donderdag 23 maart 2006

Bush & kornuiten en de vogelgriep

Een kennis uit Spanje wees me op een artikel (van de hand van José Antonio Campoy) in het tijdschrift Discovery DSALUD van april 2006.
Het heeft de titel "Tamiflu, Donald Rumsfeld en de business van de angst" en ik vond het -ofschoon ik door tijdgebrek niet alle feiten heb kunnen controleren- opzienbarend en onthullend genoeg om de belangrijkste punten hier aan te halen:

- Het vogelgriepvirus is 9 jaar geleden ontdekt in Vietnam. Vanaf dat moment zijn er in de hele wereld 100 personen aan dit virus overleden (11 per jaar!).
- De preventieve werking van het griepmedicijn TAMIFLU werd door Verenigdestaters geclaimd.
- Tamiflu onderdrukt echter slechts enkele symptomen van de gewone griep en de claims worden door een groot deel van de medische wetenschap in twijfel getrokken.
- Tegen een muterend virus (zoals het vogelgriepvirus H5N1, dat tot op heden nagenoeg alleen vogels treft) kan Tamiflu nauwelijks iets uitrichten.
- Tamiflu is een product van het Zwitserse ROCHE, een van de grootste medicijnenproducenten ter wereld. Roche kocht het Tamiflu-patent in 1996 van Gilead Sciences Inc. Op dat moment was Donald Rumsfeld (berucht van zijn oorlogsavonturen aan de zijde van George Double-Me Bush en van zijn vroegere chemicaliënleveringen aan o.a. Sadam Hussein) de baas van Gilead Sciences Inc.
- De basis van Tamiflu komt van de steranijs-boom, die vooral in Azië voorkomt. 90% van de wereldproductie van steranijs is in handen van Roche.
- De verkoop van Tamiflu bedroeg in 2004 $ 254 miljoen en steeg in 2005 tot boven een miljard dollar!

Wie heeft er dus het meeste belang bij dat wij in doodsangst verkeren voor het vogelgriepvirus? Degenen die hopen dat ze nog meer geld kunnen vangen door de verkoop van hun nutteloos medicijn.

Elke dag sterven er tientallen mensen aan oorlogsgeweld, verhongering, martelingen, moordpartijen, verkeersongelukken, maar wij moeten ons kennelijk vooral concentreren op een virus dat sinds zijn ontdekking een gemiddelde van 10 doden per jaar op zijn geweten heeft.

Geen opmerkingen: