maandag 6 maart 2006

Wie vertrouwt een bewezen leugenaar nog?

Eigenlijk zou je verwachten dat in zo'n geval iedereen die nog een beetje zijn eigen verstand kan gebruiken de opmerkingen van een dergelijke leugenaar met een flinke korrel zout neemt.

Toch probeert het régime van George Double-Me Bush nu met Iran dezelfde rotstreek uit te halen als met Irak. Irak werd aangevallen omdat er zogenaamd massavernietigingswapens verborgen waren. Inmiddels weten we allemaal (en eigenlijk hadden we dat al vanaf het begin kunnen weten - kijk maar in mijn logs van 3 jaar geleden) dat alle zogenaamde bewijzen pure leugens waren.

Een tijdje geleden werd Noord-Korea bedreigd, maar ik denk dat Bush toch een beetje bang is geweest dat hij daar wel érg dicht bij China kwam - en hij heeft kennelijk goed ingeschat dat hij niet op hulp van China hoeft te rekenen - en waarschijnlijk ook niet op veel begrip.

Daarom heeft hij de laatste tijd zijn pijlen gericht op Iran. Dat land biedt diverse 'voordelen' ten opzichte van Noord-Korea, waarvan de belangrijkste zijn dat het naast Irak ligt, waardoor nauwelijks extra logistieke voorzieningen hoeven te worden getroffen, en dat het grote aardolie-voorraden bezit. We mogen niet vergeten dat de aanval op Irak ook bedoeld was om greep te houden op de oliemarkt. Ik hoop dat iedereen zich nog herinnert hoe na de 'overwinning' meteen de olie-installaties bezet werden, terwijl de ziekenhuizen en de musea aan de plunderaars werden overgelaten...

We horen al enkele weken dat Iran niet alleen het gebruik van kernenergie wil ontwikkelen (waartoe het land recht heeft, en waarvoor het ook al jaren inspecties door de IAEA toestaat), maar ook in het geheim kernwapens wil ontwikkelen.

Het feit dat van die geheime plannen niets bekend is, bewijst uiteraard -juist zoals de niet gevonden massavernietigingswapens in Irak het beste bewijs vormden voor de uiterst geheime bergplaatsen- dát het geheime plannen zijn. En we weten allemaal dat geheime plannen enge plannen zijn. Dát is althans de logica van Bush & kornuiten.

Volgens 'het Westen' moet voorkomen worden dat Iran kernwapens produceert, 'want' daardoor wordt de wereldvrede bedreigd. In India bestaat kennelijk geen risico voor enge nucleaire plannetjes, want anders zou Bush immers geen geheime afspraken gemaakt hebben met dat land. Of heeft Bush (althans zijn denktanks) daar misschien andere plannetjes?

Toegegeven moet worden dat de wereldvrede momenteel erg goed beschermd wordt. De beste bewijzen daarvoor zien we in de enorme mate van vrijheid die de VS dankzij de hulp aan de Taliban (zo'n 20 jaar geleden) en hun eigen ontwikkelingsprojecten in Afghanistan hebben gebracht. Ook een fraai voorbeeld daarvan is de democratie in Irak die bloeit als nooit tevoren, dankzij het feit dat met behulp van andere landen (nouja: laten we zeggen van andere régimes, want in Groot-Brittannië, Nederland en bijv. Spanje was de overgrote meerderheid van de bevolking tégen deze oorlog) de tegenstellingen tussen de diverse Irakese bevolkingsgroepen volstrekt zijn weggenomen, waardoor het land nu een voorbeeld is van de zegeningen van het neoliberalisme.

Dat de VS (en verscheidene andere landen) zich wél kernwapens kunnen veroorloven, hoeft geen verbazing te wekken, want die landen hechten zeer aan vrijheid, democratie en de rechten van de mens. Je zou het bijna geloven, maar als Tony Blair zich er niet tegen verzet had, was het best mogelijk geweest dat bij de invasie in Irak kleine kernwapens gebruikt waren... Ik bedoel maar!

Wat kunnen wij doen tegen uitbreiding van het oorlogsgeweld?
1. de leugens van Bush niet geloven. Ook al is het best een eng idee wanneer steeds meer landen over kernwapens beschikken, dan hoeven we nog niet bij voorbaat ieder land gewapenderhand aan te vallen dat misschien wel eens enge plannetjes zou kunnen hebben...
2. Dinsdag a.s. bij de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval niet kiezen voor een van de partijen die vóór de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak waren, op de eerste plaats dus CDA, VVD en D'66. Op deze manier weten ze dat ze op nog meer verzet van de bevolking stuiten, wanneer ze Bush blijven steunen in zijn machtsspelletjes.
3. Op zaterdag 18 maart in Amsterdam komen demonstreren: 13:00 op het Museumplein. Klik hier voor meer bijzonderheden over deze demonstratie.

Geen opmerkingen: