woensdag 8 maart 2006

Mooie vooruitzichten SP voor parlementsverkiezingen 2007

In de bijlage "Raadsverkiezingen" van NRC/Handelsblad van vandaag wordt verwezen naar een enquête van Maurice de Hond van gisteren, waaruit blijkt dat er in de hogere inkomensgroepen maar weinig mensen een stem hebben uitgebracht op een SP-kandidaat.

Aangezien het weinig waarschijnlijk (om niet te zeggen: zeer onwaarschijnlijk) is dat de komende jaren de tendens van stijgende armoede tot stilstand zal komen, is het bijna onvermijdelijk dat er tegen de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2007 nog meer mensen met nog minder geld zullen zijn, zodat het aantal SP-stemmers nog verder zal stijgen.
Gemakshalve houd ik daarbij geen rekening met het bloedgeld dat minus-ter Zalm vlak vóór de verkiezingen als lokaas zal gaan uitdelen en waarvoor hij de afgelopen maanden al diverse 'meevallertjes' heeft gereserveerd, omdat ik hoop dat kiezers slim genoeg zullen zijn om dat te doorzien.

Wat een verdere stijging van het aantal SP-stemmen voor consequenties zal hebben voor de dan te formeren regering durf ik nog niet te voorspellen. Om te beginnen is het nog volstrekt onduidelijk hoe er met het zich de laatste tijd behoorlijk neoliberaal opstellende GroenLinks een 'links kabinet' gevormd zal kunnen worden en het blijft ook maar de vraag of de PvdA bereid zal zijn tot linkse concessies aan de SP.
Verder moeten we er niet aan denken dat de SP te veel concessies zal doen aan de PvdA, al ben ik daarvoor weer niet zo heel erg bang: de SP is de enige politieke partij die consequent is in haar politieke filosofie. Uiteraard is ook de SGP consequent, maar die club kan nauwelijks als een 'politieke' partij beschouwd worden - dat is een partij van zendelingen.

De link tussen het inkomen en het stemgedrag maakt overigens wel heel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking grotendeels geen enkel sociaal gevoel heeft. Mensen met een hoog inkomen hebben misschien wel de mond vol van solidariteit en menselijkheid, maar als het erop aankomt kiezen ze toch voor hun eigen inkomen en bezit.
Niet dat dat erg verwonderlijk is: tenslotte hechten ook bijna alle jongeren veel waarde aan 'het milieu', maar wanneer ze het zich kunnen permitteren kopen ze toch allemaal een brommer, scooter of auto en doen ze allemaal mee aan het consumisme...

Geen opmerkingen: