dinsdag 14 maart 2006

Het is steeds meer alles 'god' wat de klok slaat...

Gisteren las ik in de Metro een berichtje (Turkije vond dat het in de hele EU verboden zou moeten worden om welke godsdienst dan ook te beledigen), dat ik wel heel erg vreemd vond, al wist ik niet meteen waarom.

Toen ik vanmorgen wakker werd, wist ik het ineens: personen kunnen beledigd worden, maar godsdiensten natuurlijk niet. Godsdiensten kunnen belachelijk gemaakt worden en evt kunnen belijders van een godsdienst beledigd worden.

Ik herinner me nog levendig hoe we op de lagere school (in de jaren 1950) genoten van die 'domme inboorlingen', die in donker Afrika niet wisten hoe vlug ze meloenen in een ravijn moesten gooien (of een jonge maagd, maar dat werd toen nog niet verteld op school) nadat de goden te kennen hadden gegeven dat ze boos waren (bijvoorbeeld door een kip een windei te laten leggen). We vonden het trouwens ook maar al te lachwekkend hoe ze met botten door hun neus, lippen enz. liepen, terwijl dat nu kennelijk helemaal niet meer belachelijk is: althans afgaande op de grote groepen mensen die nu met een kolossale ijzerwinkel aan (en in: tong) hun lichaam rondlopen.

Toen was het kennelijk helemaal niet verkeerd om godsdiensten belachelijk te maken, al helemaal niet omdat die simpele zielen toch immers dankzij onze missionarissen en zendelingen de kans kregen om alsnog tot het ware geloof te worden bekeerd.

Het is alleen maar goed om godsdiensten en andere soorten bijgeloof (een zwarte kat die voor je langs loopt of astrologie) aan de kaak te stellen, en de beste manier om dat te doen is juist door ze belachelijk te maken. Een serieuze discussie is met (bij)gelovigen immers niet mogelijk, omdat hun heilige boek toch heilig is (dat staat er immers in).

En als mensen er dan toch de voorkeur aan geven hun leven te laten leiden en zich te laten manipuleren door een of ander (bij)geloof, dan verdienen ze eerder ons medelijden dan onze beledigingen...

P.S.: ik hoop dat de kruisridders van het fatsoen de titel van dit berichtje niet godslasterlijk vinden, want anders hebben ze mooi pech gehad - (of loop ik het risico door hun Inquisitie op de brandstapel terecht te komen)...

Geen opmerkingen: