zondag 12 maart 2006

Wat is er gebeurd met Milosevic?

Na de dood van Slobodan Milosevic (president van Joegoslavië ten tijde van de oorlogen in Bosnië & Herzegovina en Croatië begin jaren 1990), die op de Belgraadse zender B-92 gemeld werd twee uur voordat het bericht doorsijpelde tot NOS Teletekst en het ANP radionieuws, is er een nieuwe fase ingetreden bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag.

Het Tribunaal laat weten dat hij gestorven is tengevolge van zijn slechte gezondheid, maar in sommige Servische kranten wordt gesteld dat hij vermoord is, dan wel door de verantwoordelijkheid van het Tribunaal gestorven is. Hem zou de nodige medische verzorging zijn onthouden. Om te beginnen moet daarom vandaag sectie worden verricht.

De vraag naar wie belang heeft bij zijn overlijden kan licht werpen op de vraag wie de hand heeft gehad in zijn overlijden (áls er tenminste inderdaad sprake is van dood door schuld of van moord).

Omdat ik gehoord heb dat de reeds opgenomen getuigenissen van Milosevic niet gebruikt zullen worden bij het Tribunaal, zijn er in ieder geval diverse aangeklaagden (misschien ook Mladic?) die nu ongetwijfeld een deel van hun beschuldigingen zien verdwijnen.
En misschien zat het Tribunaal ook wel omhoog met de eigenzinnige Milosevic, die op grond van zijn gezondheid steeds vaker verstek moest laten gaan. Op deze manier kunnen ze in ieder geval deze slepende zaak afboeken.
En mogelijk heeft toenmalige minus-ter van oorlog (Joris Voorhoeve -van de VVD, ik zet het er voor alle duidelijkheid maar even bij) ook wel belang bij het verdwijnen van een dergelijke belangrijke getuige...

Ik vraag me overigens af of de andere aangeklaagden veel kans gehad zouden hebben om Milosevic te doden, terwijl ik anderzijds toch eerder de indruk heb dat het Tribunaal veel belang had bij veroordeling van Milosevic.
Het verwijt dat hem medische zorg onthouden werd verwijst misschien naar het feit dat hem geen toestemming gegeven werd om voor behandeling naar Moskou te mogen. Ik mag echter aannemen dat hij wel degelijk in Nederland minstens evenveel zorg gekregen zal hebben als een gewone Nederlander, die in het kader van de Zorgverziekingswet verzekerd is.
Overigens hoorde ik enkele minuten geleden dat Carla del Ponte (van het Tribunaal) zich niet wil uitspreken over een eventuele zelfmoord... Een aanwijzing daarvoor zou een handgeschreven brief van Milosevic van afgelopen vrijdag zijn, waarin hij aangeeft vergiftigd te worden. Was dat werkelijk het geval, of leed de man aan paranoia? Dat zou overigens wel een verklaring kunnen zijn voor zijn wens in Moskou behandeld te worden...

Hopelijk krijgen we de komende dagen wat meer duidelijkheid over wat er precies gebeurd is.

(Gebaseerd op nieuws van diverse internationale radiozenders: Deutsche Welle, BBC Radio 4, RTL -Frans-, Radio Nacional de España, HRT en BR5).

Geen opmerkingen: