woensdag 29 maart 2006

Weg met minus-ter Dekker (en de hele liberalisatiekliek)!

Zoals inmiddels iedereen (behalve de allergrootste patsers - en natuurlijk Beatrix en minus-ter Zalm) wel aan den lijve ondervonden zal hebben, is er momenteel in Nederland een régime aan de macht dat volstrekt voorbij gaat aan de belangen van individuele burgers. Het enige dat voor het régime Balk telt is het ongebreideld bevorderen van een onbegrensde vorm van kapitalisme (ook al wordt dat dan neoliberalisme genoemd), waarin de mens als individu volstrekt ondergeschikt is aan de 'vrije markt', zeg maar aan het maken van winst. Uiteraard heeft Balk dat niet allemaal zelf bedacht (hij heeft niet eens gecontroleerd of dat allemaal wel mag van zijn heilig boek, de bijbel): het geldt eigenlijk voor bijna alle régimes en regeringen in de EU, die van de 'vrije markt' haar god heeft gemaakt, in navolging van de Verenigde Staten.
Voor de uiteindelijke consequenties wil ik de jongere lezertjes verwijzen naar de romans 1984 van George Orwell en Brave New World van Aldous Huxley.

Zolang onze zogenaamde democratie niet werkt (omdat kiezers vaak niet eens in staat zijn de halve leugens en hele onwaarheden in de partijprogramma's te doorgronden en omdat ze door politici vaak ook nog misleid worden door loze opmerkingen), zit er niet veel anders op dan dat we proberen in ieder geval de meest opvallende 'liberalisatie'-projecten te bestrijden. Een belangrijk 'strijdmiddel' is onze vrijheid van meningsuiting, waardoor we in ieder geval (hoelang nog? In Wit-Rusland worden demonstranten al als terroristen behandeld!) met grote groepen gelijkgezinden onze mening kunnen uiten. Niet dat onze demonstraties veel effect zullen hebben op de stijfpotige leden van het balkenkabinetje, maar misschien kunnen we daarmee wél anderen de ogen openen, zodat ze bij volgende verkiezingen een beetje meer zicht hebben op de bittere werkelijkheid. En we maken in ieder geval aan de slachtoffers duidelijk dat ze niet helemaal alleen staan.

Na deze (eigenlijk veel te lange) inleiding dan mijn oproep: Kom op zaterdag 8 april om 13:00 met zo veel mogelijk mensen naar de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen de vuige plannetjes van minus-ter Dekker, die de huren van een belangrijk deel van de woningen wil vrijgeven. Officieel heeft ze haar plannetjes aangepast, maar die aanpassing behelst niet meer dan het verschil tussen platte schoenen en schoenen met een hakje, minimaal dus. Kijk voor meer bijzonderheden over de demonstratie en over wat er precies aan de hand is op de website van de Woonbond.

Geen opmerkingen: