woensdag 1 maart 2006

Taida moet juist blijven!

Minus-ter Verdonk zegt dat het Kosovaarse meisje Taita Pesic uit Nederland weg moet. Ze krijgt ook geen verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, en zo zal ze haar VWO-opleiding hier niet mogen afmaken. (Metro vandaag)

Minus-ter Verdronk had het kind al eerder beschuldigd van fraude en ze had al eerder beweerd dat het nergens voor nodig was dat Taida hier haar VWO zou afmaken, want een dergelijke opleiding bestaat ook in Kosovo. Dat zal wel net zo iets zijn, als mensen arbeidsgeschikt verklaren, wanneer ze bonzaï-boompjes zouden kunnen kweken. Uiteraard wordt er daarbij geen rekening mee gehouden of er op die Kosovaarse school wel plaats voor Taida is, en of ze het schoolgeld daarvoor wel zal kunnen betalen.

Tegelijk mag foebballer Kalou misschien wel in Nederland blijven: Verdomd wil zijn verzoek om naturalisatie alsnog bekijken als hij in mei zijn naturalisatietoets haalt.

Het wordt me allemaal steeds minder duidelijk. Taida mag niet blijven, omdat het kennelijk in Kosovo veilig is, en ze daar theoretisch ook een VWO-opleiding zou kunnen doen, maar Kalou mag misschien wel blijven. Niet omdat het in zijn land van herkomst (Ivoorkust) onveilig zou zijn, maar omdat Feyenoord hem wil laten meespelen. Voor economische vluchtelingen (en in dit geval is het een heel ander soort 'economische vluchteling' dan voor de tallozen die met wrakke scheepjes via Marokko in Spanje proberen te komen) is dus kennelijk wel degelijk plaats. En ik kan me niet voorstellen dat er in Nederland geen foebballers met een verblijfsvergunning te vinden zijn.

Één ding wordt me echter wel steeds duidelijker: Verdonk moet vertrekken! En met haar de hele ploeg uitvreters van het balkenkabinet. Misschien kunnen ze naar de VS vertrekken. Daar is de laatste jaren kennelijk een grote behoefte aan flut-politici...

Geen opmerkingen: