zaterdag 18 maart 2006

Breken met Bush

Tja, het weer was niet erg prettig (al regende het niet, maar de kou was bijna polair), maar al met al waren er toch nog een paar duizend demonstranten (al houdt de politie het op 500) die -bijna tegen beter weten in (omdat het Bush toch aan zijn vieze anus zal oxyderen wat wij denken)- naar Amsterdam waren gekomen ter nagedachtenis van de tienduizenden die tengevolge van de door Bush verordonneerde oorlogen in Afghanistan en Irak uitgemoord zijn.
Tevens was de betoging bedoeld om in ieder geval het Nederlandse regime van Balkenende los te weken uit het marionettenspel van George Double-Me Bush, niet alleen in verband met Afghanistan en Irak, maar ook met de oorlogsplannetjes met betrekking tot Iran die steeds duidelijker doorklinken in de propagandapraatjes van Bush & Co. (Foto: © 2006 Dwarslezer)


Het Jeugdjournaal vond het vanavond niet belangrijk genoeg om woorden te besteden aan deze demonstratie. Ook niet aan de ruim 200 andere demonstraties die vandaag elders in de wereld gehouden werden in dezelfde context.

Wél had het Jeugdjournaal ruim aandacht voor de demonstraties in Frankrijk tegen de plannetjes van het Franse régime om jongeren zonder opgaaf van redenen binnen twee jaar te mogen ontslaan (waarmee ik geenszins wil aangeven dat deze demonstraties niet terecht waren!); en wél voor de massa's die in Servië waren komen opdagen voor de begrafenis van Slobodan Milosevic (bepaald beangstigende beelden, moet ik zeggen!).

Geen opmerkingen: