woensdag 15 maart 2006

De PvdA en de «Bond zonder Naam»

Heel toevallig wees ik enkele dagen geleden eerste minus-ter Balkenende nog op de spreuk "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook 'n ander niet", en inmiddels blijkt nog maar weer eens hoe actueel die (inmiddels min of meer tot de status van spreekwoord gepromoveerde) goede raad van de Bond Zonder Naam uit de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog nog steeds is.

Verleden week was de PvdA in de gemeente Goes (waar ze het hoogste aantal zetels veroverd had) verontwaardigd, omdat de plaatselijke alleluja-partijen (verleden week woensdag - terwijl juist de gemeenteraadsverkiezingen een dag vooruit waren geschoven omdat die woensdag voor de gristenen een 'biddag' was) al een pact hadden gesloten om de PvdA buiten het gemeentebestuur te houden. Beetje flauw, dat wel, maar iedereen met een beetje politiek inzicht weet dat vrome gristenen onbetrouwbaar zijn (conform het spreekwoord: "Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!")

Het meest walgelijke komt echter nog, want vandaag las ik in de Metro (op de voorpagina in de Amsterdamse editie) dat de PvdA (de grootste partij in Amsterdam: 20 zetels) de SP (in Amsterdam van 4 naar 6 zetels gestegen) gepasseerd heeft en liever probeert met de neoliberalen van GroenLinks (van 6 op 6 zetels gebleven) of met de conservatieven van de VVD (van 9 naar 8 zetels gezakt) in Amsterdam aan de touwtjes te trekken.

Wie nog mocht twijfelen, kan hieruit in ieder geval wel duidelijk afleiden dat de PvdA weliswaar door de media nog steeds wordt aangeduid als 'de socialisten', maar dat er weinig links meer over is in die partij, althans zeker niet in Amsterdam, maar ook in het algemeen niet; anders hadden ze vorig jaar niet zo hard geschreeuwd ten gunste van de Europese 'grondwet'...

Wie écht links wil stemmen in Nederland heeft maar één mogelijkheid: de SP.
De andere zogenaamd linkse partijen zijn alleen relatief links, ten opzichte van nóg rechtsere partijen. In die zin kun je zelfs D'66 nog wel links noemen.

Om Marten Toonder te parafraseren: "Het is maar goed dat Joop Den Uyl dit niet heeft hoeven meemaken"...

Geen opmerkingen: