woensdag 22 maart 2006

Bestaan er toch nog wonderen?

De gewelddadige Baskische onafhankelijksbeweging ETA heeft vandaag (wat eigenlijk al een tijdje verwacht werd) een wapenstilstand aangekondigd vanaf vrijdag 24 maart. Ofschoon er nog plaats is voor twijfel, is dit toch een veelbelovende ontwikkeling.

Wat wellicht nog opvallender is, is dat Mariano Rajoy, de leider van de postfascistische Partido Popular, de uitgestoken hand van de Spaanse eerste minister geaccepteerd heeft, terwijl hij zich tot op heden op elk willekeurig punt lijnrecht tegenover de regering opstelde. (Speciale uitzending van Radio Nacional de España, die mogelijk nog tot middernacht zal duren).

Wat overigens ook opvalt is dat de Verenigdestaatse National Public Radio nog steeds, conform het gebruik in de VS, spreekt over de afscheidingsbeweging ETA. Hoe schril steekt dit niet af tegen het gemak waarmee door de media in de VS de meest diverse personen als terrorist worden aangeduid, tot zelfs de Iraakse verzetsstrijders toe...

Waar in de jaren na de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) gewelddadig verzet tegen het fascistische régime van Franco alleszins te rechtvaardigen viel (Franco had niet alleen de autonomie van Baskenland opgeheven, maar onderdrukte de Baskische bevolking ook met uiterst harde hand), verloor het ETA-geweld vanaf 1976, na de dood van Franco, snel zijn mogelijke legitimiteit, omdat de nieuwe Spaanse grondwet in een nog steeds lopend proces bezig is de autonomie van de diverse delen van Spanje vorm te geven.

Geen opmerkingen: