zaterdag 9 oktober 2004

Schadeloosstelling voor slachtoffers!

Een 26-jarige loverboy moet € 10.000, "die hij aan de meisjes verdiende, aan de staat terugbetalen"? Hoezo terugbetalen? Het geld is toch niet bij de staat weggehaald? Het had mij heel wat eerlijker geleken als dat geld aan de slachtoffers zou worden gegeven als een kleine tegemoetkoming voor de doorstane ellende. Tenslotte is het geld over de ruggen van de meisjes verkregen.

Geen opmerkingen: