donderdag 23 december 2004

Links?

Bert Dieter heeft het in een ingezonden brief in de Metro van vandaag over de linkse Wouter Bos en Pvda. Ik zou het erg prettig vinden wanneer hij en andere gelijkgezinden op een of andere manier tot het inzicht gebracht zouden kunnen worden dat Wouter Bos niet links is en de PvdA ook niet. Misschien is de PvdA voor sommigen nog niet rechts genoeg, maar na ettelijke jaren gekonkel met CDA en VVD is de PvdA verworden tot een centrumpartij. Het sociaal-democratische gedachtengoed van de SDAP en de vroege PvdA is vanaf eind jaren 1970 steeds sneller verdwenen. In Nederland is nog maar één linkse partij van enig formaat en dat is de SP. Ook GroenLinks is namelijk steeds meer vervallen tot een samenraapseltje van stromingen.

De belachelijke verkiezing van Wouter Bos, die -zoals Dieter heel terecht constateert- politiek gezien niets opvallends heeft gepresteerd, is dan ook beslist geen uiting van de "linkse propagandamachine", hoogstens van de PvdA-propagandamachine. Dat zou mij niets verbazen!

Een klein land... met een domme regering

Alleen cynici hadden het zich kunnen voorstellen (en natuurlijk mensen die hun eigen verstand gebruiken), maar toch zijn er weer "nieuwe misdragingen soldaten VS in Irak" bekend geworden. We mogen daarom wel helemaal blij zijn dat Bush met zijn onbaatzuchtige kruistocht tegen het terrorisme democratie gebracht heeft in Irak! We mogen wel trots zijn dat daaraan ook Nederlandse soldaten hebben bijgedragen.

maandag 20 december 2004

Gods woord?

Mevrouw Nomi valt over een passage in het evangelie van Lucas over de minderwaardigheid van gehuwden. Meneer of mevrouw V. Arents is daar kennelijk niet blij mee en beticht mevrouw Nomi van manipulatie van bijbelteksten. Geheel ten onrechte!
Wanneer de gewraakte zin wordt ondaan van allerlei bijzinnen staat er "(degenen) die waardig gekeurd zijn (...) aan de opstanding, huwen niet". Dit betekent, hoe je het ook keert, dat iemand die trouwt (huwt) kennelijk niet waardig gekeurd is om later "op te staan" (oftewel: dat gehuwden na hun dood geen recht hebben op 'het eeuwige geluk').
Het is maar goed dat Gods woord niet in alle bijbelteksten gelijk luidt, want anders zouden er heel wat christenen verdoemd zijn.
Het blijft overigens de vraag of Lucas zomaar wat geschreven heeft, of Lucas' tekst misschien ooit verkeerd gekopieerd is, of dat er misschien in het verleden ooit een onjuiste vertaling is gemaakt, of.... misschien is de bijbel wel gewoon een verzameling 'wijze' teksten uit een grijs verleden, teksten waarin praktische tips voor het leven van alledag gekruid werden met mystieke en mysterieuze verwijzingen naar God om ervoor te zorgen dat men zich aan deze leefregels zou houden.
Zo was het verbod om varkensvlees te eten heel praktisch: Als iemand een paar duizend jaar geleden gewaarschuwd had voor de risico's van het eten van varkensvlees, omdat het de bacterie zou kunnen bevatten die salmonella kan veroorzaken, was hij in het gunstigste geval beschouwd als iemand die onzinnige woorden gebruikte. Maar doordat deze waarschuwing in andere woorden in Gods mond gelegd werd, zijn er beslist duizenden, miljoenen mensenlevens gered.

Wereldnatuurfonds, natuurbeschermers?

Dank zij Pam en haar column in de Metro van vandaag begrijp ik nu eindelijk de hypocriete houding van het Wereldnatuurfonds. Ze komen op voor bedreigde diersoorten (zeggen ze), maar zodra er weer genoeg zijn, maken ze zich niet meer druk. Ik dacht altijd dat dat was omdat ze zo hoopten te voorkomen ooit hun bestaansrecht kwijt te raken. Het blijkt echter meer te zijn om te voorkomen dat jagers ooit zonder prooi komen te zitten.

Eigenlijk hoeft dit ook geen verbazing te wekken, want hetzelfde enerzijds-anderzijds scenario bestaat al: everzwijnen zijn in Nederland beschermd, maar de 'koninklijke' familie mag er rustig op schieten, en als we het goed bekijken is dat ook niet vreemd: zowel bij het Wereldnatuurfonds als in het huidige Nederland heeft prins Bernard immers altijd een duidelijke vinger in de pap gehad...

woensdag 15 december 2004

Wetenschappelijk liegen...

Volgens een opinie-onderzoek van TNS PIAR zal "eenderde van de Turken (...) proberen werk te vinden in het buitenland" na Turkse toetreding tot de EU. Ik ben zo vrij hier geen barst van te geloven. "Alle Turken" omvat ook de Turkse babies, kinderen en bejaarden, zodat er volgens het citaat bijna geen werknemers meer zouden overblijven in Turkije.

Daarnaast is het natuurlijk heel moeilijk om een enquête te interpreteren, zonder de vragen te kennen. Werd gevraagd of de respondenten daadwerkelijk zullen emigreren, of bijv. of ze wel eens gedacht hadden aan de mogelijkheid, of...

Enquêtes (en statistieken) zijn ideale middelen om de waarheid te verdraaien. Wanneer je bijv. aan fietsers vraagt wie een rijbewijs heeft, zul je heel andere resultaten krijgen dan bij automobilisten. Een enquête moet representatief zijn, moet van voldoende omvang zijn (dus 100 mensen is niet voldoende om conclusies te trekken over de bevolking van een land), de vragen moeten eenduidig zijn en niet suggestief en er moeten voldoende opties zijn om objectieve antwoorden mogelijk te maken (een vraag over alcohol in het verkeer met als enige opties "alle dronken automobilisten moeten doodgeschoten worden" en "alcohol in het verkeer mag, als de dronken automobilisten maar voorzichtig zijn" is dus volstrekt ongeschikt).

TNS PIAR is trouwens een "marketing research company". Het is dus ook nog eens de vraag of zij wel toegerust zijn voor het onderzoeken van het soort sociologische verschijnselen waarvan hier sprake is...

Eigenlijk zou ik willen pleiten voor een verbod op publicaties die niet een verwijzing bevatten naar volledige achtergrondinformatie (zoals in het geval van een enquête naar de volledige tekst van de enquête op een internetsite). In sommige kranten gebeurt dat al.

dinsdag 14 december 2004

Onleefbaar Nederland

Aangezien het er helaas niet naar uitziet dat de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland snel zal stoppen, zie ik het zeer somber in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Dankzij de ingezonden brief van meneer Dorsman (Leefbaar Rotterdam) in de Metro van vandaag weet ik nu weer, waarom ik weinig vertrouwen heb in mensen die suggereren de maatschappij leefbaar te zullen maken. Uit zijn ingezonden brief blijkt een zo sterke tunnelvisie, dat ik niet verwacht tot hem te kunnen doordringen, maar misschien hebben anderen nog iets aan mijn reactie.

"Marokkanen en Turken zijn eigener beweging [naar Nederland] gekomen", stelt Dorsman, maar hij vergeet daarbij te vermelden dat de -ook toen al door zogenaamde christenenen (KVP) en zogenaamde liberalen (VVD) geleide- Nederlandse overheid (uiteraard namens het bedrijfsleven) er alles aan deed om zoveel mogelijk (en zo laag mogelijk opgeleide) ongeschoolde arbeiders naar Nederland te lokken voor het vieze werk. Hoe lager opgeleid, hoe gemakkelijker ze voor de rotste karweitjes konden worden ingezet. Integratie was niet van belang: het bedrijfsleven had simpelweg behoefte aan goedkope arbeidskrachten, die vaak ook nog eens als vee in zogenaamde "pensions" werden ondergebracht. Het is walgelijk om die mensen nu, na al die jaren van marginalisering en (zeker in het begin) uitbuiting te confronteren met nieuwe regeltjes en hen te dwingen - voor eigen rekening - in te burgeren.

Nog zo'n rot-opmerking van Dorsman is dat "zij" (Marokkanen en Turken) een disproportioneel beroep doen op ziekengeld en WAO. Is het wel eens bij Dorsman opgekomen dat de vuilste baantjes misschien ook wel een disproportioneel hoog risico met zich mee zouden kunnen brengen? Beslist niet, of anders (wat nog erger is) verzwijgt hij het om geen stemmen kwijt te raken.

maandag 13 december 2004

Zwarte dag?

In de media verschijnt vandaag een grote zwarte advertentie van Sony met de tekst "Zwarte dag voor de platenindustrie". Het gaat natuurlijk over het illegaal downloaden van muziek en Sony's legale "alternatief".
Eerlijk gezegd denk ik dat het heel wat beter zou zijn geweest wanneer Sony deze advertentie niet geplaatst zou hebben en het aldus uitgespaarde geld gebruikt zou hebben om hun muziekdownloadservice goedkoper te maken.

Hun prijs van bijna € 1,00 per nummer maakt de muziek ongeveer even duur (dus véél te duur) als de prijs voor muziek op een CD - en dat dan bovendien nog met alle nadelen van gecomprimeerde muziek, die in dit geval ook nog eens niet in het populaire MP3-format wordt aangeboden maar in ATRAC3. Bovendien kan de muziek maar een beperkt aantal keren gekopieerd worden.

Verder doet Sony ook nog aan koppelverkoop, want met mijn browser (Firefox, die veel veiliger is dan Internet Explorer) krijg ik te horen dat ik eerst "Internet Explorer 5.5" (ook nog eens een oude versie) moet installeren. Vervolgens moet de eventuele gebruiker zich ook nog eens registreren én nog eens extra software installeren.

Kortom, mede gezien het risico dat door computer-problemen (bijv. een crash of per ongeluk wissen) de muziek verloren gaat, lijkt het mij dat de enige die aan deze "dienst" van Sony wint, Sony zelf is: ze verkopen muziek voor de gemiddelde prijs van CDs, maar zonder de productiekosten (CD, hoesje, boekje, transport, enz.).

Misschien begrijp ik nu ook de titel van de advertentie: ik denk dat Sony zelf ook wel inziet dat hun dienst geen alternatief is voor notoire "illegale" kopieerders. Het zou me niks verwonderen wanneer de club met de belachelijke naam BREIN binnenkort daadwerkelijk mensen gaat vervolgen. Dat is immers wat steeds gebeurt zodra mensen te slim zijn om zich voor de gek te laten houden. Of, zoals Goethe al zei: "Und bist Du nicht willig, so brauch ich Gewalt"...

donderdag 18 november 2004

Liegen alsof het gedrukt staat...

De Metro publiceert vandaag weer eens opzienbarend nieuws, althans zo ziet het eruit...
Wat voor zin heeft het om korte berichtjes te publiceren over een verband tussen zwaarlijvigheid en minder slapen dan 4 uur per nacht? Op grond van de paar woorden die gepubliceerd zijn lijkt het alsof je door weinig te slapen grote kans hebt om te dik te worden. De studie zelf (zoek op internet met: obesity + 73% + sleep) stelt dat "het voor 73% van hen die minder dan 4 uur per nacht slapen waarschijnlijker is dat zij zwaarlijvig zijn" [enz.]. Dat is dus heel iets anders dan in een mini-artikeltje suggereren dat minder dan 4 uur slaap per nacht kan leiden tot zwaarlijvigheid. Het onderzoek staat verder vol van mogelijke verklaringen, theorieën en hypothesen, maar is nergens zo stellig als het berichtje.
Misschien zou het beter zijn dit soort berichten uitgebreider te behandelen (of helemaal niet?) en dan misschien on-nieuws, zoals over de "grootste Nederlander aller tijden", in te krimpen tot een alinea.

woensdag 17 november 2004

Wat heet groot?

Ik snap eigenlijk de hele commotie niet rond de nu gekozen "grootste" Nederlander Pim Fortuyn. Hij was beslist niet klein, maar ik denk dat Joseph Luns toch groter was. Willem van Oranje was in ieder geval beslist kleiner!

Maar eh, effe serieus... waarom zou Pim Fortuyn niet in aanmerking komen? Als ik me voor deze "verkiezing" geïnteresseerd had, zou hij mijn keuze niet zijn geweest (ik zou eerder voor Erasmus, Anthonie van Leeuwenhoek, Constantijn Huijgens, of eventueel Drees, gekozen hebben), maar Willem van Oranje is zeker niet belangrijker geweest voor Nederland dan Fortuyn. Hij heeft indertijd zijn eigen koning verraden (de "koninck van Hispanië", inderdaad) en verdiende het daarom volgens de gebruiken van die tijd om vogelvrij verklaard te worden (hij is dus nooit vermoord, maar volgens de wetten van die tijd met de dood gestraft). Hij was een ordinaire opportunist, die kennelijk meer voordeel zag in rebellie tegen zijn eigen koning, en die daarvoor ook zijn katholieke geloof voor het protestantisme inruilde.

Een dezer dagen gaf een briefschrijver aan dat zonder Willem van Oranje Nederland niet zou zijn zoals het nu is (is dat trouwens iets om blij over te zijn?), maar zonder Napoleon was dat ook niet het geval geweest. Dat is toch ook geen reden om Napoleon voor te stellen als groot(ste) Nederlander?

maandag 15 november 2004

Glurende regering

De Nederlandse regering wil internet-providers verplichten om alle gegevens betreffende het internetverkeer van hun klanten gedurende langere tijd te bewaren. Wat voor zin heeft dat? Dit kost de providers (en niet te vergeten ook hun klanten, ons dus) hopen geld.

Toen de Metro onlangs per e-mail bedreigd werd, had justitie geen tijd (of menskracht) om hiernaar een onderzoek in te stellen, terwijl het toch niet moeilijk zou moeten zijn om aan de 'headers' van de dreigmailtjes de schuldige(n) te achterhalen.
Wat kan dan nu de bedoeling zijn van het opslaan van onze privé e-mail correspondentie en van gegevens betreffende de sites die wij bezoeken.

Natuurlijk vertrouw ik de Nederlandse regering (althans... voorzover als ik zie wat ze doet), want anders zou ik bijna gaan denken dat ze alleen maar een mogelijkheid wil hebben om bijv. mensen te chanteren met het bezoek van sex-sites... net zoals Lou de Jong indertijd (volgens mij op verzoek van de regering) spontaan materiaal opdook over het oorlogsverleden van de luizen in de pels van Van Agt (Aantjes en Biesheuvel), waarna ze zonder probleem gewipt konden worden.

vrijdag 12 november 2004

Ziek hoor!

In de Metro stond vandaag een foto van Bush met de kop "Dood goed voor vrede" en ik vroeg me af of Bush wellicht aan een dodelijke ziekte leed (of misschien zelfs al dood was gegaan, terwijl ik afgelopen nacht lag te slapen).

Het gaat kennelijk echter om een uitspraak van de man zelf met betrekking tot de overleden Arafat. Bush blijkt dus nog steeds even (on)gezond te zijn als wij hem de afgelopen jaren hebben leren kennen...

dinsdag 9 november 2004

Vertrouwen?

De Nederlandse regering vond dat we de door Bush & Co. vervalste bewijzen over massavernietigingswapens in Irak moesten geloven. Iedereen weet intussen dat zelfs Bush zijn vergissing (lees: leugen) heeft toegegeven. Waarom zouden we de regeerders nu wél moeten geloven wanneer ze ons vertellen over de terrorisme-dreiging?

Ze winnen namelijk een hoop wanneer ze ons overtuigen dat ons leven en onze samenleving in gevaar zijn. We zullen eerder bereid zijn om nog meer belasting te betalen voor hun maatregelen (en misschien ook nog voor andere dingen die alleen in hun geheime agenda staan) en bovendien vermindert zo de weerstand tegen het onderscheppen en bewaren van onze telefoongesprekken en e-mails. En mensen die zich hier toch tegen blijven verzetten, zijn waarschijnlijk zelf terroristen, volgens de filosofie van Bush: "Wie niet met ons is, is tegen ons".

Snappen ze nou echt niet dat de filosofie van Bush alleen maar meer slachtoffers oplevert? En onze (nou ja 'onze'... niet de mijne!) "christelijke" premier zou ik nog even willen verwijzen naar Mattheus 26:52..

maandag 1 november 2004

De waakzame overheid

Het is toch maar goed dat de overheid waakt over onze gezondheid: exposities van verzamelingen bierviltjes en sigarenbandjes zijn in het kader van de volksgezondheid niet meer toegestaan.
Binnenkort zullen ongetwijfeld ook exposities van postzegelverzamelingen onderzocht gaan worden in het kader van de terrorismebestrijding. Stel je voor dat er postzegels geëxposeerd worden met afbeeldingen van Saddam Hussein, Stalin of Hitler...

vrijdag 29 oktober 2004

Democratie op zijn Verenigdestaats

Als het zo doorgaat in Irak, zal het land op korte termijn een democratie zijn. Sinds het begin van Bush' oorlog zijn inmiddels al 100.000 Iraakse burgers gedood. Hoelang duurt het nog voordat de ideale toestand bereikt is, dat alle burgers uitgemoord zijn? Dan kunnen de Texaanse olieboeren Bush & Co. Irak gewoon inlijven binnen de Verenigde Staten... Blijft natuurlijk de vraag of Irak dan wél een democratie zal zijn...

Opiniepeiling zonder alternatieven?

In de Metro van vandaag wordt de lezers de vraag voorgelegd voor welke kandidaat ze zouden stemmen als de aan de verkiezingen in de VS zouden mogen deelnemen. Er zijn echter slechts twee antwoorden mogelijk: Bush of Kerry.

Ofschoon ik uiteraard begrijp dat degenen die in de USA stemmen ook voor de een of de andere kandidaat moeten stemmen, zou ik het toch leuk gevonden hebben als deze opiniepeiling enkele opties meer had gehad. Niet dat daardoor het uiteindelijke resultaat zou veranderen, maar het zou wat meer genuanceerd zijn. Ik zou als extra optie gezien willen hebben: "Ik stem Kerry, omdat ik tegen Bush kies". en eventueel ook omgekeerd, als dat nodig mocht blijken. Ik heb namelijk ook niet zo bijster veel vertrouwen in Kerry, maar in ieder geval wantrouw ik hem toch iets minder dan Bush.

vrijdag 22 oktober 2004

Et tu, Nederland! (Ook gij, Nederland!)

Briefschrijver A. Krielen verwijst in de Metro naar Cuba en Noord-Korea, waar de overheid bepaalt "waar mensen wel/niet hun zelf verdiende geld aan uitgeven". Hij ziet dit echter toch iets te simpel.

Ook in zogenaamd democratische landen als Nederland is dat namelijk het geval. Ook de inwoners van Nederland worden gedwongen hun -steeds zuurder- zelf verdiende geld uit te geven aan hogere huren, OZB, ziekenfonds- of ziektekostenpremie, gemeentetarieven, openbaar vervoer, prijzen in de winkels (anders dan in andere landen had de Nederlandse regering geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de winkelprijzen onevenredig verhoogd zouden worden bij de invoering van de Euro).

Intussen blijft diezelfde regering zelf maar doorgaan "haar" NIET zelf verdiende geld (ons geld!) in bodemloze putten te storten voor nodeloze projecten (Betuwelijn, HSL, straaljagertjes) en natuurlijk aan hun eigen salarisverhoging - al laten ze dat dan (om ons te laten denken dat ze het niet uit eigenbelang gedaan hebben) pas ingaan na de volgende verkiezingen. Als je dus de komende jaren ziet dat dit kabinet zijn uiterste best doet om toch maar zo veilig mogelijk de volgende verkiezingen in te gaan (beloften van hoger inkomen en lagere lasten, bijv. - let vooral op wat er in 2006 gebeurt), dan is dat alleen omdat de kabinetsleden die verhoging toch zelf ook wel erg graag in hun zak willen steken.

Intussen vindt diezelfde regering ook dat wij voor hetzelfde loon langer zouden moeten werken: zowel meer uren per week als tot een hogere leeftijd. En dat terwijl ons loon niet eens fatsoenlijk gecorrigeerd wordt voor de inflatie, die volgens Zalm dan wel minimaal is, maar wiens beweringen ik volstrekt niet vertrouw. Hij beweerde een tijdje geleden ook dat de prijzen na de invoering van de Euro maar nauwelijks waren gestegen. Wij weten wel beter!

Ik wil niet zeggen dat het in Cuba en Noord-Korea geweldig is, maar het is van de andere kant wel héél erg gemakkelijk om steeds maar te wijzen naar andere landen, waar het slechter is dan in Nederland. Aan de situatie daar kunnen wij niets veranderen, laten we daarom proberen Nederland weer een beetje in de goede richting te krijgen! Als we dat niet doen, zitten we hier binnenkort ook in een Derde Wereld-land. Het welzijnspeil in Nederland is de laatste jaren driftig aan het zakken in vergelijking met andere EU-landen!

woensdag 20 oktober 2004

Dictator

Er wordt wat afgeschreven in de brievenrubriek van de Metro... Vandaag is het M. van Suykelom die de zaken wel héél erg versimpelt, wanneer hij zich afvraagt (in verband met Fidel Castro) hoe een dictator democratischer kan zijn dan een gekozen regering. De door Bush, Blair & Co in Irak geïnstalleerde "regering" is namelijk even ondemocratisch als de regering van Fidel Castro, nadat deze zo'n 40 jaar geleden de Cubaanse dictator Batista had verdreven.

En Van Suykelom mag van mij aannemen dat Fidel Castro indertijd in Cuba meer verwelkomd werd dan de westerse troepen in Irak. Fidel Castro had alleen de botte pech dat dictator Batista nogal bevriend was met de Amerikaanse regering, en dat was voor deze Amerikaanse regering (die te pas en te onpas schreeuwt over schendingen van de mensenrechten) voldoende om eerst met militaire middelen en daarna door een boycot te proberen Cuba terug te veroveren voor hun vriendje Batista.

Het kan trouwens geen kwaad om ook te memoreren dat nog niet zo heel lang geleden Sadam Hussein ook bevriend was met de Amerikaanse regering, zoals Donald Rumsfeld zich ongetwijfeld nog zal herinneren, want hij was het die indertijd de zaken rond de verkoop van gifgas afhandelde.

maandag 18 oktober 2004

BOTte-bijl-methode

Is het nog niet genoeg dat Cuba dankzij de maatregelen van de Verenigde Staten (die -ondanks suggesties daarover door o.a. oud-president Jimmy Carter- nog steeds gelden), al enorm in de problemen zit, nadat het enige land, waarvan ze daadwerkelijk hulp kregen (de Sovjet Unie) ophield te bestaan en Rusland niet in staat was die hulp te blijven bieden.

Ik kan me voorstellen dat Bot (wiens regering bepaald niet uitblinkt in inzicht) dit allemaal niet snapt, maar de huidige situtatie is ontstaan doordat de USA (die het altijd zo over mensenrechten en democratie hebben) het niet konden verkroppen dat hun vriendje, dictator Batista, door Fidel Castro aan de kant werd gezet. Het enige antwoord van de USA was een boycot, die door het "vrije" westen (zeker tóén nog braaf aan de leiband van de VS), braaf werd nagevolgd.

Is het dan vreemd dat de Cubaanse regering, die alleen hulp kreeg vanuit de USSR, ook de politieke en sociale boodschap van de USSR overnam? Het Nederlandse spreekwoord "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt" geldt hier wel heel letterlijk. De enige manier om de mensenrechten in Cuba te laten respecteren is het opheffen van de boycot van de VS. Ik ben trouwens bang dat de Cubaanse regering niet erg wakker zal liggen van het gekef van Bot, misschien de toch al getergde bevolking wel...

vrijdag 15 oktober 2004

Slimme politicus

Ik zie staatssecretaris Van Geel nog eens een staatsbegrafenis aanbieden aan verkeersslachtoffers in plaats van iets te doen aan de oorzaken daarvan. Iemand met een normale intelligentie (denk ik) bedenkt dat vermindering van het autoverkeer de beste oplossing tegen CO2-uitstoot is, eventueel gecombineerd met verhoging van de efficiency van verbrandingsmotoren. In plaats daarvan komt deze staatssecretaris, ongetwijfeld met de steun van de autolobby, niet verder dan "zuinigere en schonere auto's".

En ondertussen gaat, met de zegen van de privatiseringsmafia, de afbraak van het openbaar vervoer onverminderd voort.

donderdag 14 oktober 2004

Heilig boek?

De laatste dagen struikelen de brievenschrijvers in de Metro over elkaar met hun meningen over de bijbel. Laten we nu eens ophouden met al dat geneuzel over de bijbel, die voor alle problemen een oplossing zou bieden. Het is namelijk het woord van God, want de bijbel zegt zelf dat hij het woord van God is.

Zo ken ik er nog wel een paar: Cassius Clay is de beste boxer van de wereld, want hij heeft het zelf gezegd ("I'm the greatest"), A is de knapste vrouw van de wereld, want dat beweert ze zelf, en B is de beste president voor de hele wereld, want dat vindt hij zelf...

De bijbel is niet meer (en niet minder) dan een gevarieerde verzameling geschriften uit een ver verleden, sommige literair, sommig moraliserend, maar meer ook niet. Sommige teksten zijn zelfs volstrekt met elkaar in tegenspraak. Als mensen willen geloven dat zij er het woord van hun God kunnen vinden, heb ik daar geen enkele moeite mee, maar laten we "in Gods naam" ophouden dit boek als absolute wet aan iedereen op te willen leggen.

woensdag 13 oktober 2004

Schandelijke enquête!

Weet iemand wat «BNN United» voor een club is? Is dit soms een PR-clubje van Zalm & Co?

Deze BNN (Bedroevende NiksNutten? Buitengewoon Nijvere Neuzelaars?) heeft namelijk een enquête gepubliceerd waaruit zou blijken dat 60% van de jongeren van 15 tot 21 tot na hun 60e wil blijven werken.

Dit kan alleen bedoeld zijn om ouderen te zeggen dat ze netjes tot hun 65e door moeten werken en vooral niet moeten zeuren over VUT of prépensioen. Wat weten immers jongeren, die voor verreweg het grootste deel nog studeren, nu van werken? Misschien hebben ze een paar maanden gewerkt, maar dat is heel wat anders dan 40 jaar of meer. Het lijkt misschien allemaal heel leuk, maar dan is het eerst zaak een leuke baan te vinden (en te houden) en dan moet je bij die leuke baan ook nog leuke collega's en een leuke directie vinden. De kans dat dat lukt is helaas niet erg groot.

Als die BNN-club over 40 jaar nog bestaat, lijkt het me leuk als ze dan diezelfde mensen die nu 15 tot 21 jaar oud zijn zouden vragen wat ze vinden van doorwerken tot 60 jaar... Wat ze nu gedaan hebben is zoiets als aan een peuter vragen of hij later met alcohol op auto zou gaan rijden.

zaterdag 9 oktober 2004

Schadeloosstelling voor slachtoffers!

Een 26-jarige loverboy moet € 10.000, "die hij aan de meisjes verdiende, aan de staat terugbetalen"? Hoezo terugbetalen? Het geld is toch niet bij de staat weggehaald? Het had mij heel wat eerlijker geleken als dat geld aan de slachtoffers zou worden gegeven als een kleine tegemoetkoming voor de doorstane ellende. Tenslotte is het geld over de ruggen van de meisjes verkregen.

maandag 4 oktober 2004

Erg rechts uit de bocht!

Soms kom je in de media de meest vreemde bedenksels tegen. Zo staat er vandaag in de Metro een brief van ene J.L. Karssies, waarvan de betekenis me volledig ontgaat. Als ik het goed begrijp komt het erop neer dat hij geconstateerd heeft dat wie links is, automatisch tegen rechts is. Ik hoop niet dat hij/zij daar te lang over heeft moeten nadenken, want dan had hij/zij het beter aan elke willekeurige ander kunnen vragen.

Wat overigens veel droeviger is, is dat hij/zij al het protest tegen het wanbeleid van Balk & Co automatisch afdoet als links protest. Dat is wel erg simpel en getuigt van weinig inzicht in de ware verhoudingen. Ook de meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft nooit gekozen voor deze conservatieve regering. Deze is het gevolg van de manier waarop de VVD zijn zin heeft doorgedrukt bij de coalitiebesprekingen. En die waren onvermijdelijk omdat het CDA bij de eerdere besprekingen tussen PvdA en CDA (de échte grote winnaars van de verkiezingen) teveel op zijn eigen rechtse stokpaardjes bleef zitten en de PvdA zich niet verder wilde compromitteren. En dit was vermoedelijk nooit gebeurd, wanneer al degenen die eigenlijk SP en GroenLinks hadden willen stemmen zo slim waren geweest om niet in te gaan op het verzoek om tactisch op de PvdA te stemmen.

Wat echter eigenlijk nog veel triester is, is dat Karssies al het protest als links ziet. Werkt hij/zij soms op het kabinet van Zalm? Dan is zo'n blindheid misschien nog te verklaren. Anders is het niet te begrijpen hoe het hem/haar ontgaan kan zijn dat er bij de demonstratie afgelopen zaterdag 2 oktober juist allerlei mensen waren die eerder traditioneel stemmen, maar die de dupe zijn geworden van een regeringsbeleid, dat gespeend is van enig inzicht in de economische wetmatigheden. Trouwens: wie de PvdA als "links" afficheert (want inderdaad, er waren opvallend veel PvdA-balonnen bij de demonstratie) moet zich toch eens gaan verdiepen in de standpunten van de PvdA...

woensdag 15 september 2004

Moet een 'denktank' kunnen denken?

Een "Denktank" heeft een plannetje bedacht om mensen onder de armoedegrens uit hun isolement te halen door 'het armoedeprobleem [...] bespreekbaar te maken'.

Hebben we daar "denktanks" voor nodig? Voor het denken in ieder geval niet, want als die lui écht konden denken, zouden ze voorgesteld hebben dat de regering haar koers moest verleggen, waardoor niet automatisch steeds meer mensen onder de armoedegrens terecht komen. Het is wel heel gemakkelijk om een probleem bespreekbaar te maken. Wat kopen de slachtoffers daarvoor?

Zijn 'kerkgangers' betere mensen?

Er wordt wat onderzocht tegenwoordig! Nu is uit een onderzoek weer gebleken dat kerkgangers meer aan goede doelen geven dan onkerkelijken. Die bewering roept echter vooral nieuwe vragen op:
- Wat zijn goede doelen?
- Waar geven de kerkgangers meer aan goede doelen: aan de deur of in de kerk?
- Waar is het onderzoek gedaan? Capelle a/d IJssel en de Amsterdamse grachtengordel?

Ik kan me zo voorstellen dat er in de kerk (net als vroeger) regelmatig gebedeld wordt voor door de kerk gesteunde "goede doelen" en dan is het natuurlijk niet eerlijk om dat af te zetten tegen mensen die niet in de kerk komen.

Ze wist het dus toch!?

Nadat gebleken is dat bij een aantal onderwijsinstellingen gefraudeerd is, of creatief boekgehouden, of -zoals dat officieel heet- 'onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden', geeft minister Van der Hoeven toe "van verschillende onrechtmatigheden niet af te hebben geweten en er pas achteraf van te hebben gehoord"? Als ik dat goed lees, en ik word beroepshalve betaald om zorgvuldig te lezen, betekent dat dat ze wél op de hoogte is geweest van een aantal andere onrechtmatigheden!...

¡Mala pata!

Het is toch wel zielig voor Balkenende: doet hij zo zijn best een wit voetje te halen bij zijn grote voorbeeld George Double-Me, en dan slaat de rot in zijn voet...

zondag 5 september 2004

Respect?

Balkenende vindt dat mensen elkaar minder gemakkelijk zouden moeten tutoyeren. Maar eh... zou hij nou écht in de veronderstelling verkeren dat ik ook maar een greintje meer respect voor hem zou hebben als ik "u" tegen hem zou zeggen?

donderdag 26 augustus 2004

Connexxion wil nog meer files!

De woordvoerder van Connexxion geeft te kennen geen voorstander van te zijn van het Belgische systeem van gratis of goedkoop openbaar vervoer. Ik kan me voorstellen dat zijn club geld wil verdienen, maar dat staat los van het belang van de Nederlandse samenleving. Een overheid die begaan is met het milieu en de mobiliteit van de bevolking, kan niet anders dan op alle mogelijke manieren het openbaar vervoer bevorderen. Dat kost inderdaad geld, maar een beter openbaar vervoer betaalt zich op den duur onontkomelijk terug (al zullen Balkenende & Co. met hun korte-termijn-filosofie dat niet beseffen): het milieu wordt minder belast (minder privé-auto's met 1 of 2 inzittenden) het aantal verkeersslachtoffers neemt af, het wegennet hoeft niet tot in het oneindige te worden uitgebreid - immers nieuwe wegen leiden onvermijdelijk tot nieuwe files. Maar misschien heeft de wegenbouw wel een dusdanige greep op dit kabinet dat juist daarom het -nu al véél te dure - openbaar vervoer in dit land nog steeds duurder en de dienstverlening steeds slechter wordt, ondanks alle leuke verhaaltjes over vermindering van het aantal vertragingen, waarvan ik in ieder geval op het traject Amsterdam - Alkmaar bar weinig van merk.

dinsdag 24 augustus 2004

Beter laat dan ooit, maar toch...

Leuk bericht dat er nu mensen in de USA zijn die de CIA willen opheffen, naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001. Dit had alleen véél eerder moeten gebeuren, namelijk vóór de staatsgreep in Chili van 11 september 1973, waarbij Allende ver(zelf?)moord werd en Pinochet de macht greep. Die staatsgreep was zonder de CIA niet mogelijk geweest...

Gesundenes Volksempfingen?

Vandaag in een ingezonden brief (van ene J. Jongeneel) weer een fraai voorbeeld gezien van onnodig intellectueel doen. Waarom moeten buitenlandse termen gebruikt worden, wanneer er goede Nederlandse alternatieven zijn. En als je het dan tóch absoluut noodzakelijk vindt, kun je toch beter eerst even nakijken wat je in het buitenlands schrijft. "Gesundenes Volksempfinden" betekent in ieder geval niets begrijpelijks!

woensdag 18 augustus 2004

Rare mensen!

Nederlanders zijn toch maar rare mensen. Jaarlijks vallen er honderden doden in het verkeer in Nederland, en dat wordt kennelijk als onvermijdelijk beschouwd. Wanneer echter een beroepsmilitair bij zijn werk omkomt, is heel Nederland in diepe rouw gedompeld - met vooraan premier Balkenende, wiens regering niettemin verantwoordelijk is voor de Nederlandse deelname aan de op leugens gebaseerde oorlog in Irak.
Tóch hebben beroepsmilitairen bewust voor dit beroep gekozen, wetend dat ze ooit in riskante militaire situaties terecht zouden kunnen komen. Dat is heel iets anders dan verkeersdeelnemers, die niet bij voorbaat kiezen voor het risico van dronken of onoplettende verkeersdeelnemers.

Zo is het trouwens ook zo vreemd dat veel Nederlanders bang zijn voor terroristische aanslagen, terwijl er de laatste tien jaren in Nederland veel minder terreurslachtoffers te betreuren zijn geweest dan alleen verleden jaar al verkeersslachtoffers.

woensdag 11 augustus 2004

Schijnheilig stelletje!

Het is toch wel een eigenaardig clubje, daar in Den Haag. Ze hebben hun mond vol van de zegeningen van een vrije markt en, inderdaad, wanneer de grootgraaiers zichzelf extra bonussen toebedelen, of wanneer de zogenaamde regeerders hun tractement (zij het op termijn) met enkele tientallen procenten verhogen, wordt hun geen strobreed in de weg gelegd.
Hetzelfde vrije markt-mechanisme constateren we bij verhogingen van huishuur of openbaar vervoer; en ook kunnen politici voor hun overbodige hobby-projecten (Betuwelijn, JSF) vrijmoedig blijven putten uit de met onze belastingcenten gevulde schatkist.

Het vreemde is echter dat, wanneer de vakbonden zich niet wensen te houden aan eerdere afspraken, NADAT de club van Balk en Zalm zich daaraan heeft onttrokken, De Geus ineens wél in wil grijpen in stijgingen van CAO-lonen. Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen, en een ingekorte WW-uitkering voor dit stelletje broddelaars!

vrijdag 9 juli 2004

Holland?

Blijkens een berichtje in de Metro van vandaag doet de politie in Denemarken het beter dan die in Holland. Hoe zit het met het resterende deel van Nederland?

donderdag 3 juni 2004

Bedonnerd?

Zijn ze bij Justitie nou helemaal bedonnerd? De privacy van een TBS-er die al een week ongeoorloofd afwezig is, wordt kennelijk belangrijker geacht dan de veiligheid van de samenleving tegen iemand die duidelijk niet in staat is goed om te gaan met een proefverlof.

Misschien is het woord te gecompliceerd voor de club van Balkenende, maar "justitie" is een moeilijk woord voor "rechtvaardigheid". Misschien kunnen ze trouwens dit ministerie voortaan maar beter Minister van Broddelarij noemen, dat kan dan meteen worden samengevoegd met een aantal andere ministeries die activiteiten van soortgelijk allooi ontplooien! Dat wordt dan een mes dat aan twee kanten snijdt: enerzijds moet het een enorme bezuiniging opleveren en anderzijds zullen ze het zo druk hebben met elkaar tegenspreken dat het volk (hopelijk) wat minder last heeft van hun wanbeleid...

vrijdag 14 mei 2004

Nep?

Tony Blair verklaart dat de foto's van wandaden van Britse soldaten in Irak "vrijwel zeker nep" zijn. Ruim een jaar geleden stond hij vierkant achter de door de Amerikaanse regering gepresenteerde "bewijzen" voor de massavernietigingswapens die Irak zou hebben - vage foto's met wat hokjes en pijltjes en een geluidscassette met enkele Arabisch sprekenden (acteurs?). De Amerikaanse overheid heeft inmiddels toegegeven dat dat bewijsmateriaal ondeugdelijk was. Het zit er dus dik in dat de foto's van de Britse soldaten wél authentiek zijn en dat Blair daarom vast zichzelf heeft ingedekt door als slag om de arm "vrijwel" toe te voegen...

maandag 10 mei 2004

Ook Balk weet het niet (meer?)...

Balkenende is kennelijk het spoor ook bijster, áls hij het al ooit wél gezien heeft. Hij stelt "De krachten van terreur mogen het niet winnen", maar hij weigert de conclusies uit zijn eigen bewering te trekken. Immers, wie zijn in Irak de terroristen? De VS (met behulp van enkele marionetten) begonnen een illegale oorlog, die bovendien gebaseerd was op (ver)vals(t) bewijsmateriaal. Hierbij mag niet vergeten worden dat de Verenigde Staten zelf (met een hoofdrol voor Donald Rumsfeld!) indertijd grondstoffen voor massavernietigingswapens leverden aan het regime van Saddam Hussein.

Bij deze oorlog werden talloze onschuldige burgers gedood, en toen de militaire overwinning duidelijk was, werd in eerste instantie alle energie gestopt in bescherming van de olie-installaties in plaats van bijv. ziekenhuizen. Vervolgens worden al maanden lang gevangenen (waarvan sommigen willekeurig opgepakte burgers zijn) vernederd en gemarteld.

Wanneer Balkenende écht een einde wil maken aan het terrorisme, wordt het tijd dat hij de beslissing neemt dat Bush en (bijv.) Dick Cheney en de kennelijk onschendbare Rumsfeld het grootste gevaar vormen in de wereld van vandaag. En eh... liefst geen commentaar dat Al Q'aida een groter gevaar is, want ook daarin gaat de regering van de Verenigde Staten verre van vrijuit. Zij waren het immers die Al Q'aida trainde. En dat alles op grond van de simpele, maar in de VS kennelijk hoogste regel: wie tegen de Russen, is onze vriend...

dinsdag 4 mei 2004

Is Nederland dan niet vol?

Er moet in Nederland een "Nieuw dierenpark vol Europese diersoorten" komen. En ik dacht dat Nederland te vol was!? Nu wordt tenminste duidelijk waarom al die asielzoekers het land uit moeten...

donderdag 22 april 2004

Vermijdbare verkeersdoden!

Uit onderzoek blijkt dat het aantal verkeersdoden weer aan het stijgen is.
Zou dat misschien, heel misschien, komen doordat het openbaar vervoer in Nederland van alle kanten wordt afgebroken? Buslijnen worden opgeheven, treinen vervallen, de tarieven gaan allerwege omhoog, terwijl de service daalt... Met name het opheffen van lijnen dwingt mensen de auto in.

Door de slechte economische situatie (ik vraag me af of Nederland nog wel ooit uit het dal komt dat ontstaan is door de ongeremde prijsverhogingen bij de introductie van de euro) zullen mensen nu gemakkelijker een tweedehands auto kopen in plaats van een nieuwe, en het zit er ook dik in dat er, waar mogelijk, op het onderhoud bezuinigd wordt.

Er is maar één reële oplossing voor het terugdringen van verkeersongevallen: drastische verbetering van het openbaar vervoer, gecombineerd met een verlaging van de prijs van de kaartjes. Hiermee samenhangend moet de privatisering van het openbaar vervoer volledig worden teruggedraaid. Het openbaar vervoer is een nutsdienst en mag daarom niet behandeld worden als betrof het een commercieel bedrijf.

donderdag 15 april 2004

Verstoord!

De laatste tijd word ik steeds vaker geconfronteerd met het onjuist gebruik van het werkwoord "verstoren" en daarvan afgeleide vormen. Ik weet niet wie ermee begonnen is, maar bij de NS hoor ik het al enkele jaren.

In bijna alle gevallen is er geen sprake van een "verstoring", maar van een "storing". "Verstoring" impliceert een schuldige, iemand die "verstoort" (zoals in een zin als "actievoerders verstoorden de vergadering van Shell-aandeelhouders"). Als iets niet werkt, is er sprake van een "storing" (zoals "de stroomvoorziening is gestoord".


Het verschil is duidelijk te zien in de twee volgende voorbeelden:
• de treinloop is onderbroken door een storing in een sein;

• de treinloop is verstoord omdat actievoerders de rails geblokkeerd hebben.

Uitleggen? Makkelijk genoeg!

Vandaag stond er weer eens een ingezonden brief in de Metro van iemand die vond dat het niet goed was om vroeg in de avond op TV opnamen te laten zien van het doodknuppelen van zeehonden, omdat dat aan kinderen niet uit te leggen was (volgens de briefschrijver tenminste).

Het is helemaal niet moeilijk om aan kinderen uit te leggen wat er aan de hand is. Het is allemaal simpel genoeg om te vertellen dat er nog steeds mensen rondlopen die er een hoop geld voor overhebben om te pronken met een jas, die gemaakt is van de huid van nodeloos vermoorde dieren. Mensen die zonder wroeging over lijken gaan om maar te kunnen laten zien hoe speciaal ze zijn. Mensen die eigenlijk geen flauw benul hebben van wat werkelijk belangrijk is. Mensen, dus eigenlijk, die ook niet in staat geacht kunnen worden om op beslissende momenten de juiste beslissingen te nemen.

zondag 4 april 2004

D66? Dumpen2004!

Wat hebben we zoal aan D66 te danken? Als dank voor de steun aan het rariteitenkabinet van Balk en Zalm, mogen ze nu enkele plannetjes doordrukken, zoals de gekozen burgemeester, waar Nederland kennelijk écht (niet) op zit te wachten, en dan ook nog een (volgens goed Nederlands compromis-beginsel) gedeeltelijk districtenstelsel bij de parlementsverkiezingen.

Uit de verkiezingen in de VS weten we allemaal tot wat voor excessen dit sort stelsel kan leiden, en ook onlangs in Spanje konden we het weer overduidelijk zien: De partij Izquierda Unida kreeg 5% van de stemmen. Volgens een evenredige verdeling van de (in Spanje 350) parlementszetels zou dat 17 à 18 zetels moeten opleveren. Volgens het in Spanje ook gebruikte districtenstelsel kregen ze echter maar 5 zetels. En zoiets zou volgens D66 de democratie verstevigen - en volgens CDA-er Spies "pas echt spannend" maken? Het heeft in Nederland toch al niet veel zin om bij verkiezingen te stemmen, maar als het zó moet, kunnen we wel helemaal thuis blijven!

donderdag 1 april 2004

Wél zeuren!

Volgens een ingezonden brief in de Metro (dankbare bron van irritaties!) moeten Nederlanders niet zeuren over onze financiële situatie. Ik ben het daarmee hartgrondig oneens. Zolang als er door deNederlandse overheid geld over de balk wordt gesmeten (de al bij voorbaat financiële ramp Betuwelijn, de HSL, de vliegtuigjes voor de generaals -JSF-en een peperdure nieuwe ambassade in Berlijn) hebben wij alle recht, zelfs de plicht om dat wanbeleid aan de kaak te stellen, zeker wanneer diezelfde regering meent te moeten "bezuinigen" op noodzakelijke plaatsen (onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg, ouderen).

Ik wil beslist aannemen dat het elders in de wereld slechter is dan in Nederland, maar dat betekent niet dat we ons maar net zolang moeten laten uitkleden totdat wij ook op het laagst mogelijke niveau zijn aangekomen.

vrijdag 12 maart 2004

"Euskadi" of "Euskera"?

Het is altijd te prijzen wanneer een journalist wat extra informatie aan zijn schrifturen toevoegt. Het is dan echter wel zaak ervoor te zorgen dat die informatie correct is.

Bij John van Schagen (in een artikel over ETA in de Metro) gaat het daarbij verkeerd. "Euskadi" is namelijk niet, zoals hij zegt, de naam van de Baskische taal, maar van Baskenland. De Baskische taal heet "Euskera". Ik geef toe, het verschil is niet groot en ook niet zo erg relevant, maar het is ook onzin om foute informatie te gebruiken om kennis van zake te suggereren.

vrijdag 5 maart 2004

Overmars gehinderd door ouderen...

Briefschrijver Overmars suggereert in de Metro dat ouderen maar met de taxi moeten reizen in plaats van met de trein, omdat hij anders te veel last krijgt van vertragingen. Het lijkt mij wel interessant om te weten waar Overmars zijn bril koopt. Vermoedelijk bij dezelfde opticiën als minister Zalm. Ook die heeft geen flauw benul van de situatie waarin velen zich bevinden.

Ik zal proberen het uit te leggen: ouderen raken de laatste jaren financieel steeds verder achterop (o.a. door de wisseltruuk Gulden > Euro, door verhogingen van huur, ziekenfondspremies, eigen bijdragen), terwijl van de andere kant allerlei regelingen voor ouderenvervoer steeds meer worden uitgekleed. Zelfs voor mensen met een modaal inkomen is een lokaal ritje met een (geliberaliseerde) taxi nog maar nauwelijks te betalen, laat staan voor een interlokaal ritje, en daar hebben we het hier over (mensen treinen nauwelijks binnen een gemeente).

Meneer Overmars mag van me aannemen, dat ouderen ook liever met de taxi van deur tot deur zouden reizen. Als ze dat niet doen, is dat omdat ze het eenvoudigweg niet kunnen betalen. Het zou Overmars sieren, wanneer hij de overheid verwijten zou maken, en niet de ouderen, die ook zonder hem algenoeg in de schoenen geschoven krijgen...

dinsdag 2 maart 2004

Het is ook moeilijk!

Bij de NS kunnen ze het maar niet begrijpen. Ze doen hun uiterste best om de service te verbeteren en de klanten hebben er zelfs bezwaar tegen dat daarvoor loketten gesloten moeten worden gesloten. Zou het misschien zo kunnen zijn dat die loketten juist belangrijk zijn voor de dienstverlening aan de klanten? Of ben ík misschien degene die er helemaal niks van snapt?

woensdag 25 februari 2004

Zwabberaar Bush

Bush vindt dat zijn democratische tegenstanders zwabberen. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij zijn eigen werkwijze omschrijft: Hij is tegen abortus, omdat hij het ongeboren leven (zegt te) wil(len) beschermen (hoe er na de geboorte wordt omgegaan met de niet-gewenste kinderen is dan natuurlijk weer iets heel anders), maar hij ziet er geen probleem in om bewijzen over het bestaan van massavernietigingswapens te bedenken om een oorlog te rechtvaardigen, waarbij duizenden mensen doodgebombardeerd worden. Dat is inderdaad geen zwabberen, maar stuurloos rondzwalken...

woensdag 18 februari 2004

Maagdenvlies

De afkeurende reacties op operaties om het maagdenvlies te "herstellen" kan ik me levendig voorstellen. Toch denk ik dat op langere termijn deze operaties wel degelijk een positief effect zullen hebben.

Mannen zullen namelijk beseffen dat ze er nooit zeker van kunnen zijn of hun vrouw een échte of een herstelde maagd is. Het kan dan op den duur ook niet anders dan dat ze zelf de relativiteit van de maagdelijkheid wel in zullen (moeten) zien. Ik denk dat dit beter zal werken dan pogingen om hen via bewustmakingscampagnes het oneerlijke van hun eis te doen inzien.

vrijdag 13 februari 2004

Gotspe

Wat een vreselijke kletskoek vandaag prominent op de voorpagina van de Metro ("Kabinet moet mogelijk toch extra bezuinigen"). Dit rariteitenkabinet weet niet wat bezuinigen is: de begroting voor de Tweede Kamer mag niet omlaag en overbodige projecten (Betuwelijn, JST-"Toys for the Boys") worden onverkort uitgevoerd. Het enige dat deze club van volksverlakkers ("Niemand meer dan één procent achteruit"; wie herinnert zich nog dat Balk dat bij het aantreden van zijn kabinet beloofde?) kan is neuzelen over "normen en waarden" en de bevolking nog verder uitpersen en vernederen, en dan vooral degenen die juist extra zorg behoeven, zoals zieken en bejaarden. En dat, zonder dat deze zogenaamde politici zich kennelijk druk maken over de grootgraaiers, wier inkomen niet op de nullijn hoeft te blijven...