dinsdag 21 maart 2006

Opmerkelijk nieuwtje (beetje belegen weliswaar)!

Afgelopen zaterdag hoorde ik in het ANP-nieuws op Arrow Classic Rock van 10:00 dat in Amsterdam de Huishoudbeurs was begonnen die, 'ofschoon het nog steeds een vrouwenaangelegenheid is, de laatste jaren steeds meer door jonge meisjes en allochtone vrouwen bezocht wordt. ' (Dit was misschien niet de letterlijke tekst van het bericht, want ik heb het niet opgeschreven, maar het is in ieder geval wél de strekking ervan.)

De wetenschap moet toch wel erg ver voortgeschreden zijn wanneer het nodig is onderscheid te maken tussen enerzijds jonge meisjes en allochtone vrouwen en anderzijds vrouwen.
De details werden echter -zoals we dat bij het radio- en TV-nieuws gewend zijn- niet verschaft.

Geen opmerkingen: