zaterdag 4 maart 2006

Link tussen Oranje en terrorisme?

Iets anders kan ik bijna niet concluderen bij de zoveelste geldverspillende brochure van het Nederlandse régime (in dit geval bij monde van "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding"), die ik vandaag weer in de bus aantrof. Op de voorkant een groot oranjekleurig vlak met in Telegraaf-zwarte letters "Wat wordt er gedaan tegen terrorisme? En wat kunt u doen?"

Er staat een heleboel in de brochure (nou ja: een heleboel, zoveel als er op 16 A5-kantjes kan in een grote letter en met veel wit -en Oranje- en foto's), maar wat er werkelijk gedaan kan en moet worden "tegen terrorisme" wordt natuurlijk niet verteld. Mogelijk wordt het bewust verzwegen, of misschien is de "Nationaal Coördinator" zover gehersenspoeld dat hij dat niet eens ziet...

Laat ik het daarom maar zeggen: het moet afgelopen zijn met het neokoloniale beleid van de neoliberale (nieuwspraak voor 'kapitalistische') internationale. Om te beginnen moet iedereen die ook maar een greintje fatsoen heeft, zich verre houden van de oorlogszuchtige avonturen van het grootkapitaal (in de praktijk is dat synoniem met 'het bedrijfsleven'). De Verenigde Staten moeten geïsoleerd worden totdat ze inzien dat er een andere manier is om gelukkig (écht gelukkig) te zijn dan door het bijeenrijven van geld en macht.

Het moet afgelopen zijn met de uitbuiting van de derde wereld (en van de arbeidersklasse in de zogenaamde 'ontwikkelde' landen). Mensen, ook in 'arme' landen moeten als volwaardig beschouwd worden en eindelijk eens aanspraak kunnen maken op een menswaardige behandeling.

Op Nederlandse schaal betekent dat een definitieve beëindiging van steun aan oorlogen in Afghanistan, Irak, of waar dan ook. Het Nederlandse leger kan meer dan genoeg goed werk doen bij aardbevingen en andere rampen.

Uiteraard moet ook de onmenselijke kliek rond Balk & Zwam meteen de laan worden uitgestuurd, het liefst met een taakstraf (bijv. 15 jaar ontwikkelingswerk in Afghanistan, onder controle van Artsen zonder Grenzen of Novib).

P.S.: Het is me nog niet helemaal duidelijk welk Oranje hier met het terrorisme in verband wordt gebracht: het Oranje van de diverse "sport"manifestaties, -clubs e.d., of het Oranje van de familie met de hoogste bijstandsuitkeringen in Nederland, ook al stammen die helemaal niet van Willem van Oranje af (zelfs niet via de fictieve vrouwelijke afstamming). Misschien kan de "overheid" daar bij gelegenheid nog eens duidelijkheid in brengen.

Geen opmerkingen: