zaterdag 25 maart 2006

Goed nieuws: RK kerk roeit zichzelf uit!

Omdat er steeds minder mensen (mannen!) zijn die nog zin hebben om hun hele leven ondergeschikt te maken aan de prehistorische ideeën van hun grote ayotallah (op dit moment paus Maledictus) in Rome, heeft de RK kerk de laatste jaren steeds meer gebruikt gemaakt van pastoraal werkers (leken, vaak zelfs vrouwen!), maar de Nederlandse bisschoppen (de zetbazen van de paus) vinden dat dat toch niet de bedoeling kan zijn.

De gelovigen zouden het verschil niet zien tussen échte 'eucharistie-vieringen', waarin een échte priester de hosties wijdt, en de onechte diensten, waarin leken hosties uitreiken, die in een andere dienst door een echte priester zijn gewijd.

De woordvoerder van het bisdom Roermond stelt: "Liever géén viering, dan een eucharistie met een gaatje”, en bisdom Haarlem is "vastbesloten [...] deze vieringen terug te dringen". (
Trouw van vandaag)

Het lijkt me een uitstekend idee als deze kerk nog wat meer oubollige ideeën gaat herinvoeren, bijvoorbeeld de ouderwetse vasten (slechts één volle maaltijd per dag) en de 'vasten- en onthoudingsdagen' (in ieder geval elke vrijdag, waarop geen vlees gegeten mag worden - en vlees dan in de zin van de RK biologie: vis mag wel, want vissen hebben volgens de goddelijke inspiratie uit Rome geen vlees).
Het zou ook wel helpen bij het kerkbezoek wanneer gelovigen alleen mogen communiceren (de hostie -een stukje ouwel- doorslikken; vroeger was het zondig als je er met je tanden aankwam) wanneer ze vanaf de voorafgaande middernacht nuchter zijn. Dan moet natuurlijk wel eerst de avondmis worden afgeschaft voor mensen die geen zin hebben om vroeg op te staan. Het valt tenminste niet te verwachten dat de RK kerk een eigen EHBO (Eerste Hulp bij Bijgeloof en Onzin) in het leven roept om degenen die 18 of 20 uur niets eten en dan nog niet meer krijgen dan een klein plakje gebakken lucht en witmeel (de volkorenhostie die de laatste tijd gebruikt wordt, kan natuurlijk ook niet) te reanimeren...

Op deze manier is het niet meer nodig om mensen actief te overtuigen van het lachwekkende idee van een centraal geleide godsdienst, zo isoleert de kerk zichzelf steeds meer van de gelovigen, zodat er op den duur niet veel meer over zal blijven dan een snel slinkend clubje die-hards, die in het Vaticaan tussen de uit de zak van de gelovigen gechanteerde rijkdommen met weemoed terugdenken aan de goede oude tijd...

Geen opmerkingen: