maandag 6 maart 2006

De Metro begint vandaag meteen met een leugenpagina...

De VVD gaat er kennelijk van uit dat alleen mensen met een IQ van 50 of minder de Metro lezen, want zie wat ze ons beloven (een héle voorpagina!):

Voor een echt rooskleurige toekomst, stem morgen VVD.
(waarom een rooskleurige toekomst, wanneer dankzij het schraapbeleid van VVD-er Zalm de armoede de laatste jaren dramatisch is toegenomen?)
De VVD is een partij die overlast aanpakt,
(het is maar wat je 'overlast' noemt. Ik denk dan bijv. aan véél te laag overvliegende vliegtuigen, zwaar vrachtverkeer in woonwijken, openbaar vervoer dat dankzij de neoliberale privatiseringen steeds minder goed functioneert, of een VVD-minus-ter die er niet voor terugdeinst met een kutsmoesje homo's naar Iran terug te sturen of vertrouwelijke gegevens door te geven aan enge régimes)
armoede bestrijdt met werk
(en intussen probeert de lonen zo laag mogelijk te houden, terwijl bijv. de huren geliberaliseerd worden onder leiding van VVD-minister Dekker)
en zorgt voor betere en goedkopere kinderopvang.
(terwijl door het régime waarvan de VVD deel uitmaakt, de regeling voor vergoedingen eerst onwerkbaar gemaakt is).
De VVD is er voor je toekomst.
(Dat doet me denken aan de katholieke kerk: het geeft niet dat je een ongelukkig leven hebt op aarde, want hoe ongelukkiger je aardse leven, des te gelukkiger zul je in het 'hiernamaals' zijn.
Ik hecht eerlijk gezegd meer aan een goed leven op dit moment, dan aan beloften voor een goede toekomst. Tenslotte heeft minus-ter Zalm ons al diverse malen beloofd dat de koopkracht 'volgend jaar' omhoog zal gaan, maar daar hebben we nog steeds niks van gezien.)

Voor alle duidelijkheid (misschien wordt mijn weblog ook gelezen door VVD-ers): De cursieve stukken tekst komen niet uit de advertentie, maar uit mijn hoofd.
Oeps, ook bladzijde 2 en 28 bevatten geblaat van de VVD, maar ik moet mijn eigen geestelijke gezondheid een beetje in de gaten houden. Wie zich daar nog in wil verdiepen, mag zijn/haar commentaar als reactie op dit artikeltje opsturen (graag, zou ik zeggen!)

Geen opmerkingen: