zondag 12 maart 2006

Mei 1968 (herhaling)? ofwel: Neoliberale hardheid alom!

Niet alleen het clubje rond Balk & Zalm (met als toppunt van rechtlijnigheid minus-ter Verdonk) weet hoe ze hun roer vast kunnen zetten, zodat ze -wat er ook gebeurt- in een strakke lijn recht vooruit blijven varen.

Ook in Frankrijk kunnen ze er wat van. In het kader van de neoliberale herinvoering van de slavernij moet het daar mogelijk worden om jongeren gedurende de eerste twee jaar van een dienstverband zonder omhaal te ontslaan. Studenten die zich in solidariteit met de arbeiders in de Sorbonne verschanst hebben, zijn er met harde hand uitgemept. De protestacties gaan echter door en ook op hoger niveau bestaat er veel bezwaar tegen de bedoelingen van het Franse régime. O.a. de rector van de universiteit van Nanterre heeft zich daarover in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten.

Voorlopig lijkt het niet dat 'de politiek' zich veel gelegen laat liggen aan de protesten. Minus-ter Dominique de Villepin wil wel wat pleistertjes plakken (zoals begeleiding van jongeren die tijdens de eerste zes maanden van hun dienstverband zijn ontslagen), maar is op geen enkele wijze bereid om ook maar enige wijziging te brengen in de hoofdlijnen - en dat geeft meteen een groot verschil aan met mei 1968, toen de protesten in ieder geval wel enkele positieve aanpassingen tot gevolg hebben gehad.

(gebaseerd op nieuwsuitzendingen van France Inter, RTBF I, RTL -Franse uitzendingen- en Radio Nacional de España)

Geen opmerkingen: