zondag 30 april 2023

Nogmaals over SLAVERNIJ en HERSTELBETALINGEN

Gezien de recente discussie over de bovengenoemde begrippen lijkt het me ook wel eens nuttig om hier eens écht ernstig na te gaan denken met betrekking tot vrouwen, die in sommige gevallen tot op heden (ja, ook in Nederland) nog steeds als minderwaardig, als een soort slavinnen dus!) behandeld - en mishandeld!- worden.

Ook bij "ons" koningshuis! Waarom immers brengt de echtgenoot van een koningin het niet verder dan 'prins', terwijl de echtgenote van een koning wél 'koningin' kan worden? Het zou mij niets verbazen wanneer er minder risico aanwezig wordt geacht voor een staatsgreep door een koningin-gemalin dan door een koning-gemaal...?

*********

Dada la reciente discusión sobre los conceptos susodichos [esclavitud y reparaciones], creo que también sería útil empezar a pensar seriamente en las mujeres, que en algunos casos hasta hoy (sí, también en los Países Bajos) siguen siendo tratadas -¡y maltratadas!- como seres inferiores (o sea una especie de esclavas.
 

También en "nuestra" casa real. Después de todo, ¿por qué el marido de una reina no pasa de ser "príncipe", mientras que la mujer de un rey puede llegar a ser "reina"? No me extrañaría que se considere que hay menos riesgo de un pronunciamento por parte de una reina consorte que por parte de un rey consorte...?

vrijdag 28 april 2023

Herstelbetaling voor slavernij... Welke slavernij?

Advocaat Gerard Spong ziet "wel een strafrechtelijk gaatje" voor herstelbetalingen voor nazaten van slaven ('slaafgemaakten' volgens hedendaagse wensen. Is Spong dan ook een 'advocaatgemaakte'?) (Zie Het Parool van 26 april) Ik vrees dat die eventuele betalingen zullen dan wel voor rekening zullen komen van de belastingbetalers (dus bij de arbeidersklasse), en dat ze niet gevorderd gaan gevorderd van de nazaten van de slavenhandelaars.

Ik wil dan in ieder geval vrijgesteld worden van de daarvan het gevolg zijnde belastingen. Tenslotte ben ik een nazaat van Brabanders, en Brabant (net als Limburg) werd na de 80-jarige oorlog door Holland uitgebuit als een kolonie ('Generaliteitsland') van Holland. Tevens wil ik dan alle afstammelingen van Brabanders en Limburgers oproepen om ook een eis tot herstelbetaling in te dienen bij de daarmee (te) belaste(n) dienst(en). En wat te denken van de nazaten van de als boeren tewerkgestelden in de veenkoloniën? En die van de lijfeigenen in feodale tijden? Of ligt de grens ergens rond 1800 (of waar anders )?
En hoe zit het trouwens met de arbeiders (waaronder ontelbare kinderen) die vanaf de industriële revolutie tot 16 uur per dag uitgebuit werden?

Of wordt bij slavernij alleen gedacht aan gekleurde mensen die uitgeperst werden en daarvoor geen loon (ook al is dat dan maar een symbolisch bedragje) kregen? Misschien is het wel handig om een niet mis te verstand definitie van het begrip 'slavernij' vast te stellen? Of om het begrip 'verjaring' misschien maar meteen te laten vervallen? Dat zal een enorme toeloop van vorderingen opleveren. Leuk voor de advocatuur!

woensdag 26 april 2023

Schijnheiligheid ten top!

Trouw meldt vandaag dat ter gelegenheid van de verjaardag van "onze" koning Willem-Alexander bijna 3000 mensen een koninkijke decoratie gekregen hebben (een "lintje"). Daarbij gaat het "met name" om "armoedebestrijders". 

Hoe serieus kun je zoiets nog nemen: een complimentje van degene die voor dit jaar zijn uitkering met zomaar even ½ miljoen heeft zien toenemen, terwijl die "armoedebestrijders" bezig zijn met het bestrijden van de steeds meer toenemende tegenstellingen in Nederland tussen enkele rijken en een groeiend aantal armen!

Interessant anti-monarchistisch artikel in «Vrij Nederland»

Morgen, 27 april, spannen veel Nederlanders zich weer in om zich zo clownesk mogelijk in oranje parafernalia te hullen, daarmee suggererend dat zij enthousiaste fans zijn van de Nederlandse monarchie (die tenslotte historisch gezien ooit in het Franse prinsdom Orange ontstaan moet zijn, welk woord toevallig ook de Franse vertaling is van de bastaardkleur oranje), en waarin talloze schoolkinderen op Noord-Koreaanse wijze gedwongen worden deel te nemen aan zogenaamde "koningsspelen".

Het is daarom uitstekend dat Vrij Nederland een artikel van precies 37 jaar (26 april 1986) geleden opnieuw gepubliceerd heeft, dat is voorzien van de niet mis te verstane titel Waarom iedereen tegen de monarchie zou moeten zijn.

Bij de OCR-verwerking van het artikel zijn helaas (slordiglijk) enkele foutjes ingeslopen (bijv. 'derden' in plaats van 'denken'), maar de redenering van het artikel is overduidelijk.

Ik zou zeggen: lezen en -als je twijfelt over de juistheid van de bedoeling- er eens grondig over nadenken.

dinsdag 18 april 2023

Verkeer (en openbaar vervoer) in Nederland

Het CBS meldt dat het aantal verkeersslachtoffers  in Nederland sterk gestegen is, waarbij vooral opvalt dat het aantal oudere fietsers (boven 75 jaar) sterk gestegen is (zie de NRC van vandaag). Als oplossing wordt vooral gesuggereerd verplichtstelling van een fietshelm. Persoonlijk denk ik dat de enorme toename van electrische fietsen hier zoïzo een belangrijke factor is. Ik zie regelmatig ouderen, die waarschijnlijk pas weer zijn gaan fietsen na aanschaf van een electrische fiets, met duizelingwekkende vaart (en soms driftig bellend) ambachtelijke fietsers [zonder electrificatie] in gevaar brengen. Daarom denk ik dat een (ingebouwde) snelheidsbeperking to 20 of -liever- 15 km/uur een flinke verbetering van de situatie zou opleveren. Helaas wordt in het genoemde artikel de electrische fiets pas aan het einde, en in een iets andere context, vernoemd. 

(*) De Volkskrant meldt  overigens wel dat -volgens een CBS-onderzoeker- de stijging van het aantal verkeersoden 'een gevolg is van de opkomst van elektrische fietsen', maar het CBS kan ' 'op basis van onze informatie [...] geen onderscheid maken tussen slachtoffers op e-bikes en gewone fietsen'.
Misschien heeft het CBS een dringend verzoek gekregen om het risico van electrische fietsen niet te vermelden? Tenslotte mag de winst van de handel in e-fietsen niet in gevaar komen!

Aardig [?] is ook dat Change van gisteren zich afvraagt "Hoe [...] we mensen uit de auto" [krijgen].
Ik kan wel in een paar woorden uitleggen waarom ik daar momenteel niet in geïnteresseerd ben: "OV" betekent in Nederland al lang niet meer "Openbaar Vervoer", maar steeds meer "Onbetaalbaar, Onbetrouwbaar [bij uitgevallen of ontbrekende treinen zijn er meestal geen of absoluut ontoereikende alternatieve mogelijkheden] en Onveilig [niet door het gevaar van botsingen, maar door het ontbreken van zelfs een hypothetische conducteur] Vervoer". 

Een slimbo van de TU in Delft zegt in het Change-artikel dat de trein helemaal niet zo duur is "als je de aanschafwaarde van de auto en het onderhoud zou meenemen in de prijs". Dat kan misschien wel zo zijn, maar dan toch alleen wanneer je niet toch al een auto hebt, omdat er veel kleine plaatsen in Nederland zijn waar je niet of nauwelijks met het OV kunt komen. Niet iedereen heeft tenslotte zin om met een zware tas 5 of 10 km te gaan wandelen of fietsen, nog afgezien van de weersomstandigheden... En een deelauto vind je ook niet overal...

De opmerking van die TU-slimmerik is net zo misleidend als reclame van de NS langs de A2 (vroeger regelmatig gezien) dat het met de trein van Utrecht naar Amsterdam maar 35 (?) minuten is. Leuke informatie, maar dat is dus van station naar station. De tijd dat je op een tochtig station staat te wachten (zeker bij treinuitval), en die je nodig hebt om op het station en op je bestemming te komen wordt gemakshalve niet meegeteld...