholt, maar dat is volgens de AIVD niet zo'n probleem. Het ware probleem is, volgens de visie van deze gluurdersdienst, dat de burgers geen vertrouwen hebben in die Haagse Bluffers, en met recht! Volgens de AIVD (zie Trouw van gisteren) wordt de democratie bedreigd door ‘anti-institutioneel extremisme’. Alsof dat nog nodig zou zijn met onbetrouwbare overheden!

(*) P.S.: Zie voor een 'fraai' voorbeeld van de manier waarop de Nederlandse politie omgaat met milieu-activisten Trouw van 27 mei. De manier waarop het trekkerterrorisme nauwelijks een handbreedte in de weg gelegd werd is in de voorbije maanden in de media breed genoeg uitgemeten...

woensdag 17 mei 2023

Kerncentrales - en het gewone volk draait wel op voor de kosten...

Het Nederlandse régime is al jaren aan het vlassen op de bouw van meer kerncentrales in Nederland. Niet omdat er geen andere mogelijkheden zijn om electriciteit op te wekken (of te besparen), maar omdat er kennelijk mensen (ongetwijfeld grootgraaiers) zijn die daar geld mee hopen te "verdienen". (*) Daarom is onlangs beslist om bij Borssele twee nieuwe kerncentrales te bouwen.

Dat gaat een heleboel geld kosten, maar daar zit de Haagse maffia niet mee. Zo zat zij ook niet met de afwijzende uitkomst van de Brede Maatschkappelijke Discussie over kernenergie in de jaren 1980, waaraan de overheid zich niet wenste te houden, totdat ze zich na de kernramp in Tshernobyl toch (een beetje?) te pletter schrok. Naar nu blijkt is de behoefte aan winst toch groter dan de angst voor de risico's van kernenergie.

Uiteindelijk zullen ze er wel voor zorgen dat de touwtjestrekkers van het régime (de zogenaamde 'regering', die die naam niet verdient omdat er simpelweg niet geregeerd wordt) zo ver mogelijk van de locaties van kerncentrales zullen wonen, zodat ze zelf niet veel risico zullen lopen in het geval van een ramp.

En ook de kosten zullen, net zoals de kosten van de steun voor en medewerking aan de oorlog in Oekraïne uiteindelijk gewoon op het bordje van de arbeidersklasse  terechtkomen, zoals we de kosten voor de ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard (zie de Volkskrant van gisteren) waarschijnlijk -ik beschouw dit als een eufemisme voor 'ongetwijfeld'- ook zullen moeten dragen.


(*) Het zou mij niets verbazen wanneer de druk om niet-electrische auto's op korte termijn te verbieden niet alleen bedoeld is om de auto-industrie en -handel aan extra winst te helpen, maar ook om de bouw van kerncentrales "noodzakelijk" te maken (zoals ik al suggereerde in mijn artikel van 10 juli 2008), want die e-auto's vreten energie, getuigen de alom verschijnende stopcontact-palen. En die e-auto's zijn natuurlijk noodzakelijk, want uitstoot en klimaatproblemen, jeweetwel. Eh... ja, paasvuren, vuurwerk, autoraces, koloniale oorlogen e.d. moeten natuurlijk mogelijk blijven, en ook het gebruik van houtkachels.

zondag 30 april 2023

Nogmaals over SLAVERNIJ en HERSTELBETALINGEN

Gezien de recente discussie over de bovengenoemde begrippen lijkt het me ook wel eens nuttig om hier eens écht ernstig na te gaan denken met betrekking tot vrouwen, die in sommige gevallen tot op heden (ja, ook in Nederland) nog steeds als minderwaardig, als een soort slavinnen dus!) behandeld - en mishandeld!- worden.

Ook bij "ons" koningshuis! Waarom immers brengt de echtgenoot van een koningin het niet verder dan 'prins', terwijl de echtgenote van een koning wél 'koningin' kan worden? Het zou mij niets verbazen wanneer er minder risico aanwezig wordt geacht voor een staatsgreep door een koningin-gemalin dan door een koning-gemaal...?

*********

Dada la reciente discusión sobre los conceptos susodichos [esclavitud y reparaciones], creo que también sería útil empezar a pensar seriamente en las mujeres, que en algunos casos hasta hoy (sí, también en los Países Bajos) siguen siendo tratadas -¡y maltratadas!- como seres inferiores (o sea una especie de esclavas.
 

También en "nuestra" casa real. Después de todo, ¿por qué el marido de una reina no pasa de ser "príncipe", mientras que la mujer de un rey puede llegar a ser "reina"? No me extrañaría que se considere que hay menos riesgo de un pronunciamento por parte de una reina consorte que por parte de un rey consorte...?

vrijdag 28 april 2023

Herstelbetaling voor slavernij... Welke slavernij?

Advocaat Gerard Spong ziet "wel een strafrechtelijk gaatje" voor herstelbetalingen voor nazaten van slaven ('slaafgemaakten' volgens hedendaagse wensen. Is Spong dan ook een 'advocaatgemaakte'?) (Zie Het Parool van 26 april) Ik vrees dat die eventuele betalingen zullen dan wel voor rekening zullen komen van de belastingbetalers (dus bij de arbeidersklasse), en dat ze niet gevorderd gaan gevorderd van de nazaten van de slavenhandelaars.

Ik wil dan in ieder geval vrijgesteld worden van de daarvan het gevolg zijnde belastingen. Tenslotte ben ik een nazaat van Brabanders, en Brabant (net als Limburg) werd na de 80-jarige oorlog door Holland uitgebuit als een kolonie ('Generaliteitsland') van Holland. Tevens wil ik dan alle afstammelingen van Brabanders en Limburgers oproepen om ook een eis tot herstelbetaling in te dienen bij de daarmee (te) belaste(n) dienst(en). En wat te denken van de nazaten van de als boeren tewerkgestelden in de veenkoloniën? En die van de lijfeigenen in feodale tijden? Of ligt de grens ergens rond 1800 (of waar anders )?
En hoe zit het trouwens met de arbeiders (waaronder ontelbare kinderen) die vanaf de industriële revolutie tot 16 uur per dag uitgebuit werden?

Of wordt bij slavernij alleen gedacht aan gekleurde mensen die uitgeperst werden en daarvoor geen loon (ook al is dat dan maar een symbolisch bedragje) kregen? Misschien is het wel handig om een niet mis te verstand definitie van het begrip 'slavernij' vast te stellen? Of om het begrip 'verjaring' misschien maar meteen te laten vervallen? Dat zal een enorme toeloop van vorderingen opleveren. Leuk voor de advocatuur!

woensdag 26 april 2023

Schijnheiligheid ten top!

Trouw meldt vandaag dat ter gelegenheid van de verjaardag van "onze" koning Willem-Alexander bijna 3000 mensen een koninkijke decoratie gekregen hebben (een "lintje"). Daarbij gaat het "met name" om "armoedebestrijders". 

Hoe serieus kun je zoiets nog nemen: een complimentje van degene die voor dit jaar zijn uitkering met zomaar even ½ miljoen heeft zien toenemen, terwijl die "armoedebestrijders" bezig zijn met het bestrijden van de steeds meer toenemende tegenstellingen in Nederland tussen enkele rijken en een groeiend aantal armen!

Interessant anti-monarchistisch artikel in «Vrij Nederland»

Morgen, 27 april, spannen veel Nederlanders zich weer in om zich zo clownesk mogelijk in oranje parafernalia te hullen, daarmee suggererend dat zij enthousiaste fans zijn van de Nederlandse monarchie (die tenslotte historisch gezien ooit in het Franse prinsdom Orange ontstaan moet zijn, welk woord toevallig ook de Franse vertaling is van de bastaardkleur oranje), en waarin talloze schoolkinderen op Noord-Koreaanse wijze gedwongen worden deel te nemen aan zogenaamde "koningsspelen".

Het is daarom uitstekend dat Vrij Nederland een artikel van precies 37 jaar (26 april 1986) geleden opnieuw gepubliceerd heeft, dat is voorzien van de niet mis te verstane titel Waarom iedereen tegen de monarchie zou moeten zijn.

Bij de OCR-verwerking van het artikel zijn helaas (slordiglijk) enkele foutjes ingeslopen (bijv. 'derden' in plaats van 'denken'), maar de redenering van het artikel is overduidelijk.

Ik zou zeggen: lezen en -als je twijfelt over de juistheid van de bedoeling- er eens grondig over nadenken.

dinsdag 18 april 2023

Verkeer (en openbaar vervoer) in Nederland

Het CBS meldt dat het aantal verkeersslachtoffers  in Nederland sterk gestegen is, waarbij vooral opvalt dat het aantal oudere fietsers (boven 75 jaar) sterk gestegen is (zie de NRC van vandaag). Als oplossing wordt vooral gesuggereerd verplichtstelling van een fietshelm. Persoonlijk denk ik dat de enorme toename van electrische fietsen hier zoïzo een belangrijke factor is. Ik zie regelmatig ouderen, die waarschijnlijk pas weer zijn gaan fietsen na aanschaf van een electrische fiets, met duizelingwekkende vaart (en soms driftig bellend) ambachtelijke fietsers [zonder electrificatie] in gevaar brengen. Daarom denk ik dat een (ingebouwde) snelheidsbeperking to 20 of -liever- 15 km/uur een flinke verbetering van de situatie zou opleveren. Helaas wordt in het genoemde artikel de electrische fiets pas aan het einde, en in een iets andere context, vernoemd. 

(*) De Volkskrant meldt  overigens wel dat -volgens een CBS-onderzoeker- de stijging van het aantal verkeersoden 'een gevolg is van de opkomst van elektrische fietsen', maar het CBS kan ' 'op basis van onze informatie [...] geen onderscheid maken tussen slachtoffers op e-bikes en gewone fietsen'.
Misschien heeft het CBS een dringend verzoek gekregen om het risico van electrische fietsen niet te vermelden? Tenslotte mag de winst van de handel in e-fietsen niet in gevaar komen!

Aardig [?] is ook dat Change van gisteren zich afvraagt "Hoe [...] we mensen uit de auto" [krijgen].
Ik kan wel in een paar woorden uitleggen waarom ik daar momenteel niet in geïnteresseerd ben: "OV" betekent in Nederland al lang niet meer "Openbaar Vervoer", maar steeds meer "Onbetaalbaar, Onbetrouwbaar [bij uitgevallen of ontbrekende treinen zijn er meestal geen of absoluut ontoereikende alternatieve mogelijkheden] en Onveilig [niet door het gevaar van botsingen, maar door het ontbreken van zelfs een hypothetische conducteur] Vervoer". 

Een slimbo van de TU in Delft zegt in het Change-artikel dat de trein helemaal niet zo duur is "als je de aanschafwaarde van de auto en het onderhoud zou meenemen in de prijs". Dat kan misschien wel zo zijn, maar dan toch alleen wanneer je niet toch al een auto hebt, omdat er veel kleine plaatsen in Nederland zijn waar je niet of nauwelijks met het OV kunt komen. Niet iedereen heeft tenslotte zin om met een zware tas 5 of 10 km te gaan wandelen of fietsen, nog afgezien van de weersomstandigheden... En een deelauto vind je ook niet overal...

De opmerking van die TU-slimmerik is net zo misleidend als reclame van de NS langs de A2 (vroeger regelmatig gezien) dat het met de trein van Utrecht naar Amsterdam maar 35 (?) minuten is. Leuke informatie, maar dat is dus van station naar station. De tijd dat je op een tochtig station staat te wachten (zeker bij treinuitval), en die je nodig hebt om op het station en op je bestemming te komen wordt gemakshalve niet meegeteld...woensdag 22 maart 2023

Drastische verandering in Nederland onvermijdelijk?

Jan Hoedeman, politiek koningshuisverslaggever,  heeft het boek Achilleshiel geschreven, dat morgen gepresenteerd wordt, en waarin het 'zwaktepunt' van Willem-Alexander, die intussen tien jaar zichzelf amuseert als koning van Nederland. Die achilleshiel zit 'in het maximaal oprekken van zijn privédomein', zonder dat premier Rutte (die volgens artikel 42 van de grondwet verantwoordelijk is voor het handelen van de koning) of de koninklijke adviseurs hem daarvan afgehouden hebben. Voorbeelden van dat 'zwaktepunt' zijn in grote mate beschikbaar, met als duidelijkste voorbeeld de koninklijke vacantie in Griekenland, net toen de Nederlandse overheid de hele bevolking tot huisarrest veroordeeld had. (Zie het Algemeen Dagblad van vandaag.)

Mij dunkt dat er dan ook niets anders opzit dan dat de koning afgezet wordt en de monarchie wordt opgedoekt, mede gezien de ongrondwettelijke daden van zijn voorgangers - zoals Wilhelmina's ongrondwettelijke vlucht naar Engeland in 1940 (zie bijv. Wilhelmina, werkelijkheid en fictie van Gerard Aalders). 'Onze' monarchie is ons in feite na het verdwijnen van Napoleon toch al met een misselijk truukje op ons dak geschoven.

En ook de premier (Mark Rutte, die eigenlijk al lang in de WW had moeten zitten, en tot participatieslavernij veroordeeld had moeten zijn na o.a. zijn verantwoordelijkheid voor het toeslagenschandaal) en de koninklijke adviseurs verdienen het om definitief aan de kant gezet te worden!

zondag 12 maart 2023

Is omkoping met terugwerkende kracht niet strafbaar?

In Rotterdam zijn enkele ambtenaren ontslagen, omdat ze zich hebben laten omkopen (Algemeen Dagblad van vandaag) door met name wegenbouwers. 

 Maar waarom kunnen ministers en andere politici, die de belangen van grootgraaiers hebben verdedigd en/of bevorderd (zoals met de geheime rulings van de belastingdienst, waardoor grote ondernemers legaal belasting mogen ontduiken) gewoon hun gang gaan? Is het niet net zo strafbaar wanneer ze omgekocht worden door een leuk graai-baantje na hun politieke functies?

vrijdag 10 maart 2023

Lekker die e-auto's!

Liander, de club die sinds de door de EU opgelegde opdeling van electriciteitsleveranciers moet zorgen voor de distributie van electriciteit, en daar grof geld voor vraagt (lees: eist), waarschuwt dat we er op voorbereid moeten zijn dat we in "de komende jaren vaker last zullen hebben van knipperende lichten of zelfs stroomuitval" (zie RTLnieuws van gisteren). Dat past natuurlijk goed in de neoliberale traditie van "hogere prijzen, lagere service". Denk bijvoorbeeld aan het OV, dat eigenlijk steeds minder als Openbaar, maar als Onbetrouwbaar of Onbetaalbaar Vervoer moet worden opgevat. Of aan de in 2006 ingevoerde Zorgverziekeringswet, met steeds hogere premies en steeds hogere eigen bijdragen - en uiteraard steeds beperktere vergoedingen (tandarts, fysiotherapie, enz.).

Maar, die tekorten van electriciteit zijn uiteraard geen natuurverschijnsel, maar zijn het gevolg wellicht van slecht onderhoud van de infrastructuur, van de bouw van enorme datacentra van Micro$oft en anderen, al dan niet met vergunning (zie RTLnieuws van 28 februari dit jaar). Of komt het door al die electrische auto's, die o-zo groen zijn en geen uitstoot veroorzaken (in Nederland, althans, want bij de ontginning in buitenlanden van de benodigde grondstoffen [lithium, kobalt, ...] is het een heel andere verhaal. Maar... wat er in die buitenlanden uitgestoten wordt is uiteraard voor ons niet van belang, want dat is niet binnen de Nederlandse landsgrenzen).
Overigens, die electrische auto's zijn nogal gevoelig voor (zelf)ontbranding, en ik denk dat daarbij ook wel het een en ander aan rotzooi in de atmosfeer komt...

Het is duidelijk: al die door Liander gesignaleerde problemen horen gewoon bij de plannen voor het bouwen van nieuwe kerncentrales, en op deze manier moeten de tegenstanders van kernenergie monddood gemaakt worden. Overigens heb ik op 10 juli 2008 (derde alinea) al gewezen op het verband tussen electrische auto's en kernenergie!


donderdag 9 maart 2023

Is de EU bang voor het einde van het kapitalisme?

Het Financieele Dagblad meldt de Europese "kapitaalmarktunie" snel moet worden afgemaakt (ik vrees dat hiermee bedoeld wordt "voltooid" en niet "uitgemoord"...), want voor de gewenste "stevige vergroening en digitalisering van de economie vanwege de energietransitie" zijn "juist [...] private investeringen nodig". Immers, "Als de EU nationale belemmeringen als gevolg van verschillende wet- en regelgeving uit de weg ruimt, kan geld simpeler zijn weg vinden naar het bedrijfsleven".

Wat wordt hier echter precies bedoeld? Eerlijk gezegd denk ik dat de EU  bang is dat op een gegeven moment de wens om het neoliberalisme uit de wereld te helpen steeds groter wordt. Een nog grotere concentratie van de macht bij de zichtbaar ondemocratische Europese Commissie maakt het nog moeilijker om de macht weer terug te brengen bij de burgers, zoals de bedoeling zou moeten zijn bij het eerder voorgespiegelde "Europa van de regio's"... Dus: zoveel mogelijk eenheid in Brussel, om de machtspositie van de EU veilig(er) te stellen!

Niet doen, zou ik zeggen!

 


Democratie op z'n Nederlands, deel ...

Mensen die  het nog kunnen opbrengen en bijhouden wat er in Nederland gebeurt, weten al jaren dat het enige dat in Nederland echt democratisch is (LIJKT althans) het feit is dat we om de zoveel tijd een keertje onze stem mogen uitbrengen - waarbij de meeste mensen zich baseren op de leugens en valse beloften die politici doen vlak vóór de verkiezingen en niet op resultaten uit het verleden.

De rest van de bevolking laat zich bedwelmen door de overvloed aan brood (McD-maagvulling) en spelen (TV-uitzendingen over geldlustige "sport"-"helden" en reclameblokken met tussendoor wat uitwisselbaars).

Maar tegen beter weten wil ik weer eens een voorbeeld aanhalen over hoe democratisch het er in de kromstaat der Nederlanden aan toegaat.

De Volkskrant laat ons vandaag weten dat Hugo de Jong, de minister die zich meer onderscheidt door zijn voorkeur voor opvallend schoeisel en door zijn welles-nietes baard dan door zijn politieke betrouwbaarheid, heeft geprobeerd om zijn What's-app-verkeer met betrekking tot zijn Corona-beleid niet openbaar te laten maken, omdat dat risico's zou opleveren voor het "functioneren van de staat". Dat die staat functioneert is wel duidelijk, althans voor de grootgraaiers, de gelegaliseerde belastingontduikers (die schavuiterig "belastingontwijkers" genoemd worden), de monarchie en andere instituties die niets bijdragen aan het welzijn van de Nederlandse bevolking en zich uitsluitend bezighouden met zelfverheerlijking en -verrijking...

En ik maar denken dat de overheid er is voor ons, dat ze voor ons en namens ons moet werken en dat wij er uiteraard recht op hebben om te weten hoe ze hun werk doen (vaak NIET doen). Het lijkt mij dat de boel eens flink op de schop moet. Misschien kunnen we beginnen met de grondwet, die even tegenstrijdig in elkaar zit als dat andere "heilige" boek, de bijbel van de gristenen - want met die "nieuwe bestuurscultuur" van Rutte en Kaag komt het toch niet meer goed.

woensdag 8 maart 2023

Over grootgraaiers en kostenstijgingen

De prijzen van alles vliegen de laatste tijd tot hoog in de atmosfeer, maar het zal iedereen wel duidelijk zijn (duidelijk MOETEN zijn) dat dat voor een groot gedeelte komt omdat zowel elk bedrijf (en dan bedoel ik niet kleine ondernemers, zoals groenteboeren, bakkers e.d.) onevenredig meer berekent. Dat geldt bijvoorbeeld wél voor de energieboeren, die ondanks de dalende gasprijzen met allerlei smoesjes nog steeds de hoofdprijs vragen (en daarbij ook -met warrige taalkundige truukjes- danig misbruik maken van het door de Haagse Roverheid ingestelde energieplafond), maar ook bijv. supermarkten wier winsten de pan uitrijzen. Niemand schijnt het nodig te vinden tenminste een deel van die megawinsten te gebruiken om de verkoopprijzen te verlagen.

Ook de olieboeren doen driftig mee: omdat de prijzen van de aardolie gestegen zijn, stijgt de winst gewoon mee,  uiteraard ook zonder dat die benut wordt om de consumptieprijzen wat te beperken.

En - het kon niet uitblijven - ook de nuttelozen van de maatschappij, de grote aandeelhouders, moeten verwend worden, zie het artikel van gisteren in het Financieele Dagblad, waarin wordt gemeld dat het dividend dit jaar gemiddeld 18% hoger is dan verleden jaar! Ze voeren niets uit (behalve natuurlijk hun best doen om nog een paar miljoen meer op hun bankrekeningen te krijgen). En ALS ze al eens geld voor een "goed doel" (koninklijk hoedenmuseum?) uitgeven, is het vermoedelijk vooral omdat dat aftrekbaar is.

Desondanks lijkt het de Nederlandse bevolking niet te deren, want al decennia lang wordt bij verkiezingen steeds gekozen voor dezelfde grootgraaiende politici, van de VVD & Co. Desondanks klagen tallozen steen en been over de stijgende kosten van het levensonderhoud... Is het sinds eind jaren 1960 verslechterde onderwijs al zo ver uitgehold dat mensen nog maar nauwelijks kunnen nadenken? Wel klagen, maar niet stemmen tegen de verantwoordelijken! Hoe is het toch mogelijk...?

dinsdag 7 maart 2023

Oranje en het enge régime van Saoudi-Arabië...

Oliegigant Saudi Aramco was tijdens de coronapandemie donateur van het Oranje Fonds. Dit fonds werd in 2002 opgericht als huwelijksgeschenk aan het Nederlandse koningspaar, dat nog altijd actief bij het fonds betrokken is. Aramco is bijna geheel in handen van het Saoedische regime, dat een beruchte reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. 

Lees het hele artikel bij «Follow the Money»!

zondag 5 maart 2023

Israel en Nederland, samen met de Verenigde Staten, handen op één buik!

Zes Europese landen veroordelen de Israelische kolonisatie-politiek in Palestijns gebied (zie Público van gisteren): Spanje, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen. Maar uit Den Haag horen we natuurlijk weer niets... daar hebben ze het te druk met proberen te voorkomen dat alle huiseigenaars zich via de rechter verzetten tegen een te hoge aanslag aan OZB (zie Nu.NL van enkele minuten geleden).

vrijdag 3 maart 2023

Maar wie is toch die God - en dat 'uitverkoren volk'?

 Enkele dagen geleden is weer eens een Palestijns dorp aangevallen en verwoest door Israëlische (Joodse) kolonisten. Terecht spreekt de NRC van gisteren over een pogrom

Het interesseert kennelijk geen mens (en geen enkele westerse regering) dat Israel gewoon doorgaat met het uitroeien van de Palestijnse bevolking, die eeuwen lang in het land Palestina  (zie het kaartje uit de Bijbelse Encyclopædie uit 1950)  gewoond heeft, totdat "joden" vanaf 1946 (met een beroep op de Britse "Balfour-verklaring" uit 1917) begonnen met de uitroeiing van de Palestijnse inwoners. In 1948 werd de staat Israel uitgeroepen, evenwel zonder dat daarbij grenzen vastgesteld werden, zodat bij voorbaat gebiedsuitbreidingen gelegitimeerd zouden zijn. Die Israelische staat was zogenaamd nodig om te voorkomen dat de joden, zoals in de Tweede Wereldoorlog, gediscrimineerd en uitgemoord werden - en daarvoor is het kennelijk gerechtvaardigd om andere mensen uit te roeien.

En dat met een beroep op het oudste sprookjesboek, de Bijbel, volgens welk de god van de joden en christenen aan de joden (die zich daardoor de naam 'uitverkoren volk' aangemeten hebben) het land Israel beloofd zou hebben. Sterker nog, in diezelfde Bijbel staan in het boek Deteronomium (hoofdstuk 7) exacte aanwijzingen over hoe de Palestijnen (toen bekend als Filistijnen) uitgeroeid moeten worden (zie mijn artikel Handleiding voor de Israelische acties jegens de Palestijnen van 5 januari 2009)...

Volgens de Bijbel zelf is dat boek "het woord van God", terwijl allang wetenschappelijk is vastgesteld dat het door verschillende auteurs is geschreven. In grote lijnen is het eigenlijk een soort "WC-Eend adviseert WC-Eend"...

Het gaat in die Bijbel om dezelfde god die in tal van landen aanbeden wordt, als zijnde de ware god. Waarom toch?

En als dan mensen kritiek hebben op Israel, worden ze uitgemaakt voor 'antisimieten', terwijl de israelis juist bij bij uitstek antisemieten zijn, immers Palestijnen zijn net als joden semieten!