maandag 6 maart 2006

Weer 14.000 mensen vogelvrij, met dank aan Balk & Co.

Dankzij weer eens een slordig opgestelde wet dreigen nu 14.000 gedwongen in GGZ-instellingen opgenomen patiënten hun uitkeringen te verliezen. Ze zullen daardoor niet kunnen voldoen aan hun lopende verplichtingen (bijv. huur, energie -tenslotte is het de bedoeling dat ze na behandeling weer zoveel mogelijk een 'normaal' leven leiden). Ook hun zorgverzekeringspremie zullen ze niet kunnen voldoen, en voor persoonlijke uitgaven is al helemaal geen geld.

De oorzaak van deze wantoestand is gelegen in een slordigheidje in de Wet Werk & Bijstand (WWB), de opvolger van de Algemene Bijstandswet (ABW). De WWB bepaalt namelijk dat personen aan wie van rechtswege "hun vrijheid is ontnomen" uitgesloten zijn van verschillende soorten bijstand. Bij het opstellen van de WWB is ongetwijfeld alleen gedacht aan gedetineerden, voor wie andere voorzieningen getroffen zijn, maar in de haast waarmee het régime Balk de sociale voorzieningen wil afbreken, zijn de consequenties niet onderzocht (of misschien hebben ze al ingecalculeerd dat een kleine groep mensen de dupe wordt - zo gaat het tenslotte ook bij andere regelingen).

Gemeenten die de wet letterlijk toepassen (en dat is nou eenmaal de bedoeling van wetten), moeten daarom ook patiënten die gedwongen zijn opgenomen (ongeveer 14.000 mensen) uitsluiten van bijstand.

Andrée van Es (voorzitter van GGZ Nederland) heeft vrijdag op de radio aandacht gevraagd voor dit probleem. GGZ Nederland roept dan ook de politiek -en met name de ministeries van SZW, Justitie en VWS- op om snel met een oplossing te komen voor de slachtoffers.

Voor het volledige bericht, waaraan ik de bovenstaande punten heb ontleend, verwijs ik naar de site van de Vereniging Ypsilon, de vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.

Geen opmerkingen: