woensdag 1 maart 2006

Hoezo niet serieus?

Minus-ter Donner heeft een rap opgenomen, waarin hij aangeeft tegen legalisering van softdrugs te zijn. Hij doet maar... Tegenwoordig moet alles maar rap. Wetten worden rap door de Tweede en Eerste Kamer gejaagd, nog voordat de consequenties goed onderzocht zijn (ik hoef alleen maar te verwijzen naar de Zorgverziekingswet), en als er iets door hogere of lagere overheden moet worden uitgedragen, dan wordt knuffel-allochtoon Ali B(aba?) er rap bijgehaald.

Volgens de Metro van vandaag vindt Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer, het allemaal maar niks. "Hoe moeten mensen de politiek nog serieus nemen als zelfs de minister van justitie dit soort dingen doet?"

Ik weet niet waar de wijsneus gewoonlijk met zijn gedachten is, maar als hij een beetje inzicht had, zou hij weten dat 'de politiek' in Nederland al lang niet meer serieus genomen wordt (behalve dan kennelijk door Wijsneus himself).

Geen opmerkingen: