vrijdag 31 maart 2006

Wel een beetje erg posthuum!

Bea ziet er niet bepaald gelukkig op een foto die vandaag de voorkant van de Spits ontsiert. Máxima kijkt nog steeds een beetje onwennig, maar het is me niet helemaal duidelijk of dat komt door haar rôse outfit of door de uitvergrote hoed van een stinkzwam die ze op haar hoofd draagt. Willem A. is eigenlijk de enige die er gewoon uitziet. Hij wijst naar iets dat hij schijnbaar ergens achter de camera ziet vliegen - wat dat is zullen we wel nooit te weten komen.

De vraag is natuurlijk waarom Bea zo ongelukkig kijkt? Heeft ze onderhand genoeg van haar nutteloze bestaan (althans voor wat betreft haar functie; over haar privé-leven kan en wil ik me niet uitlaten)? In dat geval kan ze best ontslag nemen, ze heeft er de leeftijd voor en ze zal heus wel een aardige uitkering krijgen van onze belastingcenten.

Of misschien baalt ze ervan dat ze zich niet aan de verplichting kon onttrekken om een gratuïte uitspraak te doen over "de militaire dictatuur met haar vele verschrikkingen en schendingen van de mensenrechten [die] destijds in ons land diepe [indruk] heeft gemaakt. In Nederland leefden velen intens mee met de moedige mannen en vrouwen die zich tegen de dictatuur verzetten". Inderdaad, zeer veel Nederlanders leefden mee met de slachtoffers van de Argentijnse (en ook van de Chileense) dictatuur, maar ik heb nooit ook maar een straaltje van dat meeleven bemerkt bij de families Zur Lippe Biesterfeld of Von Amsberg. En het komt toch wel een beetje laf over om nu, na 30 jaar met een dergelijke uitspraak te komen, wanneer de huidige Argentijnse regering al een tijd bezig is met onderzoek naar die dictatuur en met vervolging van de schuldigen. Zou Bea trouwens nog gesproken hebben met de Dwaze Moeders? Daarover heb ik nergens iets kunnen vinden...

Of zou ze balen van de Argentijnse president Néstor Kirchner, die geen zin had om zich druk te maken over allerlei protocolaire regeltjes, en die misschien op die manier laat blijken dat hij bepaald niet gecharmeerd is van de Nederlandse monarchie, die ziende blind en kritiekloos de dochter van (tot op heden nog niet vervolgde, maar toch op hoog niveau bij de dictatuur van Videla betrokken) Jorge Zorreguieta binnenhaalde?

Ik mag die Kirchner wel, denk ik zo...

donderdag 30 maart 2006

Raar bericht...

De Metro meldt vandaag dat Iraakse opstandelingen aan ontvoerde vredesactivisten een "film over het leven van Jezus [lieten] zien. [...] Zo vermoordden ze begin maart een van de vier ontvoerden (...)".

Ik kan me voorstellen dat ik doodziek zou worden van een film over Jezus (zeker als het een vrome film was). In het verleden zijn al té veel pogingen ondernomen om mij te indoctrineren - waarmee ik overigens niet wil zeggen dat alles wat aan Jezus wordt toegeschreven mij tegenstaat. Wél vind ik het vreemd dat ze door het tonen van de betreffende film (dat suggereert het bijwoord "Zo") iemand vermoord hebben.

Misschien is bij het opmaken een zinnetje verwijderd en heeft de eindredacteur (heeft de Metro die trouwens wel?) niet gemerkt dat er zo een absurd bericht ontstaat... Of gaan ze er gemakshalve van uit dat de lezers de kromme formulering niet bemerken?

Wat voor nut heeft half nieuws?

In de Metro wordt vandaag gemeld dat er "meer WW'ers en WAO'ers aan de slag [zijn] dan verwacht".

Wat hebben we aan die informatie?

Ja, de club van Balk & Zalm zal daarin de bevestiging claimen van hun verwijten dat in het verleden maar al te lichtzinnig met uitkeringen is gegooid (al heb ik van die kant nog nooit gehoord dat de grote toestroom aan WAO-ers is veroorzaakt door Ruud Lubbers (van het CDA, jawel). En natuurlijk moet daarmee ook worden "aangetoond" dat door veel WAO-ers misbruik is gemaakt van de regelingen.


Trouwe lezers weten wel (en trouwens ook anderen, die zelf hun mening vormen) dat het met dat misbruik van de WAO wel meeviel - uitgezonderd dan natuurlijk het misbruik van Ruud Lubbers, die de WAO misbruikt heeft om te voorkomen dat hij (conform zijn eigen belofte) op zou stappen als er meer dan één miljoen werklozen zouden zijn, waarna ineens de groei van het aantal WW-ers sterk vertraagde en er plotseling veel meer WAO-ers ingeschreven werden.

Het enige wat in feite veranderd is in de WAO, is dat het asociale kabinet van Balk & Zalm ervoor gezorgd heeft dat de WAO veel strengere regels hanteert dan vroeger het geval was. Het is nu -een (heel klein) beetje gechargeerd- zo dat iedereen die nog zonder beademingsapparatuur kan ademen, arbeidsgeschikt is.
De dramatische voorbeelden van bijv. terminale kankerpatiënten, die dankzij grote hoeveelheden pijnstillers nog een beetje kunnen functioneren, en die desondanks arbeidsgeschikt bevonden worden, duiken regelmatig op in de pers. Het gaat er hierbij uiteraard niet om dat deze mensen door werk een beter sociaal leven krijgen, maar dat hun WAO nu vervangen kan worden door een vaak veel lagere WW- of zelfs bijstandsuitkering. Allemaal natuurlijk om het begrotingstekort te verlagen. Totzover de christelijke normen en waarden van het Balkenkabinetje.

Om echter nog even terug te komen op het berichtje in de Metro... Dit berichtje roept meer vragen op dan het beantwoordt. OK, in 2005 hebben een hoop (29.000) WW-ers en AOW-ers werk gevonden. Maar wat niet wordt vermeldt is:
- Wát voor soort werk hebben ze gevonden?
- Hoelang hebben ze dat werk kunnen doen, of hoe vaak ging het om korte contracten of zelfs om werk via een uitzuigbureau?
- Hoeveel gingen deze mensen erop achteruit in vergelijking met hun WAO-uitkering?
- Hoeveel van deze mensen kregen door hun verplichte arbeid ernstigere gezondheidsklachten?
- Hoeveel van deze 29.000 zijn voormalige WAO-ers?
- Hoeveel van deze mensen zijn twee (of nog meer) keer geteld? Stel: een WAO-er vindt een baan, maar wordt na korte tijd weer op straat gezet (hij voldoet niet, of het was maar een kort contract), waarna hij in de WW komt. Als hetzelfde scenario zich nog een keer afspeelt, komt hij weer in de WW. Deze persoon heeft dan 3 keer een baan gevonden. Wordt hij dan één maal geteld of drie keer? Of misschien twee keer (eenmaal als ex-WAO-er en eenmaal als WW-er)?

Zoals ik al zeg: heel wat vragen blijven onbeantwoord. En er zijn er ongetwijfeld nog meer, die me nu niet te binnen schieten...

Vreemde zet van SP!

In het ANP-Nieuws (via Arrow Classic Rock) hoorde ik zojuist om 10:00 uur met een half oor een berichtje over de SP, die vond dat de Nederlandse internet-providers te weinig doen tegen kinderporno. Ze zouden bijv. bepaalde nieuwsgroepen moeten uitsluiten, zodat het moeilijker wordt om kinderporno uit te wisselen.

Eerlijk gezegd hoop ik dat ik het verkeerd begrepen heb (misschien wil iemand dan nog even reageren?), want ik vind dit een heel verkeerde manier. Dit is hetzelfde als wat bijv. het Chinese régime doet, dat bepaalde nieuwsgroepen en internet-domeinen laat tegenhouden. Dit komt gewoon neer op censuur, die bovendien helemaal niets doet aan wat werkelijk bestreden moet worden, de kinderporno in dit geval.

Begrijp me overigens niet verkeerd: kinderporno moet, net als alle andere soorten (machts)misbruik ten krachtigste bestreden worden, maar dat doe je niet door het wegcensureren van bepaalde nieuwsgroepen, internetsites of boeken. Op deze manier verdwijnt het misbruik weer een tijdje uit het zicht, maar het verschijnsel blijft uiteraard gewoon bestaan, zij het via andere kanalen.

Juist dankzij nieuwsgroepen is het mogelijk te achterhalen waar al die kinderporno en andere enge dingen vandaan komen. Misschien kost het wat moeite, maar zelfs ik zou met wat inspanning kunnen uitvinden waar bepaalde afzenders hun sites hosten of vanaf welke account ze hun porno versturen.
Het probleem zal wel zijn dat die troep vaak uit vage landen komt, waar het vervolgen van kinderporno geen hoge prioriteit heeft (Afghanistan of Irak bijv.?), maar dan nog moet te achterhalen zijn (en al zeker wanneer de vermaledijde bewaarplicht voor 'verkeersgegevens' daadwerkelijk wordt ingevoerd) wie bijv. binnen Nederland (resp. binnen de EU) kinderporno aan wie doorstuurt. Misschien is de grote distributeur nog niet te achterhalen (vervolgen), maar het lijkt me dat ook gewone 'liefhebbers' die dingen onderling uitwisselen, zich op dat moment schuldig maken aan verspreiding van kinderporno.

Misschien is dit iets voor minus-ter Donner om zijn tanden op kapot te bijten in plaats van bijv. de wenselijkheid van strafbaarstelling van vloeken.

De opmerkingen die ik meen gehoord te hebben maken echter de weg vrij om providers te verplichten bijv. marxistische sites te sluiten, of dating sites waar gehuwden hun buitenechtelijke avontuurtjes kunnen plannen. Of misschien wel een weblog als het mijne...

Mislukt kampioenschap... tsja!

Toch wel jammer voor Nederland dat stijfpotige minus-ter Verdonk hem geen Nederlander wilde maken... Had ze eindelijk eens een positief signaal kunnen geven tegen allerlei vooroordelen over 'allochtonen'. Maar eh... misschien was Kalou wel geen moslim (de RK kerk is tenslotte erg machtig in de Ivoorkust.

Het is allemaal wat, hebben veel Nederlanders van die achterlijke oranje helmpjes gekocht en zijn er maar weinig kaartjes beschikbaar voor Nederlandse fans, en dan mag Kalou ook nog eens niet meespelen. Dan zitten ze allemaal voor aap achter de buis naar een bij voorbaat mislukte competitie te kijken...
(tekening: © 2006 by
MetVerve Illustraties)

woensdag 29 maart 2006

Weg met minus-ter Dekker (en de hele liberalisatiekliek)!

Zoals inmiddels iedereen (behalve de allergrootste patsers - en natuurlijk Beatrix en minus-ter Zalm) wel aan den lijve ondervonden zal hebben, is er momenteel in Nederland een régime aan de macht dat volstrekt voorbij gaat aan de belangen van individuele burgers. Het enige dat voor het régime Balk telt is het ongebreideld bevorderen van een onbegrensde vorm van kapitalisme (ook al wordt dat dan neoliberalisme genoemd), waarin de mens als individu volstrekt ondergeschikt is aan de 'vrije markt', zeg maar aan het maken van winst. Uiteraard heeft Balk dat niet allemaal zelf bedacht (hij heeft niet eens gecontroleerd of dat allemaal wel mag van zijn heilig boek, de bijbel): het geldt eigenlijk voor bijna alle régimes en regeringen in de EU, die van de 'vrije markt' haar god heeft gemaakt, in navolging van de Verenigde Staten.
Voor de uiteindelijke consequenties wil ik de jongere lezertjes verwijzen naar de romans 1984 van George Orwell en Brave New World van Aldous Huxley.

Zolang onze zogenaamde democratie niet werkt (omdat kiezers vaak niet eens in staat zijn de halve leugens en hele onwaarheden in de partijprogramma's te doorgronden en omdat ze door politici vaak ook nog misleid worden door loze opmerkingen), zit er niet veel anders op dan dat we proberen in ieder geval de meest opvallende 'liberalisatie'-projecten te bestrijden. Een belangrijk 'strijdmiddel' is onze vrijheid van meningsuiting, waardoor we in ieder geval (hoelang nog? In Wit-Rusland worden demonstranten al als terroristen behandeld!) met grote groepen gelijkgezinden onze mening kunnen uiten. Niet dat onze demonstraties veel effect zullen hebben op de stijfpotige leden van het balkenkabinetje, maar misschien kunnen we daarmee wél anderen de ogen openen, zodat ze bij volgende verkiezingen een beetje meer zicht hebben op de bittere werkelijkheid. En we maken in ieder geval aan de slachtoffers duidelijk dat ze niet helemaal alleen staan.

Na deze (eigenlijk veel te lange) inleiding dan mijn oproep: Kom op zaterdag 8 april om 13:00 met zo veel mogelijk mensen naar de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen de vuige plannetjes van minus-ter Dekker, die de huren van een belangrijk deel van de woningen wil vrijgeven. Officieel heeft ze haar plannetjes aangepast, maar die aanpassing behelst niet meer dan het verschil tussen platte schoenen en schoenen met een hakje, minimaal dus. Kijk voor meer bijzonderheden over de demonstratie en over wat er precies aan de hand is op de website van de Woonbond.

Hoezo Nederland welvaartstaat?

Alsof er de laatste jaren al niet genoeg verziekt is in Nederland -en helaas was die tendens ook al vóór het balkenkabinet onder PvdA-er Wim Kok (van wiens naam het woord 'kokhalzen' afgeleid moet zijn) met grote ijver ter hand genomen- gaan er nu ook al stemmen op om de ontslagbescherming voor jongeren op te heffen. Werkgevers in de metaalsector zijn van plan om "bij wijze van proef" eenzelfde soort systeem in te voeren als waarover hopelijk in Frankrijk Dominique de Villepin zijn (figuurlijke) nek breekt.

In Frankrijk worden al enkele weken grootschalige protestacties gevoerd, maar ik ben bang dat het hier in Nederland niet zo ver zal komen. Nederlanders zijn wat dat betreft heel wat minder klassebewust.

Wouter Bos ziet wel wat in de plannetjes. [Voor alle duidelijkheid: Woutertje is van de PvdA, en die afkorting kun je in deze context eigenlijk alleen nog maar interpreteren als "Partij vóór de Arbeidsuitbuiting".]


Jan Berghuis (bestuurder van FNV bondgenoten) geeft in ieder geval aan dat hij het een "dom plan" vindt (FNV e-Magazine van vandaag), maar wat mij betreft had hij het wel wat scherper mogen formuleren. Het is een walgelijk asociaal plan, dat alleen bedacht kan zijn door mensen die arbeiders als een minderwaardig soort mens beschouwen, die alleen maar geschikt zijn om te produceren tot meerdere eer en glorie van de bankrekeningen van deze -maatschappelijk in ieder geval- nutteloze patsers. En die arbeiders zijn dan ook nog eens zo irritant om na hun 65e jaar (dus na een jaar of 40, 50 ploeteren) door te vergrijzen in plaats van meteen (letterlijk) dood te vallen...

dinsdag 28 maart 2006

Europese engigheden

Voor één keer ben ik het eens met Mat Herben (LPF), die boos is op het Europees Parlement dat op Europees niveau politieke partijen wil stimuleren. Hierdoor krijgen nationale partijen het volgens hem steeds moeilijker. Herben gaf te kennen dat door "het subsidiëren van Europese partijen [...] een kritiekloze applausmachine voor de Europese uitbreiding" ontstaat (Metro vandaag). En daar zou hij best wel eens gelijk in kunnen hebben!

Uit een tussentekst bij hetzelfde artikeltje blijkt dat de PvdA wél voorstander is van Europese politieke partijen, wat mij overigens niet verwondert (mede gezien het enthousiasme waarmee de partij de ontwerptekst voor een Europese 'grondwet' verdedigde, hand in hand met de glamourlinkse GroenLinks en de conservatieve VVD en het nep-christelijke CDA).

PvdA-leider Max van den Berg zou graag Tony Blair als boegbeeld zien bij de Europese verkiezingen van 2009. En dan weten we meteen hoe het zit met de "EU volgens de PvdA": Tony B-Liar als symbool voor de Europese eenheid, Tony die blind Big Brother Bush steunde en nog steunt in zijn illegale aanvalsoorlog tegen Irak; Tony die, blijkens een ander artikeltje in de Metro van vandaag, het "terrorisme van radicale moslims" beschouwt als een "globale ideologie die in oorlog is met de westerse levenswijze en algemeen geldende waarden".

Volgens Blair's visie moet ik dan ook vallen onder 'radicale moslims', want ik ben het ook op tal van punten niet eens met zijn 'westerse levenswijze en algemeen geldende waarden'. En ik vind het vooral erg dom dat hij een dergelijk moeilijk onderwerp op deze manier hapbaar probeert te maken voor een ongetwijfeld goedgelovig (of nog erger) publiek.

Europees gekonkel

Gisteren hoorde ik tussen neus en wijsvinger tijdens een nieuwsuitzending op een Nederlandse (commerciële) zender dat Europa (wat dat dan ook zijn moge, al veronderstel ik dat de Europese Commissie bedoeld werd) Nederland een ernstige waarschuwing gegeven had in verband met de in Nederland gebruikelijke aftrek van hypotheekrente. Deze zou slecht zijn voor de groei van de Nederlandse economie, omdat woningen door die aftrek veel te duur zouden zijn geworden. 'Europa' gaf overigens wel aan dat het niets kon doen aan het Nederlandse beleid op dit vlak.

Wat ik daarom wel eens zou willen weten is waarom ze dan tóch deze opmerking gemaakt hebben; of op wiens instigatie. En daar kan ik me dan weer wel iets bij voorstellen. Enerzijds heeft de zogenaamd sociaal-democratische PvdA ongetwijfeld vriendjes in de Europese Commissie (en zoals bekend wil de PvdA al jarenlang af van de aftrek van hypotheekrente).

En natuurlijk zouden ook de zogenaamd christelijke leden van de Commissie hun vriendje Balk ongetwijfeld hebben willen helpen: wanneer het maar vaak genoeg herhaald wordt, gelooft het Nederlandse kiesvee tegen de parlementsverkiezingen van volgend jaar wel dat de armoede die tijdens zijn bewind over Nederland uitgestort is, het gevolg is van de hypotheekrente-aftrek, en helemaal niks te maken heeft met het misdadige asociale afbraakbeleid van Balk & Zalm.

Overigens vind ik het wél bar vreemd dat de Europese Commissie haar bek houdt over de asociale plannetjes van minus-ter Dekker met haar strijd tegen 'scheefwoners' (nee, dat zijn geen bewoners van bouwvallen, of patserige kantoren die een heel grachtenpand nodig hebben om maar te laten zien hoe belangrijk ze zijn). De door haar goedgekeurde huurverhogingen zullen onvermijdelijk, al op heel korte termijn, leiden tot een veel hogere stijging van de woningprijzen.

zondag 26 maart 2006

Europese politiek: poot stijf houden...

Wie de laatste jaren de politiek in de -o zo democratische Europese Unie- een beetje volgt, moet ongetwijfeld gemerkt hebben dat het belangrijkste kenmerk van de politici in de diverse lidstaten het vermogen is om hun poten stijf te houden.

In Nederland hebben we duidelijke voorbeelden in minus-ter Zalm (die alleen maar kan denken aan het terugdringen van het begrotingstekort en daar dan ook halsstarrig aan vasthoudt en alles wat hij kan oppot - waarschijnlijk gaat hij daarmee volgend jaar vóór de verkiezingen proberen stemmen te kopen), Verdonk (die krampachtig vasthoudt aan haar uitzettingsbeleid, en alle overwegingen van menselijkheid of begrip daaraan ondergeschikt maakt) of Hoogervorst (die zijn Zorgverziekingswet onverminderd wil handhaven, ten koste van grote aantallen 'verplicht verzekerden' in binnen- en buitenland, die ernstig benadeeld worden door zijn wet).

In het buitenland hebben we de zogenaamd socialistische Tony Blair en de neofascistische (of postfascistische?) José María Aznar, en trouwens ook de Nederlandse Balkende Ellende, die tegen de wil in van 'hun' bevolking de illegale oorlog van Bush in Irak (en Afghanistan) steunen, of de Nederlandse minus-ter van Oorlog Kamp, die volhoudt dat Nederlandse soldaten in Afghanistan met een humanitaire operatie bezig zijn, ofschoon iedereen uit berichten in de pers kan weten dat de Nederlandse troepen op grond van een geheime afspraak behulpzaam zijn bij de Verenigdestaatse martelpraktijken.

In Frankrijk (en daarom kom ik hierop) houdt de Franse eerste minus-ter Dominique de Villepin (die in ieder geval het fatsoen had om zich vanaf het begin te verzetten tegen de oorlog in Irak) op dit moment zijn poot stijf, door te verklaren dat hij wel wil overleggen met degenen die bezwaar hebben tegen de CPE (de wet waardoor jongeren zonder meer ontslagen kunnen worden tijdens de eerste twee jaren van een betrekking), maar dat hij geen letter wil veranderen aan de tekst van de wet. (nieuws van de Franstalige radiozender RTL).

Een ander (on)fraai voorbeeld is de koppigheid waarmee de Europese Commissie toch wil proberen om over enkele jaren de Europese 'grondwet' alsnog in te voeren.
Enkele weken geleden kreeg ik een uitnodiging (heb toen helaas niet genoteerd van wie) om een enquête in te vullen, waarmee de overheid wilde vaststellen hoe 'wij' denken over Europa.

De uitnodiging maakte echter al meteen duidelijk dat het weer een poging tot misleiding was, want de inleidende tekst gaf aan dat de overheid o.a. wilde weten hoe ik dacht over de toetreding van Turkije. En de hele toetreding van Turkije is nou juist een mooi voorbeeld van een zaak, waarover de hele 'grondwet' niets te zeggen heeft, maar het maakt wel meteen duidelijk dat de enquêteurs in willen spelen op primitieve onderbuikgevoelens van 'de kiezer'.

Werkelijk belangrijke zaken (zoals de almacht van de Europese Centrale Bank, de Europese Strijdmacht die nauw moet samenwerken met de [vanuit Washington gecontroleerde!] NATO, het mooi klinkende maar bij voorbaat krachtloze burgerinitiatief of de schijnheilige houding ten opzichte van bijv. stierengevechten) heb ik niet teruggevonden in de paar pagina's die ik ingevuld heb voordat ik -kokhalzend- alles gewist heb.

zaterdag 25 maart 2006

Goed nieuws: RK kerk roeit zichzelf uit!

Omdat er steeds minder mensen (mannen!) zijn die nog zin hebben om hun hele leven ondergeschikt te maken aan de prehistorische ideeën van hun grote ayotallah (op dit moment paus Maledictus) in Rome, heeft de RK kerk de laatste jaren steeds meer gebruikt gemaakt van pastoraal werkers (leken, vaak zelfs vrouwen!), maar de Nederlandse bisschoppen (de zetbazen van de paus) vinden dat dat toch niet de bedoeling kan zijn.

De gelovigen zouden het verschil niet zien tussen échte 'eucharistie-vieringen', waarin een échte priester de hosties wijdt, en de onechte diensten, waarin leken hosties uitreiken, die in een andere dienst door een echte priester zijn gewijd.

De woordvoerder van het bisdom Roermond stelt: "Liever géén viering, dan een eucharistie met een gaatje”, en bisdom Haarlem is "vastbesloten [...] deze vieringen terug te dringen". (
Trouw van vandaag)

Het lijkt me een uitstekend idee als deze kerk nog wat meer oubollige ideeën gaat herinvoeren, bijvoorbeeld de ouderwetse vasten (slechts één volle maaltijd per dag) en de 'vasten- en onthoudingsdagen' (in ieder geval elke vrijdag, waarop geen vlees gegeten mag worden - en vlees dan in de zin van de RK biologie: vis mag wel, want vissen hebben volgens de goddelijke inspiratie uit Rome geen vlees).
Het zou ook wel helpen bij het kerkbezoek wanneer gelovigen alleen mogen communiceren (de hostie -een stukje ouwel- doorslikken; vroeger was het zondig als je er met je tanden aankwam) wanneer ze vanaf de voorafgaande middernacht nuchter zijn. Dan moet natuurlijk wel eerst de avondmis worden afgeschaft voor mensen die geen zin hebben om vroeg op te staan. Het valt tenminste niet te verwachten dat de RK kerk een eigen EHBO (Eerste Hulp bij Bijgeloof en Onzin) in het leven roept om degenen die 18 of 20 uur niets eten en dan nog niet meer krijgen dan een klein plakje gebakken lucht en witmeel (de volkorenhostie die de laatste tijd gebruikt wordt, kan natuurlijk ook niet) te reanimeren...

Op deze manier is het niet meer nodig om mensen actief te overtuigen van het lachwekkende idee van een centraal geleide godsdienst, zo isoleert de kerk zichzelf steeds meer van de gelovigen, zodat er op den duur niet veel meer over zal blijven dan een snel slinkend clubje die-hards, die in het Vaticaan tussen de uit de zak van de gelovigen gechanteerde rijkdommen met weemoed terugdenken aan de goede oude tijd...

donderdag 23 maart 2006

Mensen worden doodziek van Hoogervorsts ZVW

Het wordt steeds meer duidelijk dat ik niet de enige ben die de, met hand en tand door minus-ter Hoogervorst verdedigde, Zorgverzekeringswet (ZVW) ervaart als een Zorgverziekingswet.

Ik kreeg van mijn broer Ahmed vandaag een (door hem uit het Arabisch vertaald) artikel uit de Marokkaanse krant Sabah van afgelopen vrijdag 17 maart. Het artikel geeft een maar al te duidelijk beeld van de ellende waarin talloze voormalige 'gastarbeiders' in Marokko en elders zijn terechtgekomen door deze rampwet.

Het artikel verwijst naar besprekingen die verleden week plaatsvonden tussen Marokkaanse en Nederlandse functionarissen, die -het zal niemand verwonderen die de laatste maanden de arrogante houding van Hoogervorst gezien heeft- op niets uitgelopen zijn.

Hoogervorst gaf enkele maanden geleden al aan dat hij het niet erg vond dat 10% van de Nederlandse verzekerden nadelige gevolgen zouden ondervinden van 'zijn' wet. Hij vond het vooral belangrijk dat het voor 90% kennelijk geen verslechtering was. Het is dan ook logisch dat hij zeker niet wakker zal liggen van 12.000 Marokkanen, die van de ene dag op de andere hun deel-AOW gedeeltelijk of volledig kwijtraakten. Zij zijn op grond van het Nederlands-Marokkaanse verdrag verplicht elke maand een aanzienlijk deel van hun AOW (of zelfs hun volledige AOW) te betalen als ZVW-premie, die voor hen geen enkel nut heeft, maar waardoor ze wel in onoverkomelijke financiële moeilijkheden terecht komen.

Van diverse kanten is geprobeerd tot overleg met de Nederlandse overheid te komen, maar dat levert meestal maar bitter weinig op. Zo heeft de Stichting Alfath in Berkane (die hulp biedt aan Marokkanen die naar Marokko terugkeren) geprobeerd een afspraak te maken met het (Nederlandse) Minus-terie van Volksgezondheid, maar van die kant is geen reactie gekomen.

De Nederlandse delegatie heeft de Marokkaanse vertegenwoordigers een bedenktijd gegeven van twee maanden, maar dit is een zinloze optie, omdat het Nederlandse standpunt bij de onderhandelingen toch al duidelijk bleek vast te staan. Het is maar al te duidelijk dat de ZVW van kracht moet blijven.

De Marokkaanse eisen zijn duidelijk [en meer dan gerechtvaardigd, vind ik]: verlaging van de ZVW-premie naar een bedrag dat past bij de minimale gezondheidszorg die het Marokkaanse orgaan CNSS biedt, en afschaffing van de AWBZ-premie, omdat in Marokko geen enkele van de door die wet verzekerde diensten beschikbaar is.

De Stichting Alfath zegt dat een afwijzing van Nederlandse zijde niet zonder gevolgen zal blijven, want er zijn diverse andere organisaties op het gebied van mensenrechten en belangenverenigingen (ook buiten Marokko) die deze zaak van nabij volgen.

Het moge duidelijk zijn dat ik (tegen beter weten in) hoop dat het Nederlandse régime zal beseffen hoe asociaal de ZVW uitpakt, met name voor 'verplicht verzekerden' buiten Nederland, niet alleen in Marokko.
Van kennissen in Spanje heb ik ook verhalen gehoord van mensen die meer premie moeten betalen dan ze aan AOW ontvangen, terwijl ze in Spanje als gepensioneerden recht hebben op gratis gezondheidszorg.

Een benadering via internationale organisaties en belangenverenigingen zal een lange weg blijken en veel tijd kosten, tijd die de benadeelden gewoonweg niet hebben, omdat ze voor hun dagelijkse levensonderhoud zijn aangewezen op het deelpensioen dat ze door hun werk in Nederland (in de meeste gevallen zwaar werk in zware omstandigheden) opgebouwd hebben.

Ik ben benieuwd hoe de Nederlandse gemeenschap zou reageren wanneer voortaan ook mensen die geen auto rijden en/of hebben motorrijtuigenbelasting zouden moeten gaan betalen...

Bush & kornuiten en de vogelgriep

Een kennis uit Spanje wees me op een artikel (van de hand van José Antonio Campoy) in het tijdschrift Discovery DSALUD van april 2006.
Het heeft de titel "Tamiflu, Donald Rumsfeld en de business van de angst" en ik vond het -ofschoon ik door tijdgebrek niet alle feiten heb kunnen controleren- opzienbarend en onthullend genoeg om de belangrijkste punten hier aan te halen:

- Het vogelgriepvirus is 9 jaar geleden ontdekt in Vietnam. Vanaf dat moment zijn er in de hele wereld 100 personen aan dit virus overleden (11 per jaar!).
- De preventieve werking van het griepmedicijn TAMIFLU werd door Verenigdestaters geclaimd.
- Tamiflu onderdrukt echter slechts enkele symptomen van de gewone griep en de claims worden door een groot deel van de medische wetenschap in twijfel getrokken.
- Tegen een muterend virus (zoals het vogelgriepvirus H5N1, dat tot op heden nagenoeg alleen vogels treft) kan Tamiflu nauwelijks iets uitrichten.
- Tamiflu is een product van het Zwitserse ROCHE, een van de grootste medicijnenproducenten ter wereld. Roche kocht het Tamiflu-patent in 1996 van Gilead Sciences Inc. Op dat moment was Donald Rumsfeld (berucht van zijn oorlogsavonturen aan de zijde van George Double-Me Bush en van zijn vroegere chemicaliënleveringen aan o.a. Sadam Hussein) de baas van Gilead Sciences Inc.
- De basis van Tamiflu komt van de steranijs-boom, die vooral in Azië voorkomt. 90% van de wereldproductie van steranijs is in handen van Roche.
- De verkoop van Tamiflu bedroeg in 2004 $ 254 miljoen en steeg in 2005 tot boven een miljard dollar!

Wie heeft er dus het meeste belang bij dat wij in doodsangst verkeren voor het vogelgriepvirus? Degenen die hopen dat ze nog meer geld kunnen vangen door de verkoop van hun nutteloos medicijn.

Elke dag sterven er tientallen mensen aan oorlogsgeweld, verhongering, martelingen, moordpartijen, verkeersongelukken, maar wij moeten ons kennelijk vooral concentreren op een virus dat sinds zijn ontdekking een gemiddelde van 10 doden per jaar op zijn geweten heeft.

Laatste sputters van PvdA in doodsstrijd?

Het wordt steeds moeilijker het verschil te zien tussen de van huis uit sociaal-democratische PvdA en de LPF, of liever profeet Pim Fortuyn, die ook van alles wat los en vast zat aanhaalde om maar duidelijk te maken dat hij wist wat er zoal in de samenleving leefde - zonder daarbij zelfs maar te suggereren dat hij de hete hangijzers wel even zou wegwerken.

De PvdA heeft nu het plan geopperd om 'niet-werkende, hoogopgeleide vrouwen [waarom alleen vrouwen?] een deel van hun studiekosten terug te laten betalen' (Metro van vandaag).

Ik begrijp dat de PvdA een beetje wanhopig begint te worden, nu het 'lekkere kontje' van boegbeeld Woutertje B. (naar ik me door bevriende vrouwen heb laten verzekeren) er steeds minder lekker uitziet [getver, alleen het idee al!] en de partij toch koste wat het koste bij de parlementsverkiezingen in 2007 nog meer stemmen wil trekken dan ze er bij de gemeenteraadsverkiezingen enkele weken geleden al geheel onverdiend bij elkaar scharrelde.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dat zien we nu hier ook weer. Wat de partij met deze kreet over hoogopgeleide vrouwen precies beoogt is mij niet duidelijk, maar ik ben bang dat ze probeert in te spelen op bepaalde klassen in de samenleving, die niet veel ophebben met studenten, die lekker 'van onze centen' elke avond in de kroeg zitten en van ons profiteren. Er zijn ongetwijfeld nog steeds mensen wier visie wat dat betreft in de jaren 1960 is blijven steken.

Wat wil de PvdA nou eigenlijk (afgezien van stemmen lokken, natuurlijk)? Nederland heeft hoogopgeleide mensen nodig om economisch niet achterop te raken; vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen als mannen (maar wat doen ze dan om mannen ook kinderen te laten krijgen?); Nederland moet niet vergrijzen...

Het zal allemaal wel... De PvdA zit ook al jaren ongenuanceerd te zeuren over afschaffing van de hypotheekrente-aftrek, waarbij met strakke oogkleppen voorbij wordt gegaan aan het feit dat veel mensen nog redelijk kunnen wonen omdat ze zich dankzij die aftrek een koophuis hebben kunnen veroorloven.

Maar, om terug te komen op het plannetje over die hoogopgeleide, niet-werkende vrouwen...
Wat moet er gebeuren wanneer die vrouwen wel werken, maar niet in de richting waarvoor ze zijn opgeleid? Tenslotte zijn werklozen verplicht om elke baan aan te nemen, waarvoor ze fysiek geschikt zijn. Wat als je een archeologe bent die alleen een baantje heeft kunnen vinden aan de kassa van de supermarkt van Piet Heins nazaten?

Of, wat doen we met een afgestudeerde man, die een mooie baan kan krijgen in, pak weg, Parijs of Londen? Tenslotte profiteert Nederland ook niet van wat hij in Nederland geleerd heeft.

Of, een buitenlander die in Nederland studeert en na zijn studie weer terugkeert naar zijn land van herkomst?

Moeten die ook "een deel van de kosten van hun opleiding [...] terugbetalen"? En als ze dat nou niet kunnen? Tenslotte leven de meeste studenten tegenwoordig niet in al te grote luxe (tenzij ze natuurlijk prins zijn of zoon van een of andere Essent-profiteur). Worden ze dan weggestopt in een van de luxe bajesboten (waarin nu onschuldige uitgeprocedeerde asielzoekers in mensonwaardige omstandigheden worden opgesloten), waar ze dwangarbeid moeten doen totdat ze 'een deel van de kosten' hebben terugverdiend?

Reken maar niet op een zinnige reactie van de PvdA. De enige zinnige reactie kan van de kiezer komen: boycot de PvdA!

Hecht in ieder geval geen waarde aan kletspraatjes over te hoge kosten voor de Nederlandse samenleving: zolang er geld is voor (ik kan het niet vaak genoeg herhalen) megalomane en al bij voorbaat tot mislukking genoemde prestige-projecten, zoals de Betuwelijn of de JSF-straaljagertjes, is er geen enkele noodzaak om te bezuinigen op zaken die wél in het algemeen belang zijn.
Waarom horen we de laatste tijd overigens zo weinig over de Betuwelijn of die straaljagertjes? Hopen ze dat we de kolossale politieke blunders van de laatste decennia vergeten?

Nederlands régime doet alles voor de oorlogsindustrie.

Minus-ter Dekker (die van de ongeremde huurverhoging, inderdaad) heeft gisteren aan staatssecretaris van der Knaap van het minus-terie van Oorlog geschreven dat wat haar betreft nog een hectare bos uitgeroeid moet worden in het Limburgse Schinveld. En dat allemaal ten dienste van een Duits vliegveld, dat dient voor AWACS-radarvliegtuigen. (Metro vandaag).

Wanneer mensen uit de omgeving van Schiphol klagen over de overlast van het vlieg-tuig, krijgen ze te horen dat ze dan maar niet bij Schiphol hadden moeten gaan wonen (terwijl veel van die mensen er al woonden in de tijd toen er op Schiphol misschien elke dag tien fokkertjes landden en opstegen).
Wanneer de (vanuit Washington gecontroleerde) NATO een vliegveld aanlegt vlakbij een groot bos en klaagt over dat bos, wordt er ineens heel anders gereageerd. Ze krijgen niet te horen dat ze daar maar eerder aan hadden moeten denken, maar het Nederlandse régime gaat kruiperig en slaafs door de modder en drukt haar walgelijke kapplannetjes door.

woensdag 22 maart 2006

Bestaan er toch nog wonderen?

De gewelddadige Baskische onafhankelijksbeweging ETA heeft vandaag (wat eigenlijk al een tijdje verwacht werd) een wapenstilstand aangekondigd vanaf vrijdag 24 maart. Ofschoon er nog plaats is voor twijfel, is dit toch een veelbelovende ontwikkeling.

Wat wellicht nog opvallender is, is dat Mariano Rajoy, de leider van de postfascistische Partido Popular, de uitgestoken hand van de Spaanse eerste minister geaccepteerd heeft, terwijl hij zich tot op heden op elk willekeurig punt lijnrecht tegenover de regering opstelde. (Speciale uitzending van Radio Nacional de España, die mogelijk nog tot middernacht zal duren).

Wat overigens ook opvalt is dat de Verenigdestaatse National Public Radio nog steeds, conform het gebruik in de VS, spreekt over de afscheidingsbeweging ETA. Hoe schril steekt dit niet af tegen het gemak waarmee door de media in de VS de meest diverse personen als terrorist worden aangeduid, tot zelfs de Iraakse verzetsstrijders toe...

Waar in de jaren na de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) gewelddadig verzet tegen het fascistische régime van Franco alleszins te rechtvaardigen viel (Franco had niet alleen de autonomie van Baskenland opgeheven, maar onderdrukte de Baskische bevolking ook met uiterst harde hand), verloor het ETA-geweld vanaf 1976, na de dood van Franco, snel zijn mogelijke legitimiteit, omdat de nieuwe Spaanse grondwet in een nog steeds lopend proces bezig is de autonomie van de diverse delen van Spanje vorm te geven.

Klopt het is of is het de zoveelste poging tot volksverlakkerij?

Volgens een kop in de Metro van vandaag nemen de "Koopkracht en werkgelegenheid [...] toe", althans, dat denkt het CPB volgens de tekst van het berichtje. Het berichtje is verder nogal in alleluja-stemming:

 • de koopkracht stijgt dit jaar met gemiddeld 1,5% en volgend jaar 0,75%;
 • voor 2006 wordt een economische groei van 2,75% 'geraamd' (klinkt duurder dan wat het betekent) en voor volgend jaar zelfs van 3%;
 • De werkgelegenheid neemt toe en de werkloosheid daalt in twee jaar met 115.000 personen;
 • en: de inflatie is in januari/februari 2006 afgenomen tot gemiddeld 1,2%.

  Uiteraard is dit niet meer dan een zoveelste poging om ons blij te maken met opgeklopte lucht. Het enige feitelijke uit het bericht is in ieder geval al een dikke gotspe: januari en februari zijn altijd maanden met een lage inflatie (na de dure decembermaand komt er uitverkoop).

  En wat er verder in staat is niet meer dan een poging ons zo positief te stemmen dat we niet merken dat er niet meer van uit komt dan van de voortdurende loze beloften van minus-ter Zalm dat onze koopkracht 'volgend jaar' zal verbeteren.

  Dit contrasteert overigens leuk met een klein artikeltje in dezelfde Metro, waarin vermeld wordt dat "44% van de Nederlanders [...] er netto sinds december op achteruit [is] gegaan", vaak tengevolge van "allerlei overheidsmaatregelen".

  Het addertje zit natuurlijk in het woordje gemiddeld: als de koopkracht van patsers van Essent e.d. er met 10.000-en procenten op vooruit gaat, kan die van ons rustig een paar procent dalen, dan houd je gemiddels toch nog een groei over.

  En hoe gaat de werkgelegenheid toenemen? Komen er meer arbeidsplaatsen? Worden die door bijv. Polen opgevuld, die tegen een hongerloontje worden uitgebuit, of door wonderbaarlijk genezen WAO-ers?
  En hoe daalt in deze context dan de werkloosheid, wanneer er meer mensen werk zoeken (de ex-WAO-ers en de Oost-Europeanen), terwijl daarnaast verlangd wordt dat mensen tot steeds hogere leeftijd blijven werken? Lijkt me eerder een truukje van de Wizard of Oz: ook veel grootspraak (humbug), maar uiteindelijk toch maar een bibberend klein mannetje.

 • Intrigerend nieuws uit Zweden

  De Metro heeft vandaag een ANP-berichtje dat meer vragen oproept dan beantwoordt. Gezien de 'lengte' van het bericht, ga ik ervan uit dat ik het in deze uitzonderlijke situatie in zijn geheel mag citeren op grond van het citaatrecht:

  "SPOTPRENT De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Freivalds is opgestapt. Aanleiding zijn de prenten."
  Er wordt verwezen naar "de prenten", dus kennelijk wordt verondersteld dat wij weten over welke prenten het gaat. Ik weet echter van niks. Heeft de man/vrouw frequent prenten gekregen wegens te hard rijden? Verzamelt hij (m/v) bidprentjes, zoals ze in RK kringen gebruikt werden (worden?). Of heeft hij misschien op zijn website de Deense spotprenten, waarop in Islamkringen nogal boos gereageerd werd, gepubliceerd? Of misschien wel in zijn ministerie aan de muur gehangen? Of heeft Metro/ANP zich vergist en is het een Deense minister?

  Nederlands régime medeplichtig aan martelpraktijken VS.

  Op de TV worden regelmatig reclamespotjes uitgezonden van blij lachende Afghanen, die o zo blij zijn (dat zegt de voice-over althans) want mede dankzij de Nederlandse soldaatjes is de rust weergekeerd in Afghanistan.

  Misschien ben ik bereid te geloven dat de opnamen voor deze spotjes inderdaad in een (super-beveiligd) deel van Afghanistan zijn gemaakt, maar dat de rust is weergekeerd in dat land is een leugen, zoals je tussen de regels door (en soms ook direct) regelmatig kunt lezen in kranteberichten.

  Dankzij een artikel in Trouw van vandaag kan er in ieder geval geen enkele Nederlander meer zonder zich te schamen (uiteraard geldt dit niet voor de leden van het régime Balkenende, want die schamen zich nergens voor) volhouden dat de Nederlandse soldaatjes in Afghanistan zijn om de vrede te handhaven en om te helpen het land op te bouwen (ook al wordt dat dan in de propaganda-spotjes op de TV gezegd).

  Minus-ter Kamp (van Oorlog) heeft gisteren eindelijk toegegeven dat een aantal door Nederlandse soldaten aangehouden Afghanen officieel niet door de Nederlanders zijn opgepakt, maar (officieel dus) door Verenigdestaatse militairen werden gearresteerd (daarover bestaat een geheime 'werkafspraak'). Op deze formalistische manier kan Kamp volhouden dat het humanitaire oorlogsrecht niet geschonden wordt door Nederlanders. [Ikzelf zou dat eerder noemen 'willens en wetens de kluit belazeren!']
  Deze enge man geeft echter toch wel vaag toe dat het allemaal ingecalculeerd was: "Als je mee doet, dan draag je medeverantwoordelijkheid voor wat er in die operatie Enduring Freedom gebeurt." Met andere woorden - al zal hij dat natuurlijk nooit zeggen: "Dan hadden we maar niet mee moeten doen!"
  [Na al die jaren weten we intussen wel héél duidelijk wat in de VS wordt verstaan onder 'Freedom'!]

  Trouw meldt nog dat de geheime 'werkafspraak' niet eerder openbaar mocht worden, omdat dan de veiligheid van de soldaten risico zou lopen. De veiligheid van de opgepakte Afghanen is niet van belang, want hoe de Verenigdestaatse soldaten met hun gevangenen omgaan hebben we de laatste maanden al regelmatig kunnen zien.

  Ondanks deze nieuwe gegevens hebben CDA en VVD geen moeite met de hele gang van zaken, want het is niet mogelijk terreur te bestrijden met schone handen (zeggen zij, waarbij zij zich -net als Big Brother Bush- niet afvragen of het niet beter is de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen). Voor mensen met fatsoen is hiermee alleen nog maar duidelijker bewezen dat het Nederlandse leger niks te zoeken heeft in de activiteiten van Bush' oorlogsmachine!

  Van CDA en VVD was al langer bekend dat ze wel héél erg elastische normen en waarden hebben, en dit is alleen nog maar een reden meer om ervoor te zorgen dat deze partijen in 2007 volledig uit de Tweede Kamer en uit de Nederlandse samenleving verdwijnen.

  dinsdag 21 maart 2006

  Opmerkelijk nieuwtje (beetje belegen weliswaar)!

  Afgelopen zaterdag hoorde ik in het ANP-nieuws op Arrow Classic Rock van 10:00 dat in Amsterdam de Huishoudbeurs was begonnen die, 'ofschoon het nog steeds een vrouwenaangelegenheid is, de laatste jaren steeds meer door jonge meisjes en allochtone vrouwen bezocht wordt. ' (Dit was misschien niet de letterlijke tekst van het bericht, want ik heb het niet opgeschreven, maar het is in ieder geval wél de strekking ervan.)

  De wetenschap moet toch wel erg ver voortgeschreden zijn wanneer het nodig is onderscheid te maken tussen enerzijds jonge meisjes en allochtone vrouwen en anderzijds vrouwen.
  De details werden echter -zoals we dat bij het radio- en TV-nieuws gewend zijn- niet verschaft.

  En dan nou maar weer rieleksen, Verdonk!

  Ik schrijf het maar in nieuw-Nederlands, zodat mensen die het woord alleen mondeling tegenkomen het ook kunnen begrijpen.

  Verdonk, je hebt je poot stijf gehouden en foebballertje Kalou niet versneld het nederlanderschap gegeven. (Metro van vandaag) Voor één keer moet ik je groot gelijk geven. Het gaat hier immers niet om een politieke of economische vluchteling, maar om een beoogde winstpost voor Feijenoord.

  Daarom, Verdonk, ik wil graag geloven dat je één keer wilde laten zien dat je een stalen wijf van stavast was. Dat heb je nu duidelijk bewezen.
  Dan heb je nu nog ruim één jaar de tijd (tenzij het kabinet van Balk & kornuiten vóór de verkiezingen valt) om te laten zien dat je een mens bent met gevoel en met oog voor de noden van anderen.

  Voor het geval dat je de laatste jaren een beetje vastgeroest bent in a-sociaal gedrag, wil ik je graag enkele punten aangeven om het je wat makkelijker te maken:
 • Al die mensen die al jaren zitten te wachten op de afhandeling van hun asielaanvraag, krijgen een verblijfsvergunning.
 • Alle homo's en christenen uit 'veilige' landen krijgen een verblijfsvergunning;
 • De in het buitenland te volgen inburgeringscursus wordt vergemakkelijkt, zodat hij ook voor gewone mensen haalbaar is (het is te gek dat zelfs 'autochtone' Nederlanders ervoor kunnen zakken).
 • 'Oudkomers' hoeven geen inburgeringscursus te volgen, en al zeker niet voor eigen rekening. Deze mensen zijn hierheen gehaald om de zakken te vullen van vaak gewetenloze ondernemers, waarbij ze tot hun laatste beetje energie uitgebuit werden, zodat ze maar al te vaak arbeidsongeschikt werden. Mochten ze zélf een cursus willen volgen die hun inburgering bevordert (een cursus Nederlands bijv, of een 'moeder-Mavo' - of hoe dat tegenwoordig heet), dan krijgen ze die gratis voor rekening van het bedrijfsleven, met een bedankje voor hun inzet.
 • Er wordt op geen enkele manier meer gesuggereerd dat niet-Nederlandstaligen je een 'unheimisch' gevoel geven of dat 'allochtonen' moslims zijn en moslims automatisch terroristen.

  Ik denk dat je daar de komende maanden wel mee voort kunt.

  Verdomd, Verdonk, laat zien dat je eigenlijk een aardig mens bent!
 • Wilders in dienst van het Vaticaan?

  Misschien is het wel een heel gehaaide zet van paus Maledictus om het op deze manier te spelen (áls dat natuurlijk het geval is). Hoe dan ook: het Vaticaan zal (samen met alle andere christelijke secten) beslist goed garen spinnen bij het nieuwste hersenspinsel van Geert Wilders.

  Dat Wilders niet veel opheeft met alles wat niet oer-Hollands is, bevreemdt vermoedelijk niemand meer, al zal hij het zelf beslist anders zien, want -zal hij aanvoeren- hij eet graag Nasi Goreng en een Pizza Beatrice gaat er beslist ook wel in.

  Kennelijk vindt hij dat het allemaal te lang duurt en daarom wil hij nu zowat de Islam in Nederland verbieden. Hij is tenminste van mening dat artikel 1 van de Nederlandse Grondwet moet veranderen. De vrijheid van godsdienst moet min of meer afgeschaft worden en in plaats daarvan moet komen te staan 'dat de joods- christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur in Nederland is'. (Trouw van vandaag).
  Het is een beetje raar geformuleerd, want volgens mij heeft hij het hier over drie verschillende stromingen, maar misschien is dit naar analogie van de Goddelijke Drievuldigheid waar de RK kerk zo van overtuigd is (nog een vingerwijzing naar de invloed van de laatste dictatuur in West-Europa: het Vaticaan).

  Als hij nou het betreffende artikel had willen aanpassen in de zin dat Nederland een seculiere staat is, maar dat iedereen vrij is zijn/haar eigen godsdienst te belijden, zolang anderen er maar geen last van hebben, had hij -althans voor dit ene punt- nog wel wat bemoedigende woorden van mij kunnen krijgen. Nu echter kan ik alleen maar hopen dat hij geen goedkope ziektekostenverzekering heeft afgesloten, want de arme man moet dringend in therapie, en ik ben bang dat hij niet klaar zal zijn met tien sessies...

  maandag 20 maart 2006

  Bush en Cheney bekennen boos opzet

  In de Washington Post van vandaag staat een heel artikel in verband met de derde 'verjaardag' van de aanval op Irak, waarin Bush en Cheney, zij het in andere bewoordingen, bevestigen dat ze met Irak nooit meer gewild hebben dan de totale chaos en de vernietiging van de Irakezen.
  Lees maar even mee: 'President Bush en hoge functionarissen gaven zondag te kennen dat hun strategie werkte [...], ondanks het feit dat een vroegere Iraakse eerste minister, die ooit in de gunst van het Witte Huis stond, verklaarde dat er al een burgeroorlog begonnen was.'


  Wanneer dit dus een werkende strategie is, kan dat alleen maar betekenen dat Bush nooit meer (of minder) gewild heeft dan een burgeroorlog in Irak. De reden daarvan is natuurlijk wel duidelijk: hoe groter de chaos in Irak (en in het hele Midden-Oosten), hoe gemakkelijker de VS de controle over de grootste aardolievoorraden ter wereld kan versterken.

  Ook al hebben we weinig redenen om blij te zijn met Bush' régime, het is in ieder geval dan toch nog een klein voordeeltje dat hij niet eens goed beseft wat hij eigenlijk zegt met wat hij zegt...

  zaterdag 18 maart 2006

  Beetje kortzichtig van Freek c.s.

  Toen we vanmiddag naar het Museumplein (in Amsterdam) liepen voor de demonstratie tegen de oorlogspolitiek van Bush & Co., stuitten we op de Dam tegen een demonstratie, die -blijkens opschriften op de zijkant van de opgestelde circurtent- kennelijk bedoeld was als protest tegen het feit dat op Cuba tal van mensen (nog altijd, qua aantal, maar een kleine fractie van het aantal mensen van de door dan wel namens Bush in Irak uitgemoorde mensen) vast zitten om politieke redenen. Er was zelfs een stukje cel (3 houten wandjes met een tralievenster) nagebouwd, waarop voor de minder slimme voorbijganger «CUBA» stond met Telegraaf-zwarte letters.

  Op NOS Teletekst las ik zoëven dat die demonstratie o.a. de steun had van Freek de Jonge en Boris Dittrich (van Dom'66).

  Van Boris D. had ik niet al te veel kritisch inzicht verwacht - hij is tenslotte lid van de partij met de hoogste zijwindgevoeligheid die de Nederlandse parlementaire 'democratie' ooit heeft gekend. Anders ligt dat bij Freek de Jonge. Ik had minstens verwacht dat die de nodige nuances had kunnen maken en daarom niet aan een dergelijke eenzijdige actie had deelgenomen (Freek: als ik het verkeerd zie, heb ik graag een reactie!).

  Uiteraard is het uiterst kwalijk wanneer mensen om politieke redenen vastgezet of monddood gemaakt worden. Dergelijke bedenkingen heb ik zelfs bij de mensen van de Hofstad Groep, ofschoon ik ervan overtuigd ben dat ze bepaald geen frisse ideeën (en plannetjes) hadden. Het is alleen wel erg vaag om hun politieke (of godsdienstige, of zelfs godsdienstwaanzinnige?) ideeën bij de strafmaat mee te wegen.

  Hoe dan ook, terug naar Cuba. Ik denk dat iedereen met een beetje inzicht kan bedenken dat de huidige politiek van Fidel Castro het gevolg is van de schandalige houding van de VS, nadat dankzij Fidel de wrede (maar helaas met het Verenigdestaatse régime bevriende) dictator Batista was afgezet.
  Wanneer de VS (die tenslotte altijd een grote bek opentrekken als het gaat om het bestrijden van dictaturen en het bevorderen van de mensenrechten) eerlijk waren geweest, hadden ze Fidel gelijk gegeven en hadden ze hem gesteund bij het uitvoeren van zijn sociale plannen. Ondanks alle tegenwerking zijn in Cuba wel de meest toegankelijke stelsels van onderwijs en gezondheidszorg opgebouwd.

  Aangezien de VS echter al vrij vlug beslist hadden dat ze uiteindelijk (net zoals ze met Puerto Rico gedaan hebben) Cuba helemaal in hun invloedssfeer wilden krijgen (tropisch zwemparadijs met casino's en exotische hoertjes), isoleerden ze Cuba volledig (met de willige steun van de andere landen van het 'vrije' westen), waardoor voor dat land alleen de steun van de Sovjet Unie overbleef. Ongetwijfeld had de VS al ingecalculeerd (op grond van het adagio 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt') dat Fidel Castro de communistische richting zou opgaan. Dat zou het alleen nog maar makkelijker maken om het land zwart te maken.

  Ik ben waarlijk niet de enige die al jaren roept dat Cuba snel een vrijere samenleving zal krijgen wanneer de boycot eindelijk eens beëindigd wordt (ook ex-president Jimmy Carter van de V.S. heeft al talloze malen oproepen daartoe gedaan).

  Het is echter duidelijk dat de VS er alles aan gelegen is te wachten totdat 'dictator' Fidel Castro sterft, zodat een machtsvacuüm ontstaat in Cuba, waarna het met een lading dollars geen enkel probleem zal zijn om de macht te krijgen.

  En in deze context is het heel kortzichtig (en dom, eerlijk gezegd) om de hele verantwoordelijkheid voor de wantoestanden in Cuba bij het -inderdaad- niet al te vrijzinnige bewind van Fidel Castro te leggen. Vooral wanneer we op Cuba dan ook nog een overduidelijk voorbeeld zien van de manier waarop de 'grote voorvechter van de mensenrechten' (George B., maar ook de V.S. als natie) daar in het concentratiekamp van Guantánamo omgaat met mensen die al jaren zonder zelfs nog maar formeel in staat van beschuldiging te zijn gesteld (en dus volgens beschaafde normen nog steeds onschuldig zijn) in mensonterende omstandigheden opgesloten zitten.

  Overigens: waar was nep-links bij de demonstratie?

  Wat overigens ook niet te missen opvallend was bij de demonstratie van afgelopen middag in Amsterdam (zie vorig bericht), was de overduidelijke afwezigheid van de zogenaamd linkse partijen die o.a. na de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam op weinig elegante wijze de touwtjes in handen hebben genomen, de PvdA en GroenLinks. (Foto © 2006 Dwarslezer)

  Bij eerdere demonstraties waren er steeds grote hoeveelheden PvdA- en GroenLinks-vlaggen te zien, en werden er door partijleden stickers e.d. uitgedeeld. Vandaag blonken ze uitsluitend door afwezigheid.

  Eigenlijk mogen we deze partijen wel dankbaar zijn, omdat ze nu vandaag ook in dít verband hun ware gezicht getoond hebben. Bij het referendum over de Europese 'grondwet' toonden ze al duidelijk hun voorkeur voor een neoliberaal Europa (waarbij ik me overigens zeer ernstig afvraag of ze ook vóór zouden zijn geweest, wanneer ze de ontwerptekst aandachtig doorgenomen hadden), maar nu geven ze ook te kennen dat ze kennelijk geen moeite hebben met de oorlogspolitiek van Bush en zijn hielenlikker Balkende Ellende.

  De partijen en groeperingen die deze keer wél duidelijk (opnieuw) hun menslievende mening uitdroegen, waren de SP, de Internationale Socialisten, DIDF (Federatie van democratische [Turkse] arbeidersverenigingen), de NCPN en diverse andere linkse organisaties.

  En tijdens de demonstratieve tocht door een deel van Amsterdam kregen we ook van tal van (vaak oudere) mensen bemoedigende opgestoken duimen of gebaren.

  En natuurlijk was de politie ook in groten getale uitgetrokken (alsof ze minstens een gewapende bestorming van de Verenigdestaatse ambassade of het Holland Casino verwachtten)...

  Fotografen van de AIVD zijn me niet opgevallen, maar die struinen ongetwijfeld de komende dagen het internet af op zoek naar foto's. Naar mijn foto hoeven ze niet te zoeken: die hebben ze beslist al van talloze eerdere demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, de staatsgreep van Pinochet, kernenergie (Kalkar, Doel, Dodewaard), de wapenwedloop (o.a. neutronenbom), enz...

  Breken met Bush

  Tja, het weer was niet erg prettig (al regende het niet, maar de kou was bijna polair), maar al met al waren er toch nog een paar duizend demonstranten (al houdt de politie het op 500) die -bijna tegen beter weten in (omdat het Bush toch aan zijn vieze anus zal oxyderen wat wij denken)- naar Amsterdam waren gekomen ter nagedachtenis van de tienduizenden die tengevolge van de door Bush verordonneerde oorlogen in Afghanistan en Irak uitgemoord zijn.
  Tevens was de betoging bedoeld om in ieder geval het Nederlandse regime van Balkenende los te weken uit het marionettenspel van George Double-Me Bush, niet alleen in verband met Afghanistan en Irak, maar ook met de oorlogsplannetjes met betrekking tot Iran die steeds duidelijker doorklinken in de propagandapraatjes van Bush & Co. (Foto: © 2006 Dwarslezer)


  Het Jeugdjournaal vond het vanavond niet belangrijk genoeg om woorden te besteden aan deze demonstratie. Ook niet aan de ruim 200 andere demonstraties die vandaag elders in de wereld gehouden werden in dezelfde context.

  Wél had het Jeugdjournaal ruim aandacht voor de demonstraties in Frankrijk tegen de plannetjes van het Franse régime om jongeren zonder opgaaf van redenen binnen twee jaar te mogen ontslaan (waarmee ik geenszins wil aangeven dat deze demonstraties niet terecht waren!); en wél voor de massa's die in Servië waren komen opdagen voor de begrafenis van Slobodan Milosevic (bepaald beangstigende beelden, moet ik zeggen!).

  vrijdag 17 maart 2006

  Geen oorlogsavonturen in Iran!

  Ondanks dat Jack Straw, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, enkele dagen nog beweerde dat Iran niet aangevallen zou worden, gaan het tromgeroffel en de oorlogspropaganda van Bush & Co. gewoon door.

  Het klinkt allemaal maar al te bekend: ruim drie jaar geleden waren er "bewijzen" van massavernietigingswapens in Irak (die een oorlog verder nog steeds niet gevonden zijn - behalve uiteraard de zooi die de VS er inmiddels uitgestrooid heeft).
  Nu "weet" de club van Bush dat Iran kernwapens wil maken. Ook daarvan zijn geen bewijzen, maar dat is allemaal niet belangrijk: als de media het maar lang genoeg uitbazuinen, geloven de grote massa's het wel.


  Kom daarom allemaal morgen naar Amsterdam voor de grote demonstratie tegen de oorlog in Irak en tegen de voorbereidingen voor een oorlog tegen Iran: 13:00 op het Museumplein in Amsterdam.
  En iedereen (ook degenen die morgen niet naar de demonstratie kunnen komen): teken de petitie tegen een oorlog in Iran. Klik hier voor meer informatie en om te tekenen.

  Volksmisleiding

  Volgens de Metro van vandaag "stevent de hoofdstad [af] op een geheel linkse coalitie", omdat de PvdA besloten heeft uitsluitend met GroenLinks verder te onderhandelen over de samenstelling van de Amsterdamse gemeenteraad.

  Het hangt er maar vanaf wat je onder links verstaat... Zowel de PvdA als GroenLinks waren fervente voorvechters van de -gelukkig bij referendum door de Nederlandse en Franse kiezers afgewezen- Europese 'grondwet'.Ook de stukken die de laatste tijd uit de koker van prominente GroenLinksers verschijnen zetten zich steeds meer af tegen linkse ideeën.

  Het enige dat zowel van de PvdA als van GroenLinks gezegd kan worden is dat ze minder rechts zijn dan de VVD, maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat ze links zijn - ook al suggereren ze dat nog steeds in hun eigen kretologie...

  donderdag 16 maart 2006

  One Trick Pony

  Ik heb het over George Double-Me Bush: hij heeft ooit één truukje geleerd (oorlogje spelen) en dat is het enige dat hij in zijn verdere leven wil (en kan?).

  Vandaag is eindelijk zijn, al lang verwachte, nieuwe nationale veiligheidsstrategie gepubliceerd. Ik heb voorlopig alleen wat achtergrond informatie gelezen in de Washington Post en de inleiding. Misschien probeer ik de hele tekst nog eens heel kritisch te lezen, al zal daar waarschijnlijk niets positiefs uitkomen. Bush bevestigt vooral de politiek die hij al jaren aan het volgen is.

  Om het niet al te eng te maken, zal ik me op dit moment beperken tot een vertaling van een deel van Bush' inleiding (als de vertaling wat houterig is, hoop ik dat jullie de gevoelens van misselijkheid die deze angstaanjagende mooipraterij opwekt als verzachtende omstandigheid in aanmerking willen nemen).
  "Mede-Amerikanen,
  Amerika [hij bedoelt: de VS] is in oorlog. (...)
  De idealen die onze geschiedenis geïnspireerd hebben -vrijheid, democratie en menselijke waardigheid- inspireren steeds meer mensen en naties over de hele wereld. (...)
  We zijn in gevecht geweest tegen terroristische netwerken, waarbij we onze vijand verzwakt hebben, maar nog niet verslagen. [terwijl Bush toch suggereerde dat dat met een rotgang afgehandeld zou zijn - maar ja, dat dachten zijn voorgangers ook over Vietnam](...)

  We hebben samen met het Afghaanse volk het Taliban-regime (de beschermers van het Al Q'aida netwerk) ten val gebracht en in plaats daarvan een nieuwe, democratische regering aan de macht geholpen.[maar al met al zijn het nog steeds de Taliban die in Afghanistan aan de touwtjes trekken] (...)
  De terroristen hebben dramatische moorddaden gepleegd -van de straten in Fallujah [waren het niet de Verenigdestaters die daar chemische bommen uit hun vliegtuigen gooiden?] tot in de Londense metro[dat was toch waar de Britse politie een onschuldige Braziliaanse electriciën met kogels doorzeefde?] (...).
  We hebben gekozen voor leiderschap in plaats van isolationisme, en voor het bevorderen van vrijhandel en open markten in plaats van protectionisme. We hebben ervoor gekozen nu uitdagingen te lijf te gaan en ze niet te laten liggen voor toekomstige generaties. We vechten in het buitenland tegen onze vijanden in plaats van af te wachten totdat ze in ons land komen. We streven ernaar de wereld vorm te geven in plaats van ons door de wereld te laten vormen; we streven ernaar gebeurtenissen gunstig te beïnvloeden in plaats van ons eraan over te leveren."
  Als je je na lezing nog niet misselijk voelt, lees deze tekst dan nog een keer aandachtig, woord voor woord, en probeer de praktische consequenties ervan te doorgronden... En wie écht ziek wil worden kan de hele tekst vinden op de site van het Witte Huis.

  Bush gaat voort met zijn strijd voor de vrede in Irak...

  Vandaag is een grootschalige aanval begonnen op Samarra (± 100 km ten noorden van Baghdad) om de vrede in het land terug te brengen - althans dat is de boodschap dit door het Pentagon wordt uitgedragen. Het Pentagon (het Verenigdestaatse ministerie van oorlog) is ook de enige bron van informatie over deze nieuwe oorlogshandelingen. Ik heb althans tot op heden nog nergens een verwijzing gehoord van een andere bron. (Informatie van Radio Nacional de España en BBC World Service.

  Het is een griezelig voorteken dat er geen enkele (min of meer) onafhankelijke bron is in Samara of bij de acties. Dat doet het ergste vrezen voor nieuwe schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht. Er zullen ongetwijfeld weer duizenden doden te betreuren zijn, zoals een tijd geleden bij gelijksoortige acties in Fallujah...

  Wanneer, oh wanneer, durft een van de medeplichtigen eindelijk eens zijn bek open te trekken? Waar blijft 'onze' zogenaamd christelijke premier Balkenende? Of iemand anders van zijn régime?

  Op dit moment is de American Forces Network druk bezig met het uitzenden van een programma waarin mensen kunnen opbellen over het leven in Irak... er word druk geluld over de Effectenbeurs in Baghdad die langzaam van de grond komt, over het feit dat een bepaalde politica niet zonder lijfwacht de straat op durft door de opstandelingen en nog wat van dat soort onderwerpen, maar over militaire acties geen woord.
  Een -engels sprekende- Irakees vertelt hoe hij onder Sadam Hussein geen eigen telefoon had (en nu wel), hoe hoog de inflatie was, terwijl er nu een vrije markt is [geweldig!], maar dat veel wegen om veiligheidsredenen gedeeltelijk afgesloten zijn [allemaal de schuld van de terroristen]. Hij heeft regelmatig gezien hoe [Verenigdestaatse] soldaten gewone burgers hielpen en dat is hartstikke goed... [Wij hebben de laatste jaren ook beelden gezien van andere activiteiten van de Verenigdestaatse soldaten.]

  Vredesmissie zou het toch worden?

  Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft na veel geneuzel enkele weken geleden ingestemd met de plannetjes van Balk & kornuiten om nog wat levens van Nederlandse soldaten op te offeren voor de avontuurtjes van George Double-Me Bush. Het argument dat indertijd het meeste te pas en te onpas gebruikt werd, was dat het tenslotte om een vredesmissie gaat...

  Wie zo naïef is om dat klote-smoesje nog steeds te geloven, moet vooral even verder lezen, want in
  Trouw staat vandaag dat het Nederlandse Minus-terie van Oorlog (dat nog steeds volstrekt ten onrechte "Ministerie van Defensie" wordt genoemd) van plan is speciale apparatuur (zogenaamde 'jammers'. In gewoon Nederlands heet dat 'stoorzenders'!) te kopen om de soldaten te beschermen tegen mijnen.

  Het artikel meldt verder dat het moeilijk is om zich tegen deze mijnen te beschermen, omdat er heel veel verschillende typen zijn. Daarom wordt een speciale tactiek gebruikt om het gevaar 'te beperken', bijvoorbeeld door 'niet met voertuigen op een kluitje te rijden'. Als ik dat goed lees is het dus de bedoeling om ervoor te zorgen dat er per onplofte mijn niet meer dan één voertuig met inzittenden opgeblazen wordt.

  Ook wordt nog 'gehoopt op inlichtingen vanuit de plaatselijke bevolking over dreigende aanslagen'. Die hoop komt waarschijnlijk uit de koker van dezelfde sprookjesschrijver die er ook van overtuigd was dat de volledige Iraakse bevolking dolgelukkig zou zijn, wanneer Sadam Hussein gevallen zou zijn.

  Een goed lezer begrijpt dat dit vermoedelijk een van de meest bloederige 'vredesoperaties' zal worden waaraan Nederlandse troepen zullen hebben deelgenomen. Met dank natuurlijk aan de kruiperige politiek van Balk & Co.

  woensdag 15 maart 2006

  Zaterdag wordt zonnig weer verwacht, dus...

  Wees één met het denkende, het menselijke deel van de mensheid, tegelijk met miljoenen in andere wereldsteden. Neem je buren, vrienden, je ouders en overige familieleden mee.

  Help mee om in ieder geval Bush' medeplichtigen (Balkenende, Blair, Berlusconi, enz.) wakker te schudden, zodat Bush helemaal alleen komt te staan (hij is te ooggeklept om zich zelfs maar af te vragen of hij misschien ergens een vergissing heeft gemaakt)...

  De PvdA en de «Bond zonder Naam»

  Heel toevallig wees ik enkele dagen geleden eerste minus-ter Balkenende nog op de spreuk "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook 'n ander niet", en inmiddels blijkt nog maar weer eens hoe actueel die (inmiddels min of meer tot de status van spreekwoord gepromoveerde) goede raad van de Bond Zonder Naam uit de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog nog steeds is.

  Verleden week was de PvdA in de gemeente Goes (waar ze het hoogste aantal zetels veroverd had) verontwaardigd, omdat de plaatselijke alleluja-partijen (verleden week woensdag - terwijl juist de gemeenteraadsverkiezingen een dag vooruit waren geschoven omdat die woensdag voor de gristenen een 'biddag' was) al een pact hadden gesloten om de PvdA buiten het gemeentebestuur te houden. Beetje flauw, dat wel, maar iedereen met een beetje politiek inzicht weet dat vrome gristenen onbetrouwbaar zijn (conform het spreekwoord: "Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!")

  Het meest walgelijke komt echter nog, want vandaag las ik in de Metro (op de voorpagina in de Amsterdamse editie) dat de PvdA (de grootste partij in Amsterdam: 20 zetels) de SP (in Amsterdam van 4 naar 6 zetels gestegen) gepasseerd heeft en liever probeert met de neoliberalen van GroenLinks (van 6 op 6 zetels gebleven) of met de conservatieven van de VVD (van 9 naar 8 zetels gezakt) in Amsterdam aan de touwtjes te trekken.

  Wie nog mocht twijfelen, kan hieruit in ieder geval wel duidelijk afleiden dat de PvdA weliswaar door de media nog steeds wordt aangeduid als 'de socialisten', maar dat er weinig links meer over is in die partij, althans zeker niet in Amsterdam, maar ook in het algemeen niet; anders hadden ze vorig jaar niet zo hard geschreeuwd ten gunste van de Europese 'grondwet'...

  Wie écht links wil stemmen in Nederland heeft maar één mogelijkheid: de SP.
  De andere zogenaamd linkse partijen zijn alleen relatief links, ten opzichte van nóg rechtsere partijen. In die zin kun je zelfs D'66 nog wel links noemen.

  Om Marten Toonder te parafraseren: "Het is maar goed dat Joop Den Uyl dit niet heeft hoeven meemaken"...

  Inderdaad: overlast blijft overlast!

  Vandaag werd links en rechts gepubliceerd over een TNO-onderzoek, waaruit gebleken was dat ventilatiesystemen in de horeca de rook-overlast voor een groot gedeelte kunnen verminderen.

  Uiteraard is dit naar de zin van de tabaksindustrie, en ook de horeca zal stiekem wel blij zijn, want daaar zitten ze nog steeds te mekkeren over terugloop van de omzet door anti-rook-maatregelen. Ze hebben daar nog steeds een kolossale blinde vlek voor de verlaging van hun omzet door de creatieve manier waarop ze na de invoering van de Euro hun prijzen hebben 'omgerekend'.

  Natuurlijk zouden ze eigenlijk blij moeten zijn met een rookverbod: dan kunnen ze bij de overheid gaan klagen over de terugval in hun omzet en ter compensatie een vergoedingenregeling eisen.

  De nieuwsbrief van het FNV had vandaag zijn enquête gewijd aan de door het TNO onderzochte ventilatiesystemen, met de volgende resultaten (en opties):
  Ventilatiesystemen blijken in de horeca overlast door tabalsrook flink te beperken, aldus TNO.
  37,6% - Mooi. Een rookverbod in de horeca is dus overbodig.
  47,7% - Beperkte overlast, is nog steeds overlast. De horeca moet rookvrij.
  14,8% - Het maakt mij niets uit
  Als we de meninglozen uitschakelen, houden we dus een ruime meerderheid over die zich niet wil laten paaien door lapmiddelen. Gelukkig maar, al hadden de percentages nog wel wat duidelijker mogen liggen wat mij betreft.

  dinsdag 14 maart 2006

  Fraude en kapitalisme/neoliberalisme horen bij elkaar!

  Vanmiddag las ik op NOS Teletekst over een grootschalige fraudezaak in de Rotterdamse haven, waarbij een bende voor zeker 8 miljoen euri premies en belastingen achtergehouden heeft: een uitzuigbureau heeft 200 buitenlanders met valse papieren onderhoudswerk laten uitvoeren. Het ging daarbij volgens staatssecretaris Van Hoof vooral om Polen - en dat verklaart wellicht meteen waarom deze zelfde Van Hoof de grenzen open wil zetten voor Polen: dan kan er misbruik gemaakt worden op andere manieren, die misschien minder gemakkelijk opvallen, of minder strafbaar zijn.

  Hoe lang moet het nog duren voordat de grote massa's begrijpen dat het kapitalisme (tegenwoordig bij voorkeur 'neoliberalisme' genoemd) niet kan werken zonder fraude? Het begint al bij de aanbestedingen voor grote werkzaamheden: bedrijven maken onderling afspraken, zodat ze samen hun prijzen kunnen opdrijven. Een van de bedrijven maakt daarbij een iets lagere offerte (dat wordt afgesproken, zodat alle bedrijven afwisselend aan de beurt komen), en wanneer dan eenmaal de opdracht gegund is, komen er ineens allerlei onverwachte tegenvallers, waardoor de prijzen torenhoog oplopen (denk maar aan de Stopera in Amsterdam, de Betuwelijn, de HSL, enz.).
  En natuurlijk worden links en rechts hoge ambtenaren gefêteerd in exclusieve hoerenkasten, krijgen ze dure reisjes aangeboden naar voetbalkampioenschappen, 'skyboxen' uiteraard inbegrepen (het zou je maar overkomen, getver!) e.d.
  Wordt er uiteindelijk een bedrijf betrapt op fraude, dan worden er symbolische boetes opgelegd ('schikkingen' heet dat), want anders komt de werkgelegenheid in gevaar, en dat is natuurlijk ook niet gewenst...


  Maar wat kunnen we anders verwachten, wanneer een drugshandelaar (bij wet verboden en strafbare bezigheid) de kosten voor zijn (verboden) wapens als bedrijfskosten mag aftrekken bij zijn aangifte inkomstenbelasting.

  Waarschuwing: en waag het nu niet te zeggen dat er in de Sovjet Unie en haar satellietstaten ook fraude bestond, om zo aan te tonen dat het communisme ook bij de gratie van fraude functioneerde, want daar was geen sprake van communisme, maar van staatscommunisme. Reageer ook ajb niet met de opmerking dat er ook PvdA-ers op fraude betrapt worden, want ook de PvdA heeft (zeker tegenwoordig) nog maar nauwelijks iets met socialisme te maken... En bovendien zijn niet alle socialisten eerlijk, ook zij zijn mensen met hun menselijke zwakheden.

  De boodschap van dit bericht is dat je met afkeurende blik moet reageren, wanneer je weer eens een lid van een kapitalistische partij (of medewerkers van een bedrijf) hoort beweren dat ze tegen fraude zijn. Weet dan, dat ze alleen bedoelen dat ze het stom vinden wanneer er zo slordig gefraudeerd wordt dat het uitkomt...

  Eerlijke mensen (dat omvat échte christenen, socialisten, communisten, anarchisten, en sluit expliciet kapitalisten en neoliberalen uit) zijn ontwikkeld genoeg om verder te kijken dan hun eigen bankrekening, en zijn daarnaast beschaafd genoeg om zich niet prettig te voelen wanneer ze weten dat ze een luxe leven kunnen leiden dankzij de uitbuiting van anderen. Mensen met fatsoen proberen niet hun geweten te sussen door af een toe een symbolisch bedragje (fiscaal aftrekbaar uiteraard) te schenken aan een 'goed doel', zoals bijv. Micro$oft dat van zijn miljardenwinst enkele jaren geleden 100.000 $ aan een AIDS-stichting in India gaf. Het geld zal wel goed terechtkomen, maar wanneer MS zijn software goedkoper verkocht, zou er links en rechts veel meer geld overblijven dat nuttig besteed kan worden...

  Maar wát doet de politie dan met hen?

  Toen ik vandaag langs het bureau van een collega liep, zag ik ineens een geweldig mysterieuze en vooral intrigerende kop staan op de voorpagina van de Metro van vandaag (soms kijk je gewoon over een grote kop heen, wanneer je de artikelen zelf leest): "Politie werkt aan top 500 hooligans" (zonder zelfs maar een verbindingsstreepje).

  Ik weet niet hoe jullie op zo iets reageren, maar ik vraag me dan meteen wat voor werkzaamheden de politie aan het uitvoeren is aan de 500 prominentste hooligans. Misschien een ontvangertje inbouwen, waarmee op cruciale momenten bewusteloosheid kan worden opgewekt? Of misschien de ogen aansluiten op een TV-zendertje, waardoor de politie (en de pers, die natuurlijk de signalen zonder veel moeite kan decoderen) meteen kan zien waar de hooligan zich ophoudt, wie er verder nog zijn (bijv. hooligans die op de ranglijst van hooligans lager staan dan de 500e plaats) en wat ze allemaal aan het doen zijn...

  Zelfs de grootste bondgenoot wordt kennelijk belazerd!

  Jack Straw, de Britse minus-ter van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren te kennen gegeven dat er in de agenda van de VS geen militaire actie tegen Iran gepland is. Je zou denken dat hij de agenda van Bush bijhoudt.

  Misschien heeft Straw zo weinig historisch inzicht, dat hij niet ziet op welke manieren Bush & Co. de wereld al aan het voorbereiden zijn op een oorlog (net zoals wij iets meer dan drie jaar voorbereid werden op de invasie van Irak). Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat Straw zich krampachtig aan de laatste strohalm (grapje: Straw = Stro, ha-ha) vastklampt, misschien in de ijdele hoop dat hij zo alsnog het tij kan keren...

  Nondedju!

  De Vloekmonitor van de Bond tegen het Vloeken heeft geconstateerd dat er weer meer gevloekt wordt op de openbare omroep, met name bij VARA, VPRO en BNN. (Metro van vandaag)

  Ik weet niet of dat godvergeten stelletje lamzakken wel weet wat vloeken inhoudt, maar als je niet in een god gelooft, kun je ook moeilijk vloeken. Wat ze bedoelen is waarschijnlijk dat bij die omroepen de naam van hun god (die van de lammelingen) op een andere manier gebruikt wordt dan ze zelf beweren dat het zou moeten.

  Het is me allemaal toch wat. Een tijdje geleden had minus-ter Donner het idee dat vloeken misschien wel strafrechtelijk vervolgd zou moeten kunnen worden (het régime waarvan hij deel uitmaakt, mag wel op de meest onchristelijke wijze de sociale zekerheid uitkleden en buitenlanders uitzetten en hun leven daarmee in gevaar brengen, maar dat klínkt allemaal niet zo godslasterlijk), maar dat is niks geworden.

  Binnenkort komen er natuurlijk weer (gratis, in het kader van door de "Morele Herbewapening" ter beschikking gestelde zendtijd?) spotjes op de TV, waarin we worden opgeroepen om vooral geen napraters te wezen, met daarin impliciet de boodschap dat we dus hun taalgebruik (nog steeds dat van de lamzakken) maar moeten imiteren.

  Het is steeds meer alles 'god' wat de klok slaat...

  Gisteren las ik in de Metro een berichtje (Turkije vond dat het in de hele EU verboden zou moeten worden om welke godsdienst dan ook te beledigen), dat ik wel heel erg vreemd vond, al wist ik niet meteen waarom.

  Toen ik vanmorgen wakker werd, wist ik het ineens: personen kunnen beledigd worden, maar godsdiensten natuurlijk niet. Godsdiensten kunnen belachelijk gemaakt worden en evt kunnen belijders van een godsdienst beledigd worden.

  Ik herinner me nog levendig hoe we op de lagere school (in de jaren 1950) genoten van die 'domme inboorlingen', die in donker Afrika niet wisten hoe vlug ze meloenen in een ravijn moesten gooien (of een jonge maagd, maar dat werd toen nog niet verteld op school) nadat de goden te kennen hadden gegeven dat ze boos waren (bijvoorbeeld door een kip een windei te laten leggen). We vonden het trouwens ook maar al te lachwekkend hoe ze met botten door hun neus, lippen enz. liepen, terwijl dat nu kennelijk helemaal niet meer belachelijk is: althans afgaande op de grote groepen mensen die nu met een kolossale ijzerwinkel aan (en in: tong) hun lichaam rondlopen.

  Toen was het kennelijk helemaal niet verkeerd om godsdiensten belachelijk te maken, al helemaal niet omdat die simpele zielen toch immers dankzij onze missionarissen en zendelingen de kans kregen om alsnog tot het ware geloof te worden bekeerd.

  Het is alleen maar goed om godsdiensten en andere soorten bijgeloof (een zwarte kat die voor je langs loopt of astrologie) aan de kaak te stellen, en de beste manier om dat te doen is juist door ze belachelijk te maken. Een serieuze discussie is met (bij)gelovigen immers niet mogelijk, omdat hun heilige boek toch heilig is (dat staat er immers in).

  En als mensen er dan toch de voorkeur aan geven hun leven te laten leiden en zich te laten manipuleren door een of ander (bij)geloof, dan verdienen ze eerder ons medelijden dan onze beledigingen...

  P.S.: ik hoop dat de kruisridders van het fatsoen de titel van dit berichtje niet godslasterlijk vinden, want anders hebben ze mooi pech gehad - (of loop ik het risico door hun Inquisitie op de brandstapel terecht te komen)...

  maandag 13 maart 2006

  Leuk citaat uit de 'Metro' (maar niet zo leuk voor Bush & Co.)

  Tussen alle stukjes in verband met het overlijden van Slobodan Milocević biedt de Metro van vandaag een veelbelovende opmerking: "De wereldgemeenschap gaf met de rechtzaak tegen Milosevic het signaal af dat ook presidenten niet meer vrijuit mogen gaan voor oorlogsmisdaden".

  Bush & kornuiten kunnen maar beter vast hun borst natmaken!

  En wat doet Bush nu?

  In de Metro van vandaag (geef toe, dat ik daar een beetje laat mee ben) lees ik tot mijn stomme verbazing dat -volgens een artikel in The Sunday Times- de VS en Groot-Brittannië stiekem een nieuw kernwapen aan het ontwikkelen zijn.

  Het moet een 'minder ingewikkelde bom' worden, die in een laboratorium getest kan worden, waardoor het verbod op nucleaire tests niet overtreden wordt.

  Wie het allemaal begrijpt mag het uitleggen: Iran krijgt op zijn lazer omdat het in het geheim kernwapens aan het ontwikkelen is. Tot op heden zijn daarvan nog geen bewijzen geleverd, maar Bush & kornuiten zullen het verhaaltje beslist zo vaak blijven afdraaien dat de grote massa's het voor waar zullen aannemen. Op die manier moeten we een gewapende aanval op Iran ook vanzelfsprekend gaan vinden.

  Van de andere kant moeten we het maar normaal vinden dat de VS en het VK wél nieuwe kernwapens mogen ontwikkelen, want -zoals Bush ons keer op keer bevestigt- Iran is een van de 'schurkenstaten' (en die zijn nu eenmaal niet te vertrouwen).

  George Orwell formuleerde het in zijn roman Animal Farm een beetje anders: "Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker". En inderdaad, de VS en het VK zijn beestachtig gelijker...

  Misschien kan de Nederlandse premier Balkenende zijn grote held Bush nog even wijzen op de wijze spreuk van de Bond Zonder Naam: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!"