dinsdag 14 maart 2006

Nondedju!

De Vloekmonitor van de Bond tegen het Vloeken heeft geconstateerd dat er weer meer gevloekt wordt op de openbare omroep, met name bij VARA, VPRO en BNN. (Metro van vandaag)

Ik weet niet of dat godvergeten stelletje lamzakken wel weet wat vloeken inhoudt, maar als je niet in een god gelooft, kun je ook moeilijk vloeken. Wat ze bedoelen is waarschijnlijk dat bij die omroepen de naam van hun god (die van de lammelingen) op een andere manier gebruikt wordt dan ze zelf beweren dat het zou moeten.

Het is me allemaal toch wat. Een tijdje geleden had minus-ter Donner het idee dat vloeken misschien wel strafrechtelijk vervolgd zou moeten kunnen worden (het régime waarvan hij deel uitmaakt, mag wel op de meest onchristelijke wijze de sociale zekerheid uitkleden en buitenlanders uitzetten en hun leven daarmee in gevaar brengen, maar dat klínkt allemaal niet zo godslasterlijk), maar dat is niks geworden.

Binnenkort komen er natuurlijk weer (gratis, in het kader van door de "Morele Herbewapening" ter beschikking gestelde zendtijd?) spotjes op de TV, waarin we worden opgeroepen om vooral geen napraters te wezen, met daarin impliciet de boodschap dat we dus hun taalgebruik (nog steeds dat van de lamzakken) maar moeten imiteren.

Geen opmerkingen: